nl.yml

Stephan -, 2012-04-03 13:59

Download (44.4 KB)

 
1
nl:
2
 direction: ltr
3
 date:
4
  formats:
5
   # Use the strftime parameters for formats.
6
   # When no format has been given, it uses default.
7
   # You can provide other formats here if you like!
8
   default: "%d-%m-%Y"
9
   short: "%e %b"
10
   long: "%d %B, %Y"
11
   
12
  day_names: [zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag]
13
  abbr_day_names: [zo, ma, di, wo, do, vr, za]
14
   
15
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
16
  month_names: [~, januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december]
17
  abbr_month_names: [~, jan, feb, mar, apr, mei, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec]
18
  # Used in date_select and datime_select.
19
  order:
20
   - :day
21
   - :month
22
   - :year
23

  
24
 time:
25
  formats:
26
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
27
   time: "%H:%M"
28
   short: "%e %b %H:%M"
29
   long: "%d %B, %Y %H:%M"
30
  am: "am"
31
  pm: "pm"
32
   
33
 datetime:
34
  distance_in_words:
35
   half_a_minute: "halve minuut"
36
   less_than_x_seconds:
37
    one:  "minder dan een seconde"
38
    other: "minder dan %{count} seconden"
39
   x_seconds:
40
    one:  "1 seconde"
41
    other: "%{count} seconden"
42
   less_than_x_minutes:
43
    one:  "minder dan een minuut"
44
    other: "minder dan %{count} minuten"
45
   x_minutes:
46
    one:  "1 minuut"
47
    other: "%{count} minuten"
48
   about_x_hours:
49
    one:  "ongeveer 1 uur"
50
    other: "ongeveer %{count} uren"
51
   x_days:
52
    one:  "1 dag"
53
    other: "%{count} dagen"
54
   about_x_months:
55
    one:  "ongeveer 1 maand"
56
    other: "ongeveer %{count} maanden"
57
   x_months:
58
    one:  "1 maand"
59
    other: "%{count} maanden"
60
   about_x_years:
61
    one:  "ongeveer 1 jaar"
62
    other: "ongeveer %{count} jaar"
63
   over_x_years:
64
    one:  "meer dan 1 jaar"
65
    other: "meer dan %{count} jaar"
66
   almost_x_years:
67
    one:  "bijna 1 jaar"
68
    other: "bijna %{count} jaar"
69

  
70
 number:
71
  format:
72
   separator: "."
73
   delimiter: ""
74
   precision: 3
75
  human: 
76
   format: 
77
    precision: 1
78
    delimiter: ""
79
   storage_units: 
80
    format: "%n %u"
81
    units: 
82
     kb: KB
83
     tb: TB
84
     gb: GB
85
     byte: 
86
      one: Byte
87
      other: Bytes
88
     mb: MB
89
    
90
# Used in array.to_sentence.
91
 support:
92
  array:
93
   sentence_connector: "en"
94
   skip_last_comma: false
95
   
96
 activerecord:
97
  errors:
98
   template:
99
    header:
100
     one:  "Door een fout kon dit %{model} niet worden opgeslagen"
101
     other: "Door %{count} fouten kon dit %{model} niet worden opgeslagen"
102
   messages:
103
    inclusion: "staat niet in de lijst"
104
    exclusion: "is gereserveerd"
105
    invalid: "is ongeldig"
106
    confirmation: "komt niet overeen met bevestiging"
107
    accepted: "moet geaccepteerd worden"
108
    empty: "mag niet leeg zijn"
109
    blank: "mag niet blanco zijn"
110
    too_long: "is te lang"
111
    too_short: "is te kort"
112
    wrong_length: "heeft een onjuiste lengte"
113
    taken: "is al in gebruik"
114
    not_a_number: "is geen getal"
115
    not_a_date: "is geen valide datum"
116
    greater_than: "moet groter zijn dan %{count}"
117
    greater_than_or_equal_to: "moet groter zijn of gelijk zijn aan %{count}"
118
    equal_to: "moet gelijk zijn aan %{count}"
119
    less_than: "moet minder zijn dan %{count}"
120
    less_than_or_equal_to: "moet minder dan of gelijk zijn aan %{count}"
121
    odd: "moet oneven zijn"
122
    even: "moet even zijn"
123
    greater_than_start_date: "moet na de startdatum liggen"
124
    not_same_project: "hoort niet bij hetzelfde project"
125
    circular_dependency: "Deze relatie zou een circulaire afhankelijkheid tot gevolg hebben"
126
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Een issue kan niet gelinked worden met een subtask"
127

  
128
 actionview_instancetag_blank_option: Selecteer
129
 
130
 button_activate: Activeer
131
 button_add: Voeg toe
132
 button_annotate: Annoteer
133
 button_apply: Pas toe
134
 button_archive: Archiveer
135
 button_back: Terug
136
 button_cancel: Annuleer
137
 button_change: Wijzig
138
 button_change_password: Wijzig wachtwoord
139
 button_check_all: Selecteer alle
140
 button_clear: Leeg maken
141
 button_configure: Configureer
142
 button_copy: Kopiëer
143
 button_create: Maak
144
 button_delete: Verwijder
145
 button_download: Download
146
 button_edit: Bewerk
147
 button_list: Lijst
148
 button_lock: Sluit
149
 button_log_time: Registreer tijd
150
 button_login: Inloggen
151
 button_move: Verplaatsen
152
 button_quote: Citaat
153
 button_rename: Hernoemen
154
 button_reply: Antwoord
155
 button_reset: Reset
156
 button_rollback: Rollback naar deze versie
157
 button_save: Bewaren
158
 button_sort: Sorteer
159
 button_submit: Toevoegen
160
 button_test: Test
161
 button_unarchive: Dearchiveer
162
 button_uncheck_all: Deselecteer alle
163
 button_unlock: Open
164
 button_unwatch: Niet meer monitoren
165
 button_update: Update
166
 button_view: Bekijken
167
 button_watch: Monitor
168
 default_activity_design: Ontwerp
169
 default_activity_development: Ontwikkeling
170
 default_doc_category_tech: Technische documentatie
171
 default_doc_category_user: Gebruikersdocumentatie
172
 default_issue_status_in_progress: In Progress
173
 default_issue_status_closed: Gesloten
174
 default_issue_status_feedback: Terugkoppeling
175
 default_issue_status_new: Nieuw
176
 default_issue_status_rejected: Afgewezen
177
 default_issue_status_resolved: Opgelost
178
 default_priority_high: Hoog
179
 default_priority_immediate: Onmiddellijk
180
 default_priority_low: Laag
181
 default_priority_normal: Normaal
182
 default_priority_urgent: Spoed
183
 default_role_developer: Ontwikkelaar
184
 default_role_manager: Manager
185
 default_role_reporter: Rapporteur
186
 default_tracker_bug: Bug
187
 default_tracker_feature: Feature
188
 default_tracker_support: Support
189
 enumeration_activities: Activiteiten (tijdtracking)
190
 enumeration_doc_categories: Documentcategorieën
191
 enumeration_issue_priorities: Issueprioriteiten
192
 error_can_t_load_default_data: "De standaard configuratie kon niet worden geladen: %{value}"
193
 error_issue_not_found_in_project: 'Deze issue is niet gevonden of behoort niet toe tot dit project.'
