no.yml.patch

Lars Erik Gullerud, 2011-09-23 11:11

Download (33.9 KB)

View differences:

no.yml 2011-09-23 10:49:55.879140928 +0200
114 114
    greater_than_start_date: "må være større enn startdato"
115 115
    not_same_project: "hører ikke til samme prosjekt"
116 116
    circular_dependency: "Denne relasjonen ville lagd en sirkulær avhengighet"
117
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
117
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "En sak kan ikke kobles mot en av sine undersaker"
118 118

 
119 119
 
120 120
 actionview_instancetag_blank_option: Vennligst velg
......
212 212
 field_role: Rolle
213 213
 field_homepage: Hjemmeside
214 214
 field_is_public: Offentlig
215
 field_parent: Underprosjekt til
215
 field_parent: Underprosjekt av
216 216
 field_is_in_roadmap: Vises i veikart
217 217
 field_login: Brukernavn
218 218
 field_mail_notification: E-post-varsling
......
236 236
 field_onthefly: On-the-fly brukeropprettelse
237 237
 field_start_date: Start
238 238
 field_done_ratio: "% Ferdig"
239
 field_auth_source: Autentifikasjonsmodus
240
 field_hide_mail: Skjul min e-post-adresse
239
 field_auth_source: Autentiseringskilde
240
 field_hide_mail: Skjul min epost-adresse
241 241
 field_comments: Kommentarer
242 242
 field_url: URL
243 243
 field_start_page: Startside
......
247 247
 field_spent_on: Dato
248 248
 field_identifier: Identifikasjon
249 249
 field_is_filter: Brukes som filter
250
 field_issue_to: Relatert saker
250
 field_issue_to: Relaterte saker
251 251
 field_delay: Forsinkelse
252 252
 field_assignable: Saker kan tildeles denne rollen
253 253
 field_redirect_existing_links: Viderekoble eksisterende lenker
......
266 266
 setting_self_registration: Selvregistrering
267 267
 setting_attachment_max_size: Maks. størrelse vedlegg
268 268
 setting_issues_export_limit: Eksportgrense for saker
269
 setting_mail_from: Avsenders e-post
269
 setting_mail_from: Avsenders epost
270 270
 setting_bcc_recipients: Blindkopi (bcc) til mottakere
271 271
 setting_host_name: Vertsnavn
272 272
 setting_text_formatting: Tekstformattering
273 273
 setting_wiki_compression: Komprimering av Wiki-historikk
274 274
 setting_feeds_limit: Innholdsgrense for Feed
275 275
 setting_default_projects_public: Nye prosjekter er offentlige som standard
276
 setting_autofetch_changesets: Autohenting av innsendinger
276
 setting_autofetch_changesets: Autohenting av endringssett
277 277
 setting_sys_api_enabled: Aktiver webservice for depot-administrasjon
278 278
 setting_commit_ref_keywords: Nøkkelord for referanse
279 279
 setting_commit_fix_keywords: Nøkkelord for retting
280 280
 setting_autologin: Autoinnlogging
281 281
 setting_date_format: Datoformat
282 282
 setting_time_format: Tidsformat
283
 setting_cross_project_issue_relations: Tillat saksrelasjoner mellom prosjekter
283
 setting_cross_project_issue_relations: Tillat saksrelasjoner på kryss av prosjekter
284 284
 setting_issue_list_default_columns: Standardkolonner vist i sakslisten
285 285
 setting_repositories_encodings: Depot-tegnsett
286
 setting_emails_footer: E-post-signatur
286
 setting_emails_footer: Epost-signatur
287 287
 setting_protocol: Protokoll
288 288
 setting_per_page_options: Alternativer, objekter pr. side
289 289
 setting_user_format: Visningsformat, brukere
......
291 291
 setting_display_subprojects_issues: Vis saker fra underprosjekter på hovedprosjekt som standard
292 292
 setting_enabled_scm: Aktiviserte SCM
293 293
 
294
 project_module_issue_tracking: Sakssporing
295
 project_module_time_tracking: Tidssporing
294
 project_module_issue_tracking: Sakshåndtering
295
 project_module_time_tracking: Tidsregistrering
296 296
 project_module_news: Nyheter
297 297
 project_module_documents: Dokumenter
298 298
 project_module_files: Filer
......
326 326
 label_role: Rolle
327 327
 label_role_plural: Roller
328 328
 label_role_new: Ny rolle
329
 label_role_and_permissions: Roller og tillatelser
329
 label_role_and_permissions: Roller og rettigheter
330 330
 label_member: Medlem
331 331
 label_member_new: Nytt medlem
332 332
 label_member_plural: Medlemmer
......
