pl.yml

Robert Korulczyk, 2022-08-13 16:44

Download (74.3 KB)

 
1
# Polish translations for Ruby on Rails
2
# by Jacek Becela (jacek.becela@gmail.com, http://github.com/ncr)
3
# by Krzysztof Podejma (kpodejma@customprojects.pl, http://www.customprojects.pl)
4

  
5
pl:
6
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
7
 direction: ltr
8
 date:
9
  formats:
10
   # Use the strftime parameters for formats.
11
   # When no format has been given, it uses default.
12
   # You can provide other formats here if you like!
13
   default: "%Y-%m-%d"
14
   short: "%d %b"
15
   long: "%d %B %Y"
16

  
17
  day_names: [Niedziela, Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota]
18
  abbr_day_names: [niedz., pn., wt., śr., czw., pt., sob.]
19

  
20
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
21
  month_names: [~, Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień]
22
  abbr_month_names: [~, sty, lut, mar, kwi, maj, cze, lip, sie, wrz, paź, lis, gru]
23
  # Used in date_select and datime_select.
24
  order:
25
   - :year
26
   - :month
27
   - :day
28

  
29
 time:
30
  formats:
31
   default: "%a, %d %b %Y, %H:%M:%S %z"
32
   time: "%H:%M"
33
   short: "%d %b, %H:%M"
34
   long: "%d %B %Y, %H:%M"
35
  am: "przed południem"
36
  pm: "po południu"
37

  
38
 datetime:
39
  distance_in_words:
40
   half_a_minute: "pół minuty"
41
   less_than_x_seconds:
42
    one:  "mniej niż sekundę"
43
    few:  "mniej niż %{count} sekundy"
44
    other: "mniej niż %{count} sekund"
45
   x_seconds:
46
    one:  "sekundę"
47
    few:  "%{count} sekundy"
48
    other: "%{count} sekund"
49
   less_than_x_minutes:
50
    one:  "mniej niż minutę"
51
    few:  "mniej niż %{count} minuty"
52
    other: "mniej niż %{count} minut"
53
   x_minutes:
54
    one:  "minutę"
55
    few:  "%{count} minuty"
56
    other: "%{count} minut"
57
   about_x_hours:
58
    one:  "około godziny"
59
    other: "około %{count} godzin"
60
   x_hours:
61
    one:  "1 godzina"
62
    few:  "%{count} godziny"
63
    other: "%{count} godzin"
64
   x_days:
65
    one:  "1 dzień"
66
    other: "%{count} dni"
67
   about_x_months:
68
    one:  "około miesiąca"
69
    other: "około %{count} miesięcy"
70
   x_months:
71
    one:  "1 miesiąc"
72
    few:  "%{count} miesiące"
73
    other: "%{count} miesięcy"
74
   about_x_years:
75
    one:  "około roku"
76
    other: "około %{count} lat"
77
   over_x_years:
78
    one:  "ponad rok"
79
    few:  "ponad %{count} lata"
80
    other: "ponad %{count} lat"
81
   almost_x_years:
82
    one:  "prawie 1 rok"
83
    few:  "prawie %{count} lata"
84
    other: "prawie %{count} lat"
85

  
86
 number:
87
  format:
88
   separator: ","
89
   delimiter: " "
90
   precision: 2
91

  
92
  human:
93
   format:
94
    delimiter: ""
95
    precision: 3
96
   storage_units:
97
    format: "%n %u"
98
    units:
99
     byte:
100
      one: "B"
101
      other: "B"
102
     kb: "KB"
103
     mb: "MB"
104
     gb: "GB"
105
     tb: "TB"
106

  
107
# Used in array.to_sentence.
108
 support:
109
  array:
110
   sentence_connector: "i"
111
   skip_last_comma: true
112

