cs.yml

Karel Pičman, 2013-03-07 15:20

Download (48.8 KB)

 
1
# Update to 2.2 by Karel Picman <karel.picman@kontron.com>
2
# Update to 1.1 by Michal Gebauer <mishak@mishak.net>
3
# Updated by Josef Liška <jl@chl.cz>
4
# CZ translation by Maxim Krušina | Massimo Filippi, s.r.o. | maxim@mxm.cz
5
# Based on original CZ translation by Jan Kadleček
6
cs:
7
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
8
 direction: ltr
9
 date:
10
  formats:
11
   # Use the strftime parameters for formats.
12
   # When no format has been given, it uses default.
13
   # You can provide other formats here if you like!
14
   default: "%Y-%m-%d"
15
   short: "%b %d"
16
   long: "%B %d, %Y"
17

  
18
  day_names: [Neděle, Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota]
19
  abbr_day_names: [Ne, Po, Út, St, Čt, Pá, So]
20

  
21
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
22
  month_names: [~, Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Říjen, Listopad, Prosinec]
23
  abbr_month_names: [~, Led, Úno, Bře, Dub, Kvě, Čer, Čec, Srp, Zář, Říj, Lis, Pro]
24
  # Used in date_select and datime_select.
25
  order:
26
   - :year
27
   - :month
28
   - :day
29

  
30
 time:
31
  formats:
32
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
33
   time: "%H:%M"
34
   short: "%d %b %H:%M"
35
   long: "%B %d, %Y %H:%M"
36
  am: "dop."
37
  pm: "odp."
38

  
39
 datetime:
40
  distance_in_words:
41
   half_a_minute: "půl minuty"
42
   less_than_x_seconds:
43
    one:  "méně než sekunda"
44
    other: "méně než %{count} sekund"
45
   x_seconds:
46
    one:  "1 sekunda"
47
    other: "%{count} sekund"
48
   less_than_x_minutes:
49
    one:  "méně než minuta"
50
    other: "méně než %{count} minut"
51
   x_minutes:
52
    one:  "1 minuta"
53
    other: "%{count} minut"
54
   about_x_hours:
55
    one:  "asi 1 hodina"
56
    other: "asi %{count} hodin"
57
   x_hours:
58
    one:  "1 hour"
59
    other: "%{count} hours"
60
   x_days:
61
    one:  "1 den"
62
    other: "%{count} dnů"
63
   about_x_months:
64
    one:  "asi 1 měsíc"
65
    other: "asi %{count} měsíců"
66
   x_months:
67
    one:  "1 měsíc"
68
    other: "%{count} měsíců"
69
   about_x_years:
70
    one:  "asi 1 rok"
71
    other: "asi %{count} let"
72
   over_x_years:
73
    one:  "více než 1 rok"
74
    other: "více než %{count} roky"
75
   almost_x_years:
76
    one:  "témeř 1 rok"
77
    other: "téměř %{count} roky"
78

  
79
 number:
80
  # Výchozí formát pro čísla
81
  format:
82
   separator: "."
83
   delimiter: ""
84
   precision: 3
85
  human:
86
   format:
87
    delimiter: ""
88
    precision: 3
89
   storage_units:
90
    format: "%n %u"
91
    units:
92
     byte:
93
      one: "Bajt"
94
      other: "Bajtů"
95
     kb: "KB"
96
     mb: "MB"
97
     gb: "GB"
98
     tb: "TB"
99

  
100
# Used in array.to_sentence.
101
 support:
102
  array:
103
   sentence_connector: "a"
104
   skip_last_comma: false
105

  
106
 activerecord:
107
  errors:
108
   template:
109
    header:
110
     one:  "1 chyba zabránila uložení %{model}"
111
     other: "%{count} chyb zabránilo uložení %{model}"
112
   messages:
113
    inclusion: "není zahrnuto v seznamu"
114
    exclusion: "je rezervováno"
115
    invalid: "je neplatné"
116
    confirmation: "se neshoduje s potvrzením"
117
    accepted: "musí být akceptováno"
118
    empty: "nemůže být prázdný"
119
    blank: "nemůže být prázdný"
120
    too_long: "je příliš dlouhý"
121
    too_short: "je příliš krátký"
122
    wrong_length: "má chybnou délku"
123
    taken: "je již použito"
124
    not_a_number: "není číslo"
125
    not_a_date: "není platné datum"
126
    greater_than: "musí být větší než %{count}"
127
    greater_than_or_equal_to: "musí být větší nebo rovno %{count}"
128
    equal_to: "musí být přesně %{count}"
129
    less_than: "musí být méně než %{count}"
130
    less_than_or_equal_to: "musí být méně nebo rovno %{count}"
131
    odd: "musí být liché"
132
    even: "musí být sudé"
133
    greater_than_start_date: "musí být větší než počáteční datum"
134
    not_same_project: "nepatří stejnému projektu"
135
    circular_dependency: "Tento vztah by vytvořil cyklickou závislost"
136
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Úkol nemůže být spojen s jedním z jeho dílčích úkolů"
137

  
138
 actionview_instancetag_blank_option: Prosím vyberte
139

  
140
 general_text_No: 'Ne'
141
 general_text_Yes: 'Ano'
142
 general_text_no: 'ne'
143
 general_text_yes: 'ano'
144
 general_lang_name: 'Czech (Čeština)'
145
 general_csv_separator: ','
146
 general_csv_decimal_separator: '.'
147
 general_csv_encoding: UTF-8
148
 general_pdf_encoding: UTF-8
149
 general_first_day_of_week: '1'
150

  
151
 notice_account_updated: Účet byl úspěšně změněn.
152
 notice_account_invalid_creditentials: Chybné jméno nebo heslo
153
 notice_account_password_updated: Heslo bylo úspěšně změněno.
154
 notice_account_wrong_password: Chybné heslo
155
 notice_account_register_done: Účet byl úspěšně vytvořen. Pro aktivaci účtu klikněte na odkaz v emailu, který vám byl zaslán.
156
 notice_account_unknown_email: Neznámý uživatel.
157
 notice_can_t_change_password: Tento účet používá externí autentifikaci. Zde heslo změnit nemůžete.
158
 notice_account_lost_email_sent: Byl vám zaslán email s intrukcemi jak si nastavíte nové heslo.
159
 notice_account_activated: Váš účet byl aktivován. Nyní se můžete přihlásit.
160
 notice_successful_create: Úspěšně vytvořeno.
161
 notice_successful_update: Úspěšně aktualizováno.
162
 notice_successful_delete: Úspěšně odstraněno.
163
 notice_successful_connection: Úspěšné připojení.
164
 notice_file_not_found: Stránka na kterou se snažíte zobrazit neexistuje nebo byla smazána.
165
 notice_locking_conflict: Údaje byly změněny jiným uživatelem.
166
 notice_not_authorized: Nemáte dostatečná práva pro zobrazení této stránky.
167
 notice_not_authorized_archived_project: Projekt ke kterému se snažíte přistupovat byl archivován.
168
 notice_email_sent: "Na adresu %{value} byl odeslán email"
169
 notice_email_error: "Při odesílání emailu nastala chyba (%{value})"
170
 notice_feeds_access_key_reseted: Váš klíč pro přístup k RSS byl resetován.
171
 notice_api_access_key_reseted: Váš API přístupový klíč byl resetován.
172
 notice_failed_to_save_issues: "Chyba při uložení %{count} úkolu(ů) z %{total} vybraných: %{ids}."
173
 notice_failed_to_save_members: "Nepodařilo se uložit člena(y): %{errors}."
174
 notice_no_issue_selected: "Nebyl zvolen žádný úkol. Prosím, zvolte úkoly, které chcete editovat"
175
 notice_account_pending: "Váš účet byl vytvořen, nyní čeká na schválení administrátorem."
176
 notice_default_data_loaded: Výchozí konfigurace úspěšně nahrána.
177
 notice_unable_delete_version: Nemohu odstanit verzi
178
 notice_unable_delete_time_entry: Nelze smazat čas ze záznamu.
179
 notice_issue_done_ratios_updated: Koeficienty dokončení úkolu byly aktualizovány.
180
 notice_gantt_chart_truncated: Graf byl oříznut, počet položek přesáhl limit pro zobrazení (%{max})
181