343 343
 label_custom_field: Eget felt
344 344
 label_custom_field_plural: Egne felt
345 345
 label_custom_field_new: Nytt eget felt
346
 label_enumerations: Kodelister
346
 label_enumerations: Listeverdier
347 347
 label_enumeration_new: Ny verdi
348 348
 label_information: Informasjon
349 349
 label_information_plural: Informasjon
......
367 367
 label_new: Ny
368 368
 label_logged_as: Innlogget som
369 369
 label_environment: Miljø
370
 label_authentication: Autentifikasjon
371
 label_auth_source: Autentifikasjonsmodus
372
 label_auth_source_new: Ny autentifikasjonmodus
373
 label_auth_source_plural: Autentifikasjonsmoduser
370
 label_authentication: Autentisering
371
 label_auth_source: Autentiseringskilde
372
 label_auth_source_new: Ny autentiseringskilde
373
 label_auth_source_plural: Autentiseringskilder
374 374
 label_subproject_plural: Underprosjekter
375 375
 label_and_its_subprojects: "%{value} og dets underprosjekter"
376 376
 label_min_max_length: Min.-maks. lengde
......
423 423
  one:  1 åpen
424 424
  other: "%{count} åpne"
425 425
 label_x_closed_issues_abbr:
426
  zero: 0 lukka
427
  one:  1 lukka
428
  other: "%{count} lukka"
426
  zero: 0 lukket
427
  one:  1 lukket
428
  other: "%{count} lukket"
429 429
 label_total: Totalt
430
 label_permissions: Godkjenninger
430
 label_permissions: Rettigheter
431 431
 label_current_status: Nåværende status
432
 label_new_statuses_allowed: Tillatte nye statuser
432
 label_new_statuses_allowed: Tillate nye statuser
433 433
 label_all: alle
434 434
 label_none: ingen
435 435
 label_nobody: ingen
......
437 437
 label_previous: Forrige
438 438
 label_used_by: Brukt av
439 439
 label_details: Detaljer
440
 label_add_note: Legg til notis
440
 label_add_note: Legg til notat
441 441
 label_per_page: Pr. side
442 442
 label_calendar: Kalender
443 443
 label_months_from: måneder fra
......
449 449
 label_comment: Kommentar
450 450
 label_comment_plural: Kommentarer
451 451
 label_x_comments:
452
  zero: no kommentarer
452
  zero: ingen kommentarer
453 453
  one: 1 kommentar
454 454
  other: "%{count} kommentarer"
455 455
 label_comment_add: Legg til kommentar
......
518 518
 label_preview: Forhåndsvis
519 519
 label_feed_plural: Feeder
520 520
 label_changes_details: Detaljer om alle endringer
521
 label_issue_tracking: Sakssporing
521
 label_issue_tracking: Sakshåndtering
522 522
 label_spent_time: Brukt tid
523 523
 label_f_hour: "%{value} time"
524 524
 label_f_hour_plural: "%{value} timer"
525
 label_time_tracking: Tidssporing
525
 label_time_tracking: Tidsregistrering
526 526
 label_change_plural: Endringer
527 527
 label_statistics: Statistikk
528 528
 label_commits_per_month: Innsendinger pr. måned
......
532 532
 label_diff_side_by_side: side ved side
533 533
 label_options: Alternativer
534 534
 label_copy_workflow_from: Kopier arbeidsflyt fra
535
 label_permissions_report: Godkjenningsrapport
535
 label_permissions_report: Rettighetsrapport
536 536
 label_watched_issues: Overvåkede saker
537 537
 label_related_issues: Relaterte saker
538 538
 label_applied_status: Gitt status
......
571 571
 label_date_to: Til
572 572
 label_language_based: Basert på brukerens språk
573 573
 label_sort_by: "Sorter etter %{value}"
574
 label_send_test_email: Send en e-post-test
574
 label_send_test_email: Send en epost-test
575 575
 label_feeds_access_key_created_on: "RSS tilgangsnøkkel opprettet for %{value} siden"
576 576
 label_module_plural: Moduler
577 577
 label_added_time_by: "Lagt til av %{author} for %{age} siden"
......
598 598
 label_more: Mer
599 599
 label_scm: SCM
600 600
 label_plugins: Tillegg
601
 label_ldap_authentication: LDAP-autentifikasjon
601
 label_ldap_authentication: LDAP-autentisering
602 602
 label_downloads_abbr: Nedl.
603 603
 label_optional_description: Valgfri beskrivelse
604 604
 label_add_another_file: Legg til en fil til
......
650 650
 status_locked: låst
651 651
 
652 652
 text_select_mail_notifications: Velg hendelser som skal varsles med e-post.
