pl-step1.patch

Robert Korulczyk, 2022-02-20 12:44

Download (116 KB)

View differences:

config/locales/pl.yml (kopia robocza)
3 3
# by Krzysztof Podejma (kpodejma@customprojects.pl, http://www.customprojects.pl)
4 4

 
5 5
pl:
6
 number:
7
  format:
8
   separator: ","
9
   delimiter: " "
10
   precision: 2
11
  currency:
12
   format:
13
    format: "%n %u"
14
    unit: "PLN"
15
  percentage:
16
   format:
17
    delimiter: ""
18
  precision:
19
   format:
20
    delimiter: ""
21
  human:
22
   format:
23
    delimiter: ""
24
    precision: 3
25
   storage_units:
26
    format: "%n %u"
27
    units:
28
     byte:
29
      one: "B"
30
      other: "B"
31
     kb: "KB"
32
     mb: "MB"
33
     gb: "GB"
34
     tb: "TB"
35

 
6
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
36 7
 direction: ltr
37 8
 date:
38 9
  formats:
10
   # Use the strftime parameters for formats.
11
   # When no format has been given, it uses default.
12
   # You can provide other formats here if you like!
39 13
   default: "%Y-%m-%d"
40 14
   short: "%d %b"
41 15
   long: "%d %B %Y"
......
43 17
  day_names: [Niedziela, Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota]
44 18
  abbr_day_names: [niedz., pn., wt., śr., czw., pt., sob.]
45 19

 
20
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
46 21
  month_names: [~, Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień]
47 22
  abbr_month_names: [~, sty, lut, mar, kwi, maj, cze, lip, sie, wrz, paź, lis, gru]
23
  # Used in date_select and datime_select.
48 24
  order:
49 25
   - :year
50 26
   - :month
......
107 83
    few:  "prawie %{count} lata"
108 84
    other: "prawie %{count} lat"
109 85

 
86
 number:
87
  format:
88
   separator: ","
89
   delimiter: " "
90
   precision: 2
91

 
92
  human:
93
   format:
94
    delimiter: ""
95
    precision: 3
96
   storage_units:
97
    format: "%n %u"
98
    units:
99
     byte:
100
      one: "B"
101
      other: "B"
102
     kb: "KB"
103
     mb: "MB"
104
     gb: "GB"
105
     tb: "TB"
106

 
107
# Used in array.to_sentence.
108
 support:
109
  array:
110
   sentence_connector: "i"
111
   skip_last_comma: true
112

 
110 113
 activerecord:
111 114
  errors:
112 115
   template:
......
146 149
    must_contain_digits: "musi zawierać cyfry (0-9)"
147 150
    must_contain_special_chars: "musi zawierać znaki specjalne (!, $, %, ...)"
148 151

 
149
 support:
150
  array:
151
   sentence_connector: "i"
152
   skip_last_comma: true
152
 actionview_instancetag_blank_option: wybierz
153 153

 
154
 # Keep this line in order to avoid problems with Windows Notepad UTF-8 EF-BB-BFidea...
155
 # Best regards from Lublin@Poland :-)
156
 # PL translation by Mariusz@Olejnik.net,
157
 # Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2010
154
 general_text_No: 'Tak'
155
 general_text_Yes: 'Nie'
156
 general_text_no: 'nie'
157
 general_text_yes: 'tak'
158
 general_lang_name: 'Polish (Polski)'
159
 general_csv_separator: ';'
160
 general_csv_decimal_separator: ','
161
 general_csv_encoding: UTF-8
162
 general_pdf_fontname: freesans
163
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
164
 general_first_day_of_week: '1'
158 165

 
159
 actionview_instancetag_blank_option: wybierz
166
 notice_account_updated: "Konto zostało pomyślnie zaktualizowane."
167
 notice_account_invalid_credentials: "Nieprawidłowy użytkownik lub hasło"
168
 notice_account_password_updated: "Hasło zostało pomyślnie zmienione."
169
 notice_account_wrong_password: "Nieprawidłowe hasło"
170
 notice_account_register_done: "Konto zostało pomyślnie utworzone. E-mail zawierający instrukcje aktywacji konta został wysłany na adres %{email}."
171
 notice_account_unknown_email: "Nieznany użytkownik."
172
 notice_account_not_activated_yet: 'Jeszcze nie aktywowałeś swojego konta. Jeśli chcesz otrzymać nowy e-mail aktywacyjny, <a href="%{url}">kliknij tutaj</a>.'
173
 notice_account_locked: "Twoje konto jest zablokowane."
174
 notice_can_t_change_password: "To konto ma zewnętrzne źródło uwierzytelniania. Nie możesz zmienić hasła."
175
 notice_account_lost_email_sent: "E-mail z instrukcjami zmiany hasła został wysłany do Ciebie."
176
 notice_account_activated: "Twoje konto zostało aktywowane. Możesz się zalogować."
177
 notice_successful_create: "Utworzenie zakończone pomyślnie."
178
 notice_successful_update: "Uaktualnienie zakończone pomyślnie."
179
 notice_successful_delete: "Usunięcie zakończone pomyślnie."
180
 notice_successful_connection: "Udane nawiązanie połączenia."
181
 notice_file_not_found: "Strona, do której próbujesz się dostać, nie istnieje lub została usunięta."
182
 notice_locking_conflict: "Dane zostały zaktualizowane przez innego użytkownika."
183
 notice_not_authorized: "Nie jesteś upoważniony do oglądania tej strony."
184
 notice_not_authorized_archived_project: "Projekt, do którego próbujesz uzyskać dostęp, został zarchiwizowany."
185
 notice_email_sent: "E-mail został wysłany do %{value}"
186
 notice_email_error: "Wystąpił błąd w trakcie wysyłania wiadomości e-mail (%{value})"
187
 notice_feeds_access_key_reseted: "Twój klucz dostępu do kanału Atom został zresetowany."
188
 notice_api_access_key_reseted: "Twój klucz dostępu do API został zresetowany."
189
 notice_failed_to_save_issues: "Błąd podczas zapisu zagadnień dla %{count} z %{total} zaznaczonych: %{ids}."
190
 notice_failed_to_save_time_entries: "Błąd podczas zapisu wpisów z dziennika dla %{count} z %{total} zaznaczonych: %{ids}."
191
 notice_failed_to_save_members: "Nie można zapisać uczestników: %{errors}."
192
 notice_no_issue_selected: "Nie wybrano zagadnienia! Zaznacz zagadnienie, które chcesz edytować."
193
 notice_account_pending: "Twoje konto zostało utworzone i oczekuje na zatwierdzenie przez administratora."
194
 notice_default_data_loaded: "Domyślna konfiguracja została pomyślnie załadowana."
195
 notice_unable_delete_version: "Nie można usunąć wersji."
196
 notice_unable_delete_time_entry: "Nie można usunąć wpisu z dziennika."
197
 notice_issue_done_ratios_updated: "Uaktualnienie % wykonania zakończone pomyślnie."
198
 notice_gantt_chart_truncated: "Liczba elementów wyświetlanych na diagramie została ograniczona z powodu przekroczenia dopuszczalnego limitu (%{max})"
199
 notice_issue_successful_create: "Zagadnienie %{id} zostało utworzone."
200
 notice_issue_update_conflict: "Zagadnienie zostało zaktualizowane przez innego użytkownika, podczas gdy ty je edytowałeś."
201
 notice_account_deleted: "Twoje konto zostało trwale usunięte."
202
 notice_user_successful_create: "Utworzono użytkownika %{id}."
203
 notice_new_password_must_be_different: "Nowe hasło musi być inne niż poprzednie"
204
 notice_import_finished: "%{count} elementów zostało prawidłowo zaimportowanych"
205
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} z %{total} elementów nie mogło zostać zaimportowanych"
206
 notice_issue_not_closable_by_open_tasks: "To zagadnienie nie może zostać zamknięte, ponieważ ma przynajmniej jedno otwarte podzagadnienie."
207
 notice_issue_not_closable_by_blocking_issue: "To zagadnienie nie może zostać zamknięte, ponieważ jest blokowane przez przynajmniej jedno otwarte zagadnienie."
208
 notice_issue_not_reopenable_by_closed_parent_issue: "To zagadnienie nie może zostać ponownie otwarte, ponieważ zagadnienie nadrzędne jest zamknięte."
160 209