  
182
 error_can_t_load_default_data: "Výchozí konfigurace nebyla nahrána: %{value}"
183
 error_scm_not_found: "Položka a/nebo revize neexistují v repozitáři."
184
 error_scm_command_failed: "Při pokusu o přístup k repozitáři došlo k chybě: %{value}"
185
 error_scm_annotate: "Položka neexistuje nebo nemůže být komentována."
186
 error_issue_not_found_in_project: 'Úkol nebyl nalezen nebo nepatří k tomuto projektu'
187
 error_no_tracker_in_project: Žádná fronta nebyla přiřazena tomuto projektu. Prosím zkontroluje nastavení projektu.
188
 error_no_default_issue_status: Není nastaven výchozí stav úkolu. Prosím zkontrolujte nastavení ("Administrace -> Stavy úkolů").
189
 error_can_not_delete_custom_field: Nelze smazat volitelné pole
190
 error_can_not_delete_tracker: Tato fronta obsahuje úkoly a nemůže být smazán.
191
 error_can_not_remove_role: Tato role je právě používaná a nelze ji smazat.
192
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Úkol přiřazený k uzavřené verzi nemůže být znovu otevřen
193
 error_can_not_archive_project: Tento projekt nemůže být archivován
194
 error_issue_done_ratios_not_updated: Koeficient dokončení úkolu nebyl aktualizován.
195
 error_workflow_copy_source: Prosím vyberte zdrojovou frontu nebo roli
196
 error_workflow_copy_target: Prosím vyberte cílovou frontu(y) a roli(e)
197
 error_unable_delete_issue_status: Nelze smazat stavy úkolů
198
 error_unable_to_connect: Nelze se připojit (%{value})
199
 warning_attachments_not_saved: "%{count} soubor(ů) nebylo možné uložit."
200

  
201
 mail_subject_lost_password: "Vaše heslo (%{value})"
202
 mail_body_lost_password: 'Pro změnu vašeho hesla klikněte na následující odkaz:'
203
 mail_subject_register: "Aktivace účtu (%{value})"
204
 mail_body_register: 'Pro aktivaci vašeho účtu klikněte na následující odkaz:'
205
 mail_body_account_information_external: "Pomocí vašeho účtu %{value} se můžete přihlásit."
206
 mail_body_account_information: Informace o vašem účtu
207
 mail_subject_account_activation_request: "Aktivace %{value} účtu"
208
 mail_body_account_activation_request: "Byl zaregistrován nový uživatel %{value}. Aktivace jeho účtu závisí na vašem potvrzení."
209
 mail_subject_reminder: "%{count} úkol(ů) má termín během několik dní (%{days})"
210
 mail_body_reminder: "%{count} úkol(ů), které máte přiřazeny má termín během několik dní (%{days}):"
211
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' Wiki stránka byla přidána"
212
 mail_body_wiki_content_added: "'%{id}' Wiki stránka byla přidána od %{author}."
213
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' Wiki stránka byla aktualizována"
214
 mail_body_wiki_content_updated: "'%{id}' Wiki stránka byla aktualizována od %{author}."
215

  
216

  
217
 field_name: Název
218
 field_description: Popis
219
 field_summary: Přehled
220
 field_is_required: Povinné pole
221
 field_firstname: Jméno
222
 field_lastname: Příjmení
223
 field_mail: Email
224
 field_filename: Soubor
225
 field_filesize: Velikost
226
 field_downloads: Staženo
227
 field_author: Autor
228
 field_created_on: Vytvořeno
229
 field_updated_on: Aktualizováno
230
 field_field_format: Formát
231
 field_is_for_all: Pro všechny projekty
232
 field_possible_values: Možné hodnoty
233
 field_regexp: Regulární výraz
234
 field_min_length: Minimální délka
235
 field_max_length: Maximální délka
236
 field_value: Hodnota
237
 field_category: Kategorie
238
 field_title: Název
239
 field_project: Projekt
240
 field_issue: Úkol
241
 field_status: Stav
242
 field_notes: Poznámka
243
 field_is_closed: Úkol uzavřen
244
 field_is_default: Výchozí stav
245
 field_tracker: Fronta
246
 field_subject: Předmět
247
 field_due_date: Uzavřít do
248
 field_assigned_to: Přiřazeno
249
 field_priority: Priorita
250
 field_fixed_version: Cílová verze
251
 field_user: Uživatel
252
 field_principal: Hlavní
253
 field_role: Role
254
 field_homepage: Domovská stránka
255
 field_is_public: Veřejný
256
 field_parent: Nadřazený projekt
257
 field_is_in_roadmap: Úkoly zobrazené v plánu
258
 field_login: Přihlášení
259
 field_mail_notification: Emailová oznámení
260
 field_admin: Administrátor
261
 field_last_login_on: Poslední přihlášení
262
 field_language: Jazyk
263
 field_effective_date: Datum
264
 field_password: Heslo
265
 field_new_password: Nové heslo
266
 field_password_confirmation: Potvrzení
267
 field_version: Verze
268
 field_type: Typ
269
 field_host: Host
270
 field_port: Port
271
 field_account: Účet
272
 field_base_dn: Base DN
273
 field_attr_login: Přihlášení (atribut)
274
 field_attr_firstname: Jméno (atribut)
275
 field_attr_lastname: Příjemní (atribut)
276
 field_attr_mail: Email (atribut)
277
 field_onthefly: Automatické vytváření uživatelů
278
 field_start_date: Začátek
279
 field_done_ratio: "% Hotovo"
280
 field_auth_source: Autentifikační mód
281
 field_hide_mail: Nezobrazovat můj email
282
 field_comments: Komentář
283
 field_url: URL
284
 field_start_page: Výchozí stránka
285
 field_subproject: Podprojekt
286
 field_hours: Hodiny
287
 field_activity: Aktivita
288
 field_spent_on: Datum
289
 field_identifier: Identifikátor
290
 field_is_filter: Použít jako filtr
291
 field_issue_to: Související úkol
292
 field_delay: Zpoždění
293
 field_assignable: Úkoly mohou být přiřazeny této roli
294
 field_redirect_existing_links: Přesměrovat stvávající odkazy
295
 field_estimated_hours: Odhadovaná doba
296
 field_column_names: Sloupce
297
 field_time_entries: Zaznamenaný čas
298
 field_time_zone: Časové pásmo
299
 field_searchable: Umožnit vyhledávání
300
 field_default_value: Výchozí hodnota
301
 field_comments_sorting: Zobrazit komentáře
302
 field_parent_title: Rodičovská stránka
303
 field_editable: Editovatelný
304
 field_watcher: Sleduje
305
 field_identity_url: OpenID URL
306
 field_content: Obsah
307
 field_group_by: Seskupovat výsledky podle
308
 field_sharing: Sdílení
309
 field_parent_issue: Rodičovský úkol
310
 field_member_of_group: Skupina přiřaditele
311
 field_assigned_to_role: Role přiřaditele
312
 field_text: Textové pole
313
 field_visible: Viditelný
314

