pl-step1.yml

Robert Korulczyk, 2022-02-20 12:44

Download (72.1 KB)

 
1
# Polish translations for Ruby on Rails
2
# by Jacek Becela (jacek.becela@gmail.com, http://github.com/ncr)
3
# by Krzysztof Podejma (kpodejma@customprojects.pl, http://www.customprojects.pl)
4

  
5
pl:
6
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
7
 direction: ltr
8
 date:
9
  formats:
10
   # Use the strftime parameters for formats.
11
   # When no format has been given, it uses default.
12
   # You can provide other formats here if you like!
13
   default: "%Y-%m-%d"
14
   short: "%d %b"
15
   long: "%d %B %Y"
16

  
17
  day_names: [Niedziela, Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota]
18
  abbr_day_names: [niedz., pn., wt., śr., czw., pt., sob.]
19

  
20
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
21
  month_names: [~, Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień]
22
  abbr_month_names: [~, sty, lut, mar, kwi, maj, cze, lip, sie, wrz, paź, lis, gru]
23
  # Used in date_select and datime_select.
24
  order:
25
   - :year
26
   - :month
27
   - :day
28

  
29
 time:
30
  formats:
31
   default: "%a, %d %b %Y, %H:%M:%S %z"
32
   time: "%H:%M"
33
   short: "%d %b, %H:%M"
34
   long: "%d %B %Y, %H:%M"
35
  am: "przed południem"
36
  pm: "po południu"
37

  
38
 datetime:
39
  distance_in_words:
40
   half_a_minute: "pół minuty"
41
   less_than_x_seconds:
42
    one:  "mniej niż sekundę"
43
    few:  "mniej niż %{count} sekundy"
44
    other: "mniej niż %{count} sekund"
45
   x_seconds:
46
    one:  "sekundę"
47
    few:  "%{count} sekundy"
48
    other: "%{count} sekund"
49
   less_than_x_minutes:
50
    one:  "mniej niż minutę"
51
    few:  "mniej niż %{count} minuty"
52
    other: "mniej niż %{count} minut"
53
   x_minutes:
54
    one:  "minutę"
55
    few:  "%{count} minuty"
56
    other: "%{count} minut"
57
   about_x_hours:
58
    one:  "około godziny"
59
    other: "około %{count} godzin"
60
   x_hours:
61
    one:  "1 godzina"
62
    few:  "%{count} godziny"
63
    other: "%{count} godzin"
64
   x_days:
65
    one:  "1 dzień"
66
    other: "%{count} dni"
67
   about_x_months:
68
    one:  "około miesiąca"
69
    other: "około %{count} miesięcy"
70
   x_months:
71
    one:  "1 miesiąc"
72
    few:  "%{count} miesiące"
73
    other: "%{count} miesięcy"
74
   about_x_years:
75
    one:  "około roku"
76
    other: "około %{count} lat"
77
   over_x_years:
78
    one:  "ponad rok"
79
    few:  "ponad %{count} lata"
80
    other: "ponad %{count} lat"
81
   almost_x_years:
82
    one:  "prawie 1 rok"
83
    few:  "prawie %{count} lata"
84
    other: "prawie %{count} lat"
85

  
86
 number:
87
  format:
88
   separator: ","
89
   delimiter: " "
90
   precision: 2
91

  
92
  human:
93
   format:
94
    delimiter: ""
95
    precision: 3
96
   storage_units:
97
    format: "%n %u"
98
    units:
99
     byte:
100
      one: "B"
101
      other: "B"
102
     kb: "KB"
103
     mb: "MB"
104
     gb: "GB"
105
     tb: "TB"
106

  
107
# Used in array.to_sentence.
108
 support:
109
  array:
110
   sentence_connector: "i"
111
   skip_last_comma: true
112

  
113
 activerecord:
114
  errors:
115
   template:
116
    header:
117
     one:  "%{model} nie został zapisany z powodu jednego błędu"
118
     other: "%{model} nie został zapisany z powodu %{count} błędów"
119
   messages:
120
    inclusion: "nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości"
121
    exclusion: "znajduje się na liście zabronionych wartości"
122
    invalid: "jest nieprawidłowe"
123
    confirmation: "nie zgadza się z potwierdzeniem"
124
    accepted: "musi być zaakceptowane"
125
    empty: "nie może być puste"
126
    blank: "nie może być puste"
127
    too_long: "jest za długie (maksymalnie %{count} znaków)"
128
    too_short: "jest za krótkie (minimalnie %{count} znaków)"
129
    wrong_length: "jest nieprawidłowej długości (powinna wynosić %{count} znaków)"
130
    taken: "jest już zajęte"
131
    not_a_number: "nie jest liczbą"
132
    not_a_date: "nie jest prawidłową datą"
133
    greater_than: "musi być większe niż %{count}"
134
    greater_than_or_equal_to: "musi być większe lub równe %{count}"
135
    equal_to: "musi być równe %{count}"
136
    less_than: "musi być mniejsze niż %{count}"
137
    less_than_or_equal_to: "musi być mniejsze lub równe %{count}"
138
    odd: "musi być nieparzyste"
139
    even: "musi być parzyste"
140
    greater_than_start_date: "musi być większe niż początkowa data"
141
    not_same_project: "nie należy do tego samego projektu"
142
    circular_dependency: "Ta relacja może wytworzyć zapętloną zależność"
143
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Zagadnienie nie może zostać powiązane z jednym z własnych podzagadnień"
144
    earlier_than_minimum_start_date: "nie może być wcześniejsza niż %{date} z powodu poprzedzających zagadnień"
145
    not_a_regexp: "nie jest prawidłowym wyrażeniem regularnym"
146
    open_issue_with_closed_parent: "Otwarte zagadnienie nie może zostać przypisane do zamkniętego zagadnienia nadrzędnego"
147
    must_contain_uppercase: "musi zawierać wielkie litery (A-Z)"
148
    must_contain_lowercase: "musi zawierać małe litery (a-z)"
149
    must_contain_digits: "musi zawierać cyfry (0-9)"
150
    must_contain_special_chars: "musi zawierać znaki specjalne (!, $, %, ...)"
151

  
152
 actionview_instancetag_blank_option: wybierz
153

  
154
 general_text_No: 'Tak'
155
 general_text_Yes: 'Nie'
156
 general_text_no: 'nie'
157
 general_text_yes: 'tak'
158
 general_lang_name: 'Polish (Polski)'
159
 general_csv_separator: ';'
160
 general_csv_decimal_separator: ','
161
 general_csv_encoding: UTF-8
162
 general_pdf_fontname: freesans
163
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
164
 general_first_day_of_week: '1'
165

  
166
 notice_account_updated: "Konto zostało pomyślnie zaktualizowane."
167
 notice_account_invalid_credentials: "Nieprawidłowy użytkownik lub hasło"
168
 notice_account_password_updated: "Hasło zostało pomyślnie zmienione."
169
 notice_account_wrong_password: "Nieprawidłowe hasło"
170
 notice_account_register_done: "Konto zostało pomyślnie utworzone. E-mail zawierający instrukcje aktywacji konta został wysłany na adres %{email}."
171
 notice_account_unknown_email: "Nieznany użytkownik."
172
 notice_account_not_activated_yet: 'Jeszcze nie aktywowałeś swojego konta. Jeśli chcesz otrzymać nowy e-mail aktywacyjny, <a href="%{url}">kliknij tutaj</a>.'
173
 notice_account_locked: "Twoje konto jest zablokowane."
174
 notice_can_t_change_password: "To konto ma zewnętrzne źródło uwierzytelniania. Nie możesz zmienić hasła."
175
 notice_account_lost_email_sent: "E-mail z instrukcjami zmiany hasła został wysłany do Ciebie."
176
 notice_account_activated: "Twoje konto zostało aktywowane. Możesz się zalogować."
177
 notice_successful_create: "Utworzenie zakończone pomyślnie."
178
 notice_successful_update: "Uaktualnienie zakończone pomyślnie."
179
 notice_successful_delete: "Usunięcie zakończone pomyślnie."
180
 notice_successful_connection: "Udane nawiązanie połączenia."
181
 notice_file_not_found: "Strona, do której próbujesz się dostać, nie istnieje lub została usunięta."
182
 notice_locking_conflict: "Dane zostały zaktualizowane przez innego użytkownika."
183
 notice_not_authorized: "Nie jesteś upoważniony do oglądania tej strony."
184
 notice_not_authorized_archived_project: "Projekt, do którego próbujesz uzyskać dostęp, został zarchiwizowany."
185
 notice_email_sent: "E-mail został wysłany do %{value}"
186
 notice_email_error: "Wystąpił błąd w trakcie wysyłania wiadomości e-mail (%{value})"
187
 notice_feeds_access_key_reseted: "Twój klucz dostępu do kanału Atom został zresetowany."
188
 notice_api_access_key_reseted: "Twój klucz dostępu do API został zresetowany."
189
 notice_failed_to_save_issues: "Błąd podczas zapisu zagadnień dla %{count} z %{total} zaznaczonych: %{ids}."
190
 notice_failed_to_save_time_entries: "Błąd podczas zapisu wpisów z dziennika dla %{count} z %{total} zaznaczonych: %{ids}."
191
 notice_failed_to_save_members: "Nie można zapisać uczestników: %{errors}."
192
 notice_no_issue_selected: "Nie wybrano zagadnienia! Zaznacz zagadnienie, które chcesz edytować."
193
 notice_account_pending: "Twoje konto zostało utworzone i oczekuje na zatwierdzenie przez administratora."
194
 notice_default_data_loaded: "Domyślna konfiguracja została pomyślnie załadowana."
195
 notice_unable_delete_version: "Nie można usunąć wersji."
196
 notice_unable_delete_time_entry: "Nie można usunąć wpisu z dziennika."
197
 notice_issue_done_ratios_updated: "Uaktualnienie % wykonania zakończone pomyślnie."
198
 notice_gantt_chart_truncated: "Liczba elementów wyświetlanych na diagramie została ograniczona z powodu przekroczenia dopuszczalnego limitu (%{max})"
199
 notice_issue_successful_create: "Zagadnienie %{id} zostało utworzone."
200
 notice_issue_update_conflict: "Zagadnienie zostało zaktualizowane przez innego użytkownika, podczas gdy ty je edytowałeś."
201
 notice_account_deleted: "Twoje konto zostało trwale usunięte."
202
 notice_user_successful_create: "Utworzono użytkownika %{id}."
203
 notice_new_password_must_be_different: "Nowe hasło musi być inne niż poprzednie"
204
 notice_import_finished: "%{count} elementów zostało prawidłowo zaimportowanych"
205
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} z %{total} elementów nie mogło zostać zaimportowanych"
206
 notice_issue_not_closable_by_open_tasks: "To zagadnienie nie może zostać zamknięte, ponieważ ma przynajmniej jedno otwarte podzagadnienie."
207
 notice_issue_not_closable_by_blocking_issue: "To zagadnienie nie może zostać zamknięte, ponieważ jest blokowane przez przynajmniej jedno otwarte zagadnienie."
208
 notice_issue_not_reopenable_by_closed_parent_issue: "To zagadnienie nie może zostać ponownie otwarte, ponieważ zagadnienie nadrzędne jest zamknięte."
209