 
161
 button_activate: Aktywuj
162
 button_add: Dodaj
163
 button_annotate: Adnotuj
164
 button_apply: Zatwierdź
165
 button_archive: Archiwizuj
166
 button_back: Wstecz
167
 button_cancel: Anuluj
168
 button_change: Zmień
169
 button_change_password: Zmień hasło
170
 button_check_all: Zaznacz wszystko
171
 button_clear: Wyczyść
172
 button_configure: Konfiguruj
173
 button_copy: Kopia
174
 button_create: Stwórz
175
 button_delete: Usuń
176
 button_download: Pobierz
177
 button_edit: Edytuj
178
 button_list: Lista
179
 button_lock: Zablokuj
180
 button_log_time: Dziennik
181
 button_login: Zaloguj się
182
 button_move: Przenieś
183
 button_quote: Cytuj
184
 button_rename: Zmień nazwę
185
 button_reply: Odpowiedz
186
 button_reset: Resetuj
187
 button_rollback: Przywróć do tej wersji
188
 button_save: Zapisz
189
 button_sort: Sortuj
190
 button_submit: Wyślij
191
 button_test: Testuj
192
 button_unarchive: Przywróć z archiwum
193
 button_uncheck_all: Odznacz wszystko
194
 button_unlock: Odblokuj
195
 button_unwatch: Nie obserwuj
196
 button_update: Uaktualnij
197
 button_view: Pokaż
198
 button_watch: Obserwuj
199
 default_activity_design: Projektowanie
200
 default_activity_development: Rozwój
201
 default_doc_category_tech: Dokumentacja techniczna
202
 default_doc_category_user: Dokumentacja użytkownika
203
 default_issue_status_in_progress: W toku
204
 default_issue_status_closed: Zamknięty
205
 default_issue_status_feedback: Odpowiedź
206
 default_issue_status_new: Nowy
207
 default_issue_status_rejected: Odrzucony
208
 default_issue_status_resolved: Rozwiązany
209
 default_priority_high: Wysoki
210
 default_priority_immediate: Natychmiastowy
211
 default_priority_low: Niski
212
 default_priority_normal: Normalny
213
 default_priority_urgent: Pilny
214
 default_role_developer: Programista
215
 default_role_manager: Kierownik
216
 default_role_reporter: Zgłaszający
217
 default_tracker_bug: Błąd
218
 default_tracker_feature: Zadanie
219
 default_tracker_support: Wsparcie
220
 enumeration_activities: Działania (śledzenie czasu)
221
 enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentów
222
 enumeration_issue_priorities: Priorytety zagadnień
223 210
 error_can_t_load_default_data: "Domyślna konfiguracja nie może być załadowana: %{value}"
224
 error_issue_not_found_in_project: 'Zagadnienie nie zostało znalezione lub nie należy do tego projektu'
211
 error_scm_not_found: Obiekt lub wersja nie zostały znalezione w repozytorium.
212
 error_scm_command_failed: "Wystąpił błąd przy próbie dostępu do repozytorium: %{value}"
225 213
 error_scm_annotate: Wpis nie istnieje lub nie można wyświetlić dla niego adnotacji.
226
 error_scm_command_failed: "Wystąpił błąd przy próbie dostępu do repozytorium: %{value}"
227
 error_scm_not_found: "Obiekt lub wersja nie zostały znalezione w repozytorium."
228
 field_account: Konto
229
 field_activity: Aktywność
230
 field_admin: Administrator
231
 field_assignable: Zagadnienia mogą być przypisane do tej roli
232
 field_assigned_to: Przypisany do
233
 field_attr_firstname: Imię atrybut
234
 field_attr_lastname: Nazwisko atrybut
235
 field_attr_login: Login atrybut
236
 field_attr_mail: E-mail atrybut
237
 field_auth_source: Tryb uwierzytelniania
214
 error_scm_annotate_big_text_file: Nie można wyświetlić adnotacji dla tego wpisu, ponieważ przekracza on dozwoloną wielkość pliku tekstowego.
215
 error_issue_not_found_in_project: Zagadnienie nie zostało znalezione lub nie należy do tego projektu
216
 error_no_tracker_in_project: Projekt nie posiada powiązanych typów zagadnień. Sprawdź ustawienia projektu.
217
 error_no_default_issue_status: 'Nie zdefiniowano domyślnego statusu zagadnień. Sprawdź konfigurację (Przejdź do "Administracja -> Statusy zagadnień").'
218
 error_can_not_delete_custom_field: Nie można usunąć tego pola
219
 error_can_not_delete_tracker: Ten typ przypisany jest do części zagadnień i nie może zostać usunięty.
220
 error_can_not_remove_role: Ta rola przypisana jest niektórym użytkownikom i nie może zostać usunięta.
221
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Zagadnienie przydzielone do zakończonej wersji nie może zostać ponownie otwarte
222
 error_can_not_archive_project: Ten projekt nie może zostać zarchiwizowany
223
 error_issue_done_ratios_not_updated: "% wykonania zagadnienia nie został uaktualniony."
224
 error_workflow_copy_source: Proszę wybrać źródłowy typ zagadnienia lub rolę
225
 error_workflow_copy_target: Proszę wybrać docelowe typy zagadnień i role
226
 error_unable_delete_issue_status: "Nie można usunąć statusu zagadnienia (%{value})"
227
 error_unable_to_connect: "Nie można połączyć (%{value})"
228
 error_attachments_too_many: "Ten plik nie może zostać wysłany, ponieważ przekracza maksymalną liczbę plików, jakie mogą być jednocześnie załączone (%{max_number_of_files})"
229
 error_attachment_too_big: "Plik nie może być przesłany, ponieważ przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar (%{max_size})"
230
 error_bulk_download_size_too_big: "Te załączniki nie mogą być masowo pobrane, ponieważ ich rozmiar przekracza dozwoloną wielkość (%{max_size})"
231
 error_session_expired: Twoja sesja wygasła. Zaloguj się ponownie.
232
 error_token_expired: Ten link do resetu hasła już wygasł, spróbuj ponownie.
233
 warning_attachments_not_saved: "%{count} załączników nie zostało zapisanych."
234
 error_password_expired: Twoje hasło wygasło lub administrator wymaga jego zmiany.
235
 error_invalid_file_encoding: "Plik nie stosuje kodowania %{encoding}"
236
 error_invalid_csv_file_or_settings: Plik nie jest plikiem CSV lub nie pasuje do ustawień poniżej
237
 error_can_not_read_import_file: Wystąpił błąd podczas czytania pliku do importu
238
 error_attachment_extension_not_allowed: "Rozszerzenie %{extension} nie jest dozwolone dla załączników"
239
 error_ldap_bind_credentials: Nieprawidłowe konto/hasło LDAP
240
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: Ten projekt nie zawiera żadnych typów zagadnień, dla których mógłbyś utworzyć zagadnienie
241
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: Nie ma projektów z typami zagadnień, dla których mógłbyś utworzyć zagadnienie
242
 error_move_of_child_not_possible: "Podzagadnienie %{child} nie mogło być przeniesione do nowego projektu: %{errors}"
243
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Nie można przypisać przepracowanego czasu do zagadnienia, które ma zostać usunięte
244
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Zmiany będą skutkowały automatycznym usunięciem wartości jednego lub więcej pól z wybranych obiektów
245
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: "Nie można zapisać więcej niż %{max_hours} godzin dla tego samego dnia (%{logged_hours} godzin już zostało zapisanych)"
246
 error_can_not_delete_auth_source: Ten tryb uwierzytelniania jest w użyciu i nie może zostać usunięty.
247
 error_spent_on_future_date: Nie można zapisać czasu dla daty z przyszłości
248
 error_not_allowed_to_log_time_for_other_users: Nie jesteś upoważniony do zapisywania czasu dla innych użytkowników
249

 
250
 mail_subject_lost_password: "Twoje hasło do %{value}"
251
 mail_body_lost_password: "W celu zmiany swojego hasła użyj poniższego odnośnika:"
252
 mail_body_lost_password_validity: Pamiętaj o tym, że korzystając z tego linku możesz zmienić hasło tylko raz.
253
 mail_subject_register: "Aktywacja konta w %{value}"
254
 mail_body_register: "W celu aktywacji Twojego konta, użyj poniższego odnośnika:"
255
 mail_body_account_information_external: "Możesz użyć Twojego konta %{value} do zalogowania."
256
 mail_body_account_information: Twoje konto
257
 mail_subject_account_activation_request: "Zapytanie aktywacyjne dla konta %{value}"
258
 mail_body_account_activation_request: "Zarejestrowano nowego użytkownika: (%{value}). Konto oczekuje na Twoje zatwierdzenie:"
259
 mail_subject_reminder: "Zagadnienia (%{count}) do obsłużenia w ciągu następnych %{days} dni"
260
 mail_body_reminder: "Wykaz przypisanych do Ciebie zagadnień (%{count}), których termin dobiega końca w ciągu następnych %{days} dni:"
261
 mail_subject_wiki_content_added: 'Strona wiki "%{id}" została dodana'
262
 mail_body_wiki_content_added: 'Strona wiki "%{id}" została dodana przez %{author}.'
263
 mail_subject_wiki_content_updated: 'Strona wiki "%{id}" została uaktualniona'
264
 mail_body_wiki_content_updated: 'Strona wiki "%{id}" została uaktualniona przez %{author}.'
265
 mail_subject_security_notification: Powiadomienie bezpieczeństwa
266
 mail_body_security_notification_change: "%{field} zostało zmienione."
267
 mail_body_security_notification_change_to: "%{field} zostało zmienione na %{value}."
268
 mail_body_security_notification_add: "%{field} %{value} zostało dodane."
269
 mail_body_security_notification_remove: "%{field} %{value} zostało usunięte."
270
 mail_body_security_notification_notify_enabled: "Od teraz adres e-mail %{value} otrzymuje powiadomienia."
271
 mail_body_security_notification_notify_disabled: "Adres e-mail %{value} nie otrzymuje już powiadomień."
272
 mail_body_settings_updated: "Poniższe ustawienia zostały zmienione:"
273
 mail_body_password_updated: Twoje hasło zostało zmienione.
274