  
315
 setting_app_title: Název aplikace
316
 setting_app_subtitle: Podtitulek aplikace
317
 setting_welcome_text: Uvítací text
318
 setting_default_language: Výchozí jazyk
319
 setting_login_required: Autentifikace vyžadována
320
 setting_self_registration: Povolena automatická registrace
321
 setting_attachment_max_size: Maximální velikost přílohy
322
 setting_issues_export_limit: Limit pro export úkolů
323
 setting_mail_from: Odesílat emaily z adresy
324
 setting_bcc_recipients: Příjemci skryté kopie (bcc)
325
 setting_plain_text_mail: pouze prostý text (ne HTML)
326
 setting_host_name: Jméno serveru
327
 setting_text_formatting: Formátování textu
328
 setting_wiki_compression: Komprese historie Wiki
329
 setting_feeds_limit: Limit obsahu příspěvků
330
 setting_default_projects_public: Nové projekty nastavovat jako veřejné
331
 setting_autofetch_changesets: Automaticky stahovat commity
332
 setting_sys_api_enabled: Povolit WS pro správu repozitory
333
 setting_commit_ref_keywords: Klíčová slova pro odkazy
334
 setting_commit_fix_keywords: Klíčová slova pro uzavření
335
 setting_autologin: Automatické přihlašování
336
 setting_date_format: Formát data
337
 setting_time_format: Formát času
338
 setting_cross_project_issue_relations: Povolit vazby úkolů napříč projekty
339
 setting_issue_list_default_columns: Výchozí sloupce zobrazené v seznamu úkolů
340
 setting_emails_header: Hlavička emailů
341
 setting_emails_footer: Patička emailů
342
 setting_protocol: Protokol
343
 setting_per_page_options: Povolené počty řádků na stránce
344
 setting_user_format: Formát zobrazení uživatele
345
 setting_activity_days_default: Dny zobrazené v činnosti projektu
346
 setting_display_subprojects_issues: Automaticky zobrazit úkoly podprojektu v hlavním projektu
347
 setting_enabled_scm: Povolené SCM
348
 setting_mail_handler_body_delimiters: Zkrátit e-maily po jednom z těchto řádků
349
 setting_mail_handler_api_enabled: Povolit WS pro příchozí e-maily
350
 setting_mail_handler_api_key: API klíč
351
 setting_sequential_project_identifiers: Generovat sekvenční identifikátory projektů
352
 setting_gravatar_enabled: Použít uživatelské ikony Gravatar
353
 setting_gravatar_default: Výchozí Gravatar
354
 setting_diff_max_lines_displayed: Maximální počet zobrazených řádků rozdílů
355
 setting_file_max_size_displayed: Maximální velikost textových souborů zobrazených přímo na stránce
356
 setting_repository_log_display_limit: Maximální počet revizí zobrazených v logu souboru
357
 setting_openid: Umožnit přihlašování a registrace s OpenID
358
 setting_password_min_length: Minimální délka hesla
359
 setting_new_project_user_role_id: Role přiřazená uživateli bez práv administrátora, který projekt vytvořil
360
 setting_default_projects_modules: Výchozí zapnutné moduly pro nový projekt
361
 setting_issue_done_ratio: Spočítat koeficient dokončení úkolu s
362
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Použít pole úkolu
363
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Použít stav úkolu
364
 setting_start_of_week: Začínat kalendáře
365
 setting_rest_api_enabled: Zapnout službu REST
366
 setting_cache_formatted_text: Ukládat formátovaný text do vyrovnávací paměti
367
 setting_default_notification_option: Výchozí nastavení oznámení
368
 setting_commit_logtime_enabled: Povolit zapisování času
369
 setting_commit_logtime_activity_id: Aktivita pro zapsaný čas
370
 setting_gantt_items_limit: Maximální počet položek zobrazený na ganttově grafu
371

  
372
 permission_add_project: Vytvořit projekt
373
 permission_add_subprojects: Vytvořit podprojekty
374
 permission_edit_project: Úprava projektů
375
 permission_select_project_modules: Výběr modulů projektu
376
 permission_manage_members: Spravování členství
377
 permission_manage_project_activities: Spravovat aktivity projektu
378
 permission_manage_versions: Spravování verzí
379
 permission_manage_categories: Spravování kategorií úkolů
380
 permission_view_issues: Zobrazit úkoly
381
 permission_add_issues: Přidávání úkolů
382
 permission_edit_issues: Upravování úkolů
383
 permission_manage_issue_relations: Spravování vztahů mezi úkoly
384
 permission_add_issue_notes: Přidávání poznámek
385
 permission_edit_issue_notes: Upravování poznámek
386
 permission_edit_own_issue_notes: Upravování vlastních poznámek
387
 permission_move_issues: Přesouvání úkolů
388
 permission_delete_issues: Mazání úkolů
389
 permission_manage_public_queries: Správa veřejných dotazů
390
 permission_save_queries: Ukládání dotazů
391
 permission_view_gantt: Zobrazené Ganttova diagramu
392
 permission_view_calendar: Prohlížení kalendáře
393
 permission_view_issue_watchers: Zobrazení seznamu sledujícíh uživatelů
394
 permission_add_issue_watchers: Přidání sledujících uživatelů
395
 permission_delete_issue_watchers: Smazat přihlížející
396
 permission_log_time: Zaznamenávání stráveného času
397
 permission_view_time_entries: Zobrazení stráveného času
398
 permission_edit_time_entries: Upravování záznamů o stráveném času
399
 permission_edit_own_time_entries: Upravování vlastních zázamů o stráveném čase
400
 permission_manage_news: Spravování novinek
401
 permission_comment_news: Komentování novinek
402
 permission_view_documents: Prohlížení dokumentů
403
 permission_manage_files: Spravování souborů
404
 permission_view_files: Prohlížení souborů
405
 permission_manage_wiki: Spravování Wiki
406
 permission_rename_wiki_pages: Přejmenovávání Wiki stránek
407
 permission_delete_wiki_pages: Mazání stránek na Wiki
408
 permission_view_wiki_pages: Prohlížení Wiki
409
 permission_view_wiki_edits: Prohlížení historie Wiki
410
 permission_edit_wiki_pages: Upravování stránek Wiki
411
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Mazání příloh
412
 permission_protect_wiki_pages: Zabezpečení Wiki stránek
413
 permission_manage_repository: Spravování repozitáře
414
 permission_browse_repository: Procházení repozitáře
415
 permission_view_changesets: Zobrazování sady změn
416
 permission_commit_access: Commit přístup
417
 permission_manage_boards: Správa diskusních fór
418
 permission_view_messages: Prohlížení zpráv
419
 permission_add_messages: Posílání zpráv
420
 permission_edit_messages: Upravování zpráv
421
 permission_edit_own_messages: Upravit vlastní zprávy
422
 permission_delete_messages: Mazání zpráv
423
 permission_delete_own_messages: Smazat vlastní zprávy
424
 permission_export_wiki_pages: Exportovat Wiki stránky
425
 permission_manage_subtasks: Spravovat podúkoly
426