194
 error_scm_annotate: "Er kan geen commentaar toegevoegd worden."
195
 error_scm_command_failed: "Er trad een fout op tijdens de poging om verbinding te maken met de repository: %{value}"
196
 error_scm_not_found: "Deze ingang of revisie bestaat niet in de repository."
197
 field_account: Account
198
 field_activity: Activiteit
199
 field_admin: Beheerder
200
 field_assignable: Issues kunnen toegewezen worden aan deze rol
201
 field_assigned_to: Toegewezen aan
202
 field_attr_firstname: Voornaam attribuut
203
 field_attr_lastname: Achternaam attribuut
204
 field_attr_login: Login attribuut
205
 field_attr_mail: E-mail attribuut
206
 field_auth_source: Authenticatiemethode
207
 field_author: Auteur
208
 field_base_dn: Base DN
209
 field_category: Categorie
210
 field_column_names: Kolommen
211
 field_comments: Commentaar
212
 field_comments_sorting: Commentaar weergeven
213
 field_created_on: Aangemaakt
214
 field_default_value: Standaardwaarde
215
 field_delay: Vertraging
216
 field_description: Beschrijving
217
 field_done_ratio: "% Gereed"
218
 field_downloads: Downloads
219
 field_due_date: Verwachte datum gereed
220
 field_effective_date: Datum
221
 field_estimated_hours: Geschatte tijd
222
 field_field_format: Formaat
223
 field_filename: Bestand
224
 field_filesize: Grootte
225
 field_firstname: Voornaam
226
 field_fixed_version: Versie
227
 field_hide_mail: Verberg mijn e-mailadres
228
 field_homepage: Homepage
229
 field_host: Host
230
 field_hours: Uren
231
 field_identifier: Identificatiecode
232
 field_is_closed: Issue gesloten
233
 field_is_default: Standaard
234
 field_is_filter: Gebruikt als een filter
235
 field_is_for_all: Voor alle projecten
236
 field_is_in_roadmap: Issues weergegeven in roadmap
237
 field_is_public: Publiek
238
 field_is_required: Verplicht
239
 field_issue: Issue
240
 field_issue_to: Gerelateerd issue
241
 field_language: Taal
242
 field_last_login_on: Laatste bezoek
243
 field_lastname: Achternaam
244
 field_login: Inloggen
245
 field_mail: E-mail
246
 field_mail_notification: Mail notificaties
247
 field_max_length: Maximale lengte
248
 field_min_length: Minimale lengte
249
 field_name: Naam
250
 field_new_password: Nieuw wachtwoord
251
 field_notes: Notities
252
 field_onthefly: On-the-fly aanmaken van een gebruiker
253
 field_parent: Subproject van
254
 field_parent_title: Bovenliggende pagina
255
 field_password: Wachtwoord
256
 field_password_confirmation: Bevestigen
257
 field_port: Port
258
 field_possible_values: Mogelijke waarden
259
 field_priority: Prioriteit
260
 field_project: Project
261
 field_redirect_existing_links: Verwijs bestaande links door
262
 field_regexp: Reguliere expressie
263
 field_role: Rol
264
 field_searchable: Doorzoekbaar
265
 field_spent_on: Datum
266
 field_start_date: Startdatum
267
 field_start_page: Startpagina
268
 field_status: Status
269
 field_subject: Onderwerp
270
 field_subproject: Subproject
271
 field_summary: Samenvatting
272
 field_time_zone: Tijdzone
273
 field_title: Titel
274
 field_tracker: Tracker
275
 field_type: Type
276
 field_updated_on: Gewijzigd
277
 field_url: URL
278
 field_user: Gebruiker
279
 field_value: Waarde
280
 field_version: Versie
281
 general_csv_decimal_separator: ','
282
 general_csv_encoding: ISO-8859-1
283
 general_csv_separator: ';'
284
 general_first_day_of_week: '7'
285
 general_lang_name: 'Nederlands'
286
 general_pdf_encoding: UTF-8
287
 general_text_No: 'Nee'
288
 general_text_Yes: 'Ja'
289
 general_text_no: 'nee'
290
 general_text_yes: 'ja'
291
 gui_validation_error: 1 fout
292
 gui_validation_error_plural: "%{count} fouten"
293
 label_activity: Activiteit
294
 label_add_another_file: Ander bestand toevoegen
295
 label_add_note: Voeg een notitie toe
296
 label_added: toegevoegd
297
 label_added_time_by: "Toegevoegd door %{author} %{age} geleden"
298
 label_administration: Administratie
299
 label_age: Leeftijd
300
 label_ago: dagen geleden
301
 label_all: alle
302
 label_all_time: alles
303
 label_all_words: Alle woorden
304
 label_and_its_subprojects: "%{value} en zijn subprojecten."