653
 text_regexp_info: eg. ^[A-Z0-9]+$
653
 text_regexp_info: f.eks. ^[A-Z0-9]+$
654 654
 text_min_max_length_info: 0 betyr ingen begrensning
655 655
 text_project_destroy_confirmation: Er du sikker på at du vil slette dette prosjekter og alle relatert data ?
656 656
 text_subprojects_destroy_warning: "Underprojekt(ene): %{value} vil også bli slettet."
......
667 667
 text_unallowed_characters: Ugyldige tegn
668 668
 text_comma_separated: Flere verdier tillat (kommaseparert).
669 669
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referering og retting av saker i innsendingsmelding
670
 text_issue_added: "Issue %{id} has been reported by %{author}."
671
 text_issue_updated: "Issue %{id} has been updated by %{author}."
670
 text_issue_added: "Sak %{id} er innrapportert av %{author}."
671
 text_issue_updated: "Sak %{id} er oppdatert av %{author}."
672 672
 text_wiki_destroy_confirmation: Er du sikker på at du vil slette denne wikien og alt innholdet ?
673 673
 text_issue_category_destroy_question: "Noen saker (%{count}) er lagt til i denne kategorien. Hva vil du gjøre ?"
674 674
 text_issue_category_destroy_assignments: Fjern bruk av kategorier
......
695 695
 default_tracker_feature: Funksjon
696 696
 default_tracker_support: Support
697 697
 default_issue_status_new: Ny
698
 default_issue_status_in_progress: In Progress
698
 default_issue_status_in_progress: Pågår
699 699
 default_issue_status_resolved: Avklart
700 700
 default_issue_status_feedback: Tilbakemelding
701 701
 default_issue_status_closed: Lukket
702 702
 default_issue_status_rejected: Avvist
703
 default_doc_category_user: Bruker-dokumentasjon
703
 default_doc_category_user: Brukerdokumentasjon
704 704
 default_doc_category_tech: Teknisk dokumentasjon
705 705
 default_priority_low: Lav
706 706
 default_priority_normal: Normal
......
711 711
 default_activity_development: Utvikling
712 712
 
713 713
 enumeration_issue_priorities: Sakssprioriteringer
714
 enumeration_doc_categories: Dokument-kategorier
715
 enumeration_activities: Aktiviteter (tidssporing)
714
 enumeration_doc_categories: Dokumentkategorier
715
 enumeration_activities: Aktiviteter (tidsregistrering)
716 716
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Endre dem til denne verdien:'
717 717
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objekter er endret til denne verdien."
718 718
 label_incoming_emails: Innkommende e-post
719 719
 label_generate_key: Generer en nøkkel
720
 setting_mail_handler_api_enabled: Skru på WS for innkommende e-post
720
 setting_mail_handler_api_enabled: Skru på WS for innkommende epost
721 721
 setting_mail_handler_api_key: API-nøkkel
722
 text_email_delivery_not_configured: "Levering av e-post er ikke satt opp, og varsler er skrudd av.\nStill inn din SMTP-tjener i config/configuration.yml og start programmet på nytt for å skru det på."
723
 field_parent_title: Foreldreside
722
 text_email_delivery_not_configured: "Levering av epost er ikke satt opp, og varsler er skrudd av.\nStill inn din SMTP-tjener i config/configuration.yml og start programmet på nytt for å skru det på."
723
 field_parent_title: Overordnet side
724 724
 label_issue_watchers: Overvåkere
725 725
 button_quote: Sitat
726 726
 setting_sequential_project_identifiers: Generer sekvensielle prosjekt-IDer
......