  
427
 project_module_issue_tracking: Sledování úkolů
428
 project_module_time_tracking: Sledování času
429
 project_module_news: Novinky
430
 project_module_documents: Dokumenty
431
 project_module_files: Soubory
432
 project_module_wiki: Wiki
433
 project_module_repository: Repozitář
434
 project_module_boards: Diskuse
435
 project_module_calendar: Kalendář
436
 project_module_gantt: Gantt
437

  
438
 label_user: Uživatel
439
 label_user_plural: Uživatelé
440
 label_user_new: Nový uživatel
441
 label_user_anonymous: Anonymní
442
 label_project: Projekt
443
 label_project_new: Nový projekt
444
 label_project_plural: Projekty
445
 label_x_projects:
446
  zero: žádné projekty
447
  one:  1 projekt
448
  other: "%{count} projekty(ů)"
449
 label_project_all: Všechny projekty
450
 label_project_latest: Poslední projekty
451
 label_issue: Úkol
452
 label_issue_new: Nový úkol
453
 label_issue_plural: Úkoly
454
 label_issue_view_all: Všechny úkoly
455
 label_issues_by: "Úkoly podle %{value}"
456
 label_issue_added: Úkol přidán
457
 label_issue_updated: Úkol aktualizován
458
 label_document: Dokument
459
 label_document_new: Nový dokument
460
 label_document_plural: Dokumenty
461
 label_document_added: Dokument přidán
462
 label_role: Role
463
 label_role_plural: Role
464
 label_role_new: Nová role
465
 label_role_and_permissions: Role a práva
466
 label_member: Člen
467
 label_member_new: Nový člen
468
 label_member_plural: Členové
469
 label_tracker: Fronta
470
 label_tracker_plural: Fronty
471
 label_tracker_new: Nová fronta
472
 label_workflow: Průběh práce
473
 label_issue_status: Stav úkolu
474
 label_issue_status_plural: Stavy úkolů
475
 label_issue_status_new: Nový stav
476
 label_issue_category: Kategorie úkolu
477
 label_issue_category_plural: Kategorie úkolů
478
 label_issue_category_new: Nová kategorie
479
 label_custom_field: Uživatelské pole
480
 label_custom_field_plural: Uživatelská pole
481
 label_custom_field_new: Nové uživatelské pole
482
 label_enumerations: Seznamy
483
 label_enumeration_new: Nová hodnota
484
 label_information: Informace
485
 label_information_plural: Informace
486
 label_please_login: Prosím přihlašte se
487
 label_register: Registrovat
488
 label_login_with_open_id_option: nebo se přihlašte s OpenID
489
 label_password_lost: Zapomenuté heslo
490
 label_home: Úvodní
491
 label_my_page: Moje stránka
492
 label_my_account: Můj účet
493
 label_my_projects: Moje projekty
494
 label_my_page_block: Bloky na mé stránce
495
 label_administration: Administrace
496
 label_login: Přihlášení
497
 label_logout: Odhlášení
498
 label_help: Nápověda
499
 label_reported_issues: Nahlášené úkoly
500
 label_assigned_to_me_issues: Mé úkoly
501
 label_last_login: Poslední přihlášení
502
 label_registered_on: Registrován
503
 label_activity: Aktivita
504
 label_overall_activity: Celková aktivita
505
 label_user_activity: "Aktivita uživatele: %{value}"
506
 label_new: Nový
507
 label_logged_as: Přihlášen jako
508
 label_environment: Prostředí
509
 label_authentication: Autentifikace
510
 label_auth_source: Mód autentifikace
511
 label_auth_source_new: Nový mód autentifikace
512
 label_auth_source_plural: Módy autentifikace
513
 label_subproject_plural: Podprojekty
514
 label_subproject_new: Nový podprojekt
515
 label_and_its_subprojects: "%{value} a jeho podprojekty"
516
 label_min_max_length: Min - Max délka
517
 label_list: Seznam
518
 label_date: Datum
519
 label_integer: Celé číslo
520
 label_float: Desetinné číslo
521
 label_boolean: Ano/Ne
522
 label_string: Text
523
 label_text: Dlouhý text
524
 label_attribute: Atribut
525
 label_attribute_plural: Atributy
526
 label_no_data: Žádné položky
527
 label_change_status: Změnit stav
528
 label_history: Historie
529
 label_attachment: Soubor
530
 label_attachment_new: Nový soubor
531
 label_attachment_delete: Odstranit soubor
532
 label_attachment_plural: Soubory
533
 label_file_added: Soubor přidán
534
 label_report: Přehled
535
 label_report_plural: Přehledy
536
 label_news: Novinky
537
 label_news_new: Přidat novinku
538
 label_news_plural: Novinky
539
 label_news_latest: Poslední novinky
540
 label_news_view_all: Zobrazit všechny novinky
541
 label_news_added: Novinka přidána
542
 label_settings: Nastavení
543
 label_overview: Přehled
544
 label_version: Verze
545
 label_version_new: Nová verze
546
 label_version_plural: Verze
547
 label_close_versions: Zavřít dokončené verze
548
 label_confirmation: Potvrzení
549
 label_export_to: 'Také k dispozici:'
550
 label_read: Načítá se...
551
 label_public_projects: Veřejné projekty
552
 label_open_issues: otevřený
553
 label_open_issues_plural: otevřené
554
 label_closed_issues: uzavřený
555
 label_closed_issues_plural: uzavřené
556
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
557
  zero: 0 otevřených / %{total}
558
  one:  1 otevřený / %{total}
559
  other: "%{count} otevřených / %{total}"
560
 label_x_open_issues_abbr:
561
  zero: 0 otevřených
562
  one:  1 otevřený
563
  other: "%{count} otevřených"
564
 label_x_closed_issues_abbr:
565
  zero: 0 uzavřených
566
  one:  1 uzavřený
567
  other: "%{count} uzavřených"
568
 label_total: Celkem
569
 label_permissions: Práva
570
 label_current_status: Aktuální stav
571
 label_new_statuses_allowed: Nové povolené stavy
572
 label_all: vše
573
 label_none: nic
574
 label_nobody: nikdo
575
 label_next: Další
576
 label_previous: Předchozí
577
 label_used_by: Použito
578
 label_details: Detaily
579
 label_add_note: Přidat poznámku
580
 label_per_page: Na stránku
581
 label_calendar: Kalendář
582
 label_months_from: měsíců od
583
 label_gantt: Ganttův graf
584
 label_internal: Interní
585
 label_last_changes: "posledních %{count} změn"
586
 label_change_view_all: Zobrazit všechny změny
587
 label_personalize_page: Přizpůsobit tuto stránku
588
 label_comment: Komentář
589
 label_comment_plural: Komentáře
590
 label_x_comments:
591
  zero: žádné komentáře
592
  one: 1 komentář
593
  other: "%{count} komentářů"
594
 label_comment_add: Přidat komentáře
595
 label_comment_added: Komentář přidán
596
 label_comment_delete: Odstranit komentář
597
 label_query: Uživatelský dotaz
598
 label_query_plural: Uživatelské dotazy
599
 label_query_new: Nový dotaz
600
 label_filter_add: Přidat filtr
601
 label_filter_plural: Filtry
602
 label_equals: je
603
 label_not_equals: není
604
 label_in_less_than: je měší než
605
 label_in_more_than: je větší než
606
 label_greater_or_equal: '>='
607
 label_less_or_equal: '<='
608
 label_in: v
609
 label_today: dnes
610
 label_all_time: vše
611
 label_yesterday: včera
612
 label_this_week: tento týden
613
 label_last_week: minulý týden
614
 label_last_n_days: "posledních %{count} dnů"
615
 label_this_month: tento měsíc
616
 label_last_month: minulý měsíc
617
 label_this_year: tento rok
618
 label_date_range: Časový rozsah
619
 label_less_than_ago: před méně jak (dny)
620
 label_more_than_ago: před více jak (dny)
621
 label_ago: před (dny)
622
 label_contains: obsahuje
623
 label_not_contains: neobsahuje
624
 label_day_plural: dny
625
 label_repository: Repozitář
626
 label_repository_plural: Repozitáře
627
 label_browse: Procházet
628
 label_branch: Větev
629
 label_tag: Tag
630
 label_revision: Revize
631