 
275
 field_name: Nazwa
276
 field_description: Opis
277
 field_summary: Podsumowanie
278
 field_is_required: Wymagane
279
 field_firstname: Imię
280
 field_lastname: Nazwisko
281
 field_mail: E-mail
282
 field_address: E-mail
283
 field_filename: Plik
284
 field_filesize: Rozmiar
285
 field_downloads: Pobrań
238 286
 field_author: Autor
239
 field_base_dn: Base DN
287
 field_created_on: Data utworzenia
288
 field_updated_on: Data modyfikacji
289
 field_closed_on: Data zamknięcia
290
 field_field_format: Format
291
 field_is_for_all: Dla wszystkich projektów
292
 field_possible_values: Możliwe wartości
293
 field_regexp: Wyrażenie regularne
294
 field_min_length: Minimalna długość
295
 field_max_length: Maksymalna długość
296
 field_value: Wartość
240 297
 field_category: Kategoria
241
 field_column_names: Nazwy kolumn
242
 field_comments: Komentarz
243
 field_comments_sorting: Pokazuj komentarze
244
 field_created_on: Data utworzenia
245
 field_default_value: Domyślna wartość
246
 field_delay: Opóźnienie
247
 field_description: Opis
248
 field_done_ratio: "% Wykonania"
249
 field_downloads: Pobrań
298
 field_title: Tytuł
299
 field_project: Projekt
300
 field_issue: Zagadnienie
301
 field_status: Status
302
 field_notes: Notatki
303
 field_is_closed: Zagadnienie zamknięte
304
 field_is_default: Domyślna wartość
305
 field_tracker: Typ zagadnienia
306
 field_subject: Temat
250 307
 field_due_date: Data oddania
251
 field_effective_date: Data
252
 field_estimated_hours: Szacowany czas
253
 field_field_format: Format
254
 field_filename: Plik
255
 field_filesize: Rozmiar
256
 field_firstname: Imię
308
 field_assigned_to: Przypisany do
309
 field_priority: Priorytet
257 310
 field_fixed_version: Wersja docelowa
258
 field_hide_mail: Ukryj mój adres e-mail
311
 field_user: Użytkownik
312
 field_principal: Przełożony
313
 field_role: Rola
259 314
 field_homepage: Strona www
260
 field_host: Host
261
 field_hours: Godzin
262
 field_identifier: Identyfikator
263
 field_is_closed: Zagadnienie zamknięte
264
 field_is_default: Domyślna wartość
265
 field_is_filter: Atrybut filtrowania
266
 field_is_for_all: Dla wszystkich projektów
315
 field_is_public: Publiczny
316
 field_parent: Projekt nadrzędny
267 317
 field_is_in_roadmap: Zagadnienie pokazywane na mapie
268
 field_is_public: Publiczny
269
 field_is_required: Wymagane
270
 field_issue: Zagadnienie
271
 field_issue_to: Powiązane zagadnienie
272
 field_language: Język
273
 field_last_login_on: Ostatnie połączenie
274
 field_lastname: Nazwisko
275 318
 field_login: Login
276
 field_mail: E-mail
277 319
 field_mail_notification: Powiadomienia e-mail
278
 field_max_length: Maksymalna długość
279
 field_min_length: Minimalna długość
280
 field_name: Nazwa
320
 field_admin: Administrator
321
 field_last_login_on: Ostatnie połączenie
322
 field_language: Język
323
 field_effective_date: Data
324
 field_password: Hasło
281 325
 field_new_password: Nowe hasło
282
 field_notes: Notatki
283
 field_onthefly: Tworzenie użytkownika w locie
284
 field_parent: Projekt nadrzędny
285
 field_parent_title: Strona rodzica
286
 field_password: Hasło
287 326
 field_password_confirmation: Potwierdzenie
327
 field_version: Wersja
328
 field_type: Typ
329
 field_host: Host
288 330
 field_port: Port
289
 field_possible_values: Możliwe wartości
290
 field_priority: Priorytet
291
 field_project: Projekt
292
 field_redirect_existing_links: Przekierowanie istniejących odnośników
293
 field_regexp: Wyrażenie regularne
294
 field_role: Rola
295
 field_searchable: Przeszukiwalne
296
 field_spent_on: Data
331
 field_account: Konto
332
 field_base_dn: Base DN
333
 field_attr_login: Login atrybut
334
 field_attr_firstname: Imię atrybut
335
 field_attr_lastname: Nazwisko atrybut
336
 field_attr_mail: E-mail atrybut
337
 field_onthefly: Tworzenie użytkownika w locie
297 338
 field_start_date: Data rozpoczęcia
339
 field_done_ratio: "% Wykonania"
340
 field_auth_source: Tryb uwierzytelniania
341
 field_hide_mail: Ukryj mój adres e-mail
342
 field_comments: Komentarz
343
 field_url: URL
298 344
 field_start_page: Strona startowa
299
 field_status: Status
300
 field_subject: Temat
301 345
 field_subproject: Podprojekt
302
 field_summary: Podsumowanie
346
 field_hours: Godzin
347
 field_activity: Aktywność
348
 field_spent_on: Data
349
 field_identifier: Identyfikator
350
 field_is_filter: Atrybut filtrowania
351
 field_issue_to: Powiązane zagadnienie
352
 field_delay: Opóźnienie
353
 field_assignable: Zagadnienia mogą być przypisane do tej roli
354
 field_redirect_existing_links: Przekierowanie istniejących odnośników
355
 field_estimated_hours: Szacowany czas
356
 field_column_names: Nazwy kolumn
357
 field_time_entries: Dziennik
303 358
 field_time_zone: Strefa czasowa
304
 field_title: Tytuł
305
 field_tracker: Typ zagadnienia
306
 field_type: Typ
307
 field_updated_on: Data modyfikacji
308
 field_url: URL
309
 field_user: Użytkownik
310
 field_value: Wartość
311
 field_version: Wersja
312
 general_csv_decimal_separator: ','
313
 general_csv_encoding: UTF-8
314
 general_csv_separator: ';'
315
 general_pdf_fontname: freesans
316
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
317
 general_first_day_of_week: '1'
318
 general_lang_name: 'Polish (Polski)'
319
 general_text_No: 'Nie'
320
 general_text_Yes: 'Tak'
321
 general_text_no: 'nie'
322
 general_text_yes: 'tak'
359
 field_searchable: Przeszukiwalne
360
 field_default_value: Domyślna wartość
361
 field_comments_sorting: Pokazuj komentarze
362
 field_parent_title: Strona rodzica
363
 field_editable: Edytowalne
364
 field_watcher: Obserwator
365
 field_identity_url: Identyfikator OpenID (URL)
366
 field_content: Treść
367
 field_group_by: Grupuj wyniki wg
368
 field_sharing: Współdzielenie
369
 field_parent_issue: Zagadnienie nadrzędne
370
 field_parent_issue_subject: Tytuł zagadnienia nadrzędnego
371
 field_member_of_group: Grupa osoby przypisanej
372
 field_assigned_to_role: Rola osoby przypisanej
373
 field_text: Pole tekstowe
374
 field_visible: Widoczne
375
 field_warn_on_leaving_unsaved: Ostrzegaj mnie, gdy opuszczam stronę z niezapisanym tekstem
376
 field_issues_visibility: Widoczność zagadnień
377
 field_is_private: Prywatne
378
 field_commit_logs_encoding: Kodowanie komentarzy commitów
379
 field_scm_path_encoding: Kodowanie ścieżki
380
 field_path_to_repository: Ścieżka do repozytorium
381
 field_root_directory: Główny katalog
382
 field_cvsroot: CVSROOT
383
 field_cvs_module: Moduł
384
 field_repository_is_default: Główne repozytorium
385
 field_multiple: Wielokrotne wartości
386
 field_auth_source_ldap_filter: Filtr LDAP
387
 field_core_fields: Pola standardowe
388
 field_timeout: Limit czasu (w sekundach)
389
 field_board_parent: Forum nadrzędne
390
 field_private_notes: Prywatne notatki
391
 field_inherit_members: Dziedziczenie uczestników
392
 field_generate_password: Wygeneruj hasło
393
 field_must_change_passwd: Musi zmienić hasło przy następnym logowaniu
394
 field_default_status: Domyślny status
395
 field_users_visibility: Widoczność użytkowników
396
 field_time_entries_visibility: Widoczność przepracowanego czasu
397
 field_total_estimated_hours: Całkowity szacowany czas
398
 field_default_version: Domyślna wersja
399
 field_remote_ip: Adres IP
400
 field_textarea_font: Czcionka wykorzystywana w polach tekstowych
401
 field_updated_by: Zaktualizowane przez
402
 field_last_updated_by: Ostatnio zaktualizowane przez
403
 field_full_width_layout: Układ strony na całą szerokość
404
 field_digest: Suma kontrolna
405
 field_default_assigned_to: Domyślnie przypisana osoba
406
 field_recently_used_projects: 'Liczba ostatnich projektów widocznych polu "skocz do projektu"'
407
 field_history_default_tab: Domyślna zakładka historii zagadnienia
408
 field_unique_id: Unikalne ID
409
 field_toolbar_language_options: Lista języków z podświetlaniem składni dsotępna w toolbarze
323 410