  
210
 error_can_t_load_default_data: "Domyślna konfiguracja nie może być załadowana: %{value}"
211
 error_scm_not_found: Obiekt lub wersja nie zostały znalezione w repozytorium.
212
 error_scm_command_failed: "Wystąpił błąd przy próbie dostępu do repozytorium: %{value}"
213
 error_scm_annotate: Wpis nie istnieje lub nie można wyświetlić dla niego adnotacji.
214
 error_scm_annotate_big_text_file: Nie można wyświetlić adnotacji dla tego wpisu, ponieważ przekracza on dozwoloną wielkość pliku tekstowego.
215
 error_issue_not_found_in_project: Zagadnienie nie zostało znalezione lub nie należy do tego projektu
216
 error_no_tracker_in_project: Projekt nie posiada powiązanych typów zagadnień. Sprawdź ustawienia projektu.
217
 error_no_default_issue_status: 'Nie zdefiniowano domyślnego statusu zagadnień. Sprawdź konfigurację (Przejdź do "Administracja -> Statusy zagadnień").'
218
 error_can_not_delete_custom_field: Nie można usunąć tego pola
219
 error_can_not_delete_tracker: Ten typ przypisany jest do części zagadnień i nie może zostać usunięty.
220
 error_can_not_remove_role: Ta rola przypisana jest niektórym użytkownikom i nie może zostać usunięta.
221
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Zagadnienie przydzielone do zakończonej wersji nie może zostać ponownie otwarte
222
 error_can_not_archive_project: Ten projekt nie może zostać zarchiwizowany
223
 error_issue_done_ratios_not_updated: "% wykonania zagadnienia nie został uaktualniony."
224
 error_workflow_copy_source: Proszę wybrać źródłowy typ zagadnienia lub rolę
225
 error_workflow_copy_target: Proszę wybrać docelowe typy zagadnień i role
226
 error_unable_delete_issue_status: "Nie można usunąć statusu zagadnienia (%{value})"
227
 error_unable_to_connect: "Nie można połączyć (%{value})"
228
 error_attachments_too_many: "Ten plik nie może zostać wysłany, ponieważ przekracza maksymalną liczbę plików, jakie mogą być jednocześnie załączone (%{max_number_of_files})"
229
 error_attachment_too_big: "Plik nie może być przesłany, ponieważ przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar (%{max_size})"
230
 error_bulk_download_size_too_big: "Te załączniki nie mogą być masowo pobrane, ponieważ ich rozmiar przekracza dozwoloną wielkość (%{max_size})"
231
 error_session_expired: Twoja sesja wygasła. Zaloguj się ponownie.
232
 error_token_expired: Ten link do resetu hasła już wygasł, spróbuj ponownie.
233
 warning_attachments_not_saved: "%{count} załączników nie zostało zapisanych."
234
 error_password_expired: Twoje hasło wygasło lub administrator wymaga jego zmiany.
235
 error_invalid_file_encoding: "Plik nie stosuje kodowania %{encoding}"
236
 error_invalid_csv_file_or_settings: Plik nie jest plikiem CSV lub nie pasuje do ustawień poniżej
237
 error_can_not_read_import_file: Wystąpił błąd podczas czytania pliku do importu
238
 error_attachment_extension_not_allowed: "Rozszerzenie %{extension} nie jest dozwolone dla załączników"
239
 error_ldap_bind_credentials: Nieprawidłowe konto/hasło LDAP
240
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: Ten projekt nie zawiera żadnych typów zagadnień, dla których mógłbyś utworzyć zagadnienie
241
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: Nie ma projektów z typami zagadnień, dla których mógłbyś utworzyć zagadnienie
242
 error_move_of_child_not_possible: "Podzagadnienie %{child} nie mogło być przeniesione do nowego projektu: %{errors}"
243
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Nie można przypisać przepracowanego czasu do zagadnienia, które ma zostać usunięte
244
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Zmiany będą skutkowały automatycznym usunięciem wartości jednego lub więcej pól z wybranych obiektów
245
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: "Nie można zapisać więcej niż %{max_hours} godzin dla tego samego dnia (%{logged_hours} godzin już zostało zapisanych)"
246
 error_can_not_delete_auth_source: Ten tryb uwierzytelniania jest w użyciu i nie może zostać usunięty.
247
 error_spent_on_future_date: Nie można zapisać czasu dla daty z przyszłości
248
 error_not_allowed_to_log_time_for_other_users: Nie jesteś upoważniony do zapisywania czasu dla innych użytkowników
249

  
250
 mail_subject_lost_password: "Twoje hasło do %{value}"
251
 mail_body_lost_password: "W celu zmiany swojego hasła użyj poniższego odnośnika:"
252
 mail_body_lost_password_validity: Pamiętaj o tym, że korzystając z tego linku możesz zmienić hasło tylko raz.
253
 mail_subject_register: "Aktywacja konta w %{value}"
254
 mail_body_register: "W celu aktywacji Twojego konta, użyj poniższego odnośnika:"
255
 mail_body_account_information_external: "Możesz użyć Twojego konta %{value} do zalogowania."
256
 mail_body_account_information: Twoje konto
257
 mail_subject_account_activation_request: "Zapytanie aktywacyjne dla konta %{value}"
258
 mail_body_account_activation_request: "Zarejestrowano nowego użytkownika: (%{value}). Konto oczekuje na Twoje zatwierdzenie:"
259
 mail_subject_reminder: "Zagadnienia (%{count}) do obsłużenia w ciągu następnych %{days} dni"
260
 mail_body_reminder: "Wykaz przypisanych do Ciebie zagadnień (%{count}), których termin dobiega końca w ciągu następnych %{days} dni:"
261
 mail_subject_wiki_content_added: 'Strona wiki "%{id}" została dodana'
262
 mail_body_wiki_content_added: 'Strona wiki "%{id}" została dodana przez %{author}.'
263
 mail_subject_wiki_content_updated: 'Strona wiki "%{id}" została uaktualniona'
264
 mail_body_wiki_content_updated: 'Strona wiki "%{id}" została uaktualniona przez %{author}.'
265
 mail_subject_security_notification: Powiadomienie bezpieczeństwa
266
 mail_body_security_notification_change: "%{field} zostało zmienione."
267
 mail_body_security_notification_change_to: "%{field} zostało zmienione na %{value}."
268
 mail_body_security_notification_add: "%{field} %{value} zostało dodane."
269
 mail_body_security_notification_remove: "%{field} %{value} zostało usunięte."
270
 mail_body_security_notification_notify_enabled: "Od teraz adres e-mail %{value} otrzymuje powiadomienia."
271
 mail_body_security_notification_notify_disabled: "Adres e-mail %{value} nie otrzymuje już powiadomień."
272
 mail_body_settings_updated: "Poniższe ustawienia zostały zmienione:"
273
 mail_body_password_updated: Twoje hasło zostało zmienione.
274

  
275
 field_name: Nazwa
276
 field_description: Opis
277
 field_summary: Podsumowanie
278
 field_is_required: Wymagane
279
 field_firstname: Imię
280
 field_lastname: Nazwisko
281
 field_mail: E-mail
282
 field_address: E-mail
283
 field_filename: Plik
284
 field_filesize: Rozmiar
285
 field_downloads: Pobrań
286
 field_author: Autor
287
 field_created_on: Data utworzenia
288
 field_updated_on: Data modyfikacji
289
 field_closed_on: Data zamknięcia
290
 field_field_format: Format
291
 field_is_for_all: Dla wszystkich projektów
292
 field_possible_values: Możliwe wartości
293
 field_regexp: Wyrażenie regularne
294
 field_min_length: Minimalna długość
295
 field_max_length: Maksymalna długość
296
 field_value: Wartość
297
 field_category: Kategoria
298
 field_title: Tytuł
299
 field_project: Projekt
300
 field_issue: Zagadnienie
301
 field_status: Status
302
 field_notes: Notatki
303
 field_is_closed: Zagadnienie zamknięte
304
 field_is_default: Domyślna wartość
305
 field_tracker: Typ zagadnienia
306
 field_subject: Temat
307
 field_due_date: Data oddania
308
 field_assigned_to: Przypisany do
309
 field_priority: Priorytet
310
 field_fixed_version: Wersja docelowa
311
 field_user: Użytkownik
312
 field_principal: Przełożony
313
 field_role: Rola
314
 field_homepage: Strona www
315
 field_is_public: Publiczny
316
 field_parent: Projekt nadrzędny
317
 field_is_in_roadmap: Zagadnienie pokazywane na mapie
318
 field_login: Login
319
 field_mail_notification: Powiadomienia e-mail
320
 field_admin: Administrator
321
 field_last_login_on: Ostatnie połączenie
322
 field_language: Język
323
 field_effective_date: Data
324
 field_password: Hasło
325
 field_new_password: Nowe hasło
326
 field_password_confirmation: Potwierdzenie
327
 field_version: Wersja
328
 field_type: Typ
329
 field_host: Host
330
 field_port: Port
331
 field_account: Konto
332
 field_base_dn: Base DN
333
 field_attr_login: Login atrybut
334
 field_attr_firstname: Imię atrybut
335
 field_attr_lastname: Nazwisko atrybut
336
 field_attr_mail: E-mail atrybut
337
 field_onthefly: Tworzenie użytkownika w locie
338
 field_start_date: Data rozpoczęcia
339
 field_done_ratio: "% Wykonania"
340
 field_auth_source: Tryb uwierzytelniania
341
 field_hide_mail: Ukryj mój adres e-mail
342
 field_comments: Komentarz
343
 field_url: URL
344
 field_start_page: Strona startowa
345
 field_subproject: Podprojekt
346
 field_hours: Godzin
347
 field_activity: Aktywność
348
 field_spent_on: Data
349
 field_identifier: Identyfikator
350
 field_is_filter: Atrybut filtrowania
351
 field_issue_to: Powiązane zagadnienie
352
 field_delay: Opóźnienie
353
 field_assignable: Zagadnienia mogą być przypisane do tej roli
354
 field_redirect_existing_links: Przekierowanie istniejących odnośników
355
 field_estimated_hours: Szacowany czas
356
 field_column_names: Nazwy kolumn
357
 field_time_entries: Dziennik
358
 field_time_zone: Strefa czasowa
359
 field_searchable: Przeszukiwalne
360
 field_default_value: Domyślna wartość
361
 field_comments_sorting: Pokazuj komentarze
362
 field_parent_title: Strona rodzica
363
 field_editable: Edytowalne
364
 field_watcher: Obserwator
365
 field_identity_url: Identyfikator OpenID (URL)
366
 field_content: Treść
367
 field_group_by: Grupuj wyniki wg
368
 field_sharing: Współdzielenie
369
 field_parent_issue: Zagadnienie nadrzędne
370
 field_parent_issue_subject: Tytuł zagadnienia nadrzędnego
371
 field_member_of_group: Grupa osoby przypisanej
372
 field_assigned_to_role: Rola osoby przypisanej
373
 field_text: Pole tekstowe
374
 field_visible: Widoczne
375
 field_warn_on_leaving_unsaved: Ostrzegaj mnie, gdy opuszczam stronę z niezapisanym tekstem
376
 field_issues_visibility: Widoczność zagadnień
377
 field_is_private: Prywatne
378
 field_commit_logs_encoding: Kodowanie komentarzy commitów
379
 field_scm_path_encoding: Kodowanie ścieżki
380
 field_path_to_repository: Ścieżka do repozytorium
381
 field_root_directory: Główny katalog
382
 field_cvsroot: CVSROOT
383
 field_cvs_module: Moduł
384
 field_repository_is_default: Główne repozytorium
385
 field_multiple: Wielokrotne wartości
386
 field_auth_source_ldap_filter: Filtr LDAP
387
 field_core_fields: Pola standardowe
388
 field_timeout: Limit czasu (w sekundach)
389
 field_board_parent: Forum nadrzędne
390
 field_private_notes: Prywatne notatki
391
 field_inherit_members: Dziedziczenie uczestników
392
 field_generate_password: Wygeneruj hasło
393
 field_must_change_passwd: Musi zmienić hasło przy następnym logowaniu
394
 field_default_status: Domyślny status
395
 field_users_visibility: Widoczność użytkowników
396
 field_time_entries_visibility: Widoczność przepracowanego czasu
397
 field_total_estimated_hours: Całkowity szacowany czas
398
 field_default_version: Domyślna wersja
399
 field_remote_ip: Adres IP
400
 field_textarea_font: Czcionka wykorzystywana w polach tekstowych
401
 field_updated_by: Zaktualizowane przez
402
 field_last_updated_by: Ostatnio zaktualizowane przez
403
 field_full_width_layout: Układ strony na całą szerokość
404
 field_digest: Suma kontrolna
405
 field_default_assigned_to: Domyślnie przypisana osoba
406
 field_recently_used_projects: 'Liczba ostatnich projektów widocznych polu "skocz do projektu"'
407
 field_history_default_tab: Domyślna zakładka historii zagadnienia
408
 field_unique_id: Unikalne ID
409
 field_toolbar_language_options: Lista języków z podświetlaniem składni dsotępna w toolbarze
410