731 731
 permission_view_files: Vise filer
732 732
 permission_edit_issues: Redigere saker
733 733
 permission_edit_own_time_entries: Redigere egne timelister
734
 permission_manage_public_queries: Behandle delte søk
734
 permission_manage_public_queries: Administrere delte søk
735 735
 permission_add_issues: Legge inn saker
736 736
 permission_log_time: Loggføre timer
737 737
 permission_view_changesets: Vise endringssett
738 738
 permission_view_time_entries: Vise brukte timer
739
 permission_manage_versions: Behandle versjoner
740
 permission_manage_wiki: Behandle wiki
741
 permission_manage_categories: Behandle kategorier for saker
739
 permission_manage_versions: Administrere versjoner
740
 permission_manage_wiki: Administrere wiki
741
 permission_manage_categories: Administrere kategorier for saker
742 742
 permission_protect_wiki_pages: Beskytte wiki-sider
743 743
 permission_comment_news: Kommentere nyheter
744 744
 permission_delete_messages: Slette meldinger
745
 permission_select_project_modules: Velge prosjekt-moduler
746
 permission_manage_documents: Behandle dokumenter
745
 permission_select_project_modules: Velge prosjektmoduler
746
 permission_manage_documents: Administrere dokumenter
747 747
 permission_edit_wiki_pages: Redigere wiki-sider
748 748
 permission_add_issue_watchers: Legge til overvåkere
749 749
 permission_view_gantt: Vise gantt-diagram
750 750
 permission_move_issues: Flytte saker
751
 permission_manage_issue_relations: Behandle saksrelasjoner
751
 permission_manage_issue_relations: Administrere saksrelasjoner
752 752
 permission_delete_wiki_pages: Slette wiki-sider
753
 permission_manage_boards: Behandle forum
753
 permission_manage_boards: Administrere forum
754 754
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Slette vedlegg
755 755
 permission_view_wiki_edits: Vise wiki-historie
756 756
 permission_add_messages: Sende meldinger
757 757
 permission_view_messages: Vise meldinger
758
 permission_manage_files: Behandle filer
758
 permission_manage_files: Administrere filer
759 759
 permission_edit_issue_notes: Redigere notater
760
 permission_manage_news: Behandle nyheter
760
 permission_manage_news: Administrere nyheter
761 761
 permission_view_calendar: Vise kalender
762
 permission_manage_members: Behandle medlemmer
762
 permission_manage_members: Administrere medlemmer
763 763
 permission_edit_messages: Redigere meldinger
764 764
 permission_delete_issues: Slette saker
765 765
 permission_view_issue_watchers: Vise liste over overvåkere
766
 permission_manage_repository: Behandle depot
766
 permission_manage_repository: Administrere depot
767 767
 permission_commit_access: Tilgang til innsending
768 768
 permission_browse_repository: Bla gjennom depot
769 769
 permission_view_documents: Vise dokumenter
......
777 777
 setting_gravatar_enabled: Bruk Gravatar-brukerikoner
778 778
 label_example: Eksempel
779 779
 text_repository_usernames_mapping: "Select ou update the Redmine user mapped to each username found in the repository log.\nUsers with the same Redmine and repository username or email are automatically mapped."
780
 permission_edit_own_messages: Edit own messages
781
 permission_delete_own_messages: Delete own messages
782
 label_user_activity: "%{value}'s activity"
783
 label_updated_time_by: "Updated by %{author} %{age} ago"
780
 permission_edit_own_messages: Rediger egne meldinger
781
 permission_delete_own_messages: Slett egne meldinger
782
 label_user_activity: "%{value}s aktivitet"
783
 label_updated_time_by: "Oppdatert av %{author} for %{age} siden"
784 784
 text_diff_truncated: '... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.'
785 785
 setting_diff_max_lines_displayed: Max number of diff lines displayed
786 786
 text_plugin_assets_writable: Plugin assets directory writable
787
 warning_attachments_not_saved: "%{count} file(s) could not be saved."
788
 button_create_and_continue: Create and continue
789
 text_custom_field_possible_values_info: 'One line for each value'
790
 label_display: Display
791
 field_editable: Editable
792
 setting_repository_log_display_limit: Maximum number of revisions displayed on file log
787
 warning_attachments_not_saved: "%{count} fil(er) kunne ikke lagres."
788
 button_create_and_continue: Opprett og fortsett
789
 text_custom_field_possible_values_info: 'En linje for hver verdi'
790
 label_display: Visning
791
 field_editable: Redigerbar
792
 setting_repository_log_display_limit: Maks antall revisjoner vist i fil-loggen
793 793
 setting_file_max_size_displayed: Max size of text files displayed inline
794
 field_watcher: Watcher
795
 setting_openid: Allow OpenID login and registration
794
 field_watcher: Overvåker
795
 setting_openid: Tillat OpenID innlogging og registrering
796 796
 field_identity_url: OpenID URL
797
 label_login_with_open_id_option: or login with OpenID
798
 field_content: Content
799
 label_descending: Descending
800
 label_sort: Sort
801
 label_ascending: Ascending
802
 label_date_from_to: From %{start} to %{end}
797
 label_login_with_open_id_option: eller logg inn med OpenID
798
 field_content: Innhold
799
 label_descending: Synkende
800
 label_sort: Sorter
801
 label_ascending: Stigende
802
 label_date_from_to: Fra %{start} til %{end}
803 803
 label_greater_or_equal: ">="
804 804
 label_less_or_equal: <=
805
 text_wiki_page_destroy_question: This page has %{descendants} child page(s) and descendant(s). What do you want to do?
806
 text_wiki_page_reassign_children: Reassign child pages to this parent page
807
 text_wiki_page_nullify_children: Keep child pages as root pages
808
 text_wiki_page_destroy_children: Delete child pages and all their descendants
809
 setting_password_min_length: Minimum password length
810
 field_group_by: Group results by
811
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wiki page has been updated"
812
 label_wiki_content_added: Wiki page added
813
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' wiki page has been added"
814
 mail_body_wiki_content_added: The '%{id}' wiki page has been added by %{author}.