 
324
 label_activity: Aktywność
325
 label_add_another_file: Dodaj kolejny plik
326
 label_add_note: Dodaj notatkę
327
 label_added: dodane
328
 label_added_time_by: "Dodane przez %{author} %{age} temu"
411
 setting_app_title: Tytuł aplikacji
412
 setting_welcome_text: Tekst powitalny
413
 setting_default_language: Domyślny język
414
 setting_login_required: Wymagane zalogowanie
415
 setting_self_registration: Samodzielna rejestracja użytkowników
416
 setting_show_custom_fields_on_registration: Pokazuj niestandardowe pola podczas rejestracji
417
 setting_attachment_max_size: Maksymalny rozmiar załącznika
418
 setting_bulk_download_max_size: Maksymalna wielkość załączników podczas masowego pobierania
419
 setting_issues_export_limit: Limit eksportu zagadnień
420
 setting_mail_from: Adres wysyłki e-mail
421
 setting_bcc_recipients: Odbiorcy kopii tajnej (kt/bcc)
422
 setting_plain_text_mail: tylko tekst (bez HTML)
423
 setting_host_name: Nazwa hosta i ścieżka
424
 setting_text_formatting: Formatowanie tekstu
425
 setting_wiki_compression: Kompresja historii Wiki
426
 setting_feeds_limit: Limit elementów w kanale Atom
427
 setting_default_projects_public: Nowe projekty są domyślnie publiczne
428
 setting_autofetch_changesets: Automatyczne pobieranie zmian
429
 setting_sys_api_enabled: Włączenie WS do zarządzania repozytorium
430
 setting_commit_ref_keywords: Słowa tworzące powiązania
431
 setting_commit_fix_keywords: Słowo zmieniające status
432
 setting_autologin: Automatyczne logowanie
433
 setting_date_format: Format daty
434
 setting_time_format: Format czasu
435
 setting_timespan_format: Format przedziału czasu
436
 setting_cross_project_issue_relations: Zezwól na powiązania zagadnień między projektami
437
 setting_cross_project_subtasks: Zezwól na dzielenie podzagadnień między projektami
438
 setting_issue_list_default_columns: Domyślne kolumny wyświetlane na liście zagadnień
439
 setting_repositories_encodings: Kodowanie znaków załączników i repozytoriów
440
 setting_emails_header: Nagłówek e-mail
441
 setting_emails_footer: Stopka e-mail
442
 setting_protocol: Protokół
443
 setting_per_page_options: Opcje ilości obiektów na stronie
444
 setting_user_format: Format wyświetlania użytkownika
445
 setting_activity_days_default: Dni wyświetlane w aktywności projektu
446
 setting_display_subprojects_issues: Domyślnie pokazuj zagadnienia podprojektów w głównym projekcie
447
 setting_enabled_scm: Dostępne SCM
448
 setting_mail_handler_body_delimiters: Przycinaj e-maile po jednej z tych linii
449
 setting_mail_handler_enable_regex: Włącz wyrażenia regularne
450
 setting_mail_handler_api_enabled: Uaktywnij usługi sieciowe (WebServices) dla poczty przychodzącej
451
 setting_mail_handler_api_key: Klucz API
452
 setting_mail_handler_preferred_body_part: Preferowana cześć wiadomości multipart (HTML)
453
 setting_sys_api_key: Klucz API
454
 setting_sequential_project_identifiers: Generuj sekwencyjne identyfikatory projektów
455
 setting_gravatar_enabled: Używaj ikon użytkowników Gravatar
456
 setting_gravatar_default: Domyślny obraz Gravatar
457
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksymalna liczba linii różnic do pokazania
458
 setting_file_max_size_displayed: Maksymalny rozmiar plików tekstowych osadzanych w stronie
459
 setting_repository_log_display_limit: Maksymalna liczba rewizji pokazywanych w logu pliku
460
 setting_openid: Logowanie i rejestracja przy użyciu OpenID
461
 setting_password_max_age: Wymagaj zmiany hasła po
462
 setting_password_min_length: Minimalna długość hasła
463
 setting_password_required_char_classes: Wymagane rodzaje znaków w haśle
464
 setting_lost_password: Pozwól zresetować hasło przez e-mail
465
 setting_new_project_user_role_id: Rola nadawana twórcom projektów, którzy nie posiadają uprawnień administratora
466
 setting_default_projects_modules: Domyślnie włączone moduły dla nowo tworzonych projektów
467
 setting_issue_done_ratio: Obliczaj postęp realizacji zagadnień za pomocą
468
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "% Wykonania zagadnienia"
469
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Statusu zagadnienia
470
 setting_start_of_week: Pierwszy dzień tygodnia
471
 setting_rest_api_enabled: Uaktywnij usługę sieciową REST
472
 setting_cache_formatted_text: Buforuj sformatowany tekst
473
 setting_default_notification_option: Domyślna opcja powiadomień
474
 setting_commit_logtime_enabled: Włącz śledzenie czasu
475
 setting_commit_logtime_activity_id: Aktywność dla śledzonego czasu
476
 setting_gantt_items_limit: Maksymalna liczba elementów wyświetlanych na diagramie Gantta
477
 setting_gantt_months_limit: Maksymalna liczba miesięcy wyświetlanych na diagramie Gantta
478
 setting_issue_group_assignment: Zezwól przypisywać zagadnienia do grup
479
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Użyj bieżącej daty jako daty rozpoczęcia nowych zagadnień
480
 setting_commit_cross_project_ref: Zezwól na odwołania do innych projektów i zamykanie zagadnień innych projektów
481
 setting_unsubscribe: Zezwól użytkownikom usuwać swoje konta
482
 setting_session_lifetime: Maksymalny czas życia sesji
483
 setting_session_timeout: Maksymalny czas życia nieaktywnej sesji
484
 setting_thumbnails_enabled: Wyświetlaj miniatury załączników
485
 setting_thumbnails_size: Rozmiar miniatury (w pikselach)
486
 setting_non_working_week_days: Dni nie-robocze
487
 setting_jsonp_enabled: Włącz wsparcie dla JSONP
488
 setting_default_projects_tracker_ids: Domyślne typy zagadnień dla nowych projektów
489
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Wyklucz załączniki wg nazwy
490
 setting_force_default_language_for_anonymous: Wymuś domyślny język dla anonimowych użytkowników
491
 setting_force_default_language_for_loggedin: Wymuś domyślny język dla zalogowanych użytkowników
492
 setting_link_copied_issue: Powiązywanie zagadnień podczas kopiowania
493
 setting_max_additional_emails: Maksymalna liczba dodatkowych adresów e-mail
494
 setting_search_results_per_page: Limit wyników wyszukiwania na stronie
495
 setting_attachment_extensions_allowed: Dozwolone rozszerzenia
496
 setting_attachment_extensions_denied: Niedozwolone rozszerzenia
497
 setting_new_item_menu_tab: Zakładka w menu do tworzenia nowych obiektów
498
 setting_commit_logs_formatting: Zastosuj formatowanie testu do komentarzy dla commitów
499
 setting_timelog_required_fields: Wymagane pola dla wpisów w dzienniku
500
 setting_close_duplicate_issues: Automatycznie zamykaj zduplikowane zagadnienia
501
 setting_time_entry_list_defaults: Domyślne kolumny wyświetlane na liście przepracowanego czasu
502
 setting_timelog_accept_0_hours: Akceptuj wpisy z zerową liczba godzin
503
 setting_timelog_max_hours_per_day: Maksymalna liczba godzin, jakie użytkownik może wpisać dla jednego dnia
504
 setting_timelog_accept_future_dates: Akceptuj wpisy dla dat z przyszłości
505
 setting_show_status_changes_in_mail_subject: Pokaż zmianę statusu zagadnienia w tytule wiadomości e-mail
506
 setting_project_list_defaults: Domyślne kolumny wyświetlane na liście projektów
507

 
508
 permission_add_project: Tworzenie projektu
509
 permission_add_subprojects: Tworzenie podprojektów
510
 permission_edit_project: Edycja projektów
511
 permission_close_project: Zamykanie/otwieranie projektów
512
 permission_select_project_modules: Wybieranie modułów projektu
513
 permission_manage_members: Zarządzanie uczestnikami
514
 permission_manage_project_activities: Zarządzanie aktywnościami projektu
515
 permission_manage_versions: Zarządzanie wersjami
516
 permission_manage_categories: Zarządzanie kategoriami zagadnień
517
 permission_view_issues: Przeglądanie zagadnień
518
 permission_add_issues: Dodawanie zagadnień
519
 permission_edit_issues: Edycja zagadnień
520
 permission_edit_own_issues: Edycja swoich własnych zagadnień
521
 permission_copy_issues: Kopiowanie zagadnień
522
 permission_manage_issue_relations: Zarządzanie powiązaniami zagadnień
523
 permission_set_issues_private: Ustawianie zagadnień jako prywatne/publiczne
524
 permission_set_own_issues_private: Ustawianie własnych zagadnień jako prywatne/publiczne
525
 permission_add_issue_notes: Dodawanie notatek
526
 permission_edit_issue_notes: Edycja notatek
527
 permission_edit_own_issue_notes: Edycja własnych notatek
528
 permission_view_private_notes: Podgląd prywatnych notatek
529
 permission_set_notes_private: Ustawianie notatek jako prywatnych
530
 permission_delete_issues: Usuwanie zagadnień
531
 permission_manage_public_queries: Zarządzanie publicznymi kwerendami
532
 permission_save_queries: Zapisywanie kwerend
533
 permission_view_gantt: Podgląd diagramu Gantta
534
 permission_view_calendar: Podgląd kalendarza
535
 permission_view_issue_watchers: Podgląd listy obserwatorów
536
 permission_add_issue_watchers: Dodawanie obserwatorów
537
 permission_delete_issue_watchers: Usuwanie obserwatorów
538
 permission_log_time: Zapisywanie przepracowanego czasu
539
 permission_view_time_entries: Podgląd przepracowanego czasu
540
 permission_edit_time_entries: Edycja wpisów dziennika
541
 permission_edit_own_time_entries: Edycja własnego dziennika
542
 permission_view_news: Przeglądanie komunikatów
543
 permission_manage_news: Zarządzanie komunikatami
544
 permission_comment_news: Komentowanie komunikatów
545
 permission_view_documents: Podgląd dokumentów
546
 permission_add_documents: Dodawanie dokumentów
547
 permission_edit_documents: Edycja dokumentów
548
 permission_delete_documents: Usuwanie dokumentów
549
 permission_manage_files: Zarządzanie plikami
550
 permission_view_files: Podgląd plików
551
 permission_manage_wiki: Zarządzanie wiki
552
 permission_rename_wiki_pages: Zmiana nazw stron wiki
553
 permission_delete_wiki_pages: Usuwanie stron wiki
554
 permission_view_wiki_pages: Podgląd wiki
555
 permission_view_wiki_edits: Podgląd historii wiki
556
 permission_edit_wiki_pages: Edycja stron wiki
557
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Usuwanie załączników
558
 permission_protect_wiki_pages: Blokowanie stron wiki
559
 permission_manage_repository: Zarządzanie repozytorium
560
 permission_browse_repository: Przeglądanie repozytorium
561
 permission_view_changesets: Podgląd zmian
562
 permission_commit_access: Wykonywanie zatwierdzeń
563
 permission_manage_boards: Zarządzanie forami
564
 permission_view_messages: Podgląd wiadomości
565
 permission_add_messages: Dodawanie wiadomości
566
 permission_edit_messages: Edycja wiadomości
567
 permission_edit_own_messages: Edycja własnych wiadomości
568
 permission_delete_messages: Usuwanie wiadomości
569
 permission_delete_own_messages: Usuwanie własnych wiadomości
570
 permission_export_wiki_pages: Eksport stron wiki
571
 permission_manage_subtasks: Zarządzanie podzagadnieniami
572
 permission_manage_related_issues: Zarządzanie powiązanymi zagadnieniami
573
 permission_import_issues: Importowanie zagadnień
574
 permission_log_time_for_other_users: Zapisywanie przepracowanego czasu dla innych użytkowników
575

 
576
 project_module_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
577
 project_module_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
578
 project_module_news: Komunikaty
579
 project_module_documents: Dokumenty
580
 project_module_files: Pliki
581
 project_module_wiki: Wiki
582
 project_module_repository: Repozytorium
583
 project_module_boards: Fora
584
 project_module_calendar: Kalendarz
585
 project_module_gantt: Diagram Gantta
586