  
411
 setting_app_title: Tytuł aplikacji
412
 setting_welcome_text: Tekst powitalny
413
 setting_default_language: Domyślny język
414
 setting_login_required: Wymagane zalogowanie
415
 setting_self_registration: Samodzielna rejestracja użytkowników
416
 setting_show_custom_fields_on_registration: Pokazuj niestandardowe pola podczas rejestracji
417
 setting_attachment_max_size: Maksymalny rozmiar załącznika
418
 setting_bulk_download_max_size: Maksymalna wielkość załączników podczas masowego pobierania
419
 setting_issues_export_limit: Limit eksportu zagadnień
420
 setting_mail_from: Adres wysyłki e-mail
421
 setting_bcc_recipients: Odbiorcy kopii tajnej (kt/bcc)
422
 setting_plain_text_mail: tylko tekst (bez HTML)
423
 setting_host_name: Nazwa hosta i ścieżka
424
 setting_text_formatting: Formatowanie tekstu
425
 setting_wiki_compression: Kompresja historii Wiki
426
 setting_feeds_limit: Limit elementów w kanale Atom
427
 setting_default_projects_public: Nowe projekty są domyślnie publiczne
428
 setting_autofetch_changesets: Automatyczne pobieranie zmian
429
 setting_sys_api_enabled: Włączenie WS do zarządzania repozytorium
430
 setting_commit_ref_keywords: Słowa tworzące powiązania
431
 setting_commit_fix_keywords: Słowo zmieniające status
432
 setting_autologin: Automatyczne logowanie
433
 setting_date_format: Format daty
434
 setting_time_format: Format czasu
435
 setting_timespan_format: Format przedziału czasu
436
 setting_cross_project_issue_relations: Zezwól na powiązania zagadnień między projektami
437
 setting_cross_project_subtasks: Zezwól na dzielenie podzagadnień między projektami
438
 setting_issue_list_default_columns: Domyślne kolumny wyświetlane na liście zagadnień
439
 setting_repositories_encodings: Kodowanie znaków załączników i repozytoriów
440
 setting_emails_header: Nagłówek e-mail
441
 setting_emails_footer: Stopka e-mail
442
 setting_protocol: Protokół
443
 setting_per_page_options: Opcje ilości obiektów na stronie
444
 setting_user_format: Format wyświetlania użytkownika
445
 setting_activity_days_default: Dni wyświetlane w aktywności projektu
446
 setting_display_subprojects_issues: Domyślnie pokazuj zagadnienia podprojektów w głównym projekcie
447
 setting_enabled_scm: Dostępne SCM
448
 setting_mail_handler_body_delimiters: Przycinaj e-maile po jednej z tych linii
449
 setting_mail_handler_enable_regex: Włącz wyrażenia regularne
450
 setting_mail_handler_api_enabled: Uaktywnij usługi sieciowe (WebServices) dla poczty przychodzącej
451
 setting_mail_handler_api_key: Klucz API
452
 setting_mail_handler_preferred_body_part: Preferowana cześć wiadomości multipart (HTML)
453
 setting_sys_api_key: Klucz API
454
 setting_sequential_project_identifiers: Generuj sekwencyjne identyfikatory projektów
455
 setting_gravatar_enabled: Używaj ikon użytkowników Gravatar
456
 setting_gravatar_default: Domyślny obraz Gravatar
457
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksymalna liczba linii różnic do pokazania
458
 setting_file_max_size_displayed: Maksymalny rozmiar plików tekstowych osadzanych w stronie
459
 setting_repository_log_display_limit: Maksymalna liczba rewizji pokazywanych w logu pliku
460
 setting_openid: Logowanie i rejestracja przy użyciu OpenID
461
 setting_password_max_age: Wymagaj zmiany hasła po
462
 setting_password_min_length: Minimalna długość hasła
463
 setting_password_required_char_classes: Wymagane rodzaje znaków w haśle
464
 setting_lost_password: Pozwól zresetować hasło przez e-mail
465
 setting_new_project_user_role_id: Rola nadawana twórcom projektów, którzy nie posiadają uprawnień administratora
466
 setting_default_projects_modules: Domyślnie włączone moduły dla nowo tworzonych projektów
467
 setting_issue_done_ratio: Obliczaj postęp realizacji zagadnień za pomocą
468
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "% Wykonania zagadnienia"
469
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Statusu zagadnienia
470
 setting_start_of_week: Pierwszy dzień tygodnia
471
 setting_rest_api_enabled: Uaktywnij usługę sieciową REST
472
 setting_cache_formatted_text: Buforuj sformatowany tekst
473
 setting_default_notification_option: Domyślna opcja powiadomień
474
 setting_commit_logtime_enabled: Włącz śledzenie czasu
475
 setting_commit_logtime_activity_id: Aktywność dla śledzonego czasu
476
 setting_gantt_items_limit: Maksymalna liczba elementów wyświetlanych na diagramie Gantta
477
 setting_gantt_months_limit: Maksymalna liczba miesięcy wyświetlanych na diagramie Gantta
478
 setting_issue_group_assignment: Zezwól przypisywać zagadnienia do grup
479
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Użyj bieżącej daty jako daty rozpoczęcia nowych zagadnień
480
 setting_commit_cross_project_ref: Zezwól na odwołania do innych projektów i zamykanie zagadnień innych projektów
481
 setting_unsubscribe: Zezwól użytkownikom usuwać swoje konta
482
 setting_session_lifetime: Maksymalny czas życia sesji
483
 setting_session_timeout: Maksymalny czas życia nieaktywnej sesji
484
 setting_thumbnails_enabled: Wyświetlaj miniatury załączników
485
 setting_thumbnails_size: Rozmiar miniatury (w pikselach)
486
 setting_non_working_week_days: Dni nie-robocze
487
 setting_jsonp_enabled: Włącz wsparcie dla JSONP
488
 setting_default_projects_tracker_ids: Domyślne typy zagadnień dla nowych projektów
489
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Wyklucz załączniki wg nazwy
490
 setting_force_default_language_for_anonymous: Wymuś domyślny język dla anonimowych użytkowników
491
 setting_force_default_language_for_loggedin: Wymuś domyślny język dla zalogowanych użytkowników
492
 setting_link_copied_issue: Powiązywanie zagadnień podczas kopiowania
493
 setting_max_additional_emails: Maksymalna liczba dodatkowych adresów e-mail
494
 setting_search_results_per_page: Limit wyników wyszukiwania na stronie
495
 setting_attachment_extensions_allowed: Dozwolone rozszerzenia
496
 setting_attachment_extensions_denied: Niedozwolone rozszerzenia
497
 setting_new_item_menu_tab: Zakładka w menu do tworzenia nowych obiektów
498
 setting_commit_logs_formatting: Zastosuj formatowanie testu do komentarzy dla commitów
499
 setting_timelog_required_fields: Wymagane pola dla wpisów w dzienniku
500
 setting_close_duplicate_issues: Automatycznie zamykaj zduplikowane zagadnienia
501
 setting_time_entry_list_defaults: Domyślne kolumny wyświetlane na liście przepracowanego czasu
502
 setting_timelog_accept_0_hours: Akceptuj wpisy z zerową liczba godzin
503
 setting_timelog_max_hours_per_day: Maksymalna liczba godzin, jakie użytkownik może wpisać dla jednego dnia
504
 setting_timelog_accept_future_dates: Akceptuj wpisy dla dat z przyszłości
505
 setting_show_status_changes_in_mail_subject: Pokaż zmianę statusu zagadnienia w tytule wiadomości e-mail
506
 setting_project_list_defaults: Domyślne kolumny wyświetlane na liście projektów
507

