Project

General

Profile

PluginScreenshotPaste » pl.yml

Polish translation - Dariusz Kowalski, 2012-02-02 11:09

 
1
pl:
2
  label_drag_or_paste_from_clipboard: Przenie? lub wklej ze schowska (Screenshot ekrau ca?ego ekranu:<b>PrintScreen</b>, aktywnego okna:<b>Alt+PrintScreen</b>)
3
  label_screenshot: Screenshot
4
  label_wiki_description: "Link do za??czonego pliku:<b>attachment:screenshot.png</b>"
5
  label_name_description: Nazwa pliku (.png rozszerzenie zosta?o dodane) / Opis:
(15-15/15)