 
587
 label_user: Użytkownik
588
 label_user_plural: Użytkownicy
589
 label_user_new: Nowy użytkownik
590
 label_user_anonymous: Anonimowy
591
 label_project: Projekt
592
 label_project_new: Nowy projekt
593
 label_project_plural: Projekty
594
 label_x_projects:
595
  zero: brak projektów
596
  one:  1 projekt
597
  few:  "%{count} projekty"
598
  other: "%{count} projektów"
599
 label_project_all: Wszystkie projekty
600
 label_project_latest: Ostatnie projekty
601
 label_issue: Zagadnienie
602
 label_issue_new: Nowe zagadnienie
603
 label_issue_plural: Zagadnienia
604
 label_issue_view_all: Zobacz wszystkie zagadnienia
605
 label_issues_by: "Zagadnienia wprowadzone przez %{value}"
606
 label_issue_added: Dodano zagadnienie
607
 label_issue_updated: Uaktualniono zagadnienie
608
 label_issue_note_added: Dodano notatkę
609
 label_issue_status_updated: Uaktualniono status
610
 label_issue_assigned_to_updated: Uaktualniono osobę przypisaną
611
 label_issue_priority_updated: Uaktualniono priorytet
612
 label_issue_fixed_version_updated: Uaktualniono wersję docelową
613
 label_document: Dokument
614
 label_document_new: Nowy dokument
615
 label_document_plural: Dokumenty
616
 label_document_added: Dodano dokument
617
 label_role: Rola
618
 label_role_plural: Role
619
 label_role_new: Nowa rola
620
 label_role_and_permissions: Role i uprawnienia
621
 label_role_anonymous: Anonimowy
622
 label_role_non_member: Bez roli
623
 label_member: Uczestnik
624
 label_member_new: Nowy uczestnik
625
 label_member_plural: Uczestnicy
626
 label_tracker: Typ zagadnienia
627
 label_tracker_plural: Typy zagadnień
628
 label_tracker_all: Wszystkie typy zagadnień
629
 label_tracker_new: Nowy typ zagadnienia
630
 label_workflow: Przepływ pracy
631
 label_issue_status: Status zagadnienia
632
 label_issue_status_plural: Statusy zagadnień
633
 label_issue_status_new: Nowy status
634
 label_issue_category: Kategoria zagadnienia
635
 label_issue_category_plural: Kategorie zagadnień
636
 label_issue_category_new: Nowa kategoria
637
 label_custom_field: Pole niestandardowe
638
 label_custom_field_plural: Pola niestandardowe
639
 label_custom_field_new: Nowe pole niestandardowe
640
 label_enumerations: Wyliczenia
641
 label_enumeration_new: Nowa wartość
642
 label_information: Informacja
643
 label_information_plural: Informacje
644
 label_register: Rejestracja
645
 label_login_with_open_id_option: albo użyj OpenID
646
 label_password_lost: Zapomniane hasło
647
 label_password_required: Potwierdź hasło aby kontynuować
648
 label_home: Główna
649
 label_my_page: Moja strona
650
 label_my_account: Moje konto
651
 label_my_projects: Moje projekty
329 652
 label_administration: Administracja
330
 label_age: Wiek
331
 label_ago: dni temu
332
 label_all: wszystko
333
 label_all_words: Wszystkie słowa
334
 label_and_its_subprojects: "%{value} i podprojekty"
335
 label_applied_status: Zastosowany status
653
 label_login: Zaloguj się
654
 label_logout: Wyloguj się
655
 label_help: Pomoc
656
 label_reported_issues: Wprowadzone zagadnienia
657
 label_assigned_issues: Przypisane zagadnienia
336 658
 label_assigned_to_me_issues: Zagadnienia przypisane do mnie
337
 label_associated_revisions: Skojarzone rewizje
338
 label_attachment: Plik
339
 label_attachment_delete: Usuń plik
340
 label_attachment_new: Nowy plik
341
 label_attachment_plural: Pliki
342
 label_attribute: Atrybut
343
 label_attribute_plural: Atrybuty
659
 label_updated_issues: Zaktualizowane zagadnienia
660
 label_last_login: Ostatnie połączenie
661
 label_registered_on: Zarejestrowany
662
 label_activity: Aktywność
663
 label_user_activity: "Aktywność: %{value}"
664
 label_new: Nowy
665
 label_logged_as: Zalogowany jako
666
 label_environment: Środowisko
667
 label_authentication: Uwierzytelnianie
344 668
 label_auth_source: Tryb uwierzytelniania
345 669
 label_auth_source_new: Nowy tryb uwierzytelniania
346 670
 label_auth_source_plural: Tryby uwierzytelniania
347
 label_authentication: Uwierzytelnianie
348
 label_blocked_by: blokowane przez
349
 label_blocks: blokuje
350
 label_board: Forum
351
 label_board_new: Nowe forum
352
 label_board_plural: Fora
671
 label_subproject_plural: Podprojekty
672
 label_subproject_new: Nowy podprojekt
673
 label_and_its_subprojects: "%{value} i podprojekty"
674
 label_min_max_length: Min - Maks długość
675
 label_list: Lista
676
 label_date: Data
677
 label_integer: Liczba całkowita
678
 label_float: Liczba zmiennoprzecinkowa
353 679
 label_boolean: Wartość logiczna
354
 label_browse: Przegląd
355
 label_bulk_edit_selected_issues: Masowa edycja zagadnień
356
 label_calendar: Kalendarz
357
 label_change_plural: Zmiany
358
 label_change_properties: Zmień właściwości
680
 label_string: Tekst
681
 label_text: Długi tekst
682
 label_attribute: Atrybut
683
 label_attribute_plural: Atrybuty
684
 label_no_data: Brak danych do pokazania
685
 label_no_preview: Podgląd nie jest dostępny
686
 label_no_preview_alternative_html: "Podgląd nie jest dostępny. Zamiast tego %{link} plik."
687
 label_no_preview_download: pobierz
359 688
 label_change_status: Status zmian
360
 label_change_view_all: Pokaż wszystkie zmiany
361
 label_changes_details: Szczegóły wszystkich zmian
362
 label_changeset_plural: Zestawienia zmian
363
 label_chronological_order: W kolejności chronologicznej
689
 label_history: Historia
690
 label_attachment: Plik
691
 label_attachment_new: Nowy plik
692
 label_attachment_delete: Usuń plik
693
 label_attachment_plural: Pliki
694
 label_file_added: Dodano plik
695
 label_report: Raport
696
 label_report_plural: Raporty
697
 label_news: Komunikat
698
 label_news_new: Dodaj komunikat
699
 label_news_plural: Komunikaty
700
 label_news_latest: Ostatnie komunikaty
701
 label_news_view_all: Pokaż wszystkie komunikaty
702
 label_news_added: Dodano komunikat
703
 label_news_comment_added: Dodano komentarz do komunikatu
704
 label_settings: Ustawienia
705
 label_overview: Przegląd
706
 label_version: Wersja
707
 label_version_new: Nowa wersja
708
 label_version_plural: Wersje
709
 label_version_and_files: "Wersje (%{count}) oraz pliki"
710
 label_close_versions: Zamknij ukończone wersje
711
 label_confirmation: Potwierdzenie
712
 label_export_to: "Eksportuj do:"
713
 label_read: Czytanie...
714
 label_public_projects: Projekty publiczne
715
 label_open_issues: otwarte
716
 label_open_issues_plural: otwarte
364 717
 label_closed_issues: zamknięte
365
 label_closed_issues_plural234: zamknięte
366
 label_closed_issues_plural5: zamknięte
367 718
 label_closed_issues_plural: zamknięte
368 719
 label_x_open_issues_abbr:
369 720
  zero: 0 otwartych
......
375 726
  one:  1 zamknięty
376 727
  few:  "%{count} zamknięte"
377 728
  other: "%{count} zamkniętych"
729
 label_x_issues:
730
  zero: 0 zagadnień
731
  one:  1 zagadnienie
732
  few:  "%{count} zagadnienia"
733
  other: "%{count} zagadnień"
734
 label_total: Ogółem
735
 label_total_plural: Ogółem
736
 label_total_time: Ogółem
737
 label_permissions: Uprawnienia
738
 label_current_status: Obecny status
739
 label_new_statuses_allowed: Dozwolone nowe statusy
740
 label_all: wszystko
741
 label_any: wszystko
742
 label_none: brak
743
 label_nobody: nikt
744
 label_next: Następne
745
 label_previous: Poprzednie
746
 label_used_by: Używane przez
747
 label_details: Szczegóły
748
 label_add_note: Dodaj notatkę
749
 label_calendar: Kalendarz
750
 label_months_from: miesiące od
751
 label_gantt: Gantt
752
 label_internal: Wewnętrzny
753
 label_last_changes: "ostatnie %{count} zmian"
754
 label_change_view_all: Pokaż wszystkie zmiany
378 755
 label_comment: Komentarz
379
 label_comment_add: Dodaj komentarz
380
 label_comment_added: Komentarz dodany
381
 label_comment_delete: Usuń komentarze
382
 label_comment_plural234: Komentarze
383
 label_comment_plural5: Komentarzy
384 756
 label_comment_plural: Komentarze
385 757
 label_x_comments:
386 758
  zero: brak komentarzy
387 759
  one: 1 komentarz
388 760
  few: "%{count} komentarze"
389 761
  other: "%{count} komentarzy"
390
 label_commits_per_author: Commity według autorów
391
 label_commits_per_month: Commity według miesięcy
392
 label_confirmation: Potwierdzenie
393
 label_contains: zawiera
394
 label_copied: skopiowano
395
 label_copy_workflow_from: Kopiuj przepływ pracy z
396
 label_current_status: Obecny status
397
 label_current_version: Obecna wersja
398
 label_custom_field: Pole niestandardowe
399
 label_custom_field_new: Nowe pole niestandardowe
400
 label_custom_field_plural: Pola niestandardowe
401
 label_date: Data
402
 label_date_from: Od
403
 label_date_range: Zakres dat
404
 label_date_to: Do
405
 label_day_plural: dni
406
 label_default: Domyślne
407
 label_default_columns: Domyślne kolumny
408
 label_deleted: usunięte
409
 label_details: Szczegóły
410
 label_diff_inline: w linii
411
 label_diff_side_by_side: obok siebie
412
 label_disabled: wyłączone
413
 label_display_per_page: "Na stronie: %{value}"
414
 label_document: Dokument
415
 label_document_added: Dodano dokument
416
 label_document_new: Nowy dokument
417
 label_document_plural: Dokumenty
418
 label_downloads_abbr: Pobieranie
419
 label_duplicated_by: zduplikowane przez
420
 label_duplicates: duplikuje
421
 label_enumeration_new: Nowa wartość
422
 label_enumerations: Wyliczenia
423
 label_environment: Środowisko
424
 label_equals: równa się
425
 label_example: Przykład
426
 label_export_to: 'Eksportuj do:'
427
 label_f_hour: "%{value} godzina"
428
 label_f_hour_plural: "%{value} godzin"
429
 label_feed_plural: Kanały
430
 label_feeds_access_key_created_on: "Klucz dostępu do kanału Atom stworzony %{value} temu"
431
 label_file_added: Dodano plik
432
 label_file_plural: Pliki
762
 label_comment_add: Dodaj komentarz
763
 label_comment_added: Komentarz dodany
764
 label_comment_delete: Usuń komentarze
765
 label_query: Kwerenda
766
 label_query_plural: Kwerendy
767
 label_query_new: Nowa kwerenda
768
 label_my_queries: Moje kwerendy
433 769
 label_filter_add: Dodaj filtr
434 770
 label_filter_plural: Filtry
435
 label_float: Liczba zmiennoprzecinkowa
436
 label_follows: następuje po
437
 label_gantt: Gantt
438
 label_general: Ogólne
439
 label_generate_key: Wygeneruj klucz
440
 label_help: Pomoc
441
 label_history: Historia
442
 label_home: Główna
443
 label_in: w
771
 label_equals: równa się
772
 label_not_equals: różni się
444 773
 label_in_less_than: mniejsze niż
445 774
 label_in_more_than: większe niż
446
 label_incoming_emails: Przychodząca poczta elektroniczna
447
 label_index_by_date: Indeks wg daty
448
 label_index_by_title: Indeks wg tytułu
449
 label_information: Informacja
450
 label_information_plural: Informacje
451
 label_integer: Liczba całkowita
452
 label_internal: Wewnętrzny
453
 label_issue: Zagadnienie
454
 label_issue_added: Dodano zagadnienie
455
 label_issue_category: Kategoria zagadnienia
456
 label_issue_category_new: Nowa kategoria
457
 label_issue_category_plural: Kategorie zagadnień
458
 label_issue_new: Nowe zagadnienie
459
 label_issue_plural: Zagadnienia
460
 label_issue_status: Status zagadnienia
461
 label_issue_status_new: Nowy status
462
 label_issue_status_plural: Statusy zagadnień
463
 label_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
464
 label_issue_updated: Uaktualniono zagadnienie