 label_revision_plural: Revizí
632
 label_revision_id: "Revize %{value}"
633
 label_associated_revisions: Související verze
634
 label_added: přidáno
635
 label_modified: změněno
636
 label_copied: zkopírováno
637
 label_renamed: přejmenováno
638
 label_deleted: odstraněno
639
 label_latest_revision: Poslední revize
640
 label_latest_revision_plural: Poslední revize
641
 label_view_revisions: Zobrazit revize
642
 label_view_all_revisions: Zobrazit všechny revize
643
 label_max_size: Maximální velikost
644
 label_sort_highest: Přesunout na začátek
645
 label_sort_higher: Přesunout nahoru
646
 label_sort_lower: Přesunout dolů
647
 label_sort_lowest: Přesunout na konec
648
 label_roadmap: Plán
649
 label_roadmap_due_in: "Zbývá %{value}"
650
 label_roadmap_overdue: "%{value} pozdě"
651
 label_roadmap_no_issues: Pro tuto verzi nejsou žádné úkoly
652
 label_search: Hledat
653
 label_result_plural: Výsledky
654
 label_all_words: Všechna slova
655
 label_wiki: Wiki
656
 label_wiki_edit: Wiki úprava
657
 label_wiki_edit_plural: Wiki úpravy
658
 label_wiki_page: Wiki stránka
659
 label_wiki_page_plural: Wiki stránky
660
 label_index_by_title: Index dle názvu
661
 label_index_by_date: Index dle data
662
 label_current_version: Aktuální verze
663
 label_preview: Náhled
664
 label_feed_plural: Příspěvky
665
 label_changes_details: Detail všech změn
666
 label_issue_tracking: Sledování úkolů
667
 label_spent_time: Strávený čas
668
 label_overall_spent_time: Celkem strávený čas
669
 label_f_hour: "%{value} hodina"
670
 label_f_hour_plural: "%{value} hodin"
671
 label_time_tracking: Sledování času
672
 label_change_plural: Změny
673
 label_statistics: Statistiky
674
 label_commits_per_month: Commitů za měsíc
675
 label_commits_per_author: Commitů za autora
676
 label_view_diff: Zobrazit rozdíly
677
 label_diff_inline: uvnitř
678
 label_diff_side_by_side: vedle sebe
679
 label_options: Nastavení
680
 label_copy_workflow_from: Kopírovat průběh práce z
681
 label_permissions_report: Přehled práv
682
 label_watched_issues: Sledované úkoly
683
 label_related_issues: Související úkoly
684
 label_applied_status: Použitý stav
685
 label_loading: Nahrávám...
686
 label_relation_new: Nová souvislost
687
 label_relation_delete: Odstranit souvislost
688
 label_relates_to: související s
689
 label_duplicates: duplikuje
690
 label_duplicated_by: zduplikován
691
 label_blocks: blokuje
692
 label_blocked_by: zablokován
693
 label_precedes: předchází
694
 label_follows: následuje
695
 label_end_to_start: od konce do začátku
696
 label_end_to_end: od konce do konce
697
 label_start_to_start: od začátku do začátku
698
 label_start_to_end: od začátku do konce
699
 label_stay_logged_in: Zůstat přihlášený
700
 label_disabled: zakázán
701
 label_show_completed_versions: Ukázat dokončené verze
702
 label_me: 
703
 label_board: Fórum
704
 label_board_new: Nové fórum
705
 label_board_plural: Fóra
706
 label_board_locked: Uzamčeno
707
 label_board_sticky: Nálepka
708
 label_topic_plural: Témata
709
 label_message_plural: Zprávy
710
 label_message_last: Poslední zpráva
711
 label_message_new: Nová zpráva
712
 label_message_posted: Zpráva přidána
713
 label_reply_plural: Odpovědi
714
 label_send_information: Zaslat informace o účtu uživateli
715
 label_year: Rok
716
 label_month: Měsíc
717
 label_week: Týden
718
 label_date_from: Od
719
 label_date_to: Do
720
 label_language_based: Podle výchozího jazyka
721
 label_sort_by: "Seřadit podle %{value}"
722
 label_send_test_email: Poslat testovací email
723
 label_feeds_access_key: Přístupový klíč pro RSS
724
 label_missing_feeds_access_key: Postrádá přístupový klíč pro RSS
725
 label_feeds_access_key_created_on: "Přístupový klíč pro RSS byl vytvořen před %{value}"
726
 label_module_plural: Moduly
727
 label_added_time_by: "Přidáno uživatelem %{author} před %{age}"
728
 label_updated_time_by: "Aktualizováno uživatelem %{author} před %{age}"
729
 label_updated_time: "Aktualizováno před %{value}"
730
 label_jump_to_a_project: Vyberte projekt...
731
 label_file_plural: Soubory
732
 label_changeset_plural: Changesety
733
 label_default_columns: Výchozí sloupce
734
 label_no_change_option: (beze změny)
735
 label_bulk_edit_selected_issues: Hromadná úprava vybraných úkolů
736
 label_theme: Téma
737
 label_default: Výchozí
738
 label_search_titles_only: Vyhledávat pouze v názvech
739
 label_user_mail_option_all: "Pro všechny události všech mých projektů"
740
 label_user_mail_option_selected: "Pro všechny události vybraných projektů..."
741
 label_user_mail_option_none: "Žádné události"
742
 label_user_mail_option_only_my_events: "Jen pro věci, co sleduji nebo jsem v nich zapojen"
743
 label_user_mail_option_only_assigned: "Jen pro věci, ke kterým sem přiřazen"
744
 label_user_mail_option_only_owner: "Jen pro věci, které vlastním"
745
 label_user_mail_no_self_notified: "Nezasílat informace o mnou vytvořených změnách"
746
 label_registration_activation_by_email: aktivace účtu emailem
747
 label_registration_manual_activation: manuální aktivace účtu
748
 label_registration_automatic_activation: automatická aktivace účtu
749
 label_display_per_page: "%{value} na stránku"
750
 label_age: Věk
751
 label_change_properties: Změnit vlastnosti
752
 label_general: Obecné
753
 label_more: Více
754
 label_scm: SCM
755
 label_plugins: Doplňky
756
 label_ldap_authentication: Autentifikace LDAP
757
 label_downloads_abbr: Staž.
758
 label_optional_description: Volitelný popis
759
 label_add_another_file: Přidat další soubor
760
 label_preferences: Nastavení
761
 label_chronological_order: V chronologickém pořadí
762
 label_reverse_chronological_order: V obrácaném chronologickém pořadí
763
 label_planning: Plánování
764
 label_incoming_emails: Příchozí e-maily
765
 label_generate_key: Generovat klíč
766
 label_issue_watchers: Sledování
767
 label_example: Příklad
768
 label_display: Zobrazit
769
 label_sort: Řazení
770
 label_ascending: Vzestupně
771
 label_descending: Sestupně
772
 label_date_from_to: Od %{start} do %{end}
773
 label_wiki_content_added: Wiki stránka přidána
774
 label_wiki_content_updated: Wiki stránka aktualizována
775
 label_group: Skupina
776
 label_group_plural: Skupiny
777
 label_group_new: Nová skupina
778
 label_time_entry_plural: Strávený čas
779
 label_version_sharing_none: Nesdíleno
780
 label_version_sharing_descendants: S podprojekty
781
 label_version_sharing_hierarchy: S hierarchií projektu
782
 label_version_sharing_tree: Se stromem projektu
783
 label_version_sharing_system: Se všemi projekty
784
 label_update_issue_done_ratios: Aktualizovat koeficienty dokončení úkolů
785
 label_copy_source: Zdroj
786
 label_copy_target: Cíl
787
 label_copy_same_as_target: Stejný jako cíl
788
 label_display_used_statuses_only: Zobrazit pouze stavy které jsou použité touto frontou
789
 label_api_access_key: API přístupový klíč
790
 label_missing_api_access_key: Chybějící přístupový klíč API
791
 label_api_access_key_created_on: API přístupový klíč vytvořen %{value}
792
 label_profile: Profil
793
 label_subtask_plural: Podúkol
794
 label_project_copy_notifications: Odeslat email oznámení v průběhu kopie projektu
795
 label_principal_search: "Hledat uživatele nebo skupinu:"
796
 label_user_search: "Hledat uživatele:"
797