815
 label_wiki_content_updated: Wiki page updated
816
 mail_body_wiki_content_updated: The '%{id}' wiki page has been updated by %{author}.
817
 permission_add_project: Create project
818
 setting_new_project_user_role_id: Role given to a non-admin user who creates a project
819
 label_view_all_revisions: View all revisions
805
 text_wiki_page_destroy_question: Denne siden har %{descendants} underside(r). Hva ønsker du å gjøre?
806
 text_wiki_page_reassign_children: Tilknytt undersider til denne overordnede siden
807
 text_wiki_page_nullify_children: Behold undersider som rotsider
808
 text_wiki_page_destroy_children: Slett undersider og alle deres underliggende sider
809
 setting_password_min_length: Minimum passordlengde
810
 field_group_by: Grupper resultater etter
811
 mail_subject_wiki_content_updated: "Wiki-side '%{id}' er oppdatert"
812
 label_wiki_content_added: Wiki-side opprettet
813
 mail_subject_wiki_content_added: "Wiki-side '%{id}' er opprettet"
814
 mail_body_wiki_content_added: Wiki-siden '%{id}' ble opprettet av %{author}.
815
 label_wiki_content_updated: Wiki-side oppdatert
816
 mail_body_wiki_content_updated: Wiki-siden '%{id}' ble oppdatert av %{author}.
817
 permission_add_project: Opprett prosjekt
818
 setting_new_project_user_role_id: Rolle gitt en ikke-administratorbruker som oppretter et prosjekt
819
 label_view_all_revisions: Se alle revisjoner
820 820
 label_tag: Tag
821
 label_branch: Branch
822
 error_no_tracker_in_project: No tracker is associated to this project. Please check the Project settings.
823
 error_no_default_issue_status: No default issue status is defined. Please check your configuration (Go to "Administration -> Issue statuses").
824
 text_journal_changed: "%{label} changed from %{old} to %{new}"
825
 text_journal_set_to: "%{label} set to %{value}"
826
 text_journal_deleted: "%{label} deleted (%{old})"
827
 label_group_plural: Groups
828
 label_group: Group
829
 label_group_new: New group
830
 label_time_entry_plural: Spent time
831
 text_journal_added: "%{label} %{value} added"
832
 field_active: Active
833
 enumeration_system_activity: System Activity
834
 permission_delete_issue_watchers: Delete watchers
835
 version_status_closed: closed
836
 version_status_locked: locked
837
 version_status_open: open
838
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: An issue assigned to a closed version can not be reopened
839
 label_user_anonymous: Anonymous
840
 button_move_and_follow: Move and follow
841
 setting_default_projects_modules: Default enabled modules for new projects
842
 setting_gravatar_default: Default Gravatar image
843
 field_sharing: Sharing
844
 label_version_sharing_hierarchy: With project hierarchy
845
 label_version_sharing_system: With all projects
846
 label_version_sharing_descendants: With subprojects
847
 label_version_sharing_tree: With project tree
848
 label_version_sharing_none: Not shared
849
 error_can_not_archive_project: This project can not be archived
850
 button_duplicate: Duplicate
851
 button_copy_and_follow: Copy and follow
852
 label_copy_source: Source
853
 setting_issue_done_ratio: Calculate the issue done ratio with
854
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Use the issue status
855
 error_issue_done_ratios_not_updated: Issue done ratios not updated.
856
 error_workflow_copy_target: Please select target tracker(s) and role(s)
857
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Use the issue field
858
 label_copy_same_as_target: Same as target
859
 label_copy_target: Target
860
 notice_issue_done_ratios_updated: Issue done ratios updated.
861
 error_workflow_copy_source: Please select a source tracker or role
862
 label_update_issue_done_ratios: Update issue done ratios
863
 setting_start_of_week: Start calendars on
864
 permission_view_issues: View Issues
865
 label_display_used_statuses_only: Only display statuses that are used by this tracker
821
 label_branch: Gren
822
 error_no_tracker_in_project: Ingen sakstyper er tilknyttet dette prosjektet. Vennligst kontroller prosjektets innstillinger.
823
 error_no_default_issue_status: Ingen standard saksstatus er angitt. Vennligst kontroller konfigurasjonen (Gå til "Administrasjon -> Saksstatuser").