305
 label_applied_status: Toegekende status
306
 label_assigned_to_me_issues: Aan mij toegewezen issues
307
 label_associated_revisions: Geassociëerde revisies
308
 label_attachment: Bestand
309
 label_attachment_delete: Verwijder bestand
310
 label_attachment_new: Nieuw bestand
311
 label_attachment_plural: Bestanden
312
 label_attribute: Attribuut
313
 label_attribute_plural: Attributen
314
 label_auth_source: Authenticatiemodus
315
 label_auth_source_new: Nieuwe authenticatiemodus
316
 label_auth_source_plural: Authenticatiemodi
317
 label_authentication: Authenticatie
318
 label_blocked_by: geblokkeerd door
319
 label_blocks: blokkeert
320
 label_board: Forum
321
 label_board_new: Nieuw forum
322
 label_board_plural: Forums
323
 label_boolean: Boolean
324
 label_browse: Blader
325
 label_bulk_edit_selected_issues: Bewerk geselecteerde issues in bulk
326
 label_calendar: Kalender
327
 label_change_plural: Wijzigingen
328
 label_change_properties: Eigenschappen wijzigen
329
 label_change_status: Wijzig status
330
 label_change_view_all: Bekijk alle wijzigingen
331
 label_changes_details: Details van alle wijzigingen
332
 label_changeset_plural: Changesets
333
 label_chronological_order: In chronologische volgorde
334
 label_closed_issues: gesloten
335
 label_closed_issues_plural: gesloten
336
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
337
  zero: 0 open / %{total}
338
  one:  1 open / %{total}
339
  other: "%{count} open / %{total}"
340
 label_x_open_issues_abbr:
341
  zero: 0 open
342
  one:  1 open
343
  other: "%{count} open"
344
 label_x_closed_issues_abbr:
345
  zero: 0 closed
346
  one:  1 closed
347
  other: "%{count} closed"
348
 label_comment: Commentaar
349
 label_comment_add: Voeg commentaar toe
350
 label_comment_added: Commentaar toegevoegd
351
 label_comment_delete: Verwijder commentaar
352
 label_comment_plural: Commentaar
353
 label_x_comments:
354
  zero: geen commentaar
355
  one: 1x commentaar
356
  other: "%{count}x commentaar"
357
 label_commits_per_author: Commits per auteur
358
 label_commits_per_month: Commits per maand
359
 label_confirmation: Bevestiging
360
 label_contains: bevat
361
 label_copied: gekopieerd
362
 label_copy_workflow_from: Kopieer workflow van
363
 label_current_status: Huidige status
364
 label_current_version: Huidige versie
365
 label_custom_field: Specifiek veld
366
 label_custom_field_new: Nieuw specifiek veld
367
 label_custom_field_plural: Specifieke velden
368
 label_date: Datum
369
 label_date_from: Van
370
 label_date_range: Datumbereik
371
 label_date_to: Tot
372
 label_day_plural: dagen
373
 label_default: Standaard
374
 label_default_columns: Standaard kolommen.
375
 label_deleted: verwijderd
376
 label_details: Details
377
 label_diff_inline: inline
378
 label_diff_side_by_side: naast elkaar
379
 label_disabled: uitgeschakeld
380
 label_display_per_page: "Per pagina: %{value}"
381
 label_document: Document
382
 label_document_added: Document toegevoegd
383
 label_document_new: Nieuw document
384
 label_document_plural: Documenten
385
 label_download: "%{count} Download"
386
 label_download_plural: "%{count} Downloads"
387
 label_downloads_abbr: D/L
388
 label_duplicated_by: gedupliceerd door
389
 label_duplicates: dupliceert
390
 label_end_to_end: eind tot eind
391
 label_end_to_start: eind tot start
392
 label_enumeration_new: Nieuwe waarde
393
 label_enumerations: Enumeraties
394
 label_environment: Omgeving
395
 label_equals: is gelijk
396
 label_example: Voorbeeld
397
 label_export_to: Exporteer naar
398
 label_f_hour: "%{value} uur"
399
 label_f_hour_plural: "%{value} uren"
400
 label_feed_plural: Feeds
401
 label_feeds_access_key_created_on: "RSS toegangssleutel %{value} geleden gemaakt."
402
 label_file_added: Bestand toegevoegd
403
 label_file_plural: Bestanden
404
 label_filter_add: Voeg filter toe
405
 label_filter_plural: Filters
406
 label_float: Float
407
 label_follows: volgt op
408
 label_gantt: Gantt
409
 label_general: Algemeen
410
 label_generate_key: Genereer een sleutel
411
 label_help: Help
412
 label_history: Geschiedenis
413
 label_home: Home
414
 label_in: in
415
 label_in_less_than: in minder dan
416
 label_in_more_than: in meer dan
417
 label_incoming_emails: Inkomende e-mail
418
 label_index_by_date: Indexeer op datum
419
 label_index_by_title: Indexeer op titel
420
 label_information: Informatie
421
 label_information_plural: Informatie
422
 label_integer: Integer
423
 label_internal: Intern
424
 label_issue: Incident
425
 label_issue_added: Incident toegevoegd
426
 label_issue_category: Incident categorie
427
 label_issue_category_new: Nieuwe categorie
428
 label_issue_category_plural: Issuecategorieën
429
 label_issue_new: Nieuw incident
430
 label_issue_plural: Incidenten
431
 label_issue_status: Incident status
432
 label_issue_status_new: Nieuwe status
433
 label_issue_status_plural: Incident statussen
434
 label_issue_tracking: Incident-tracking
435
 label_issue_updated: Incident bijgewerkt
436
 label_issue_view_all: Bekijk alle incidenten
437
 label_issue_watchers: Monitoren
438
 label_issues_by: "Issues door %{value}"
439
 label_jump_to_a_project: Ga naar een project...
440
 label_language_based: Taal gebaseerd
441
 label_last_changes: "laatste %{count} wijzigingen"
442
 label_last_login: Laatste bezoek
443
 label_last_month: laatste maand
444
 label_last_n_days: "%{count} dagen geleden"
445
 label_last_week: vorige week
446
 label_latest_revision: Meest recente revisie
447
 label_latest_revision_plural: Meest recente revisies
448
 label_ldap_authentication: LDAP authenticatie
449
 label_less_than_ago: minder dan x dagen geleden
450
 label_list: Lijst
451
 label_loading: Laden...