  
508
 permission_add_project: Tworzenie projektu
509
 permission_add_subprojects: Tworzenie podprojektów
510
 permission_edit_project: Edycja projektów
511
 permission_close_project: Zamykanie/otwieranie projektów
512
 permission_select_project_modules: Wybieranie modułów projektu
513
 permission_manage_members: Zarządzanie uczestnikami
514
 permission_manage_project_activities: Zarządzanie aktywnościami projektu
515
 permission_manage_versions: Zarządzanie wersjami
516
 permission_manage_categories: Zarządzanie kategoriami zagadnień
517
 permission_view_issues: Przeglądanie zagadnień
518
 permission_add_issues: Dodawanie zagadnień
519
 permission_edit_issues: Edycja zagadnień
520
 permission_edit_own_issues: Edycja swoich własnych zagadnień
521
 permission_copy_issues: Kopiowanie zagadnień
522
 permission_manage_issue_relations: Zarządzanie powiązaniami zagadnień
523
 permission_set_issues_private: Ustawianie zagadnień jako prywatne/publiczne
524
 permission_set_own_issues_private: Ustawianie własnych zagadnień jako prywatne/publiczne
525
 permission_add_issue_notes: Dodawanie notatek
526
 permission_edit_issue_notes: Edycja notatek
527
 permission_edit_own_issue_notes: Edycja własnych notatek
528
 permission_view_private_notes: Podgląd prywatnych notatek
529
 permission_set_notes_private: Ustawianie notatek jako prywatnych
530
 permission_delete_issues: Usuwanie zagadnień
531
 permission_manage_public_queries: Zarządzanie publicznymi kwerendami
532
 permission_save_queries: Zapisywanie kwerend
533
 permission_view_gantt: Podgląd diagramu Gantta
534
 permission_view_calendar: Podgląd kalendarza
535
 permission_view_issue_watchers: Podgląd listy obserwatorów
536
 permission_add_issue_watchers: Dodawanie obserwatorów
537
 permission_delete_issue_watchers: Usuwanie obserwatorów
538
 permission_log_time: Zapisywanie przepracowanego czasu
539
 permission_view_time_entries: Podgląd przepracowanego czasu
540
 permission_edit_time_entries: Edycja wpisów dziennika
541
 permission_edit_own_time_entries: Edycja własnego dziennika
542
 permission_view_news: Przeglądanie komunikatów
543
 permission_manage_news: Zarządzanie komunikatami
544
 permission_comment_news: Komentowanie komunikatów
545
 permission_view_documents: Podgląd dokumentów
546
 permission_add_documents: Dodawanie dokumentów
547
 permission_edit_documents: Edycja dokumentów
548
 permission_delete_documents: Usuwanie dokumentów
549
 permission_manage_files: Zarządzanie plikami
550
 permission_view_files: Podgląd plików
551
 permission_manage_wiki: Zarządzanie wiki
552
 permission_rename_wiki_pages: Zmiana nazw stron wiki
553
 permission_delete_wiki_pages: Usuwanie stron wiki
554
 permission_view_wiki_pages: Podgląd wiki
555
 permission_view_wiki_edits: Podgląd historii wiki
556
 permission_edit_wiki_pages: Edycja stron wiki
557
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Usuwanie załączników
558
 permission_protect_wiki_pages: Blokowanie stron wiki
559
 permission_manage_repository: Zarządzanie repozytorium
560
 permission_browse_repository: Przeglądanie repozytorium
561
 permission_view_changesets: Podgląd zmian
562
 permission_commit_access: Wykonywanie zatwierdzeń
563
 permission_manage_boards: Zarządzanie forami
564
 permission_view_messages: Podgląd wiadomości
565
 permission_add_messages: Dodawanie wiadomości
566
 permission_edit_messages: Edycja wiadomości
567
 permission_edit_own_messages: Edycja własnych wiadomości
568
 permission_delete_messages: Usuwanie wiadomości
569
 permission_delete_own_messages: Usuwanie własnych wiadomości
570
 permission_export_wiki_pages: Eksport stron wiki
571
 permission_manage_subtasks: Zarządzanie podzagadnieniami
572
 permission_manage_related_issues: Zarządzanie powiązanymi zagadnieniami
573
 permission_import_issues: Importowanie zagadnień
574
 permission_log_time_for_other_users: Zapisywanie przepracowanego czasu dla innych użytkowników
575

  
576
 project_module_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
577
 project_module_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
578
 project_module_news: Komunikaty
579
 project_module_documents: Dokumenty
580
 project_module_files: Pliki
581
 project_module_wiki: Wiki
582
 project_module_repository: Repozytorium
583
 project_module_boards: Fora
584
 project_module_calendar: Kalendarz
585
 project_module_gantt: Diagram Gantta
586