  
798
 button_login: Přihlásit
799
 button_submit: Potvrdit
800
 button_save: Uložit
801
 button_check_all: Zašrtnout vše
802
 button_uncheck_all: Odšrtnout vše
803
 button_delete: Odstranit
804
 button_create: Vytvořit
805
 button_create_and_continue: Vytvořit a pokračovat
806
 button_test: Testovat
807
 button_edit: Upravit
808
 button_edit_associated_wikipage: "Upravit přiřazenou Wiki stránku: %{page_title}"
809
 button_add: Přidat
810
 button_change: Změnit
811
 button_apply: Použít
812
 button_clear: Smazat
813
 button_lock: Zamknout
814
 button_unlock: Odemknout
815
 button_download: Stáhnout
816
 button_list: Vypsat
817
 button_view: Zobrazit
818
 button_move: Přesunout
819
 button_move_and_follow: Přesunout a následovat
820
 button_back: Zpět
821
 button_cancel: Storno
822
 button_activate: Aktivovat
823
 button_sort: Seřadit
824
 button_log_time: Přidat čas
825
 button_rollback: Zpět k této verzi
826
 button_watch: Sledovat
827
 button_unwatch: Nesledovat
828
 button_reply: Odpovědět
829
 button_archive: Archivovat
830
 button_unarchive: Odarchivovat
831
 button_reset: Resetovat
832
 button_rename: Přejmenovat
833
 button_change_password: Změnit heslo
834
 button_copy: Kopírovat
835
 button_copy_and_follow: Kopírovat a následovat
836
 button_annotate: Komentovat
837
 button_update: Aktualizovat
838
 button_configure: Konfigurovat
839
 button_quote: Citovat
840
 button_duplicate: Duplikovat
841
 button_show: Zobrazit
842

  
843
 status_active: aktivní
844
 status_registered: registrovaný
845
 status_locked: uzamčený
846

  
847
 version_status_open: otevřený
848
 version_status_locked: uzamčený
849
 version_status_closed: zavřený
850