452
 label_logged_as: Ingelogd als
453
 label_login: Inloggen
454
 label_logout: Uitloggen
455
 label_max_size: Maximumgrootte
456
 label_me: mij
457
 label_member: Lid
458
 label_member_new: Nieuw lid
459
 label_member_plural: Leden
460
 label_message_last: Laatste bericht
461
 label_message_new: Nieuw bericht
462
 label_message_plural: Berichten
463
 label_message_posted: Bericht toegevoegd
464
 label_min_max_length: Min-max lengte
465
 label_modification: "%{count} wijziging"
466
 label_modification_plural: "%{count} wijzigingen"
467
 label_modified: gewijzigd
468
 label_module_plural: Modules
469
 label_month: Maand
470
 label_months_from: maanden vanaf
471
 label_more: Meer
472
 label_more_than_ago: meer dan x dagen geleden
473
 label_my_account: Mijn account
474
 label_my_page: Mijn pagina
475
 label_my_projects: Mijn projecten
476
 label_new: Nieuw
477
 label_new_statuses_allowed: Nieuwe toegestane statussen
478
 label_news: Nieuws
479
 label_news_added: Nieuws toegevoegd
480
 label_news_latest: Laatste nieuws
481
 label_news_new: Voeg nieuws toe
482
 label_news_plural: Nieuws
483
 label_news_view_all: Bekijk al het nieuws
484
 label_next: Volgende
485
 label_no_change_option: (Geen wijziging)
486
 label_no_data: Geen gegevens om te tonen
487
 label_nobody: niemand
488
 label_none: geen
489
 label_not_contains: bevat niet
490
 label_not_equals: is niet gelijk
491
 label_open_issues: open
492
 label_open_issues_plural: open
493
 label_optional_description: Optionele beschrijving
494
 label_options: Opties
495
 label_overall_activity: Activiteit
496
 label_overview: Overzicht
497
 label_password_lost: Wachtwoord verloren
498
 label_per_page: Per pagina
499
 label_permissions: Permissies
500
 label_permissions_report: Permissierapport
501
 label_personalize_page: Personaliseer deze pagina
502
 label_planning: Planning
503
 label_please_login: Log a.u.b. in
504
 label_plugins: Plugins
505
 label_precedes: gaat vooraf aan
506
 label_preferences: Voorkeuren
507
 label_preview: Voorbeeldweergave
508
 label_previous: Vorige
509
 label_project: Project
510
 label_project_all: Alle projecten
511
 label_project_latest: Nieuwste projecten
512
 label_project_new: Nieuw project
513
 label_project_plural: Projecten
514
 label_x_projects:
515
  zero: geen projecten
516
  one:  1 project
517
  other: "%{count} projecten"
518
 label_public_projects: Publieke projecten
519
 label_query: Eigen zoekopdracht
520
 label_query_new: Nieuwe zoekopdracht
521
 label_query_plural: Eigen zoekopdrachten
522
 label_read: Lees...
523
 label_register: Registreer
524
 label_registered_on: Geregistreerd op
525
 label_registration_activation_by_email: accountactivatie per e-mail
526
 label_registration_automatic_activation: automatische accountactivatie
527
 label_registration_manual_activation: handmatige accountactivatie
528
 label_related_issues: Gerelateerde issues
529
 label_relates_to: gerelateerd aan
530
 label_relation_delete: Verwijder relatie
531
 label_relation_new: Nieuwe relatie
532
 label_renamed: hernoemd
533
 label_reply_plural: Antwoorden
534
 label_report: Rapport
535
 label_report_plural: Rapporten
536
 label_reported_issues: Gemelde issues
537
 label_repository: Repository
538
 label_repository_plural: Repositories
539
 label_result_plural: Resultaten
540
 label_reverse_chronological_order: In omgekeerde chronologische volgorde
541
 label_revision: Revisie
542
 label_revision_plural: Revisies
543
 label_roadmap: Roadmap
544
 label_roadmap_due_in: "Voldaan in %{value}"
545
 label_roadmap_no_issues: Geen issues voor deze versie
546
 label_roadmap_overdue: "%{value} over tijd"
547
 label_role: Rol
548
 label_role_and_permissions: Rollen en permissies
549
 label_role_new: Nieuwe rol
550
 label_role_plural: Rollen
551
 label_scm: SCM
552
 label_search: Zoeken
553
 label_search_titles_only: Enkel titels doorzoeken
554
 label_send_information: Stuur accountinformatie naar de gebruiker
555
 label_send_test_email: Stuur een test e-mail
556
 label_settings: Instellingen
557
 label_show_completed_versions: Toon afgeronde versies
558
 label_sort_by: "Sorteer op %{value}"
559
 label_sort_higher: Verplaats naar boven
560
 label_sort_highest: Verplaats naar begin
561
 label_sort_lower: Verplaats naar beneden
562
 label_sort_lowest: Verplaats naar eind
563
 label_spent_time: Gespendeerde tijd
564
 label_start_to_end: start tot eind
565
 label_start_to_start: start tot start
566
 label_statistics: Statistieken
567
 label_stay_logged_in: Blijf ingelogd
568
 label_string: Tekst
569
 label_subproject_plural: Subprojecten
570
 label_text: Lange tekst
571
 label_theme: Thema
572
 label_this_month: deze maand
573
 label_this_week: deze week
574
 label_this_year: dit jaar
575
 label_time_tracking: Tijdregistratie bijhouden
576
 label_today: vandaag
577
 label_topic_plural: Onderwerpen
578
 label_total: Totaal
579
 label_tracker: Tracker
580
 label_tracker_new: Nieuwe tracker
581
 label_tracker_plural: Trackers
582
 label_updated_time: "%{value} geleden bijgewerkt"
583
 label_updated_time_by: "%{age} geleden bijgewerkt door %{author}"
584
 label_used_by: Gebruikt door
585
 label_user: Gebruiker
586
 label_user_activity: "%{value}'s activiteit"
587
 label_user_mail_no_self_notified: Ik wil niet op de hoogte gehouden worden van mijn eigen wijzigingen
588
 label_user_mail_option_all: "Bij elk gebeurtenis in al mijn projecten..."
589
 label_user_mail_option_selected: "Enkel bij elke gebeurtenis op het geselecteerde project..."
590
 label_user_new: Nieuwe gebruiker
591
 label_user_plural: Gebruikers
592
 label_version: Versie
593
 label_version_new: Nieuwe versie
594
 label_version_plural: Versies
595
 label_view_diff: Bekijk verschillen
596
 label_view_revisions: Bekijk revisies
597
 label_watched_issues: Gemonitorde issues
598
 label_week: Week
599
 label_wiki: Wiki
600
 label_wiki_edit: Wiki edit
601
 label_wiki_edit_plural: Wiki edits
602
 label_wiki_page: Wikipagina
603
 label_wiki_page_plural: Wikipagina's
604
 label_workflow: Workflow
605
 label_year: Jaar
606
 label_yesterday: gisteren
607
 mail_body_account_activation_request: "Een nieuwe gebruiker (%{value}) is geregistreerd. Zijn account wacht op uw akkoord:"
608
 mail_body_account_information: Uw account gegevens
609
 mail_body_account_information_external: "U kunt uw account (%{value}) gebruiken om in te loggen."
610
 mail_body_lost_password: 'Gebruik de volgende link om uw wachtwoord te wijzigen:'
611
 mail_body_register: 'Gebruik de volgende link om uw account te activeren:'
612
 mail_body_reminder: "%{count} issue(s) die aan u toegewezen zijn en voldaan moeten zijn in de komende %{days} dagen:"
613
 mail_subject_account_activation_request: "%{value} accountactivatieverzoek"
614
 mail_subject_lost_password: "uw %{value} wachtwoord"
615
 mail_subject_register: "uw %{value} accountactivatie"
616
 mail_subject_reminder: "%{count} issue(s) die voldaan moeten zijn in de komende %{days} dagen."