824
 text_journal_changed: "%{label} endret fra %{old} til %{new}"
825
 text_journal_set_to: "%{label} satt til %{value}"
826
 text_journal_deleted: "%{label} slettet (%{old})"
827
 label_group_plural: Grupper
828
 label_group: Gruppe
829
 label_group_new: Ny gruppe
830
 label_time_entry_plural: Brukt tid
831
 text_journal_added: "%{label} %{value} lagt til"
832
 field_active: Aktiv
833
 enumeration_system_activity: Systemaktivitet
834
 permission_delete_issue_watchers: Slett overvåkere
835
 version_status_closed: stengt
836
 version_status_locked: låst
837
 version_status_open: åpen
838
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: En sak tilknyttet en stengt versjon kan ikke gjenåpnes.
839
 label_user_anonymous: Anonym
840
 button_move_and_follow: Flytt og følg etter
841
 setting_default_projects_modules: Standard aktiverte moduler for nye prosjekter
842
 setting_gravatar_default: Standard Gravatar-bilde
843
 field_sharing: Deling
844
 label_version_sharing_hierarchy: Med prosjekt-hierarki
845
 label_version_sharing_system: Med alle prosjekter
846
 label_version_sharing_descendants: Med underprosjekter
847
 label_version_sharing_tree: Med prosjekt-tre
848
 label_version_sharing_none: Ikke delt
849
 error_can_not_archive_project: Dette prosjektet kan ikke arkiveres
850
 button_duplicate: Duplikat
851
 button_copy_and_follow: Kopier og følg etter
852
 label_copy_source: Kilde
853
 setting_issue_done_ratio: Kalkuler ferdigstillingsprosent ut i fra
854
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Bruk saksstatuser
855
 error_issue_done_ratios_not_updated: Ferdigstillingsprosent oppdateres ikke.
856
 error_workflow_copy_target: Vennligst velg sakstype(r) og rolle(r)
857
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Bruk felt fra saker
858
 label_copy_same_as_target: Samme som mål
859
 label_copy_target: Mål
860
 notice_issue_done_ratios_updated: Ferdigstillingsprosent oppdatert.
861
 error_workflow_copy_source: Vennligst velg en kilde-sakstype eller rolle.
862
 label_update_issue_done_ratios: Oppdatert ferdigstillingsprosent
863
 setting_start_of_week: Start kalender på
864
 permission_view_issues: Se på saker
865
 label_display_used_statuses_only: Vis kun statuser som brukes av denne sakstypen
866 866
 label_revision_id: Revision %{value}
867
 label_api_access_key: API access key
868
 label_api_access_key_created_on: API access key created %{value} ago
869
 label_feeds_access_key: RSS access key
870
 notice_api_access_key_reseted: Your API access key was reset.
871
 setting_rest_api_enabled: Enable REST web service
872
 label_missing_api_access_key: Missing an API access key
873
 label_missing_feeds_access_key: Missing a RSS access key
874
 button_show: Show
875
 text_line_separated: Multiple values allowed (one line for each value).
876
 setting_mail_handler_body_delimiters: Truncate emails after one of these lines
877
 permission_add_subprojects: Create subprojects
878
 label_subproject_new: New subproject
867
 label_api_access_key: API tilgangsnøkkel
868
 label_api_access_key_created_on: API tilgangsnøkkel opprettet for %{value} siden
869
 label_feeds_access_key: RSS tilgangsnøkkel
870
 notice_api_access_key_reseted: Din API tilgangsnøkkel ble resatt.
871
 setting_rest_api_enabled: Aktiver REST webservice
872
 label_missing_api_access_key: Mangler en API tilgangsnøkkel
873
 label_missing_feeds_access_key: Mangler en RSS tilgangsnøkkel
874
 button_show: Vis
875
 text_line_separated: Flere verdier er tillatt (en linje per verdi).
876
 setting_mail_handler_body_delimiters: Avkort epost etter en av disse linjene
877
 permission_add_subprojects: Opprett underprosjekt
878
 label_subproject_new: Nytt underprosjekt
879 879
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
880
  You are about to remove some or all of your permissions and may no longer be able to edit this project after that.
881
  Are you sure you want to continue?
882
 label_close_versions: Close completed versions
883
 label_board_sticky: Sticky
884
 label_board_locked: Locked
885
 permission_export_wiki_pages: Export wiki pages
886
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
887
 permission_manage_project_activities: Manage project activities
888
 error_unable_delete_issue_status: Unable to delete issue status
889
 label_profile: Profile
890
 permission_manage_subtasks: Manage subtasks
891
 field_parent_issue: Parent task
892
 label_subtask_plural: Subtasks
893
 label_project_copy_notifications: Send email notifications during the project copy
894
 error_can_not_delete_custom_field: Unable to delete custom field
895
 error_unable_to_connect: Unable to connect (%{value})
896
 error_can_not_remove_role: This role is in use and can not be deleted.
897
 error_can_not_delete_tracker: This tracker contains issues and can't be deleted.