  
113
 activerecord:
114
  errors:
115
   template:
116
    header:
117
     one:  "%{model} nie został zapisany z powodu jednego błędu"
118
     other: "%{model} nie został zapisany z powodu %{count} błędów"
119
   messages:
120
    inclusion: "nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości"
121
    exclusion: "znajduje się na liście zabronionych wartości"
122
    invalid: "jest nieprawidłowe"
123
    confirmation: "nie zgadza się z potwierdzeniem"
124
    accepted: "musi być zaakceptowane"
125
    empty: "nie może być puste"
126
    blank: "nie może być puste"
127
    too_long: "jest za długie (maksymalnie %{count} znaków)"
128
    too_short: "jest za krótkie (minimalnie %{count} znaków)"
129
    wrong_length: "jest nieprawidłowej długości (powinna wynosić %{count} znaków)"
130
    taken: "jest już zajęte"
131
    not_a_number: "nie jest liczbą"
132
    not_a_date: "nie jest prawidłową datą"
133
    greater_than: "musi być większe niż %{count}"
134
    greater_than_or_equal_to: "musi być większe lub równe %{count}"
135
    equal_to: "musi być równe %{count}"
136
    less_than: "musi być mniejsze niż %{count}"
137
    less_than_or_equal_to: "musi być mniejsze lub równe %{count}"
138
    odd: "musi być nieparzyste"
139
    even: "musi być parzyste"
140
    greater_than_start_date: "musi być większe niż początkowa data"
141
    not_same_project: "nie należy do tego samego projektu"
142
    circular_dependency: "Ta relacja może wytworzyć zapętloną zależność"
143
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Zagadnienie nie może zostać powiązane z jednym z własnych podzagadnień"
144
    earlier_than_minimum_start_date: "nie może być wcześniejsza niż %{date} z powodu poprzedzających zagadnień"
145
    not_a_regexp: "nie jest prawidłowym wyrażeniem regularnym"
146
    open_issue_with_closed_parent: "Otwarte zagadnienie nie może zostać przypisane do zamkniętego zagadnienia nadrzędnego"
147
    must_contain_uppercase: "musi zawierać wielkie litery (A-Z)"
148
    must_contain_lowercase: "musi zawierać małe litery (a-z)"
149
    must_contain_digits: "musi zawierać cyfry (0-9)"
150
    must_contain_special_chars: "musi zawierać znaki specjalne (!, $, %, ...)"
151
    domain_not_allowed: "zawiera niedozwoloną domenę (%{domain})"
152

  
153
 actionview_instancetag_blank_option: wybierz
154

  
155
 general_text_No: 'Tak'
156
 general_text_Yes: 'Nie'
157
 general_text_no: 'nie'
158
 general_text_yes: 'tak'
159
 general_lang_name: 'Polish (Polski)'
160
 general_csv_separator: ';'
161
 general_csv_decimal_separator: ','
162
 general_csv_encoding: UTF-8
163
 general_pdf_fontname: freesans
164
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
165
 general_first_day_of_week: '1'
166