617
 notice_account_activated: uw account is geactiveerd. u kunt nu inloggen.
618
 notice_account_invalid_creditentials: Incorrecte gebruikersnaam of wachtwoord
619
 notice_account_lost_email_sent: Er is een e-mail naar u verstuurd met instructies over het kiezen van een nieuw wachtwoord.
620
 notice_account_password_updated: Wachtwoord is met succes gewijzigd
621
 notice_account_pending: "Uw account is aangemaakt, maar wacht nog op goedkeuring van de beheerder."
622
 notice_account_register_done: Account is met succes aangemaakt.
623
 notice_account_unknown_email: Onbekende gebruiker.
624
 notice_account_updated: Account is met succes gewijzigd
625
 notice_account_wrong_password: Incorrect wachtwoord
626
 notice_can_t_change_password: Dit account gebruikt een externe bron voor authenticatie. Het is niet mogelijk om het wachtwoord te veranderen.
627
 notice_default_data_loaded: Standaard configuratie succesvol geladen.
628
 notice_email_error: "Er is een fout opgetreden tijdens het versturen van (%{value})"
629
 notice_email_sent: "Een e-mail werd verstuurd naar %{value}"
630
 notice_failed_to_save_issues: "Fout bij bewaren van %{count} issue(s) (%{total} geselecteerd): %{ids}."
631
 notice_feeds_access_key_reseted: Je RSS toegangssleutel werd gereset.
632
 notice_file_not_found: De pagina die u probeerde te benaderen bestaat niet of is verwijderd.
633
 notice_locking_conflict: De gegevens zijn gewijzigd door een andere gebruiker.
634
 notice_no_issue_selected: "Er is geen issue geselecteerd. Selecteer de issue die u wilt bewerken."
635
 notice_not_authorized: Het is u niet toegestaan deze pagina te raadplegen.
636
 notice_successful_connection: Verbinding succesvol.
637
 notice_successful_create: Succesvol aangemaakt.
638
 notice_successful_delete: Succesvol verwijderd.
639
 notice_successful_update: Wijzigen succesvol.
640
 notice_unable_delete_version: Niet mogelijk om deze versie te verwijderen.
641
 permission_add_issue_notes: Voeg notities toe
642
 permission_add_issue_watchers: Voeg monitors toe
643
 permission_add_issues: Voeg issues toe
644
 permission_add_messages: Voeg berichten toe
645
 permission_browse_repository: Repository doorbladeren
646
 permission_comment_news: Nieuws commentaar geven
647
 permission_commit_access: Commit toegang
648
 permission_delete_issues: Issues verwijderen
649
 permission_delete_messages: Berichten verwijderen
650
 permission_delete_own_messages: Eigen berichten verwijderen
651
 permission_delete_wiki_pages: Wiki pagina's verwijderen
652
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Bijlagen verwijderen
653
 permission_edit_issue_notes: Notities bewerken
654
 permission_edit_issues: Issues bewerken
655
 permission_edit_messages: Berichten bewerken
656
 permission_edit_own_issue_notes: Eigen notities bewerken
657
 permission_edit_own_messages: Eigen berichten bewerken
658
 permission_edit_own_time_entries: Eigen tijdlogboek bewerken
659
 permission_edit_project: Project bewerken
660
 permission_edit_time_entries: Tijdlogboek bewerken
661
 permission_edit_wiki_pages: Wiki pagina's bewerken
662
 permission_log_time: Gespendeerde tijd loggen
663
 permission_manage_boards: Forums beheren
664
 permission_manage_categories: Issue-categorieën beheren
665
 permission_manage_documents: Documenten beheren
666
 permission_manage_files: Bestanden beheren
667
 permission_manage_issue_relations: Issuerelaties beheren
668
 permission_manage_members: Leden beheren
669
 permission_manage_news: Nieuws beheren
670
 permission_manage_public_queries: Publieke queries beheren
671
 permission_manage_repository: Repository beheren
672
 permission_manage_versions: Versiebeheer
673
 permission_manage_wiki: Wikibeheer
674
 permission_move_issues: Issues verplaatsen
675
 permission_protect_wiki_pages: Wikipagina's beschermen
676
 permission_rename_wiki_pages: Wikipagina's hernoemen
677
 permission_save_queries: Queries opslaan
678
 permission_select_project_modules: Project modules selecteren
679
 permission_view_calendar: Kalender bekijken
680
 permission_view_changesets: Changesets bekijken
681
 permission_view_documents: Documenten bekijken
682
 permission_view_files: Bestanden bekijken
683
 permission_view_gantt: Gantt grafiek bekijken
684
 permission_view_issue_watchers: Monitorlijst bekijken
685
 permission_view_messages: Berichten bekijken
686
 permission_view_time_entries: Gespendeerde tijd bekijken
687
 permission_view_wiki_edits: Wikihistorie bekijken
688
 permission_view_wiki_pages: Wikipagina's bekijken
689
 project_module_boards: Forums
690
 project_module_documents: Documenten
691
 project_module_files: Bestanden
692
 project_module_issue_tracking: Issue tracking
693
 project_module_news: Nieuws
694
 project_module_repository: Repository
695
 project_module_time_tracking: Tijd tracking
696
 project_module_wiki: Wiki
697
 setting_activity_days_default: Aantal dagen getoond bij het tabblad "Activiteit"
698
 setting_app_subtitle: Applicatieondertitel
699
 setting_app_title: Applicatietitel
700
 setting_attachment_max_size: Attachment max. grootte
701
 setting_autofetch_changesets: Haal commits automatisch op
702
 setting_autologin: Automatisch inloggen
703
 setting_bcc_recipients: Blind carbon copy ontvangers (bcc)
704
 setting_commit_fix_keywords: Gefixeerde trefwoorden
705
 setting_commit_ref_keywords: Refererende trefwoorden
706
 setting_cross_project_issue_relations: Sta cross-project issuerelaties toe
707
 setting_date_format: Datumformaat
708
 setting_default_language: Standaard taal
709
 setting_default_projects_public: Nieuwe projecten zijn standaard publiek
710
 setting_diff_max_lines_displayed: Max aantal diff regels weer te geven
711
 setting_display_subprojects_issues: Standaard issues van subproject tonen
712
 setting_emails_footer: E-mails voettekst
713
 setting_enabled_scm: SCM ingeschakeld
714
 setting_feeds_limit: Feedinhoudlimiet
715
 setting_gravatar_enabled: Gebruik Gravatar gebruikersiconen
716
 setting_host_name: Hostnaam
717
 setting_issue_list_default_columns: Standaardkolommen getoond op de lijst met issues
718
 setting_issues_export_limit: Max aantal te exporteren issues 
719
 setting_login_required: Authenticatie vereist
720
 setting_mail_from: Afzender e-mail adres
721
 setting_mail_handler_api_enabled: Schakel WS in voor inkomende mail.