  
851
 field_active: Aktivní
852

  
853
 text_select_mail_notifications: Vyberte akci při které bude zasláno upozornění emailem.
854
 text_regexp_info: např. ^[A-Z0-9]+$
855
 text_min_max_length_info: 0 znamená bez limitu
856
 text_project_destroy_confirmation: Jste si jisti, že chcete odstranit tento projekt a všechna související data?
857
 text_subprojects_destroy_warning: "Jeho podprojek(y): %{value} budou také smazány."
858
 text_workflow_edit: Vyberte roli a frontu k editaci průběhu práce
859
 text_are_you_sure: Jste si jisti?
860
 text_journal_changed: "%{label} změněn z %{old} na %{new}"
861
 text_journal_set_to: "%{label} nastaven na %{value}"
862
 text_journal_deleted: "%{label} smazán (%{old})"
863
 text_journal_added: "%{label} %{value} přidán"
864
 text_tip_issue_begin_day: úkol začíná v tento den
865
 text_tip_issue_end_day: úkol končí v tento den
866
 text_tip_issue_begin_end_day: úkol začíná a končí v tento den
867
 text_caracters_maximum: "%{count} znaků maximálně."
868
 text_caracters_minimum: "Musí být alespoň %{count} znaků dlouhé."
869
 text_length_between: "Délka mezi %{min} a %{max} znaky."
870
 text_tracker_no_workflow: Pro tuto frontu není definován žádný průběh práce
871
 text_unallowed_characters: Nepovolené znaky
872
 text_comma_separated: Povoleno více hodnot (oddělěné čárkou).
873
 text_line_separated: Více hodnot povoleno (jeden řádek pro každou hodnotu).
874
 text_issues_ref_in_commit_messages: Odkazování a opravování úkolů ve zprávách commitů
875
 text_issue_added: "Úkol %{id} byl vytvořen uživatelem %{author}."
876
 text_issue_updated: "Úkol %{id} byl aktualizován uživatelem %{author}."
877
 text_wiki_destroy_confirmation: Opravdu si přejete odstranit tuto Wiki a celý její obsah?
878
 text_issue_category_destroy_question: "Některé úkoly (%{count}) jsou přiřazeny k této kategorii. Co s nimi chtete udělat?"
879
 text_issue_category_destroy_assignments: Zrušit přiřazení ke kategorii
880
 text_issue_category_reassign_to: Přiřadit úkoly do této kategorie
881
 text_user_mail_option: "U projektů, které nebyly vybrány, budete dostávat oznámení pouze o vašich či o sledovaných položkách (např. o položkách jejichž jste autor nebo ke kterým jste přiřazen(a))."
882
 text_no_configuration_data: "Role, fronty, stavy úkolů ani průběh práce nebyly zatím nakonfigurovány.\nVelice doporučujeme nahrát výchozí konfiguraci. Po té si můžete vše upravit"
883
 text_load_default_configuration: Nahrát výchozí konfiguraci
884
 text_status_changed_by_changeset: "Použito v changesetu %{value}."
885
 text_time_logged_by_changeset: Aplikováno v changesetu %{value}.
886
 text_issues_destroy_confirmation: 'Opravdu si přejete odstranit všechny zvolené úkoly?'
887
 text_select_project_modules: 'Aktivní moduly v tomto projektu:'
888
 text_default_administrator_account_changed: Výchozí nastavení administrátorského účtu změněno
889
 text_file_repository_writable: Povolen zápis do adresáře ukládání souborů
890
 text_plugin_assets_writable: Možnost zápisu do adresáře plugin assets
891
 text_rmagick_available: RMagick k dispozici (volitelné)
892
 text_destroy_time_entries_question: "U úkolů, které chcete odstranit je evidováno %{hours} práce. Co chete udělat?"
893
 text_destroy_time_entries: Odstranit evidované hodiny.
894
 text_assign_time_entries_to_project: Přiřadit evidované hodiny projektu
895
 text_reassign_time_entries: 'Přeřadit evidované hodiny k tomuto úkolu:'
896
 text_user_wrote: "%{value} napsal:"
897
 text_enumeration_destroy_question: "Několik (%{count}) objektů je přiřazeno k této hodnotě."
898
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Přeřadit je do této:'
899
 text_email_delivery_not_configured: "Doručování e-mailů není nastaveno a odesílání notifikací je zakázáno.\nNastavte Váš SMTP server v souboru config/configuration.yml a restartujte aplikaci."
900
 text_repository_usernames_mapping: "Vybrat nebo upravit mapování mezi Redmine uživateli a uživatelskými jmény nalezenými v logu repozitáře.\nUživatelé se shodným Redmine uživatelským jménem a uživatelským jménem v repozitáři jsou mapovaní automaticky."
901
 text_diff_truncated: '... Rozdílový soubor je zkrácen, protože jeho délka přesahuje max. limit.'
902
 text_custom_field_possible_values_info: 'Každá hodnota na novém řádku'
903
 text_wiki_page_destroy_question: Tato stránka má %{descendants} podstránek a potomků. Co chcete udělat?
904
 text_wiki_page_nullify_children: Ponechat podstránky jako kořenové stránky
905
 text_wiki_page_destroy_children: Smazat podstránky a všechny jejich potomky
906
 text_wiki_page_reassign_children: Přiřadit podstránky k tomuto rodiči
907
 text_own_membership_delete_confirmation: "Chystáte se odebrat si některá nebo všechny svá oprávnění a potom již nemusíte být schopni upravit tento projekt.\nOpravdu chcete pokračovat?"
908
 text_zoom_in: Přiblížit
909
 text_zoom_out: Oddálit
910

  
911
 default_role_manager: Manažer
912
 default_role_developer: Vývojář
913
 default_role_reporter: Reportér
914
 default_tracker_bug: Chyba
915
 default_tracker_feature: Požadavek
916
 default_tracker_support: Podpora
917
 default_issue_status_new: Nový
918
 default_issue_status_in_progress: Ve vývoji
919
 default_issue_status_resolved: Vyřešený
920
 default_issue_status_feedback: Čeká se
921
 default_issue_status_closed: Uzavřený
922
 default_issue_status_rejected: Odmítnutý
923
 default_doc_category_user: Uživatelská dokumentace
924
 default_doc_category_tech: Technická dokumentace
925
 default_priority_low: Nízká
926
 default_priority_normal: Normální
927
 default_priority_high: Vysoká
928
 default_priority_urgent: Urgentní
929
 default_priority_immediate: Okamžitá
930
 default_activity_design: Návhr
931
 default_activity_development: Vývoj
932

  
933
 enumeration_issue_priorities: Priority úkolů
934
 enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentů
935
 enumeration_activities: Aktivity (sledování času)
936
 enumeration_system_activity: Systémová aktivita
937