465
 label_issue_view_all: Zobacz wszystkie zagadnienia
466
 label_issue_watchers: Obserwatorzy
467
 label_issues_by: "Zagadnienia wprowadzone przez %{value}"
468
 label_jump_to_a_project: Skocz do projektu...
469
 label_language_based: Na podstawie języka użytkownika
470
 label_last_changes: "ostatnie %{count} zmian"
471
 label_last_login: Ostatnie połączenie
775
 label_in_the_next_days: w ciągu następnych
776
 label_in_the_past_days: w ciągu poprzednich
777
 label_greater_or_equal: ">="
778
 label_less_or_equal: "<="
779
 label_between: pomiędzy
780
 label_in: w
781
 label_today: dzisiaj
782
 label_yesterday: wczoraj
783
 label_tomorrow: jutro
784
 label_this_week: ten tydzień
785
 label_last_week: ostatni tydzień
786
 label_next_week: następny tydzień
787
 label_last_n_weeks: "ostatnie %{count} tygodnie"
788
 label_last_n_days: "ostatnie %{count} dni"
789
 label_this_month: ten miesiąc
472 790
 label_last_month: ostatni miesiąc
473
 label_last_n_days: "ostatnie %{count} dni"
474
 label_last_week: ostatni tydzień
475
 label_latest_revision: Najnowsza rewizja
476
 label_latest_revision_plural: Najnowsze rewizje
477
 label_ldap_authentication: Uwierzytelnianie LDAP
791
 label_next_month: następny miesiąc
792
 label_this_year: ten rok
793
 label_date_range: Zakres dat
478 794
 label_less_than_ago: mniej niż dni temu
479
 label_list: Lista
480
 label_loading: Ładowanie...
481
 label_logged_as: Zalogowany jako
482
 label_login: Zaloguj się
483
 label_logout: Wyloguj się
484
 label_max_size: Maksymalny rozmiar
485
 label_me: ja
486
 label_member: Uczestnik
487
 label_member_new: Nowy uczestnik
488
 label_member_plural: Uczestnicy
489
 label_message_last: Ostatnia wiadomość
490
 label_message_new: Nowa wiadomość
491
 label_message_plural: Wiadomości
492
 label_message_posted: Dodano wiadomość
493
 label_min_max_length: Min - Maks długość
494
 label_modified: zmodyfikowane
495
 label_module_plural: Moduły
496
 label_month: Miesiąc
497
 label_months_from: miesiące od
498 795
 label_more_than_ago: więcej niż dni temu
499
 label_my_account: Moje konto
500
 label_my_page: Moja strona
501
 label_my_projects: Moje projekty
502
 label_new: Nowy
503
 label_new_statuses_allowed: Dozwolone nowe statusy
504
 label_news: Komunikat
505
 label_news_added: Dodano komunikat
506
 label_news_latest: Ostatnie komunikaty
507
 label_news_new: Dodaj komunikat
508
 label_news_plural: Komunikaty
509
 label_news_view_all: Pokaż wszystkie komunikaty
510
 label_next: Następne
511
 label_no_change_option: (Bez zmian)
512
 label_no_data: Brak danych do pokazania
513
 label_nobody: nikt
514
 label_none: brak
796
 label_ago: dni temu
797
 label_contains: zawiera
515 798
 label_not_contains: nie zawiera
516
 label_not_equals: różni się
517
 label_open_issues: otwarte
518
 label_open_issues_plural234: otwarte
519
 label_open_issues_plural5: otwartych
520
 label_open_issues_plural: otwarte
521
 label_optional_description: Opcjonalny opis
522
 label_options: Opcje
523
 label_overview: Przegląd
524
 label_password_lost: Zapomniane hasło
525
 label_permissions: Uprawnienia
526
 label_permissions_report: Raport uprawnień
527
 label_plugins: Wtyczki
528
 label_precedes: poprzedza
529
 label_preferences: Preferencje
530
 label_preview: Podgląd
531
 label_previous: Poprzednie
532
 label_project: Projekt
533
 label_project_all: Wszystkie projekty
534
 label_project_latest: Ostatnie projekty
535
 label_project_new: Nowy projekt
536
 label_project_plural234: Projekty
537
 label_project_plural5: Projektów
538
 label_project_plural: Projekty
539
 label_x_projects:
540
  zero: brak projektów
541
  one:  1 projekt
542
  few:  "%{count} projekty"
543
  other: "%{count} projektów"
544
 label_public_projects: Projekty publiczne
545
 label_query: Kwerenda
546
 label_query_new: Nowa kwerenda
547
 label_query_plural: Kwerendy
548
 label_read: Czytanie...
549
 label_register: Rejestracja
550
 label_registered_on: Zarejestrowany
551
 label_registration_activation_by_email: aktywacja konta przez e-mail
552
 label_registration_automatic_activation: automatyczna aktywacja kont
553
 label_registration_manual_activation: manualna aktywacja kont
554
 label_related_issues: Powiązane zagadnienia
555
 label_relates_to: powiązane z
556
 label_relation_delete: Usuń powiązanie
557
 label_relation_new: Nowe powiązanie
558
 label_renamed: zmieniono nazwę
559
 label_reply_plural: Odpowiedzi
560
 label_report: Raport
561
 label_report_plural: Raporty
562
 label_reported_issues: Wprowadzone zagadnienia
799
 label_starts_with: rozpoczyna się od
800
 label_ends_with: kończy się na
801
 label_any_issues_in_project: dowolne zagadnienie w projekcie
802
 label_any_issues_not_in_project: dowolne zagadnienie w innym projekcie
803
 label_no_issues_in_project: brak zagadnień w projekcie
804
 label_any_open_issues: dowolne otwarte zagadnienie
805
 label_no_open_issues: brak otwartych zagadnień
806
 label_day_plural: dni
563 807
 label_repository: Repozytorium
808
 label_repository_new: Nowe repozytorium
564 809
 label_repository_plural: Repozytoria
565
 label_result_plural: Rezultatów
566
 label_reverse_chronological_order: W kolejności odwrotnej do chronologicznej
810
 label_browse: Przegląd
811
 label_branch: Branch
812
 label_tag: Tag
567 813
 label_revision: Rewizja
568 814
 label_revision_plural: Rewizje
815
 label_revision_id: "Rewizja %{value}"
816
 label_associated_revisions: Skojarzone rewizje
817
 label_added: dodane
818
 label_modified: zmodyfikowane
819
 label_copied: skopiowano
820
 label_renamed: zmieniono nazwę
821
 label_deleted: usunięte
822
 label_latest_revision: Najnowsza rewizja
823
 label_latest_revision_plural: Najnowsze rewizje
824
 label_view_revisions: Pokaż rewizje
825
 label_view_all_revisions: Pokaż wszystkie rewizje
826
 label_x_revisions: "%{count} rewizji"
827
 label_max_size: Maksymalny rozmiar
828
 label_sort_highest: Przesuń na górę
829
 label_sort_higher: Do góry
830
 label_sort_lower: Do dołu
831
 label_sort_lowest: Przesuń na dół
569 832
 label_roadmap: Mapa
570
 label_roadmap_due_in: Termin za %{value}
833
 label_roadmap_due_in: "Termin za %{value}"
834
 label_roadmap_overdue: "%{value} spóźnienia"
571 835
 label_roadmap_no_issues: Brak zagadnień dla tej wersji
572
 label_roadmap_overdue: "%{value} spóźnienia"
573
 label_role: Rola
574
 label_role_and_permissions: Role i uprawnienia
575
 label_role_new: Nowa rola
576
 label_role_plural: Role
577
 label_scm: SCM
578 836
 label_search: Szukaj
579
 label_search_titles_only: Przeszukuj tylko tytuły
580
 label_send_information: Wyślij informację użytkownikowi
581
 label_send_test_email: Wyślij próbny e-mail
582
 label_settings: Ustawienia
583
 label_show_completed_versions: Pokaż kompletne wersje
584
 label_sort_by: "Sortuj po %{value}"
585
 label_sort_higher: Do góry
586
 label_sort_highest: Przesuń na górę
587
 label_sort_lower: Do dołu
588
 label_sort_lowest: Przesuń na dół
589
 label_spent_time: Przepracowany czas
590
 label_statistics: Statystyki
591
 label_stay_logged_in: Pozostań zalogowany
592
 label_string: Tekst
593
 label_subproject_plural: Podprojekty
594
 label_text: Długi tekst
595
 label_theme: Motyw
596
 label_this_month: ten miesiąc
597
 label_this_week: ten tydzień
598
 label_this_year: ten rok
599
 label_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
600
 label_today: dzisiaj
601
 label_topic_plural: Tematy
602
 label_total: Ogółem
603
 label_tracker: Typ zagadnienia
604
 label_tracker_new: Nowy typ zagadnienia
605
 label_tracker_plural: Typy zagadnień
606
 label_updated_time: "Zaktualizowane %{value} temu"
607
 label_used_by: Używane przez
608
 label_user: Użytkownik
609
 label_user_mail_no_self_notified: "Nie chcę powiadomień o zmianach, które sam wprowadzam"
610
 label_user_mail_option_all: "Dla każdego zdarzenia w każdym moim projekcie"
611
 label_user_mail_option_selected: "Dla każdego zdarzenia w wybranych projektach..."
612
 label_user_new: Nowy użytkownik
613
 label_user_plural: Użytkownicy
614
 label_version: Wersja
615
 label_version_new: Nowa wersja
616
 label_version_plural: Wersje
617
 label_view_diff: Pokaż różnice
618
 label_view_revisions: Pokaż rewizje
619
 label_watched_issues: Obserwowane zagadnienia
620
 label_week: Tydzień
837
 label_result_plural: Rezultatów
838
 label_all_words: Wszystkie słowa
621 839
 label_wiki: Wiki
622 840
 label_wiki_edit: Edycja wiki
623 841
 label_wiki_edit_plural: Edycje wiki
624 842
 label_wiki_page: Strona wiki
625 843
 label_wiki_page_plural: Strony wiki
626
 label_workflow: Przepływ pracy
844
 label_wiki_page_new: Nowa strona wiki
845
 label_index_by_title: Indeks wg tytułu
846
 label_index_by_date: Indeks wg daty
847
 label_current_version: Obecna wersja
848
 label_preview: Podgląd
849
 label_feed_plural: Kanały
850
 label_changes_details: Szczegóły wszystkich zmian
851
 label_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
852
 label_spent_time: Przepracowany czas
853
 label_total_spent_time: Przepracowany czas
854
 label_f_hour: "%{value} godzina"
855
 label_f_hour_plural: "%{value} godzin"
856
 label_f_hour_short: "%{value} h"
857
 label_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
858
 label_change_plural: Zmiany
859
 label_statistics: Statystyki
860
 label_commits_per_month: Commity według miesięcy
861
 label_commits_per_author: Commity według autorów
862
 label_diff: różnice
863
 label_view_diff: Pokaż różnice
864
 label_diff_inline: w linii
865
 label_diff_side_by_side: obok siebie
866
 label_options: Opcje
867
 label_copy_workflow_from: Kopiuj przepływ pracy z
868
 label_permissions_report: Raport uprawnień
869
 label_watched_issues: Obserwowane zagadnienia
870
 label_related_issues: Powiązane zagadnienia
871
 label_applied_status: Zastosowany status
872
 label_loading: Ładowanie...
873
 label_relation_new: Nowe powiązanie
874
 label_relation_delete: Usuń powiązanie
875
 label_relates_to: powiązane z
876
 label_delete_link_to_subtask: Usuń powiązanie
877
 label_duplicates: duplikuje
878
 label_duplicated_by: zduplikowane przez
879
 label_blocks: blokuje
880
 label_blocked_by: blokowane przez
881
 label_precedes: poprzedza
882
 label_follows: następuje po
883
 label_copied_to: skopiowane do
884
 label_copied_from: skopiowane z
885
 label_stay_logged_in: Pozostań zalogowany
886
 label_disabled: wyłączone
887
 label_show_completed_versions: Pokaż kompletne wersje
888
 label_me: ja
889
 label_board: Forum
890
 label_board_new: Nowe forum
891
 label_board_plural: Fora
892
 label_board_locked: Zamknięta
893
 label_board_sticky: Przyklejona
894
 label_topic_plural: Tematy
895
 label_message_plural: Wiadomości
896
 label_message_last: Ostatnia wiadomość
897
 label_message_new: Nowa wiadomość
898
 label_message_posted: Dodano wiadomość
899
 label_reply_plural: Odpowiedzi
900
 label_send_information: Wyślij informację użytkownikowi
627 901
 label_year: Rok
628
 label_yesterday: wczoraj
629
 mail_body_account_activation_request: "Zarejestrowano nowego użytkownika: (%{value}). Konto oczekuje na Twoje zatwierdzenie:"
630
 mail_body_account_information: Twoje konto
631
 mail_body_account_information_external: "Możesz użyć Twojego konta %{value} do zalogowania."
632
 mail_body_lost_password: 'W celu zmiany swojego hasła użyj poniższego odnośnika:'