  
167
 notice_account_updated: "Konto zostało pomyślnie zaktualizowane."
168
 notice_account_invalid_credentials: "Nieprawidłowy użytkownik lub hasło"
169
 notice_account_password_updated: "Hasło zostało pomyślnie zmienione."
170
 notice_account_wrong_password: "Nieprawidłowe hasło"
171
 notice_account_register_done: "Konto zostało pomyślnie utworzone. E-mail zawierający instrukcje aktywacji konta został wysłany na adres %{email}."
172
 notice_account_unknown_email: "Nieznany użytkownik."
173
 notice_account_not_activated_yet: 'Jeszcze nie aktywowałeś swojego konta. Jeśli chcesz otrzymać nowy e-mail aktywacyjny, <a href="%{url}">kliknij tutaj</a>.'
174
 notice_account_locked: "Twoje konto jest zablokowane."
175
 notice_can_t_change_password: "To konto ma zewnętrzne źródło uwierzytelniania. Nie możesz zmienić hasła."
176
 notice_account_lost_email_sent: "E-mail z instrukcjami zmiany hasła został wysłany do Ciebie."
177
 notice_account_activated: "Twoje konto zostało aktywowane. Możesz się zalogować."
178
 notice_successful_create: "Utworzenie zakończone pomyślnie."
179
 notice_successful_update: "Uaktualnienie zakończone pomyślnie."
180
 notice_successful_delete: "Usunięcie zakończone pomyślnie."
181
 notice_successful_connection: "Udane nawiązanie połączenia."
182
 notice_file_not_found: "Strona, do której próbujesz się dostać, nie istnieje lub została usunięta."
183
 notice_locking_conflict: "Dane zostały zaktualizowane przez innego użytkownika."
184
 notice_not_authorized: "Nie jesteś upoważniony do oglądania tej strony."
185
 notice_not_authorized_archived_project: "Projekt, do którego próbujesz uzyskać dostęp, został zarchiwizowany."
186
 notice_email_sent: "E-mail został wysłany do %{value}"
187
 notice_email_error: "Wystąpił błąd w trakcie wysyłania wiadomości e-mail (%{value})"
188
 notice_feeds_access_key_reseted: "Twój klucz dostępu do kanału Atom został zresetowany."
189
 notice_api_access_key_reseted: "Twój klucz dostępu do API został zresetowany."
190
 notice_failed_to_save_issues: "Błąd podczas zapisu zagadnień dla %{count} z %{total} zaznaczonych: %{ids}."
191
 notice_failed_to_save_time_entries: "Błąd podczas zapisu wpisów z dziennika dla %{count} z %{total} zaznaczonych: %{ids}."
192
 notice_failed_to_save_members: "Nie można zapisać uczestników: %{errors}."
193
 notice_account_pending: "Twoje konto zostało utworzone i oczekuje na zatwierdzenie przez administratora."
194
 notice_default_data_loaded: "Domyślna konfiguracja została pomyślnie załadowana."
195
 notice_unable_delete_version: "Nie można usunąć wersji."
196
 notice_unable_delete_time_entry: "Nie można usunąć wpisu z dziennika."
197
 notice_issue_done_ratios_updated: "Uaktualnienie % wykonania zakończone pomyślnie."
198
 notice_gantt_chart_truncated: "Liczba elementów wyświetlanych na diagramie została ograniczona z powodu przekroczenia dopuszczalnego limitu (%{max})"
199
 notice_issue_successful_create: "Zagadnienie %{id} zostało utworzone."
200
 notice_issue_update_conflict: "Zagadnienie zostało zaktualizowane przez innego użytkownika, podczas gdy ty je edytowałeś."
201
 notice_account_deleted: "Twoje konto zostało trwale usunięte."
202
 notice_user_successful_create: "Utworzono użytkownika %{id}."
203
 notice_new_password_must_be_different: "Nowe hasło musi być inne niż poprzednie"
204
 notice_import_finished: "%{count} elementów zostało prawidłowo zaimportowanych"
205
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} z %{total} elementów nie mogło zostać zaimportowanych"
206
 notice_issue_not_closable_by_open_tasks: "To zagadnienie nie może zostać zamknięte, ponieważ ma przynajmniej jedno otwarte podzagadnienie."
207
 notice_issue_not_closable_by_blocking_issue: "To zagadnienie nie może zostać zamknięte, ponieważ jest blokowane przez przynajmniej jedno otwarte zagadnienie."
208
 notice_issue_not_reopenable_by_closed_parent_issue: "To zagadnienie nie może zostać ponownie otwarte, ponieważ zagadnienie nadrzędne jest zamknięte."
209
 notice_invalid_watcher: "Nieprawidłowy obserwator: Użytkownik nie otrzyma żadnych powiadomień, ponieważ nie posiada dostępu do tego obiektu."
210