  
587
 label_user: Użytkownik
588
 label_user_plural: Użytkownicy
589
 label_user_new: Nowy użytkownik
590
 label_user_anonymous: Anonimowy
591
 label_project: Projekt
592
 label_project_new: Nowy projekt
593
 label_project_plural: Projekty
594
 label_x_projects:
595
  zero: brak projektów
596
  one:  1 projekt
597
  few:  "%{count} projekty"
598
  other: "%{count} projektów"
599
 label_project_all: Wszystkie projekty
600
 label_project_latest: Ostatnie projekty
601
 label_issue: Zagadnienie
602
 label_issue_new: Nowe zagadnienie
603
 label_issue_plural: Zagadnienia
604
 label_issue_view_all: Zobacz wszystkie zagadnienia
605
 label_issues_by: "Zagadnienia wprowadzone przez %{value}"
606
 label_issue_added: Dodano zagadnienie
607
 label_issue_updated: Uaktualniono zagadnienie
608
 label_issue_note_added: Dodano notatkę
609
 label_issue_status_updated: Uaktualniono status
610
 label_issue_assigned_to_updated: Uaktualniono osobę przypisaną
611
 label_issue_priority_updated: Uaktualniono priorytet
612
 label_issue_fixed_version_updated: Uaktualniono wersję docelową
613
 label_document: Dokument
614
 label_document_new: Nowy dokument
615
 label_document_plural: Dokumenty
616
 label_document_added: Dodano dokument
617
 label_role: Rola
618
 label_role_plural: Role
619
 label_role_new: Nowa rola
620
 label_role_and_permissions: Role i uprawnienia
621
 label_role_anonymous: Anonimowy
622
 label_role_non_member: Bez roli
623
 label_member: Uczestnik
624
 label_member_new: Nowy uczestnik
625
 label_member_plural: Uczestnicy
626
 label_tracker: Typ zagadnienia
627
 label_tracker_plural: Typy zagadnień
628
 label_tracker_all: Wszystkie typy zagadnień
629
 label_tracker_new: Nowy typ zagadnienia
630
 label_workflow: Przepływ pracy
631
 label_issue_status: Status zagadnienia
632
 label_issue_status_plural: Statusy zagadnień
633
 label_issue_status_new: Nowy status
634
 label_issue_category: Kategoria zagadnienia
635
 label_issue_category_plural: Kategorie zagadnień
636
 label_issue_category_new: Nowa kategoria
637
 label_custom_field: Pole niestandardowe
638
 label_custom_field_plural: Pola niestandardowe
639
 label_custom_field_new: Nowe pole niestandardowe
640
 label_enumerations: Wyliczenia
641
 label_enumeration_new: Nowa wartość
642
 label_information: Informacja
643
 label_information_plural: Informacje
644
 label_register: Rejestracja
645
 label_login_with_open_id_option: albo użyj OpenID
646
 label_password_lost: Zapomniane hasło
647
 label_password_required: Potwierdź hasło aby kontynuować
648
 label_home: Główna
649
 label_my_page: Moja strona
650
 label_my_account: Moje konto
651
 label_my_projects: Moje projekty
652
 label_administration: Administracja
653
 label_login: Zaloguj się
654
 label_logout: Wyloguj się
655
 label_help: Pomoc
656
 label_reported_issues: Wprowadzone zagadnienia
657
 label_assigned_issues: Przypisane zagadnienia
658
 label_assigned_to_me_issues: Zagadnienia przypisane do mnie
659
 label_updated_issues: Zaktualizowane zagadnienia
660
 label_last_login: Ostatnie połączenie
661
 label_registered_on: Zarejestrowany
662
 label_activity: Aktywność
663
 label_user_activity: "Aktywność: %{value}"
664
 label_new: Nowy
665
 label_logged_as: Zalogowany jako
666
 label_environment: Środowisko
667
 label_authentication: Uwierzytelnianie
668
 label_auth_source: Tryb uwierzytelniania
669
 label_auth_source_new: Nowy tryb uwierzytelniania
670
 label_auth_source_plural: Tryby uwierzytelniania
671
 label_subproject_plural: Podprojekty
672
 label_subproject_new: Nowy podprojekt
673
 label_and_its_subprojects: "%{value} i podprojekty"
674
 label_min_max_length: Min - Maks długość
675
 label_list: Lista
676
 label_date: Data
677
 label_integer: Liczba całkowita
678
 label_float: Liczba zmiennoprzecinkowa
679
 label_boolean: Wartość logiczna
680
 label_string: Tekst
681
 label_text: Długi tekst
682
 label_attribute: Atrybut
683
 label_attribute_plural: Atrybuty
684
 label_no_data: Brak danych do pokazania
685
 label_no_preview: Podgląd nie jest dostępny
686
 label_no_preview_alternative_html: "Podgląd nie jest dostępny. Zamiast tego %{link} plik."
687
 label_no_preview_download: pobierz
688
 label_change_status: Status zmian
689
 label_history: Historia
690
 label_attachment: Plik
691
 label_attachment_new: Nowy plik
692
 label_attachment_delete: Usuń plik
693
 label_attachment_plural: Pliki
694
 label_file_added: Dodano plik
695
 label_report: Raport
696
 label_report_plural: Raporty
697
 label_news: Komunikat
698
 label_news_new: Dodaj komunikat
699
 label_news_plural: Komunikaty
700
 label_news_latest: Ostatnie komunikaty
701
 label_news_view_all: Pokaż wszystkie komunikaty
702
 label_news_added: Dodano komunikat
703
 label_news_comment_added: Dodano komentarz do komunikatu
704
 label_settings: Ustawienia
705
 label_overview: Przegląd
706
 label_version: Wersja
707
 label_version_new: Nowa wersja
708
 label_version_plural: Wersje
709
 label_version_and_files: "Wersje (%{count}) oraz pliki"
710
 label_close_versions: Zamknij ukończone wersje
711
 label_confirmation: Potwierdzenie
712
 label_export_to: "Eksportuj do:"
713
 label_read: Czytanie...
714
 label_public_projects: Projekty publiczne
715
 label_open_issues: otwarte
716
 label_open_issues_plural: otwarte
717
 label_closed_issues: zamknięte
718
 label_closed_issues_plural: zamknięte
719
 label_x_open_issues_abbr:
720
  zero: 0 otwartych
721
  one:  1 otwarty
722
  few:  "%{count} otwarte"
723
  other: "%{count} otwartych"
724
 label_x_closed_issues_abbr:
725
  zero: 0 zamkniętych
726
  one:  1 zamknięty
727
  few:  "%{count} zamknięte"
728
  other: "%{count} zamkniętych"
729
 label_x_issues:
730
  zero: 0 zagadnień
731
  one:  1 zagadnienie
732
  few:  "%{count} zagadnienia"
733
  other: "%{count} zagadnień"
734
 label_total: Ogółem
735
 label_total_plural: Ogółem
736
 label_total_time: Ogółem
737
 label_permissions: Uprawnienia
738
 label_current_status: Obecny status
739
 label_new_statuses_allowed: Dozwolone nowe statusy
740
 label_all: wszystko
741
 label_any: wszystko
742
 label_none: brak
743
 label_nobody: nikt
744
 label_next: Następne
745
 label_previous: Poprzednie
746
 label_used_by: Używane przez
747
 label_details: Szczegóły
748
 label_add_note: Dodaj notatkę
749
 label_calendar: Kalendarz
750
 label_months_from: miesiące od
751
 label_gantt: Gantt
752
 label_internal: Wewnętrzny
753
 label_last_changes: "ostatnie %{count} zmian"
754
 label_change_view_all: Pokaż wszystkie zmiany
755
 label_comment: Komentarz
756
 label_comment_plural: Komentarze
757
 label_x_comments:
758
  zero: brak komentarzy
759
  one: 1 komentarz
760
  few: "%{count} komentarze"
761
  other: "%{count} komentarzy"
762
 label_comment_add: Dodaj komentarz
763
 label_comment_added: Komentarz dodany
764
 label_comment_delete: Usuń komentarze
765
 label_query: Kwerenda
766
 label_query_plural: Kwerendy
767
 label_query_new: Nowa kwerenda
768
 label_my_queries: Moje kwerendy
769
 label_filter_add: Dodaj filtr
770
 label_filter_plural: Filtry
771
 label_equals: równa się
772
 label_not_equals: różni się
773
 label_in_less_than: mniejsze niż
774
 label_in_more_than: większe niż
775
 label_in_the_next_days: w ciągu następnych
776
 label_in_the_past_days: w ciągu poprzednich
777
 label_greater_or_equal: ">="
778
 label_less_or_equal: "<="
779
 label_between: pomiędzy
780
 label_in: w
781
 label_today: dzisiaj
782
 label_yesterday: wczoraj
783
 label_tomorrow: jutro
784
 label_this_week: ten tydzień
785
 label_last_week: ostatni tydzień
786
 label_next_week: następny tydzień
787
 label_last_n_weeks: "ostatnie %{count} tygodnie"
788
 label_last_n_days: "ostatnie %{count} dni"
789
 label_this_month: ten miesiąc
790
 label_last_month: ostatni miesiąc
791
 label_next_month: następny miesiąc
792
 label_this_year: ten rok
793
 label_date_range: Zakres dat
794
 label_less_than_ago: mniej niż dni temu
795
 label_more_than_ago: więcej niż dni temu
796
 label_ago: dni temu
797
 label_contains: zawiera
798
 label_not_contains: nie zawiera
799
 label_starts_with: rozpoczyna się od
800
 label_ends_with: kończy się na
801
 label_any_issues_in_project: dowolne zagadnienie w projekcie
802
 label_any_issues_not_in_project: dowolne zagadnienie w innym projekcie
803
 label_no_issues_in_project: brak zagadnień w projekcie
804
 label_any_open_issues: dowolne otwarte zagadnienie
805
 label_no_open_issues: brak otwartych zagadnień
806
 label_day_plural: dni
807
 label_repository: Repozytorium
808
 label_repository_new: Nowe repozytorium
809
 label_repository_plural: Repozytoria
810
 label_browse: Przegląd
811
 label_branch: Branch
812
 label_tag: Tag
813
 label_revision: Rewizja
814
 label_revision_plural: Rewizje
815
 label_revision_id: "Rewizja %{value}"
816
 label_associated_revisions: Skojarzone rewizje
817
 label_added: dodane
818
 label_modified: zmodyfikowane
819
 label_copied: skopiowano
820
 label_renamed: zmieniono nazwę
821
 label_deleted: usunięte
822
 label_latest_revision: Najnowsza rewizja
823
 label_latest_revision_plural: Najnowsze rewizje
824
 label_view_revisions: Pokaż rewizje
825
 label_view_all_revisions: Pokaż wszystkie rewizje
826
 label_x_revisions: "%{count} rewizji"
827
 label_max_size: Maksymalny rozmiar
828
 label_sort_highest: Przesuń na górę
829
 label_sort_higher: Do góry
830
 label_sort_lower: Do dołu
831
 label_sort_lowest: Przesuń na dół
832
 label_roadmap: Mapa
833
 label_roadmap_due_in: "Termin za %{value}"
834
 label_roadmap_overdue: "%{value} spóźnienia"
835
 label_roadmap_no_issues: Brak zagadnień dla tej wersji
836
 label_search: Szukaj
837
 label_result_plural: Rezultatów
838
 label_all_words: Wszystkie słowa
839
 label_wiki: Wiki
840
 label_wiki_edit: Edycja wiki
841
 label_wiki_edit_plural: Edycje wiki
842
 label_wiki_page: Strona wiki
843
 label_wiki_page_plural: Strony wiki
844
 label_wiki_page_new: Nowa strona wiki
845
 label_index_by_title: Indeks wg tytułu
846
 label_index_by_date: Indeks wg daty
847
 label_current_version: Obecna wersja
848
 label_preview: Podgląd
849
 label_feed_plural: Kanały
850
 label_changes_details: Szczegóły wszystkich zmian
851
 label_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
852
 label_spent_time: Przepracowany czas
853
 label_total_spent_time: Przepracowany czas
854
 label_f_hour: "%{value} godzina"
855
 label_f_hour_plural: "%{value} godzin"
856
 label_f_hour_short: "%{value} h"
857
 label_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
858
 label_change_plural: Zmiany
859
 label_statistics: Statystyki
860
 label_commits_per_month: Commity według miesięcy
861
 label_commits_per_author: Commity według autorów
862
 label_diff: różnice
863
 label_view_diff: Pokaż różnice
864
 label_diff_inline: w linii
865
 label_diff_side_by_side: obok siebie
866
 label_options: Opcje
867
 label_copy_workflow_from: Kopiuj przepływ pracy z
868
 label_permissions_report: Raport uprawnień
869
 label_watched_issues: Obserwowane zagadnienia
870
 label_related_issues: Powiązane zagadnienia
871
 label_applied_status: Zastosowany status
872
 label_loading: Ładowanie...
873
 label_relation_new: Nowe powiązanie
874
 label_relation_delete: Usuń powiązanie
875
 label_relates_to: powiązane z
876
 label_delete_link_to_subtask: Usuń powiązanie
877
 label_duplicates: duplikuje
878
 label_duplicated_by: zduplikowane przez
879
 label_blocks: blokuje
880
 label_blocked_by: blokowane przez
881
 label_precedes: poprzedza
882
 label_follows: następuje po
883
 label_copied_to: skopiowane do
884
 label_copied_from: skopiowane z
885
 label_stay_logged_in: Pozostań zalogowany
886
 label_disabled: wyłączone
887
 label_show_completed_versions: Pokaż kompletne wersje
888
 label_me: ja
889
 label_board: Forum
890
 label_board_new: Nowe forum
891
 label_board_plural: Fora
892
 label_board_locked: Zamknięta
893
 label_board_sticky: Przyklejona
894
 label_topic_plural: Tematy
895
 label_message_plural: Wiadomości
896
 label_message_last: Ostatnia wiadomość
897
 label_message_new: Nowa wiadomość
898
 label_message_posted: Dodano wiadomość
899
 label_reply_plural: Odpowiedzi
900
 label_send_information: Wyślij informację użytkownikowi
901
 label_year: Rok
902
 label_month: Miesiąc
903
 label_week: Tydzień
904
 label_date_from: Od
905
 label_date_to: Do
906
 label_language_based: Na podstawie języka użytkownika
907
 label_sort_by: "Sortuj po %{value}"
908
 label_send_test_email: Wyślij próbny e-mail
909
 label_feeds_access_key: Klucz dostępu do kanału Atom
910
 label_missing_feeds_access_key: Brakuje klucza dostępu do kanału Atom
911
 label_feeds_access_key_created_on: "Klucz dostępu do kanału Atom stworzony %{value} temu"
912
 label_module_plural: Moduły
913
 label_added_time_by: "Dodane przez %{author} %{age} temu"
914
 label_updated_time_by: "Uaktualnione przez %{author} %{age} temu"
915
 label_updated_time: "Zaktualizowane %{value} temu"
916
 label_jump_to_a_project: Skocz do projektu...
917
 label_file_plural: Pliki
918
 label_changeset_plural: Zestawienia zmian
919
 label_default_columns: Domyślne kolumny
920
 label_no_change_option: (Bez zmian)
921
 label_bulk_edit_selected_issues: Masowa edycja zagadnień
922
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Masowa edycja wpisów dziennika
923
 label_theme: Motyw
924
 label_default: Domyślne
925
 label_search_titles_only: Przeszukuj tylko tytuły
926
 label_user_mail_option_all: Dla każdego zdarzenia w każdym moim projekcie
927
 label_user_mail_option_selected: Dla każdego zdarzenia w wybranych projektach...
928
 label_user_mail_option_none: Brak powiadomień
929
 label_user_mail_option_only_my_events: Tylko to, co obserwuję lub w czym biorę udział
930
 label_user_mail_option_only_assigned: Tylko to co obserwuję lub jestem przypisany
931
 label_user_mail_option_only_owner: Tylko to co obserwuję lub jestem właścicielem
932
 label_user_mail_no_self_notified: Nie chcę powiadomień o zmianach, które sam wprowadzam
933
 label_user_mail_notify_about_high_priority_issues_html: "Dodatkowo powiadamiaj mnie o zagadnieniach z priorytetem <em>%{prio}</em> lub wyższym"
934
 label_registration_activation_by_email: aktywacja konta przez e-mail
935
 label_registration_manual_activation: manualna aktywacja kont
936
 label_registration_automatic_activation: automatyczna aktywacja kont
937
 label_display_per_page: "Na stronie: %{value}"
938
 label_age: Wiek
939
 label_change_properties: Zmień właściwości
940
 label_general: Ogólne
941
 label_scm: SCM
942
 label_plugins: Wtyczki
943
 label_ldap: LDAP
944
 label_ldap_authentication: Uwierzytelnianie LDAP
945
 label_ldaps_verify_none: LDAPS (bez sprawdzania certyfikatu)
946
 label_ldaps_verify_peer: LDAPS
947
 label_ldaps_warning: Rekomendowane jest korzystanie z szyfrowanego połączenia LDAPS z włączonym sprawdzaniem certyfikatu, aby zapobiec manipulacjom podczas procesu uwierzytelniania.
948
 label_downloads_abbr: Pobieranie
949
 label_optional_description: Opcjonalny opis
950
 label_add_another_file: Dodaj kolejny plik
951
 label_preferences: Preferencje
952
 label_chronological_order: W kolejności chronologicznej
953
 label_reverse_chronological_order: W kolejności odwrotnej do chronologicznej
954
 label_incoming_emails: Przychodząca poczta elektroniczna
955
 label_generate_key: Wygeneruj klucz
956
 label_issue_watchers: Obserwatorzy
957
 label_example: Przykład
958
 label_display: Wygląd
959
 label_sort: Sortuj
960
 label_ascending: Rosnąco
961
 label_descending: Malejąco
962
 label_date_from_to: "Od %{start} do %{end}"
963
 label_wiki_content_added: Dodano stronę wiki
964
 label_wiki_content_updated: Uaktualniono stronę wiki
965
 label_group: Grupa
966
 label_group_plural: Grupy
967
 label_group_new: Nowa grupa
968
 label_group_anonymous: Anonimowi użytkownicy
969
 label_group_non_member: Użytkownicy nie będący uczestnikami
970
 label_time_entry_plural: Przepracowany czas
971
 label_version_sharing_none: Brak współdzielenia
972
 label_version_sharing_descendants: Z podprojektami
973
 label_version_sharing_hierarchy: Z hierarchią projektów
974
 label_version_sharing_tree: Z drzewem projektów
975
 label_version_sharing_system: Ze wszystkimi projektami
976
 label_update_issue_done_ratios: "Uaktualnij % wykonania"
977
 label_copy_source: Źródło
978
 label_copy_target: Cel
979
 label_copy_same_as_target: Jak cel
980
 label_display_used_statuses_only: Wyświetlaj tylko statusy używane przez ten typ zagadnienia
981
 label_api_access_key: Klucz dostępu do API
982
 label_missing_api_access_key: Brakuje klucza dostępu do API
983
 label_api_access_key_created_on: "Klucz dostępu do API został utworzony %{value} temu"
984
 label_profile: Profil
985
 label_subtask_plural: Podzagadnienia
986
 label_project_copy_notifications: Wyślij powiadomienia e-mail podczas kopiowania projektu
987
 label_import_notifications: Wyślij powiadomienia e-mail podczas importu
988
 label_principal_search: "Szukaj użytkownika lub grupy:"
989
 label_user_search: "Szukaj użytkownika:"
990
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Dodatkowe przejścia stanów dozwolone, gdy użytkownik jest autorem zagadnienia
991
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Dodatkowe przejścia stanów dozwolone, gdy użytkownik jest przypisany do zagadnienia
992
 label_issues_visibility_all: Wszystkie
993
 label_issues_visibility_public: Wszystkie nie prywatne
994
 label_issues_visibility_own: Utworzone lub przypisane do użytkownika
995
 label_git_report_last_commit: Wyświetlaj ostatni commit dla plików i katalogów
996
 label_parent_revision: Rodzic
997
 label_child_revision: Dziecko
998
 label_export_options: "Opcje eksportu %{export_format}"
999
 label_copy_attachments: Kopiuj załączniki
1000
 label_copy_subtasks: Kopiuj podzagadnienia
1001
 label_item_position: '%{position}/%{count}'
1002
 label_completed_versions: Ukończone wersje
1003
 label_search_for_watchers: Wyszukaj obserwatorów do dodania
1004
 label_session_expiration: Wygasanie sesji
1005
 label_status_transitions: Przejścia między statusami
1006
 label_fields_permissions: Uprawnienia do pól
1007
 label_readonly: Tylko do odczytu
1008
 label_required: Wymagane
1009
 label_hidden: Ukryte
1010
 label_attribute_of_project: "%{name} projektu"
1011
 label_attribute_of_issue: "%{name} zagadnienia"
1012
 label_attribute_of_author: "%{name} autora"
1013
 label_attribute_of_assigned_to: "%{name} przypisanej osoby"
1014
 label_attribute_of_user: "%{name} użytkownika"
1015
 label_attribute_of_fixed_version: "%{name} wersji docelowej"
1016
 label_attribute_of_object: "%{name} dla %{object_name}"
1017
 label_cross_project_descendants: Z podprojektami
1018
 label_cross_project_tree: Z drzewem projektów
1019
 label_cross_project_hierarchy: Z hierarchią projektów
1020
 label_cross_project_system: Ze wszystkimi projektami
1021
 label_gantt_progress_line: Linia postępu
1022
 label_visibility_private: tylko dla mnie
1023
 label_visibility_roles: tylko dla ról
1024
 label_visibility_public: dla wszystkich
1025
 label_link: Link
1026
 label_only: tylko
1027
 label_drop_down_list: lista rozwijana
1028
 label_checkboxes: pola wyboru
1029
 label_radio_buttons: pola opcji
1030
 label_link_values_to: Linkuj wartości do URL
1031
 label_custom_field_select_type: Wybierz typ obiektu, dla którego chcesz utworzyć pole niestandardowe
1032
 label_check_for_updates: Sprawdź aktualizacje
1033
 label_latest_compatible_version: Najnowsza kompatybilna wersja
1034
 label_unknown_plugin: Nieznana wtyczka
1035
 label_add_projects: Dodaj projekty
1036
 label_users_visibility_all: Wszyscy aktywni użytkownicy
1037
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: Uczestnicy widocznych projektów
1038
 label_edit_attachments: Edytuj załączone pliki
1039
 label_download_all_attachments: Pobierz wszystkie pliki
1040
 label_link_copied_issue: Powiąż kopiowane zagadnienia
1041
 label_ask: Pytaj
1042
 label_search_attachments_yes: Szukaj w nazwach i opisach załączników
1043
 label_search_attachments_no: Nie szukaj załączników
1044
 label_search_attachments_only: Szukaj tylko załączników
1045
 label_search_open_issues_only: Tylko otwarte zagadnienia
1046
 label_email_address_plural: Adresy e-mail
1047
 label_email_address_add: Dodaj adres e-mail
1048
 label_enable_notifications: Włącz powiadomienia
1049
 label_disable_notifications: Wyłącz powiadomienia
1050
 label_blank_value: puste
1051
 label_parent_task_attributes: Atrybuty zagadnień nadrzędnych
1052
 label_parent_task_attributes_derived: Obliczone z podzagadnień
1053
 label_parent_task_attributes_independent: Niezależne od podzagadnień
1054
 label_time_entries_visibility_all: Wszystkie wpisy dziennika
1055
 label_time_entries_visibility_own: Wpisy dziennika utworzone przez użytkownika
1056
 label_member_management: Zarządzanie uczestnikami
1057
 label_member_management_all_roles: Wszystkimi rolami
1058
 label_member_management_selected_roles_only: Tylko tymi rolami
1059
 label_import_issues: Import zagadnień
1060
 permission_import_time_entries: Import dziennika
1061
 label_select_file_to_import: Wybierz plik do importu
1062
 label_fields_separator: Separator pól
1063
 label_fields_wrapper: Wrapper pól
1064
 label_encoding: Kodowanie
1065
 label_comma_char: Przecinek
1066
 label_semi_colon_char: Średnik
1067
 label_quote_char: Cytat
1068
 label_double_quote_char: Podwójny cytat
1069
 label_fields_mapping: Mapowanie pól
1070
 label_file_content_preview: Podgląd treści pliku
1071
 label_create_missing_values: Utwórz brakujące wartości
1072
 label_api: API
1073
 label_field_format_enumeration: "Lista klucz/wartość"
1074
 label_default_values_for_new_users: Domyślne wartości dla nowych użytkowników
1075
 label_relations: Relacje
1076
 label_new_project_issue_tab_enabled: 'Wyświetl zakładkę "Nowe zagadnienie"'
1077
 label_new_object_tab_enabled: 'Wyświetl "+" jako listę rozwijaną'
1078
 label_table_of_contents: Spis treści
1079
 label_font_default: Domyślna czcionka
1080
 label_font_monospace: Czcionka o stałej szerokości
1081
 label_font_proportional: Czcionka proporcjonalna
1082
 label_optgroup_bookmarks: Zakładki
1083
 label_optgroup_others: Inne projekty
1084
 label_optgroup_recents: Ostatnio używane
1085
 label_last_notes: Ostatnie notatki
1086
 label_nothing_to_preview: Nie ma nic do podglądu
1087
 label_inherited_from_parent_project: Dziedziczone z nadrzędnego projektu
1088
 label_inherited_from_group: "Dziedziczone z grupy %{name}"
1089
 label_trackers_description: Opis typów zagadnień
1090
 label_open_trackers_description: Zobacz wszystkie opisy typów zagadnień
1091
 label_preferred_body_part_text: Tekst
1092
 label_preferred_body_part_html: HTML (eksperymentalne)
1093
 label_issue_history_properties: Zmiany właściwości
1094
 label_issue_history_notes: Notatki
1095
 label_last_tab_visited: Ostatnio oglądana zakładka
1096
 label_password_char_class_uppercase: wielkie litery
1097
 label_password_char_class_lowercase: małe litery
1098
 label_password_char_class_digits: cyfry
1099
 label_password_char_class_special_chars: znaki specjalne
1100
 label_display_type: Wyświetl wyniki jako
1101
 label_display_type_list: Lista
1102
 label_display_type_board: Tablica
1103
 label_my_bookmarks: Moje zakładki
1104
 label_assign_to_me: Przypisz do mnie
1105