633
 mail_body_register: 'W celu aktywacji Twojego konta, użyj poniższego odnośnika:'
634
 mail_body_reminder: "Wykaz przypisanych do Ciebie zagadnień (%{count}), których termin dobiega końca w ciągu następnych %{days} dni:"
635
 mail_subject_account_activation_request: "Zapytanie aktywacyjne dla konta %{value}"
636
 mail_subject_lost_password: "Twoje hasło do %{value}"
637
 mail_subject_register: "Aktywacja konta w %{value}"
638
 mail_subject_reminder: "Zagadnienia (%{count}) do obsłużenia w ciągu następnych %{days} dni"
639
 notice_account_activated: Twoje konto zostało aktywowane. Możesz się zalogować.
640
 notice_account_invalid_credentials: Nieprawidłowy użytkownik lub hasło
641
 notice_account_lost_email_sent: E-mail z instrukcjami zmiany hasła został wysłany do Ciebie.
642
 notice_account_password_updated: Hasło zostało pomyślnie zmienione.
643
 notice_account_pending: "Twoje konto zostało utworzone i oczekuje na zatwierdzenie przez administratora."
644
 notice_account_unknown_email: Nieznany użytkownik.
645
 notice_account_updated: Konto zostało pomyślnie zaktualizowane.
646
 notice_account_wrong_password: Nieprawidłowe hasło
647
 notice_can_t_change_password: To konto ma zewnętrzne źródło uwierzytelniania. Nie możesz zmienić hasła.
648
 notice_default_data_loaded: Domyślna konfiguracja została pomyślnie załadowana.
649
 notice_email_error: "Wystąpił błąd w trakcie wysyłania wiadomości e-mail (%{value})"
650
 notice_email_sent: "E-mail został wysłany do %{value}"
651
 notice_failed_to_save_issues: "Błąd podczas zapisu zagadnień dla %{count} z %{total} zaznaczonych: %{ids}."
652
 notice_feeds_access_key_reseted: Twój klucz dostępu do kanału Atom został zresetowany.
653
 notice_file_not_found: Strona, do której próbujesz się dostać, nie istnieje lub została usunięta.
654
 notice_locking_conflict: Dane zostały zaktualizowane przez innego użytkownika.
655
 notice_not_authorized: Nie jesteś upoważniony do oglądania tej strony.
656
 notice_successful_connection: Udane nawiązanie połączenia.
657
 notice_successful_create: Utworzenie zakończone pomyślnie.
658
 notice_successful_delete: Usunięcie zakończone pomyślnie.
659
 notice_successful_update: Uaktualnienie zakończone pomyślnie.
660
 notice_unable_delete_version: Nie można usunąć wersji.
661
 permission_add_issue_notes: Dodawanie notatek
662
 permission_add_issue_watchers: Dodawanie obserwatorów
663
 permission_add_issues: Dodawanie zagadnień
664
 permission_add_messages: Dodawanie wiadomości
665
 permission_browse_repository: Przeglądanie repozytorium
666
 permission_comment_news: Komentowanie komunikatów
667
 permission_commit_access: Wykonywanie zatwierdzeń
668
 permission_delete_issues: Usuwanie zagadnień
669
 permission_delete_messages: Usuwanie wiadomości
670
 permission_delete_wiki_pages: Usuwanie stron wiki
671
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Usuwanie załączników
672
 permission_delete_own_messages: Usuwanie własnych wiadomości
673
 permission_edit_issue_notes: Edycja notatek
674
 permission_edit_issues: Edycja zagadnień
675
 permission_edit_messages: Edycja wiadomości
676
 permission_edit_own_issue_notes: Edycja własnych notatek
677
 permission_edit_own_messages: Edycja własnych wiadomości
678
 permission_edit_own_time_entries: Edycja własnego dziennika
679
 permission_edit_project: Edycja projektów
680
 permission_edit_time_entries: Edycja wpisów dziennika
681
 permission_edit_wiki_pages: Edycja stron wiki
682
 permission_log_time: Zapisywanie przepracowanego czasu
683
 permission_manage_boards: Zarządzanie forami
684
 permission_manage_categories: Zarządzanie kategoriami zagadnień
685
 permission_manage_files: Zarządzanie plikami
686
 permission_manage_issue_relations: Zarządzanie powiązaniami zagadnień
687
 permission_manage_members: Zarządzanie uczestnikami
688
 permission_manage_news: Zarządzanie komunikatami
689
 permission_manage_public_queries: Zarządzanie publicznymi kwerendami
690
 permission_manage_repository: Zarządzanie repozytorium
691
 permission_manage_versions: Zarządzanie wersjami
692
 permission_manage_wiki: Zarządzanie wiki
693
 permission_protect_wiki_pages: Blokowanie stron wiki
694
 permission_rename_wiki_pages: Zmiana nazw stron wiki
695
 permission_save_queries: Zapisywanie kwerend
696
 permission_select_project_modules: Wybieranie modułów projektu
697
 permission_view_calendar: Podgląd kalendarza
698
 permission_view_changesets: Podgląd zmian
699
 permission_view_documents: Podgląd dokumentów
700
 permission_view_files: Podgląd plików
701
 permission_view_gantt: Podgląd diagramu Gantta
702
 permission_view_issue_watchers: Podgląd listy obserwatorów
703
 permission_view_messages: Podgląd wiadomości
704
 permission_view_time_entries: Podgląd przepracowanego czasu
705
 permission_view_wiki_edits: Podgląd historii wiki
706
 permission_view_wiki_pages: Podgląd wiki
707
 project_module_boards: Fora
708
 project_module_documents: Dokumenty
709
 project_module_files: Pliki
710
 project_module_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
711
 project_module_news: Komunikaty
712
 project_module_repository: Repozytorium
713
 project_module_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
714
 project_module_wiki: Wiki
715
 setting_activity_days_default: Dni wyświetlane w aktywności projektu
716
 setting_app_title: Tytuł aplikacji
717
 setting_attachment_max_size: Maksymalny rozmiar załącznika
718
 setting_autofetch_changesets: Automatyczne pobieranie zmian
719
 setting_autologin: Automatyczne logowanie
720
 setting_commit_fix_keywords: Słowo zmieniające status
721
 setting_commit_ref_keywords: Słowa tworzące powiązania
722
 setting_cross_project_issue_relations: Zezwól na powiązania zagadnień między projektami
723
 setting_date_format: Format daty
724
 setting_default_language: Domyślny język
725
 setting_default_projects_public: Nowe projekty są domyślnie publiczne
726
 setting_display_subprojects_issues: Domyślnie pokazuj zagadnienia podprojektów w głównym projekcie
727
 setting_emails_footer: Stopka e-mail
728
 setting_enabled_scm: Dostępne SCM
729
 setting_feeds_limit: Limit elementów w kanale Atom
730
 setting_gravatar_enabled: Używaj ikon użytkowników Gravatar
731
 setting_host_name: Nazwa hosta i ścieżka
732
 setting_issue_list_default_columns: Domyślne kolumny wyświetlane na liście zagadnień
733
 setting_issues_export_limit: Limit eksportu zagadnień
734
 setting_login_required: Wymagane zalogowanie
735
 setting_mail_from: Adres wysyłki e-mail
736
 setting_mail_handler_api_enabled: Uaktywnij usługi sieciowe (WebServices) dla poczty przychodzącej
737
 setting_mail_handler_api_key: Klucz API
738
 setting_per_page_options: Opcje ilości obiektów na stronie
739
 setting_plain_text_mail: tylko tekst (bez HTML)
740
 setting_protocol: Protokół
741
 setting_self_registration: Samodzielna rejestracja użytkowników
742
 setting_sequential_project_identifiers: Generuj sekwencyjne identyfikatory projektów
743
 setting_sys_api_enabled: Włączenie WS do zarządzania repozytorium
744
 setting_text_formatting: Formatowanie tekstu
745
 setting_time_format: Format czasu
746
 setting_user_format: Format wyświetlania użytkownika
747
 setting_welcome_text: Tekst powitalny
748
 setting_wiki_compression: Kompresja historii Wiki
749
 status_active: aktywny
750
 status_locked: zablokowany
751
 status_registered: zarejestrowany
752
 text_are_you_sure: Jesteś pewien?
753
 text_assign_time_entries_to_project: Przypisz wpisy dziennika do projektu
754
 text_caracters_maximum: Maksymalnie %{count} znaków.
755
 text_caracters_minimum: Musi być nie krótsze niż %{count} znaków.
756
 text_comma_separated: Dozwolone wielokrotne wartości (rozdzielone przecinkami).
757
 text_default_administrator_account_changed: Zmieniono domyślne hasło administratora
758
 text_destroy_time_entries: Usuń wpisy dziennika
759
 text_destroy_time_entries_question: Przepracowano %{hours} godzin przy zagadnieniu, które chcesz usunąć. Co chcesz zrobić?
760
 text_email_delivery_not_configured: |-
761
  Dostarczanie poczty elektronicznej nie zostało skonfigurowane, więc powiadomienia są nieaktywne.
762
  Skonfiguruj serwer SMTP w config/configuration.yml a następnie zrestartuj aplikację i włącz powiadomienia.
763
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Zmień przypisanie na tę wartość:'
764
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} obiektów jest przypisanych do tej wartości."
765
 text_file_repository_writable: Zapisywalny katalog plików
766
 text_issue_added: Zagadnienie %{id} zostało wprowadzone przez %{author}.
767
 text_issue_category_destroy_assignments: Usuń przydziały kategorii
768
 text_issue_category_destroy_question: "Do tej kategorii są przypisane zagadnienia (%{count}). Co chcesz zrobić?"
769
 text_issue_category_reassign_to: Przydziel zagadnienia do tej kategorii
770
 text_issue_updated: Zagadnienie %{id} zostało zaktualizowane przez %{author}.
771
 text_issues_destroy_confirmation: Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wybrane zagadnienia?
772
 text_issues_ref_in_commit_messages: Odwołania do zagadnień Redmine w komentarzach w repozytorium
773
 text_length_between: "Długość pomiędzy %{min} i %{max} znaków."
774
 text_load_default_configuration: Załaduj domyślną konfigurację
775
 text_no_configuration_data: |-
776
  Role użytkowników, typy zagadnień, statusy zagadnień oraz przepływ pracy nie zostały jeszcze skonfigurowane.
777
  Wysoce zalecane jest by załadować domyślną konfigurację. Po załadowaniu będzie możliwa edycji tych danych.
778
 text_project_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć ten projekt i wszystkie powiązane dane?
779
 text_reassign_time_entries: 'Przepnij przepracowany czas do tego zagadnienia:'
780
 text_regexp_info: np. ^[A-Z0-9]+$
781
 text_repository_usernames_mapping: |-
782
  Wybierz lub uaktualnij przyporządkowanie użytkowników Redmine do użytkowników repozytorium.
783
  Użytkownicy z taką samą nazwą lub adresem e-mail są przyporządkowani automatycznie.
784
 text_minimagick_available: MiniMagick dostępne (opcjonalnie)
785
 text_select_mail_notifications: Wybierz akcje, dla których powinno być wysłane powiadomienie e-mail.
786
 text_select_project_modules: 'Wybierz moduły do aktywacji w tym projekcie:'
787
 text_status_changed_by_changeset: "Zastosowane w zmianach %{value}."
788
 text_subprojects_destroy_warning: Podprojekty %{value} zostaną także usunięte.
789
 text_tip_issue_begin_day: zagadnienie rozpoczyna się dzisiaj
790
 text_tip_issue_begin_end_day: zagadnienie rozpoczyna i kończy się dzisiaj
791
 text_tip_issue_end_day: zagadnienie kończy się dzisiaj
792
 text_tracker_no_workflow: Brak przepływu pracy zdefiniowanego dla tego typu zagadnienia
793
 text_unallowed_characters: Niedozwolone znaki
794
 text_user_mail_option: "W przypadku niezaznaczonych projektów, będziesz otrzymywał powiadomienia tylko na temat zagadnień które obserwujesz, lub w których bierzesz udział (np. jesteś autorem lub adresatem)."
795
 text_user_wrote: "%{value} napisał(a):"
796
 text_user_wrote_in: "%{value} napisał(a) (%{link}):"
797
 text_wiki_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć tę wiki i całą jej zawartość?
798
 text_workflow_edit: Zaznacz rolę i typ zagadnienia do edycji przepływu pracy
799