722
 setting_mail_handler_api_key: API sleutel
723
 setting_per_page_options: Aantal objecten per pagina (opties)
724
 setting_plain_text_mail: platte tekst (geen HTML)
725
 setting_protocol: Protocol
726
 setting_self_registration: Zelfregistratie toegestaan
727
 setting_sequential_project_identifiers: Genereer sequentiële projectidentiteiten
728
 setting_sys_api_enabled: Gebruik WS voor repository beheer
729
 setting_text_formatting: Tekstformaat
730
 setting_time_format: Tijd formaat
731
 setting_user_format: Gebruikers weergaveformaat
732
 setting_welcome_text: Welkomsttekst
733
 setting_wiki_compression: Wikigeschiedenis comprimeren
734
 status_active: actief
735
 status_locked: vergrendeld
736
 status_registered: geregistreerd
737
 text_are_you_sure: Weet u het zeker?
738
 text_assign_time_entries_to_project: Gerapporteerde uren toevoegen aan dit project
739
 text_caracters_maximum: "%{count} van maximum aantal tekens."
740
 text_caracters_minimum: "Moet minstens %{count} karakters lang zijn."
741
 text_comma_separated: Meerdere waarden toegestaan (kommagescheiden).
742
 text_default_administrator_account_changed: Standaard beheerderaccount gewijzigd
743
 text_destroy_time_entries: Verwijder gerapporteerde uren
744
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} uren werden gerapporteerd op de issue(s) die u wilde verwijderen. Wat wil u doen?"
745
 text_diff_truncated: '... Deze diff werd afgekort omdat het de maximale weer te geven karakters overschreed.'
746
 text_email_delivery_not_configured: "E-mailbezorging is niet geconfigureerd. Mededelingen zijn uitgeschakeld.\nConfigureer uw SMTP server in config/configuration.yml en herstart de applicatie om dit te activeren."
747
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Wijs de volgende waarde toe:'
748
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} objecten zijn toegewezen aan deze waarde."
749
 text_file_repository_writable: Bestandsrepository beschrijfbaar
750
 text_issue_added: "Issue %{id} is gerapporteerd (door %{author})."
751
 text_issue_category_destroy_assignments: Verwijder toewijzingen aan deze categorie
752
 text_issue_category_destroy_question: "Er zijn issues (%{count}) aan deze categorie toegewezen. Wat wilt u hiermee doen ?"
753
 text_issue_category_reassign_to: Issues opnieuw toewijzen aan deze categorie
754
 text_issue_updated: "Issue %{id} is gewijzigd (door %{author})."
755
 text_issues_destroy_confirmation: 'Weet u zeker dat u deze issue(s) wil verwijderen?'
756
 text_issues_ref_in_commit_messages: Opzoeken en aanpassen van issues in commitberichten
757
 text_length_between: "Lengte tussen %{min} en %{max} tekens."
758
 text_load_default_configuration: Laad de standaardconfiguratie
759
 text_min_max_length_info: 0 betekent geen restrictie
760
 text_no_configuration_data: "Rollen, trackers, issue statussen en workflows zijn nog niet geconfigureerd.\nHet is ten zeerste aangeraden om de standaard configuratie in te laden. U kunt deze aanpassen nadat deze is ingeladen."
761
 text_plugin_assets_writable: Plugin assets directory beschrijfbaar
762
 text_project_destroy_confirmation: Weet u zeker dat u dit project en alle gerelateerde gegevens wilt verwijderen?
763
 text_project_identifier_info: 'kleine letters (a-z), cijfers en liggende streepjes toegestaan.<br />Eenmaal bewaard kan de identificatiecode niet meer worden gewijzigd.'
764
 text_reassign_time_entries: 'Gerapporteerde uren opnieuw toewijzen:'
765
 text_regexp_info: bv. ^[A-Z0-9]+$
766
 text_repository_usernames_mapping: "Koppel de Redminegebruikers aan gebruikers in de repository log.\nGebruikers met dezelfde Redmine en repository gebruikersnaam of email worden automatisch gekoppeld."
767
 text_rmagick_available: RMagick beschikbaar (optioneel)
768
 text_select_mail_notifications: Selecteer acties waarvoor mededelingen via mail moeten worden verstuurd.
769
 text_select_project_modules: 'Selecteer de modules die u wilt gebruiken voor dit project:'
770
 text_status_changed_by_changeset: "Toegepast in changeset %{value}."
771
 text_subprojects_destroy_warning: "De subprojecten: %{value} zullen ook verwijderd worden."
772
 text_tip_issue_begin_day: issue die op deze dag begint
773
 text_tip_issue_begin_end_day: issue die op deze dag begint en eindigt
774
 text_tip_issue_end_day: issue die op deze dag eindigt
775
 text_tracker_no_workflow: Geen workflow gedefinieerd voor deze tracker
776
 text_unallowed_characters: Niet toegestane tekens
777
 text_user_mail_option: "Bij niet-geselecteerde projecten zult u enkel mededelingen ontvangen voor issues die u monitort of waar u bij betrokken bent (als auteur of toegewezen persoon)."
778
 text_user_wrote: "%{value} schreef:"
779
 text_wiki_destroy_confirmation: Weet u zeker dat u deze wiki en zijn inhoud wenst te verwijderen?
780
 text_workflow_edit: Selecteer een rol en een tracker om de workflow te wijzigen
781
 warning_attachments_not_saved: "%{count} bestand(en) konden niet opgeslagen worden."