880
  Du er i ferd med å fjerne noen eller alle rettigheter og vil kanskje ikke være i stand til å redigere dette prosjektet etterpå.
881
  Er du sikker på at du vil fortsette?
882
 label_close_versions: Steng fullførte versjoner
883
 label_board_sticky: Fast
884
 label_board_locked: Låst
885
 permission_export_wiki_pages: Eksporter wiki-sider
886
 setting_cache_formatted_text: Mellomlagre formattert tekst
887
 permission_manage_project_activities: Administrere prosjektaktiviteter
888
 error_unable_delete_issue_status: Kan ikke slette saksstatus
889
 label_profile: Profil
890
 permission_manage_subtasks: Administrere undersaker
891
 field_parent_issue: Overordnet sak
892
 label_subtask_plural: Undersaker
893
 label_project_copy_notifications: Send epost-varslinger under prosjektkopiering
894
 error_can_not_delete_custom_field: Kan ikke slette eget felt
895
 error_unable_to_connect: Kunne ikke koble til (%{value})
896
 error_can_not_remove_role: Denne rollen er i bruk og kan ikke slettes.
897
 error_can_not_delete_tracker: Denne sakstypen inneholder saker og kan ikke slettes.
898 898
 field_principal: Principal
899
 label_my_page_block: My page block
900
 notice_failed_to_save_members: "Failed to save member(s): %{errors}."
901
 text_zoom_out: Zoom out
902
 text_zoom_in: Zoom in
903
 notice_unable_delete_time_entry: Unable to delete time log entry.
904
 label_overall_spent_time: Overall spent time
905
 field_time_entries: Log time
899
 label_my_page_block: Min side felt
900
 notice_failed_to_save_members: "Feil ved lagring av medlem(mer): %{errors}."
901
 text_zoom_out: Zoom ut
902
 text_zoom_in: Zoom inn
903
 notice_unable_delete_time_entry: Kan ikke slette oppføring fra timeliste.
904
 label_overall_spent_time: All tidsbruk
905
 field_time_entries: Loggfør tid
906 906
 project_module_gantt: Gantt
907
 project_module_calendar: Calendar
908
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: %{page_title}"
909
 text_are_you_sure_with_children: Delete issue and all child issues?
910
 field_text: Text field
911
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I am the owner of
912
 setting_default_notification_option: Default notification option
913
 label_user_mail_option_only_my_events: Only for things I watch or I'm involved in
914
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I am assigned to
915
 label_user_mail_option_none: No events
916
 field_member_of_group: Assignee's group
917
 field_assigned_to_role: Assignee's role
918
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
919
 label_principal_search: "Search for user or group:"
920
 label_user_search: "Search for user:"
921
 field_visible: Visible
922
 setting_emails_header: Emails header
923
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
924
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
925
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
926
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
927
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart
928
 field_warn_on_leaving_unsaved: Warn me when leaving a page with unsaved text
929
 text_warn_on_leaving_unsaved: The current page contains unsaved text that will be lost if you leave this page.
930
 label_my_queries: My custom queries
931
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
932
 label_news_comment_added: Comment added to a news
933
 button_expand_all: Expand all
934
 button_collapse_all: Collapse all
935
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Additional transitions allowed when the user is the assignee
936
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Additional transitions allowed when the user is the author
937
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Bulk edit selected time entries
938
 text_time_entries_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete the selected time entr(y/ies)?
939
 label_role_anonymous: Anonymous
940
 label_role_non_member: Non member
941
 label_issue_note_added: Note added
942
 label_issue_status_updated: Status updated
943
 label_issue_priority_updated: Priority updated
944
 label_issues_visibility_own: Issues created by or assigned to the user
945
 field_issues_visibility: Issues visibility
946
 label_issues_visibility_all: All issues
947
 permission_set_own_issues_private: Set own issues public or private
948
 field_is_private: Private
949
 permission_set_issues_private: Set issues public or private
950
 label_issues_visibility_public: All non private issues
951
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: This will also delete %{count} subtask(s).
907
 project_module_calendar: Kalender
908
 button_edit_associated_wikipage: "Rediger tilhørende Wiki-side: %{page_title}"
909
 text_are_you_sure_with_children: Slett sak og alle undersaker?
910
 field_text: Tekstfelt
911
 label_user_mail_option_only_owner: Kun for ting jeg eier
912
 setting_default_notification_option: Standardvalg for varslinger
913
 label_user_mail_option_only_my_events: Kun for ting jeg overvåker eller er involvert i
914
 label_user_mail_option_only_assigned: Kun for ting jeg er tildelt
915
 label_user_mail_option_none: Ingen hendelser
916
 field_member_of_group: Den tildeltes gruppe
917
 field_assigned_to_role: Den tildeltes rolle
918
 notice_not_authorized_archived_project: Prosjektet du forsøker å åpne er blitt arkivert.