  
1106
 button_login: Zaloguj się
1107
 button_submit: Wyślij
1108
 button_save: Zapisz
1109
 button_check_all: Zaznacz wszystko
1110
 button_uncheck_all: Odznacz wszystko
1111
 button_collapse_all: Zwiń wszystkie
1112
 button_expand_all: Rozwiń wszystkie
1113
 button_delete: Usuń
1114
 button_create: Stwórz
1115
 button_create_and_continue: Stwórz i dodaj kolejne
1116
 button_test: Testuj
1117
 button_edit: Edytuj
1118
 button_edit_associated_wikipage: "Edytuj powiązaną stronę Wiki: %{page_title}"
1119
 button_add: Dodaj
1120
 button_change: Zmień
1121
 button_apply: Zatwierdź
1122
 button_clear: Wyczyść
1123
 button_lock: Zablokuj
1124
 button_unlock: Odblokuj
1125
 button_download: Pobierz
1126
 button_list: Lista
1127
 button_view: Pokaż
1128
 button_move: Przenieś
1129
 button_move_and_follow: Przenieś i przejdź
1130
 button_back: Wstecz
1131
 button_cancel: Anuluj
1132
 button_activate: Aktywuj
1133
 button_sort: Sortuj
1134
 button_log_time: Dziennik
1135
 button_rollback: Przywróć do tej wersji
1136
 button_watch: Obserwuj
1137
 button_unwatch: Nie obserwuj
1138
 button_reply: Odpowiedz
1139
 button_archive: Archiwizuj
1140
 button_unarchive: Przywróć z archiwum
1141
 button_reset: Resetuj
1142
 button_rename: Zmień nazwę
1143
 button_change_password: Zmień hasło
1144
 button_copy: Kopia
1145
 button_copy_and_follow: Kopiuj i przejdź
1146
 button_annotate: Adnotuj
1147
 button_update: Uaktualnij
1148
 button_configure: Konfiguruj
1149
 button_quote: Cytuj
1150
 button_show: Pokaż
1151
 button_hide: Ukryj
1152
 button_edit_section: Edytuj tą sekcje
1153
 button_export: Eksportuj
1154
 button_delete_my_account: Usuń moje konto
1155
 button_close: Zamknij
1156
 button_reopen: Otwórz
1157
 button_import: Importuj
1158
 button_project_bookmark: Dodaj zakładkę
1159
 button_project_bookmark_delete: Usuń zakładkę
1160
 button_filter: Filtruj
1161
 button_actions: Akcje
1162