 
800
 label_user_activity: "Aktywność: %{value}"
902
 label_month: Miesiąc
903
 label_week: Tydzień
904
 label_date_from: Od
905
 label_date_to: Do
906
 label_language_based: Na podstawie języka użytkownika
907
 label_sort_by: "Sortuj po %{value}"
908
 label_send_test_email: Wyślij próbny e-mail
909
 label_feeds_access_key: Klucz dostępu do kanału Atom
910
 label_missing_feeds_access_key: Brakuje klucza dostępu do kanału Atom
911
 label_feeds_access_key_created_on: "Klucz dostępu do kanału Atom stworzony %{value} temu"
912
 label_module_plural: Moduły
913
 label_added_time_by: "Dodane przez %{author} %{age} temu"
801 914
 label_updated_time_by: "Uaktualnione przez %{author} %{age} temu"
802
 text_diff_truncated: '... Ten plik różnic został przycięty ponieważ jest zbyt długi.'
803
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksymalna liczba linii różnic do pokazania
804
 text_plugin_assets_writable: Zapisywalny katalog zasobów wtyczek
805
 warning_attachments_not_saved: "%{count} załączników nie zostało zapisanych."
806
 field_editable: Edytowalne
915
 label_updated_time: "Zaktualizowane %{value} temu"
916
 label_jump_to_a_project: Skocz do projektu...
917
 label_file_plural: Pliki
918
 label_changeset_plural: Zestawienia zmian
919
 label_default_columns: Domyślne kolumny
920
 label_no_change_option: (Bez zmian)
921
 label_bulk_edit_selected_issues: Masowa edycja zagadnień
922
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Masowa edycja wpisów dziennika
923
 label_theme: Motyw
924
 label_default: Domyślne
925
 label_search_titles_only: Przeszukuj tylko tytuły
926
 label_user_mail_option_all: Dla każdego zdarzenia w każdym moim projekcie
927
 label_user_mail_option_selected: Dla każdego zdarzenia w wybranych projektach...
928
 label_user_mail_option_none: Brak powiadomień
929
 label_user_mail_option_only_my_events: Tylko to, co obserwuję lub w czym biorę udział
930
 label_user_mail_option_only_assigned: Tylko to co obserwuję lub jestem przypisany
931
 label_user_mail_option_only_owner: Tylko to co obserwuję lub jestem właścicielem
932
 label_user_mail_no_self_notified: Nie chcę powiadomień o zmianach, które sam wprowadzam
933
 label_user_mail_notify_about_high_priority_issues_html: "Dodatkowo powiadamiaj mnie o zagadnieniach z priorytetem <em>%{prio}</em> lub wyższym"
934
 label_registration_activation_by_email: aktywacja konta przez e-mail
935
 label_registration_manual_activation: manualna aktywacja kont
936
 label_registration_automatic_activation: automatyczna aktywacja kont
937
 label_display_per_page: "Na stronie: %{value}"
938
 label_age: Wiek
939
 label_change_properties: Zmień właściwości
940
 label_general: Ogólne
941
 label_scm: SCM
942
 label_plugins: Wtyczki
943
 label_ldap: LDAP
944
 label_ldap_authentication: Uwierzytelnianie LDAP
945
 label_ldaps_verify_none: LDAPS (bez sprawdzania certyfikatu)
946
 label_ldaps_verify_peer: LDAPS
947
 label_ldaps_warning: Rekomendowane jest korzystanie z szyfrowanego połączenia LDAPS z włączonym sprawdzaniem certyfikatu, aby zapobiec manipulacjom podczas procesu uwierzytelniania.
948
 label_downloads_abbr: Pobieranie
949
 label_optional_description: Opcjonalny opis
950
 label_add_another_file: Dodaj kolejny plik
951
 label_preferences: Preferencje
952
 label_chronological_order: W kolejności chronologicznej
953
 label_reverse_chronological_order: W kolejności odwrotnej do chronologicznej
954
 label_incoming_emails: Przychodząca poczta elektroniczna
955
 label_generate_key: Wygeneruj klucz
956
 label_issue_watchers: Obserwatorzy
957
 label_example: Przykład
807 958
 label_display: Wygląd
808
 button_create_and_continue: Stwórz i dodaj kolejne
809
 text_custom_field_possible_values_info: 'Każda wartość w osobnej linii'
810
 setting_repository_log_display_limit: Maksymalna liczba rewizji pokazywanych w logu pliku
811
 setting_file_max_size_displayed: Maksymalny rozmiar plików tekstowych osadzanych w stronie
812
 field_watcher: Obserwator
813
 field_content: Treść
814
 label_descending: Malejąco
815 959
 label_sort: Sortuj
816 960
 label_ascending: Rosnąco
817
 label_date_from_to: Od %{start} do %{end}
818
 label_greater_or_equal: ">="
... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.