782
 button_create_and_continue: Maak en ga verder
783
 text_custom_field_possible_values_info: 'Per lijn een waarde'
784
 label_display: Toon
785
 field_editable: Bewerkbaar
786
 setting_repository_log_display_limit: Max aantal revisies zichbaar 
787
 setting_file_max_size_displayed: Max grootte van tekst bestanden inline zichtbaar
788
 field_watcher: Watcher
789
 setting_openid: Sta OpenID login en registratie toe
790
 field_identity_url: OpenID URL
791
 label_login_with_open_id_option: of login met je OpenID
792
 field_content: Content
793
 label_descending: Aflopend
794
 label_sort: Sorteer
795
 label_ascending: Oplopend
796
 label_date_from_to: Van %{start} tot %{end}
797
 label_greater_or_equal: ">="
798
 label_less_or_equal: <=
799
 text_wiki_page_destroy_question: Deze pagina heeft %{descendants} subpagina's en onderliggende pagina's?. Wat wilt u hiermee doen?
800
 text_wiki_page_reassign_children: Alle subpagina's toewijzen aan deze hoofdpagina
801
 text_wiki_page_nullify_children: Behoud subpagina's als hoofdpagina's
802
 text_wiki_page_destroy_children: Verwijder alle subpagina's en onderliggende pagina's
803
 setting_password_min_length: Minimum wachtwoord lengte
804
 field_group_by: Groepeer resultaten per
805
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wiki pagina is bijgewerkt"
806
 label_wiki_content_added: Wiki pagina toegevoegd
807
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' wiki pagina is toegevoegd"
808
 mail_body_wiki_content_added: De '%{id}' wiki pagina is toegevoegd door %{author}.
809
 label_wiki_content_updated: Wiki pagina bijgewerkt
810
 mail_body_wiki_content_updated: De '%{id}' wiki pagina is bijgewerkt door %{author}.
811
 permission_add_project: Maak project
812
 setting_new_project_user_role_id: Rol van gebruiker die een project maakt
813
 label_view_all_revisions: Bekijk alle revisies
814
 label_tag: Tag
815
 label_branch: Branch
816
 error_no_tracker_in_project: Geen tracker is geassocieerd met dit project. Check de project instellingen.
817
 error_no_default_issue_status: Geen standaard issue status ingesteld. Check de configuratie (Ga naar "Administratie -> Issue statussen").
818
 text_journal_changed: "%{label} gewijzigd van %{old} naar %{new}"
819
 text_journal_set_to: "%{label} gewijzigd naar %{value}"
820
 text_journal_deleted: "%{label} verwijderd (%{old})"
821
 label_group_plural: Groepen
822
 label_group: Groep
823
 label_group_new: Nieuwe groep
824
 label_time_entry_plural: Bestede tijd
825
 text_journal_added: "%{label} %{value} toegevoegd"
826
 field_active: Actief
827
 enumeration_system_activity: Systeem Activiteit
828
 permission_delete_issue_watchers: Verwijder volgers
829
 version_status_closed: gesloten
830
 version_status_locked: vergrendeld
831
 version_status_open: open
832
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Een issue toegewezen aan een gesloten versie kan niet heropend worden
833
 label_user_anonymous: Anoniem
834
 button_move_and_follow: Verplaats en volg
835
 setting_default_projects_modules: Standaard geactiveerde modules voor nieuwe projecten
836
 setting_gravatar_default: Standaard Gravatar plaatje
837
 field_sharing: Delen
838
 label_version_sharing_hierarchy: Met project hiërarchie
839
 label_version_sharing_system: Met alle projecten
840
 label_version_sharing_descendants: Met subprojecten
841
 label_version_sharing_tree: Met project boom
842
 label_version_sharing_none: Niet gedeeld
843
 error_can_not_archive_project: Dit project kan niet worden gearchiveerd
844
 button_duplicate: Dupliceer
845
 button_copy_and_follow: Kopiëer en volg
846
 label_copy_source: Bron
847
 setting_issue_done_ratio: Bereken issue percentage voldaan met
848
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Gebruik de issue status
849
 error_issue_done_ratios_not_updated: Issue percentage voldaan niet geupdate.
850
 error_workflow_copy_target: Selecteer tracker(s) en rol(len)
851
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Gebruik het issue veld
852
 label_copy_same_as_target: Zelfde als doel
853
 label_copy_target: Doel
854
 notice_issue_done_ratios_updated: Issue percentage voldaan geupdate.
855
 error_workflow_copy_source: Selecteer een bron tracker of rol
856
 label_update_issue_done_ratios: Update issue percentage voldaan
857
 setting_start_of_week: Week begint op
858
 permission_view_issues: Bekijk Issues
859
 label_display_used_statuses_only: Laat alleen statussen zien die gebruikt worden door deze tracker
860
 label_revision_id: Revisie %{value}
861
 label_api_access_key: API access key
862
 label_api_access_key_created_on: API access key gemaakt %{value} geleden
863
 label_feeds_access_key: RSS access key
864
 notice_api_access_key_reseted: Uw API access key was gereset.
865
 setting_rest_api_enabled: Activeer REST web service
866
 label_missing_api_access_key: Geen API access key
867
 label_missing_feeds_access_key: Geen RSS access key
868
 button_show: Laat zien
869
 text_line_separated: Meerdere waarden toegestaan (elke regel is een waarde).
870
 setting_mail_handler_body_delimiters: Breek email verwerking af na een van deze regels
871
 permission_add_subprojects: Maak subprojecten
872
 label_subproject_new: Nieuw subproject
873
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
874
  U staat op punt om sommige of alle van uw permissies te verwijderen en bent mogelijk niet meer toegestaan om dit project hierna te wijzigen.
875
  Wilt u doorgaan?
876
 label_close_versions: Sluit complete versies
877
 label_board_sticky: Sticky
878
 label_board_locked: Vergrendeld
879
 permission_export_wiki_pages: Exporteer wiki pagina's
880
 setting_cache_formatted_text: Cache opgemaakte tekst
881
 permission_manage_project_activities: Beheer project activiteiten
882
 error_unable_delete_issue_status: Verwijderen van issue status niet gelukt
883
 label_profile: Profiel
884
 permission_manage_subtasks: Beheer subtaken
885
 field_parent_issue: Hoofdtaak
886
 label_subtask_plural: Subtaken
887
 label_project_copy_notifications: Stuur email notificaties voor de project kopie
888
 error_can_not_delete_custom_field: Verwijderen niet mogelijk van custom field
889
 error_unable_to_connect: Geen connectie (%{value})
890
 error_can_not_remove_role: Deze rol is in gebruik en kan niet worden verwijderd.
891
 error_can_not_delete_tracker: Deze tracker bevat nog issues en kan niet worden verwijderd.
892
 field_principal: Hoofd
893
 label_my_page_block: Mijn pagina block
894
 notice_failed_to_save_members: "Niet gelukt om lid/leden op te slaan: %{errors}."