  
1163
 status_active: aktywny
1164
 status_registered: zarejestrowany
1165
 status_locked: zablokowany
1166

  
1167
 project_status_active: aktywny
1168
 project_status_closed: zamknięty
1169
 project_status_archived: zarchiwizowany
1170

  
1171
 version_status_open: otwarta
1172
 version_status_locked: zablokowana
1173
 version_status_closed: zamknięta
1174

  
1175
 field_active: Aktywne
1176

  
1177
 text_select_mail_notifications: Wybierz akcje, dla których powinno być wysłane powiadomienie e-mail.
1178
 text_regexp_info: "np. ^[A-Z0-9]+$"
1179
 text_min_max_length_info: 0 oznacza brak restrykcji
1180
 text_project_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć ten projekt i wszystkie powiązane dane?
1181
 text_subprojects_destroy_warning: "Podprojekty %{value} zostaną także usunięte."
1182
 text_workflow_edit: Zaznacz rolę i typ zagadnienia do edycji przepływu pracy
1183
 text_are_you_sure: Jesteś pewien?
1184
 text_journal_changed: "Zmieniono %{label} z %{old} na %{new}"
1185
 text_journal_changed_no_detail: "Zaktualizowano %{label}"
1186
 text_journal_set_to: "Ustawiono %{label} na %{value}"
1187
 text_journal_deleted: "Usunięto %{label} (%{old})"
1188
 text_journal_added: "Dodano %{label} %{value}"
1189
 text_tip_issue_begin_day: zagadnienie rozpoczyna się dzisiaj
1190
 text_tip_issue_end_day: zagadnienie kończy się dzisiaj
1191
 text_tip_issue_begin_end_day: zagadnienie rozpoczyna i kończy się dzisiaj
1192
 text_project_identifier_info: "Dozwolone są małe litery (a-z), liczby, myślniki i podkreślniki.<br />Raz zapisany, identyfikator nie może być zmieniony."
1193
 text_caracters_maximum: "Maksymalnie %{count} znaków."
1194
 text_caracters_minimum: "Musi być nie krótsze niż %{count} znaków."
1195
 text_characters_must_contain: "Musi zawierać %{character_classes}."
1196
 text_length_between: "Długość pomiędzy %{min} i %{max} znaków."
1197
 text_tracker_no_workflow: Brak przepływu pracy zdefiniowanego dla tego typu zagadnienia
1198
 text_role_no_workflow: Brak przepływu pracy zdefiniowanego dla tej roli
1199
 text_status_no_workflow: Żaden typ zagadnienia nie korzysta z tego statusu w swoim przepływie pracy
1200
 text_unallowed_characters: Niedozwolone znaki
1201
 text_comma_separated: "Dozwolone wielokrotne wartości (rozdzielone przecinkami)."
1202
 text_line_separated: "Dozwolone wielokrotne wartości (każda wartość w osobnej linii)."
1203
 text_issues_ref_in_commit_messages: Odwołania do zagadnień Redmine w komentarzach w repozytorium
1204
 text_issue_added: "Zagadnienie %{id} zostało wprowadzone przez %{author}."
1205
 text_issue_updated: "Zagadnienie %{id} zostało zaktualizowane przez %{author}."
1206
 text_wiki_destroy_confirmation: "Jesteś pewien, że chcesz usunąć tę wiki i całą jej zawartość?"
1207
 text_issue_category_destroy_question: "Do tej kategorii są przypisane zagadnienia (%{count}). Co chcesz zrobić?"
1208
 text_issue_category_destroy_assignments: Usuń przydziały kategorii
1209
 text_issue_category_reassign_to: Przydziel zagadnienia do tej kategorii
1210
 text_user_mail_option: "W przypadku niezaznaczonych projektów, będziesz otrzymywał powiadomienia tylko na temat zagadnień które obserwujesz, lub w których bierzesz udział (np. jesteś autorem lub adresatem)."
1211
 text_no_configuration_data: "Role użytkowników, typy zagadnień, statusy zagadnień oraz przepływ pracy nie zostały jeszcze skonfigurowane.\nWysoce zalecane jest by załadować domyślną konfigurację. Po załadowaniu będzie możliwa edycji tych danych."
1212
 text_load_default_configuration: Załaduj domyślną konfigurację
1213
 text_status_changed_by_changeset: "Zastosowane w zmianach %{value}."
1214
 text_time_logged_by_changeset: "Zastosowane w zmianach %{value}."
1215
 text_issues_destroy_confirmation: "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wybrane zagadnienia?"
1216
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "To spowoduje usunięcie również %{count} podzagadnień."
1217
 text_time_entries_destroy_confirmation: "Czy na pewno chcesz usunąć wybrane wpisy dziennika?"
1218
 text_select_project_modules: 'Wybierz moduły do aktywacji w tym projekcie:'
1219
 text_default_administrator_account_changed: Zmieniono domyślne hasło administratora
1220
 text_file_repository_writable: Zapisywalny katalog plików
1221
 text_plugin_assets_writable: Zapisywalny katalog zasobów wtyczek
1222
 text_minimagick_available: MiniMagick dostępne (opcjonalnie)
1223
 text_convert_available: Konwersja przez ImageMagick dostępna (optional)
1224
 text_gs_available: Wsparcie dla PDF przez ImageMagick dostępne (opcjonalne)
1225
 text_destroy_time_entries_question: "Przepracowano %{hours} godzin przy zagadnieniu, które chcesz usunąć. Co chcesz zrobić?"
1226
 text_destroy_time_entries: Usuń wpisy dziennika
1227
 text_assign_time_entries_to_project: Przypisz wpisy dziennika do projektu
1228
 text_reassign_time_entries: "Przepnij przepracowany czas do tego zagadnienia:"
1229
 text_user_wrote: "%{value} napisał(a):"
1230
 text_user_wrote_in: "%{value} napisał(a) (%{link}):"
1231
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} obiektów jest przypisanych do tej wartości."
1232
 text_enumeration_category_reassign_to: "Zmień przypisanie na tę wartość:"
1233
 text_email_delivery_not_configured: "Dostarczanie poczty elektronicznej nie zostało skonfigurowane, więc powiadomienia są nieaktywne.\nSkonfiguruj serwer SMTP w config/configuration.yml a następnie zrestartuj aplikację i włącz powiadomienia."
1234
 text_repository_usernames_mapping: "Wybierz lub uaktualnij przyporządkowanie użytkowników Redmine do użytkowników repozytorium.\nUżytkownicy z taką samą nazwą lub adresem e-mail są przyporządkowani automatycznie."
1235
 text_diff_truncated: "... Ten plik różnic został przycięty ponieważ jest zbyt długi."
1236
 text_custom_field_possible_values_info: Każda wartość w osobnej linii
1237
 text_wiki_page_destroy_question: "Ta strona posiada podstrony (%{descendants}). Co chcesz zrobić?"
1238
 text_wiki_page_nullify_children: Przesuń je na szczyt hierarchii
1239
 text_wiki_page_destroy_children: Usuń wszystkie podstrony
1240
 text_wiki_page_reassign_children: Podepnij je do strony nadrzędnej względem usuwanej
1241
 text_own_membership_delete_confirmation: "Masz zamiar usunąć niektóre lub wszystkie swoje uprawnienia. Po wykonaniu tej czynności możesz utracić możliwość edycji tego projektu.\nCzy na pewno chcesz kontynuować?"
1242
 text_zoom_in: Powiększ
1243
 text_zoom_out: Zmniejsz
1244
 text_warn_on_leaving_unsaved: Obecna strona zawiera niezapisany tekst, który zostanie utracony w przypadku jej opuszczenia.
1245
 text_scm_path_encoding_note: "Domyślnie: UTF-8"
1246
 text_subversion_repository_note: "Przykłady: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://"
1247
 text_git_repository_note: 'Repozytorium jest surowe (bare) oraz lokalne (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)'
1248
 text_mercurial_repository_note: 'Lokalne repozytorium (e.g. /hgrepo, c:\hgrepo)'
1249
 text_scm_command: Polecenie
1250
 text_scm_command_version: Wersja
1251
 text_scm_config: Możesz skonfigurować polecenia SCM w pliku config/configuration.yml. Zrestartuj aplikację po dokonaniu zmian.
1252
 text_scm_command_not_available: Polecenie SCM nie jest dostępne. Proszę sprawdzić ustawienia w panelu administracyjnym.
1253
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: "Zatwierdź moje zmiany mimo to (poprzednie notatki zostaną zachowane, ale niektóre zmiany mogą zostać nadpisane)"
1254
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Dodaj moje notatki i odrzuć inne zmiany
1255
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Odrzuć wszystkie moje zmiany i wyświetl ponownie %{link}"
1256
 text_account_destroy_confirmation: "Czy jesteś pewien?\nTwoje konto zostanie trwale usunięte, bez możliwości przywrócenia go."
1257
 text_session_expiration_settings: "Uwaga: zmiana tych ustawień może spowodować przeterminowanie sesji obecnie zalogowanych użytkowników, w tym Twojej."
1258
 text_project_closed: Ten projekt jest zamknięty i dostępny tylko do odczytu.
1259
 text_turning_multiple_off: Jeśli wyłączysz wielokrotne wartości, istniejące wielokrotne wartości zostaną usunięte w celu zachowania tylko jednej z nich dla każdego obiektu.
1260
 text_select_apply_tracker: Wybierz typ zagadnienia
1261
 text_avatar_server_config_html: 'Obecna usługa awatarów to <a href="%{url}">%{url}</a>. Możesz zmienić ją w config/configuration.yml.'
1262
 text_no_subject: brak tematu
1263

