gl.yml.patch

Galician translation update patch against revision 21764 - Guillermo ML, 2022-08-11 13:49

Download (5.45 KB)

View differences:

/tmp/gl.yml
165 165
    must_contain_lowercase: "debe conter letras minúsculas (a-z)"
166 166
    must_contain_digits: "debe conter díxitos (0-9)"
167 167
    must_contain_special_chars: "debe conter caracteres especiais (!, $, %, ...)"
168
    domain_not_allowed: "contains a domain not allowed (%{domain})"
168
    domain_not_allowed: "contén un dominio non permitido (%{domain})"
169 169

 
170 170
 actionview_instancetag_blank_option: Por favor seleccione
171 171

 
......
902 902
 error_unable_to_connect: "Non foi posíbel conectarse (%{value})."
903 903
 error_can_not_remove_role: "Este rol non pode eliminarse porque está a usarse."
904 904
 error_can_not_delete_tracker: "Este tipo de petición non pode eliminarse porque existen peticións deste tipo."
905
 field_principal: User or Group
905
 field_principal: Usuario ou Grupo
906 906
 notice_failed_to_save_members: "Non foi posíbel gardar os membros: %{errors}."
907 907
 text_zoom_out: "Afastar"
908 908
 text_zoom_in: "Achegar"
......
1439 1439
 text_allowed_queries_to_select: Soamente seleccionables consultas públicas (para calquera usuario)
1440 1440
 text_all_migrations_have_been_run: Foron executadas todas as migracións de base de datos
1441 1441
 button_save_object: Gardar %{object_name}
1442
 button_edit_object: Edita %{object_name}
1442
 button_edit_object: Editar %{object_name}
1443 1443
 button_delete_object: Borrar %{object_name}
1444 1444
 text_setting_config_change: Podes configurar o comportamento en config/configuration.yml.
1445 1445
  Por favor, reinicia a aplicación despois de editalo.
......
1449 1449
 label_default_query: Consulta por defecto
1450 1450
 field_default_project_query: Consulta por defecto do proxecto
1451 1451
 label_required_administrators: Obrigatorio para os administradores
1452
 twofa_hint_required_administrators_html: Setting <strong>%{label}</strong> compórtase
1453
  com opcional, pero requirirá que todos os usuarios con dereitos de administración configuren autenticación de dous factores
1452
 twofa_hint_required_administrators_html: A opción <strong>%{label}</strong> compórtase
1453
  coma opcional, pero requirirá que todos os usuarios con dereitos de administración configuren autenticación de dous factores
1454 1454
  no seu próximo inicio de sesión.
1455 1455
 label_auto_watch_on: Auto monitorizar
1456 1456
 label_auto_watch_on_issue_contributed_to: Tarefas ás que teño contribuído
1457
 text_project_close_confirmation: Are you sure you want to close the '%{value}' project
1458
  to make it read-only?
1459
 text_project_reopen_confirmation: Are you sure you want to reopen the '%{value}' project?
1460
 text_project_archive_confirmation: Are you sure you want to archive the '%{value}'
1461
  project?
1462
 mail_destroy_project_failed: Project %{value} could not be deleted.
1463
 mail_destroy_project_successful: Project %{value} was deleted successfully.
1464
 mail_destroy_project_with_subprojects_successful: Project %{value} and its subprojects
1465
  were deleted successfully.
1466
 project_status_scheduled_for_deletion: scheduled for deletion
1467
 text_projects_bulk_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete the selected
1468
  projects and related data?
1457
 text_project_close_confirmation: Seguro que quere pechar o proxecto '%{value}'
1458
  para facelo de só lectura?
1459
 text_project_reopen_confirmation: Seguro que quere reabrir o proxecto '%{value}'?
1460
 text_project_archive_confirmation: Seguro que quere arquivar o proxecto '%{value}'?
1461
 mail_destroy_project_failed: O proxecto %{value} non pode ser borrado.
1462
 mail_destroy_project_successful: O proxecto %{value} foi borrado con éxito.
1463
 mail_destroy_project_with_subprojects_successful: O proxecto %{value} e os seus proxectos
1464
  foron borrados con éxito.
1465
 project_status_scheduled_for_deletion: programado para o seu borrado
1466
 text_projects_bulk_destroy_confirmation: Seguro que quere borrar o proxecto seleccionado
1467
  e os datos asociados?
1469 1468
 text_projects_bulk_destroy_head: |
1470
  You are about to permanently delete the following projects, including possible subprojects and any related data.
1471
  Please review the information below and confirm that this is indeed what you want to do.
1472
  This action cannot be undone.
1473
 text_projects_bulk_destroy_confirm: To confirm, please enter "%{yes}" in the box below.
1474
 text_subprojects_bulk_destroy: 'including its subproject(s): %{value}'
1475
 field_current_password: Current password
1476
 sudo_mode_new_info_html: "<strong>What's happening?</strong> You need to reconfirm
1477
  your password before taking any administrative actions, this ensures your account
1478
  stays protected."
1479
 label_edited: Edited
1480
 label_time_by_author: "%{time} by %{author}"
1481
 field_default_time_entry_activity: Default spent time activity
1469
  Está a punto de borrar de xeito permanente os seguintes proxectos, incluíndo posibles subproxectos e datos asociados.
1470
  Por favor, revise a información de abaixo e confirme que isto é o que quere facer.
1471
  Esta acción non pode ser desfeita.
1472
 text_projects_bulk_destroy_confirm: Para confirmar por favor teclee "%{yes}" na caixa de debaixo.
1473
 text_subprojects_bulk_destroy: 'incluíndo os seus subproxecto(s): %{value}'
1474
 field_current_password: Contrasinal actual
1475
 sudo_mode_new_info_html: "<strong>Que está a acontecer?</strong> Vostede necesita reconfirmar
1476
  a súa contrasinal antes de realizar calquera acción de administración, isto asegura que a súa conta
1477
  permañece protexida."
1478
 label_edited: Editado
1479
 label_time_by_author: "%{time} por %{author}"
1480
 field_default_time_entry_activity: Actividade por defecto para o tempo imputado