cs.yml.patch

Pavel Rosický, 2016-02-03 17:19

Download (2.21 KB)

View differences:

cs.yml (working copy)
1072 1072
 label_in_the_next_days: v přístích
1073 1073
 label_in_the_past_days: v minulých
1074 1074
 label_attribute_of_user: "%{name} uživatel(e/ky)"
1075
 text_turning_multiple_off: Jestliže zakážete více hodnot, 
1076
  hodnoty budou smazány za účelem rezervace pouze jediné hodnoty na položku.  
1075
 text_turning_multiple_off: Jestliže zakážete více hodnot,
1076
  hodnoty budou smazány za účelem rezervace pouze jediné hodnoty na položku.
1077 1077
 label_attribute_of_issue: "%{name} úkolu"
1078 1078
 permission_add_documents: Přidat dokument
1079 1079
 permission_edit_documents: Upravit dokumenty
......
1085 1085
 field_generate_password: Generovat heslo
1086 1086
 setting_default_projects_tracker_ids: Výchozí fronta pro nové projekty
1087 1087
 label_total_time: Celkem
1088
 notice_account_not_activated_yet: Neaktivovali jste si dosud Váš účet. 
1088
 notice_account_not_activated_yet: Neaktivovali jste si dosud Váš účet.
1089 1089
  Pro opětovné zaslání aktivačního emailu <a href="%{url}">klikněte na tento odkaz</a>, prosím.
1090 1090
 notice_account_locked: Váš účet je uzamčen.
1091 1091
 label_hidden: Skrytý
......
1096 1096
 notice_new_password_must_be_different: Nové heslo se musí lišit od stávajícího
1097 1097
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Vyřadit přílohy podle jména
1098 1098
 text_convert_available: ImageMagick convert k dispozici (volitelné)
1099
 label_link: Odkaz 
1100
 label_only: jenom 
1099
 label_link: Odkaz
1100
 label_only: jenom
1101 1101
 label_drop_down_list: rozbalovací seznam
1102 1102
 label_checkboxes: zaškrtávátka
1103 1103
 label_link_values_to: Propojit hodnoty s URL
......
1137 1137
 label_blank_value: prázdný
1138 1138
 permission_copy_issues: Kopírovat úkoly
1139 1139
 error_password_expired: Platnost vašeho hesla vypršela a administrátor vás žádá o jeho změnu.
1140
 field_time_entries_visibility: Viditelnost šasového logu
1140
 field_time_entries_visibility: Viditelnost časových záznamů
1141 1141
 setting_password_max_age: Změna hesla je vyžadována po
1142 1142
 label_parent_task_attributes: Atributy rodičovského úkolu
1143 1143
 label_parent_task_attributes_derived: Vypočteno z dílčích úkolů