  
1264

  
1265
 default_role_manager: Kierownik
1266
 default_role_developer: Programista
1267
 default_role_reporter: Zgłaszający
1268
 default_tracker_bug: Błąd
1269
 default_tracker_feature: Zadanie
1270
 default_tracker_support: Wsparcie
1271
 default_issue_status_new: Nowy
1272
 default_issue_status_in_progress: W toku
1273
 default_issue_status_resolved: Rozwiązany
1274
 default_issue_status_feedback: Odpowiedź
1275
 default_issue_status_closed: Zamknięty
1276
 default_issue_status_rejected: Odrzucony
1277
 default_doc_category_user: Dokumentacja użytkownika
1278
 default_doc_category_tech: Dokumentacja techniczna
1279
 default_priority_low: Niski
1280
 default_priority_normal: Normalny
1281
 default_priority_high: Wysoki
1282
 default_priority_urgent: Pilny
1283
 default_priority_immediate: Natychmiastowy
1284
 default_activity_design: Projektowanie
1285
 default_activity_development: Rozwój
1286

  
1287
 enumeration_issue_priorities: Priorytety zagadnień
1288
 enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentów
1289
 enumeration_activities: Działania (śledzenie czasu)
1290
 enumeration_system_activity: Aktywność systemowa
1291
 description_filter: Filtr
1292
 description_search: Pole wyszukiwania
1293
 description_choose_project: Projekty
1294
 description_project_scope: Zakres wyszukiwania
1295
 description_notes: Notatki
1296
 description_message_content: Treść wiadomości
1297
 description_query_sort_criteria_attribute: Atrybut sortowania
1298
 description_query_sort_criteria_direction: Kierunek sortowania
1299
 description_user_mail_notification: Ustawienia powiadomień e-mail
1300
 description_available_columns: Dostępne kolumny
1301
 description_selected_columns: Wybrane kolumny
1302
 description_all_columns: Wszystkie kolumny
1303
 description_issue_category_reassign: Wybierz kategorię zagadnienia
1304
 description_wiki_subpages_reassign: Wybierz nową stronę nadrzędną
1305
 text_repository_identifier_info: "Dozwolone są jedynie małe litery (a-z), liczby, myślniki i podkreślniki.<br />Raz zapisany, identyfikator nie może być zmieniony."
1306
 text_login_required_html: 'Jeśli uwierzytelnienie nie jest wymagane, publiczne projekty i ich treść jest zawsze widoczna w sieci. Możesz <a href="%{anonymous_role_path}">edytować odpowiednie uprawnienia</a>.'
1307
 label_login_required_yes: Tak
1308
 label_login_required_no: Nie, pozwól na anonimowy dostęp do publicznych projektów
1309
 text_project_is_public_non_member: Publiczne projekty i ich treść jest dostępna dla wszystkich zalogowanych użytkowników.
1310
 text_project_is_public_anonymous: Publiczne projekty i ich treść jest publicznie dostępna w sieci.
1311
 label_import_time_entries: Importuj wpisy dziennika
1312
 setting_email_domains_allowed: Allowed email domains
1313
 setting_email_domains_denied: Disallowed email domains
1314
 field_passwd_changed_on: Password last changed
1315
 label_relations_mapping: Relations mapping
1316
 label_import_users: Import users
1317
 label_days_to_html: "%{days} days up to %{date}"
1318
 setting_twofa: Two-factor authentication
1319
 label_optional: optional
1320
 label_required_lower: required
1321
 button_disable: Disable
1322
 twofa__totp__name: Authenticator app
1323
 twofa__totp__text_pairing_info_html: Scan this QR code or enter the plain text key
1324
  into a TOTP app (e.g. <a href="https://support.google.com/accounts/answer/1066447">Google
1325
  Authenticator</a>, <a href="https://authy.com/download/">Authy</a>, <a href="https://guide.duo.com/third-party-accounts">Duo
1326
  Mobile</a>) and enter the code in the field below to activate two-factor authentication.
1327
 twofa__totp__label_plain_text_key: Plain text key
1328
 twofa__totp__label_activate: Enable authenticator app
1329
 twofa_currently_active: 'Currently active: %{twofa_scheme_name}'
1330
 twofa_not_active: Not activated
1331
 twofa_label_code: Code
1332
 twofa_hint_disabled_html: Setting <strong>%{label}</strong> will deactivate and unpair
1333
  two-factor authentication devices for all users.
1334
 twofa_hint_required_html: Setting <strong>%{label}</strong> will require all users
1335
  to set up two-factor authentication at their next login.
1336
 twofa_label_setup: Enable two-factor authentication
1337
 twofa_label_deactivation_confirmation: Disable two-factor authentication
1338
 twofa_notice_select: 'Please select the two-factor scheme you would like to use:'
1339
 twofa_warning_require: The administrator requires you to enable two-factor authentication.
1340
 twofa_activated: Two-factor authentication successfully enabled. It is recommended
1341
  to <a data-method="post" href="%{bc_path}">generate backup codes</a> for your account.
1342
 twofa_deactivated: Two-factor authentication disabled.
1343
 twofa_mail_body_security_notification_paired: Two-factor authentication successfully
1344
  enabled using %{field}.
1345
 twofa_mail_body_security_notification_unpaired: Two-factor authentication disabled
1346
  for your account.
1347
 twofa_mail_body_backup_codes_generated: New two-factor authentication backup codes
1348
  generated.
1349
 twofa_mail_body_backup_code_used: A two-factor authentication backup code has been
1350
  used.
1351
 twofa_invalid_code: Code is invalid or outdated.
1352
 twofa_label_enter_otp: Please enter your two-factor authentication code.
1353
 twofa_too_many_tries: Too many tries.
1354
 twofa_resend_code: Resend code
1355
 twofa_code_sent: An authentication code has been sent to you.
1356
 twofa_generate_backup_codes: Generate backup codes
1357
 twofa_text_generate_backup_codes_confirmation: This will invalidate all existing backup
1358
  codes and generate new ones. Would you like to continue?
1359
 twofa_notice_backup_codes_generated: Your backup codes have been generated.
1360
 twofa_warning_backup_codes_generated_invalidated: New backup codes have been generated.
1361
  Your existing codes from %{time} are now invalid.
1362
 twofa_label_backup_codes: Two-factor authentication backup codes
1363
 twofa_text_backup_codes_hint: Use these codes instead of a one-time password should
1364
  you not have access to your second factor. Each code can only be used once. It is
1365
  recommended to print and store them in a safe place.
1366
 twofa_text_backup_codes_created_at: Backup codes generated %{datetime}.
1367
 twofa_backup_codes_already_shown: Backup codes cannot be shown again, please <a data-method="post"
1368
  href="%{bc_path}">generate new backup codes</a> if required.
1369
 error_can_not_execute_macro_html: Error executing the <strong>%{name}</strong> macro
1370
  (%{error})
1371
 error_macro_does_not_accept_block: This macro does not accept a block of text
1372
 error_childpages_macro_no_argument: With no argument, this macro can be called from
1373
  wiki pages only
1374
 error_circular_inclusion: Circular inclusion detected
1375
 error_page_not_found: Page not found
1376
 error_filename_required: Filename required
1377
 error_invalid_size_parameter: Invalid size parameter
1378
 error_attachment_not_found: Attachment %{name} not found
1379
 permission_delete_project: Delete the project
1380
 field_twofa_scheme: Two-factor authentication scheme
1381
 text_user_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete this user and remove
1382
  all references to them? This cannot be undone. Often, locking a user instead of
1383
  deleting them is the better solution. To confirm, please enter their login (%{login})
1384
  below.
1385
 text_project_destroy_enter_identifier: To confirm, please enter the project's identifier
1386
  (%{identifier}) below.
1387
 button_add_subtask: Add subtask
1388
 notice_invalid_watcher: 'Invalid watcher: User will not receive any notifications
1389
  because it does not have access to view this object.'
1390
 button_fetch_changesets: Fetch commits
1391
 permission_view_message_watchers: View message watchers list
1392
 permission_add_message_watchers: Add message watchers
1393
 permission_delete_message_watchers: Delete message watchers
1394
 label_message_watchers: Watchers
1395
 button_copy_link: Copy link
1396
 error_invalid_authenticity_token: Invalid form authenticity token.
1397
 error_query_statement_invalid: An error occurred while executing the query and has
1398
  been logged. Please report this error to your Redmine administrator.
1399
 permission_view_wiki_page_watchers: View wiki page watchers list
1400
 permission_add_wiki_page_watchers: Add wiki page watchers
1401
 permission_delete_wiki_page_watchers: Delete wiki page watchers
1402
 label_wiki_page_watchers: Watchers
1403
 label_attachment_description: File description
1404
 error_no_data_in_file: The file does not contain any data
1405
 field_twofa_required: Require two factor authentication
1406
 twofa_hint_optional_html: Setting <strong>%{label}</strong> will let users set up
1407
  two-factor authentication at will, unless it is required by one of their groups.
1408
 twofa_text_group_required: This setting is only effective when the global two factor
1409
  authentication setting is set to 'optional'. Currently, two factor authentication
1410
  is required for all users.
1411
 twofa_text_group_disabled: This setting is only effective when the global two factor
1412
  authentication setting is set to 'optional'. Currently, two factor authentication
1413
  is disabled.
1414
 field_default_issue_query: Default issue query
1415
 label_default_queries:
1416
  for_all_projects: For all projects
1417
  for_current_project: For current project
1418
  for_all_users: For all users
1419
 text_allowed_queries_to_select: Public (to any users) queries only selectable
1420
 text_all_migrations_have_been_run: All database migrations have been run
1421
 button_save_object: Save %{object_name}
1422
 button_edit_object: Edit %{object_name}
1423
 button_delete_object: Delete %{object_name}
1424
 text_setting_config_change: You can configure the behaviour in config/configuration.yml.
1425
  Please restart the application after editing it.
1426
 label_bulk_edit: Bulk edit
1427
 button_create_and_follow: Create and follow
1428
 label_subtask: Subtask
1429
 label_default_query: Default query
1430
 field_default_project_query: Default project query
1431
 label_required_administrators: required for administrators
1432
 twofa_hint_required_administrators_html: Setting <strong>%{label}</strong> behaves
1433
  like optional, but will require all users with administration rights to set up two-factor
1434
  authentication at their next login.