919
 label_principal_search: "Søk etter bruker eller gruppe:"
920
 label_user_search: "Søk etter bruker:"
921
 field_visible: Synlig
922
 setting_emails_header: Eposthode
923
 setting_commit_logtime_activity_id: Aktivitet for logget tid.
924
 text_time_logged_by_changeset: Lagt til i endringssett %{value}.
925
 setting_commit_logtime_enabled: Muliggjør loggføring av tid
926
 notice_gantt_chart_truncated: Diagrammet ble avkortet fordi det overstiger det maksimale antall elementer som kan vises (%{max})
927
 setting_gantt_items_limit: Maksimalt antall elementer vist på gantt-diagrammet
928
 field_warn_on_leaving_unsaved: Vis meg en advarsel når jeg forlater en side med ikke lagret tekst
929
 text_warn_on_leaving_unsaved: Den gjeldende siden inneholder tekst som ikke er lagret, som vil bli tapt hvis du forlater denne siden.
930
 label_my_queries: Mine egne spørringer
931
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} oppdatert"
932
 label_news_comment_added: Kommentar lagt til en nyhet
933
 button_expand_all: Utvid alle
934
 button_collapse_all: Kollaps alle
935
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Ytterligere overganger tillatt når brukeren er sakens tildelte
936
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Ytterligere overganger tillatt når brukeren er den som har opprettet saken
937
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Masserediger valgte timeliste-oppføringer
938
 text_time_entries_destroy_confirmation: Er du sikker på du vil slette de(n) valgte timeliste-oppføringen(e)?
939
 label_role_anonymous: Anonym
940
 label_role_non_member: Ikke medlem
941
 label_issue_note_added: Notat lagt til
942
 label_issue_status_updated: Status oppdatert
943
 label_issue_priority_updated: Prioritet oppdatert
944
 label_issues_visibility_own: Saker opprettet av eller tildelt brukeren
945
 field_issues_visibility: Synlighet på saker
946
 label_issues_visibility_all: Alle saker
947
 permission_set_own_issues_private: Gjør egne saker offentlige eller private
948
 field_is_private: Privat
949
 permission_set_issues_private: Gjør saker offentlige eller private
950
 label_issues_visibility_public: Alle ikke-private saker
951
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: Dette vil også slette %{count} undersak(er).
952 952
 field_commit_logs_encoding: Tegnkoding for innsendingsmeldinger
953
 field_scm_path_encoding: Path encoding
954
 text_scm_path_encoding_note: "Default: UTF-8"
955
 field_path_to_repository: Path to repository
956
 field_root_directory: Root directory
957
 field_cvs_module: Module
953
 field_scm_path_encoding: Koding av sti
954
 text_scm_path_encoding_note: "Standard: UTF-8"
955
 field_path_to_repository: Sti til depot
956
 field_root_directory: Rotkatalog
957
 field_cvs_module: Modul
958 958
 field_cvsroot: CVSROOT
959
 text_mercurial_repository_note: Local repository (e.g. /hgrepo, c:\hgrepo)
960
 text_scm_command: Command
961
 text_scm_command_version: Version
962
 label_git_report_last_commit: Report last commit for files and directories
963
 text_scm_config: You can configure your scm commands in config/configuration.yml. Please restart the application after editing it.
964
 text_scm_command_not_available: Scm command is not available. Please check settings on the administration panel.
965
 notice_issue_successful_create: Issue %{id} created.
966
 label_between: between
967
 setting_issue_group_assignment: Allow issue assignment to groups
959
 text_git_repository_note: Bart og lokalt depot (f.eks.. /gitrepo, c:\gitrepo)
960
 text_mercurial_repository_note: Lokalt depot (f.eks. /hgrepo, c:\hgrepo)
961
 text_scm_command: Kommando
962
 text_scm_command_version: Versjon
963
 label_git_report_last_commit: Rapporter siste innsending for filer og kataloger
964
 text_scm_config: Du kan konfigurere scm kommandoer i config/configuration.yml. Vennligst restart applikasjonen etter å ha redigert filen.
965
 text_scm_command_not_available: Scm kommando er ikke tilgjengelig. Vennligst kontroller innstillingene i administrasjonspanelet. 
966
 notice_issue_successful_create: Sak %{id} opprettet.
967
 label_between: mellom
968
 setting_issue_group_assignment: Tillat tildeling av saker til grupper
968 969
 label_diff: diff
969
 text_git_repository_note: Repository is bare and local (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
970
 text_git_repository_note: Depot er bart og lokalt (f.eks. /gitrepo, c:\gitrepo)