Configurering mail message sent

Added by Per-Olof Hermansson almost 12 years ago

When I enter a new issue, I get a mail with information about it:

"Ärende #9 har rapporterats (av Per-Olof utvecklare H).
----------------------------------------
Administration #9: Årsmöteshandlingar
http://localhost:3000/issues/show/9

Författare: Per-Olof utvecklare H
Status: Tilldelad
Prioritet: Akut
Tilldelad till: Per-Olof utvecklare H
Kategori: KDMark

---------------------------------------
Du har fått detta meddelande, antingen för att du har begärt det, eller är delaktig.

För att ändra dina preferenser klicka här: http://support.aquilamms.com/my/account"

However: the http://localhost:3000/issues/show/9 ought to be http://support.aquilamms.com/issues/show/9

How do I change that, and can I also change the layout and content of the mail?

Per-Olof Hermansson

Replies (1)

RE: Configurering mail message sent - Added by Per-Olof Hermansson almost 12 years ago

Found the place in settings where I put the domain: Defect #2723

But I am still wondering about how I change the message and layout of the mail sent,

Per-Olof

(1-1/1)