  
938
 field_warn_on_leaving_unsaved: Varuj mě před opuštěním stránky s neuloženým textem
939
 text_warn_on_leaving_unsaved: Aktuální stránka obsahuje neuložený text, který bude ztracen, když opustíte stránku.
940
 label_my_queries: Moje vlastní dotazy
941
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} aktualizován"
942
 label_news_comment_added: K novince byl přidán komentář
943
 button_expand_all: Rozbal vše
944
 button_collapse_all: Sbal vše
945
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Další změna stavu povolena, jestliže je uživatel přiřazen
946
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Další změna stavu povolena, jestliže je uživatel autorem
947
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Hromadná změna záznamů času
948
 text_time_entries_destroy_confirmation: Jste si jistí, že chcete smazat vybraný záznam(y) času?
949
 label_role_anonymous: Anonymní
950
 label_role_non_member: Není členem
951
 label_issue_note_added: Přidána poznámka
952
 label_issue_status_updated: Aktualizován stav
953
 label_issue_priority_updated: Aktualizována priorita
954
 label_issues_visibility_own: Úkol vytvořen nebo přiřazen uživatel(i/em)
955
 field_issues_visibility: Viditelnost úkolů
956
 label_issues_visibility_all: Všechny úkoly
957
 permission_set_own_issues_private: Nastavit vlastní úkoly jako veřejné nebo soukromé
958
 field_is_private: Soukromý
959
 permission_set_issues_private: Nastavit úkoly jako veřejné nebo soukromé
960
 label_issues_visibility_public: Všechny úkoly, které nejsou soukromé
961
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: %{count} podúkol(ů) bude rovněž smazán(o).
962
 field_commit_logs_encoding: Kódování zpráv při commitu
963
 field_scm_path_encoding: Kódování cesty SCM
964
 text_scm_path_encoding_note: "Výchozí: UTF-8"
965
 field_path_to_repository: Cesta k repositáři
966
 field_root_directory: Kořenový adresář
967
 field_cvs_module: Modul
968
 field_cvsroot: CVSROOT
969
 text_mercurial_repository_note: Lokální repositář (např. /hgrepo, c:\hgrepo)
970
 text_scm_command: Příkaz
971
 text_scm_command_version: Verze
972
 label_git_report_last_commit: Reportovat poslední commit pro soubory a adresáře
973
 text_scm_config: Můžete si nastavit vaše SCM příkazy v config/configuration.yml. Restartujte, prosím, aplikaci po jejich úpravě.
974
 text_scm_command_not_available: SCM příkaz není k dispozici. Zkontrolujte, prosím, nastavení v panelu Administrace.
975
 notice_issue_successful_create: Úkol %{id} vytvořen.
976
 label_between: mezi
977
 setting_issue_group_assignment: Povolit přiřazení úkolu skupině
978
 label_diff: rozdíl
979
 text_git_repository_note: Repositář je "bare and local" (např. /gitrepo, c:\gitrepo)
980
 description_query_sort_criteria_direction: Směr třídění
981
 description_project_scope: Rozsah vyhledávání
982
 description_filter: Filtr
983
 description_user_mail_notification: Nastavení emailových notifikací
984
 description_date_from: Zadejte počáteční datum
985
 description_message_content: Obsah zprávy
986
 description_available_columns: Dostupné sloupce
987
 description_date_range_interval: Zvolte rozsah výběrem počátečního a koncového data
988
 description_issue_category_reassign: Zvolte kategorii úkolu
989
 description_search: Vyhledávací pole
990
 description_notes: Poznámky
991
 description_date_range_list: Zvolte rozsah ze seznamu
992
 description_choose_project: Projekty
993
 description_date_to: Zadejte datum
994
 description_query_sort_criteria_attribute: Třídící atribut
995
 description_wiki_subpages_reassign: Zvolte novou rodičovskou stránku
996
 description_selected_columns: Vybraný sloupec
997
 label_parent_revision: Rodič
998
 label_child_revision: Potomek
999
 error_scm_annotate_big_text_file: Vstup nemůže být anotován, protože překračuje povolenou velikost textového souboru
1000
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Použij aktuální datum jako počáteční datum pro nové úkoly
1001
 button_edit_section: Uprav tuto sekci
1002
 setting_repositories_encodings: Kódování příloh a repositářů
1003
 description_all_columns: Všechny sloupce
1004
 button_export: Export
1005
 label_export_options: "nastavení exportu %{export_format}"
1006
 error_attachment_too_big: Soubor nemůže být nahrán, protože jeho velikost je větší než maximum (%{max_size})
1007
 notice_failed_to_save_time_entries: "Chyba při ukládání %{count} časov(ých/ého) záznam(ů) z %{total} vybraného: %{ids}."
1008
 label_x_issues:
1009
  zero: 0 Úkol
1010
  one:  1 Úkol
1011
  other: "%{count} Úkoly"
1012
 label_repository_new: Nový repositář
1013
 field_repository_is_default: Hlavní repositář
1014
 label_copy_attachments: Kopírovat přílohy
1015
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
1016
 label_completed_versions: Dokončené verze
1017
 text_project_identifier_info: Jsou povolena pouze malá písmena (a-z), číslice, pomlčky a podtržítka.<br />Po uložení již nelze identifikátor měnit.
1018
 field_multiple: Více hodnot
1019
 setting_commit_cross_project_ref: Povolit reference a opravy úklů ze všech ostatních projektů
1020
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Přidat moje poznámky a zahodit ostatní změny
1021
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Přesto přijmout moje úpravy (předchozí poznámky budou zachovány, ale některé změny mohou být přepsány)
1022
 notice_issue_update_conflict: Během vašich úprav byl úkol aktualizován jiným uživatelem.
1023
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Zahoď všechny moje změny a znovu zobraz %{link}
1024
 permission_manage_related_issues: Spravuj související úkoly
1025
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP filtr
1026
 label_search_for_watchers: Hledej sledující pro přidání
1027
 notice_account_deleted: Váš účet byl trvale smazán.
1028
 setting_unsubscribe: Povolit uživatelům smazání jejich vlastního účtu
1029
 button_delete_my_account: Smazat můj účet
1030
 text_account_destroy_confirmation: |-
1031
  Skutečně chcete pokračovat?
1032
  Váš účet bude nenávratně smazán.
1033
 error_session_expired: Vaše sezení vypršelo. Znovu se přihlaste, prosím.
1034
 text_session_expiration_settings: "Varování: změnou tohoto nastavení mohou vypršet aktuální sezení včetně toho vašeho."
1035
 setting_session_lifetime: Maximální čas sezení
1036
 setting_session_timeout: Vypršení sezení bez aktivity
1037
 label_session_expiration: Vypršení sezení
1038
 permission_close_project: Zavřít / Otevřít projekt
1039
 label_show_closed_projects: Zobrazit zavřené projekty
1040
 button_close: Zavřít
1041
 button_reopen: Znovu otevřít
1042
 project_status_active: aktivní
1043
 project_status_closed: zavřený
1044
 project_status_archived: archivovaný
1045
 text_project_closed: Tento projekt je uzevřený a je pouze pro čtení.
1046
 notice_user_successful_create: Uživatel %{id} vytvořen.
1047
 field_core_fields: Standardní pole
1048
 field_timeout: Vypršení (v sekundách)
1049
 setting_thumbnails_enabled: Zobrazit náhled přílohy
1050
 setting_thumbnails_size: Velikost náhledu (v pixelech)
1051
 label_status_transitions: Změna stavu
1052
 label_fields_permissions: Práva k polím
1053
 label_readonly: Pouze pro čtení
1054
 label_required: Vyžadováno
1055
 text_repository_identifier_info: Jou povoleny pouze malá písmena (a-z), číslice, pomlčky a podtržítka.<br />Po uložení již nelze identifikátor změnit.
1056
 field_board_parent: Rodičovské fórum
1057
 label_attribute_of_project: Projektové %{name}
1058
 label_attribute_of_author: Autorovo %{name}
1059
 label_attribute_of_assigned_to: %{name} přiřazené(ho)
1060
 label_attribute_of_fixed_version: Cílová verze %{name}
1061
 label_copy_subtasks: Kopírovat podúkoly
1062
 label_copied_to: zkopírováno do
1063
 label_copied_from: zkopírováno z
1064
 label_any_issues_in_project: jakékoli úkoly v projektu
1065
 label_any_issues_not_in_project: jakékoli úkoly mimo projektu
1066
 field_private_notes: Soukromé poznámky
1067
 permission_view_private_notes: Zobrazit soukromé poznámky
1068
 permission_set_notes_private: Nastavit poznámky jako soukromé
1069
 label_no_issues_in_project: žádné úkoly v projektu
1070
 label_any: vše
1071
 label_last_n_weeks: poslední %{count} týdny
1072
 setting_cross_project_subtasks: Povolit podúkoly napříč projekty
1073
 label_cross_project_descendants: S podprojekty
1074
 label_cross_project_tree: Se stromem projektu
1075
 label_cross_project_hierarchy: S hierarchií projektu
1076
 label_cross_project_system: Se všemi projekty
1077
 button_hide: Skrýt
1078
 setting_non_working_week_days: Dny pracovního volna/klidu
1079
 label_in_the_next_days: v přístích
1080
 label_in_the_past_days: v minulých
1081
 label_attribute_of_user: %{name} uživatel(e/ky)
1082
 text_turning_multiple_off: Jestliže zakážete více hodnot, 
1083
  hodnoty budou smazány za účelem rezervace pouze jedné hodnoty na položku.  
1084
 label_attribute_of_issue: %{name} úkolu
1085
 permission_add_documents: Přidat dokument
1086
 permission_edit_documents: Upravit dokuments
1087
 permission_delete_documents: Smazet dokuments
1088
 label_gantt_progress_line: Vývojová čára
1089
 setting_jsonp_enabled: Povolit podporu JSONP
1090
 field_inherit_members: Zdědit členy
1091
 field_closed_on: Uzavřeno
1092
 field_generate_password: Generovat heslo