895
 text_zoom_out: Zoom uit
896
 text_zoom_in: Zoom in
897
 notice_unable_delete_time_entry: Verwijderen niet mogelijk van tijd log invoer.
898
 label_overall_spent_time: Totaal bestede tijd
899
 field_time_entries: Registreer tijd
900
 project_module_gantt: Gantt
901
 project_module_calendar: Kalender
902
 button_edit_associated_wikipage: "Bewerk bijbehorende wiki pagina: %{page_title}"
903
 text_are_you_sure_with_children: Verwijder issue en alle onderliggende issues?
904
 field_text: Tekst veld
905
 label_user_mail_option_only_owner: Alleen voor dingen waarvan ik de auteur ben
906
 setting_default_notification_option: Standaard instelling voor mededelingen
907
 label_user_mail_option_only_my_events: Alleen voor dingen die ik volg of bij betrokken ben
908
 label_user_mail_option_only_assigned: Alleen voor dingen die aan mij zijn toegewezen
909
 label_user_mail_option_none: Bij geen enkele gebeurtenis
910
 field_member_of_group: Groep van toegewezene
911
 field_assigned_to_role: Rol van toegewezene
912
 notice_not_authorized_archived_project: Het project dat u wilt bezoeken is gearchiveerd.
913
 label_principal_search: "Zoek naar gebruiker of groep:"
914
 label_user_search: "Zoek naar gebruiker:"
915
 field_visible: Zichtbaar
916
 setting_emails_header: Emails header
917
 setting_commit_logtime_activity_id: Standaard activiteit voor tijdregistratie
918
 text_time_logged_by_changeset: Toegepast in changeset %{value}.
919
 setting_commit_logtime_enabled: Activeer tijdregistratie
920
 notice_gantt_chart_truncated: De gantt chart is ingekort omdat het meer objecten bevat dan kan worden weergegeven, (%{max})
921
 setting_gantt_items_limit: Max. aantal objecten op gantt chart
922
 field_warn_on_leaving_unsaved: Waarschuw me wanneer ik een pagina verlaat waarvan de tekst niet opgeslagen is
923
 text_warn_on_leaving_unsaved: De huidige pagina bevat tekst die niet is opgeslagen en dit zal verloren gaan als u deze pagina nu verlaat.
924
 label_my_queries: Mijn aangepaste zoekopdrachten
925
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
926
 label_news_comment_added: Commentaar toegevoegd aan een nieuwsitem
927
 button_expand_all: Klap uit
928
 button_collapse_all: Klap in
929
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Aanvullende veranderingen toegestaan wanneer de gebruiker de toegewezene is
930
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Aanvullende veranderingen toegestaan wanneer de gebruiker de auteur is
931
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Massa wijziging geselecteerd tijd-registraties?
932
 text_time_entries_destroy_confirmation: Weet u zeker dat u de geselecteerde item(s) wilt verwijderen ?
933
 label_role_anonymous: Anoniem
934
 label_role_non_member: Geen lid
935
 label_issue_note_added: Notitie toegevoegd
936
 label_issue_status_updated: Status gewijzigd
937
 label_issue_priority_updated: Prioriteit geupdate
938
 label_issues_visibility_own: Probleem aangemaakt door of toegewezen aan
939
 field_issues_visibility: Incidenten weergave
940
 label_issues_visibility_all: Alle incidenten
941
 permission_set_own_issues_private: Zet eigen incidenten publiekelijk of privé
942
 field_is_private: Privé
943
 permission_set_issues_private: Zet incidenten publiekelijk of privé
944
 label_issues_visibility_public: Alle niet privé-incidenten
945
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: Dit zal ook de %{count} subtaken verwijderen.
946
 field_commit_logs_encoding: Encodering van commit berichten
947
 field_scm_path_encoding: Pad encodering
948
 text_scm_path_encoding_note: "Standaard: UTF-8"
949
 field_path_to_repository: Pad naar versie overzicht
950
 field_root_directory: Root directorie
951
 field_cvs_module: Module
952
 field_cvsroot: CVSROOT
953
 text_mercurial_repository_note: Lokale versie overzicht (Voorbeeld: /hgrepo, c:\hgrepo)
954
 text_scm_command: Commando
955
 text_scm_command_version: Versie
956
 label_git_report_last_commit: Rapporteer laatste toevoegen voor bestanden en directories
957
 text_scm_config: U kan de scm commando's configureren in config/configuration.yml. Herstart de applicatie na het wijzigen ervan.
958
 text_scm_command_not_available: Scm commando is niet beschikbaar. Controleer de instellingen in het administratiepaneel.
959
 notice_issue_successful_create: Probleem %{id} aangemaakt.
960
 label_between: tussen
961
 setting_issue_group_assignment: Sta groepstoewijzingen toe
962
 label_diff: Verschil
963
 text_git_repository_note: Versie overzicht lokaal is leeg (Voorbeeld: /gitrepo, c:\gitrepo)
964
 description_query_sort_criteria_direction: Sortering
965
 description_project_scope: Zoek bereik
966
 description_filter: Filter
967
 description_user_mail_notification: Mail notificatie instellingen
968
 description_date_from: Vul start datum in
969
 description_message_content: Inhoud bericht
970
 description_available_columns: Beschikbare kolommen
971
 description_date_range_interval: Kies een bereik bij het selecteren van een start en eind datum
972
 description_issue_category_reassign: Kies probleem categorie
973
 description_search: Zoekveld
974
 description_notes: Notities
975
 description_date_range_list: Kies bereik vanuit de lijst
976
 description_choose_project: Projecten
977
 description_date_to: Vul eind datum in
978
 description_query_sort_criteria_attribute: Sorteer attribuut
979
 description_wiki_subpages_reassign: Kies nieuwe hoofdpagina
980
 description_selected_columns: Geselecteerde kolommen
981
 label_parent_revision: Hoofd
982
 label_child_revision: Sub
983
 error_scm_annotate_big_text_file: De vermelding kan niet worden geannoteerd, omdat het groter is dan de maximale toegewezen grootte.
984
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Gebruik huidige datum als start datum voor nieuwe incidenten.
985
 button_edit_section: Wijzig deze sectie
986
 setting_repositories_encodings: Bijlage en opgeslagen bestanden coderingen
987
 description_all_columns: Alle kolommen
988
 button_export: Exporteren
989
 label_export_options: "%{export_format} export opties"
990
 error_attachment_too_big: This file cannot be uploaded because it exceeds the maximum allowed file size (%{max_size})