  
211
 error_can_t_load_default_data: "Domyślna konfiguracja nie może być załadowana: %{value}"
212
 error_scm_not_found: Obiekt lub wersja nie zostały znalezione w repozytorium.
213
 error_scm_command_failed: "Wystąpił błąd przy próbie dostępu do repozytorium: %{value}"
214
 error_scm_annotate: Wpis nie istnieje lub nie można wyświetlić dla niego adnotacji.
215
 error_scm_annotate_big_text_file: Nie można wyświetlić adnotacji dla tego wpisu, ponieważ przekracza on dozwoloną wielkość pliku tekstowego.
216
 error_issue_not_found_in_project: Zagadnienie nie zostało znalezione lub nie należy do tego projektu
217
 error_no_tracker_in_project: Projekt nie posiada powiązanych typów zagadnień. Sprawdź ustawienia projektu.
218
 error_no_default_issue_status: 'Nie zdefiniowano domyślnego statusu zagadnień. Sprawdź konfigurację (Przejdź do "Administracja -> Statusy zagadnień").'
219
 error_can_not_delete_custom_field: Nie można usunąć tego pola
220
 error_can_not_delete_tracker: Ten typ przypisany jest do części zagadnień i nie może zostać usunięty.
221
 error_can_not_remove_role: Ta rola przypisana jest niektórym użytkownikom i nie może zostać usunięta.
222
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Zagadnienie przydzielone do zakończonej wersji nie może zostać ponownie otwarte
223
 error_can_not_archive_project: Ten projekt nie może zostać zarchiwizowany
224
 error_issue_done_ratios_not_updated: "% wykonania zagadnienia nie został uaktualniony."
225
 error_workflow_copy_source: Proszę wybrać źródłowy typ zagadnienia lub rolę
226
 error_workflow_copy_target: Proszę wybrać docelowe typy zagadnień i role
227
 error_unable_delete_issue_status: "Nie można usunąć statusu zagadnienia (%{value})"
228
 error_unable_to_connect: "Nie można połączyć (%{value})"
229
 error_attachments_too_many: "Ten plik nie może zostać wysłany, ponieważ przekracza maksymalną liczbę plików, jakie mogą być jednocześnie załączone (%{max_number_of_files})"
230
 error_attachment_too_big: "Plik nie może być przesłany, ponieważ przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar (%{max_size})"
231
 error_bulk_download_size_too_big: "Te załączniki nie mogą być masowo pobrane, ponieważ ich rozmiar przekracza dozwoloną wielkość (%{max_size})"
232
 error_session_expired: Twoja sesja wygasła. Zaloguj się ponownie.
233
 error_token_expired: Ten link do resetu hasła już wygasł, spróbuj ponownie.
234
 warning_attachments_not_saved: "%{count} załączników nie zostało zapisanych."
235
 error_password_expired: Twoje hasło wygasło lub administrator wymaga jego zmiany.
236
 error_invalid_file_encoding: "Plik nie stosuje kodowania %{encoding}"
237
 error_invalid_csv_file_or_settings: "Plik nie jest plikiem CSV lub nie pasuje do ustawień poniżej (%{value})"
238
 error_can_not_read_import_file: Wystąpił błąd podczas czytania pliku do importu
239
 error_no_data_in_file: "Ten plik nie zawiera żadnych danych"
240
 error_attachment_extension_not_allowed: "Rozszerzenie %{extension} nie jest dozwolone dla załączników"
241
 error_ldap_bind_credentials: Nieprawidłowe konto/hasło LDAP
242
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: Ten projekt nie zawiera żadnych typów zagadnień, dla których mógłbyś utworzyć zagadnienie
243
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: Nie ma projektów z typami zagadnień, dla których mógłbyś utworzyć zagadnienie
244
 error_move_of_child_not_possible: "Podzagadnienie %{child} nie mogło być przeniesione do nowego projektu: %{errors}"
245
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Nie można przypisać przepracowanego czasu do zagadnienia, które ma zostać usunięte
246
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Zmiany będą skutkowały automatycznym usunięciem wartości jednego lub więcej pól z wybranych obiektów
247
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: "Nie można zapisać więcej niż %{max_hours} godzin dla tego samego dnia (%{logged_hours} godzin już zostało zapisanych)"
248
 error_can_not_delete_auth_source: Ten tryb uwierzytelniania jest w użyciu i nie może zostać usunięty.
249
 error_spent_on_future_date: Nie można zapisać czasu dla daty z przyszłości
250
 error_not_allowed_to_log_time_for_other_users: Nie jesteś upoważniony do zapisywania czasu dla innych użytkowników
251
 error_can_not_execute_macro_html: "Wystąpił błąd podczas wykonywania makra <strong>%{name}</strong> (%{error})"
252
 error_macro_does_not_accept_block: "To makro nie akceptuje bloku tekstu"
253
 error_childpages_macro_no_argument: "Bez argumentu to makro może być wywołane tylko na stronach wiki"
254
 error_circular_inclusion: "Circular inclusion detected"
255
 error_page_not_found: "Podana strona nie istnieje"
256
 error_filename_required: "Nazwa pliku jest wymagana"
257
 error_invalid_size_parameter: "Invalid size parameter"
258
 error_attachment_not_found: "Załącznik %{name} nie istnieje"
259
 error_invalid_authenticity_token: "Nieprawidłowy token autentyczności formularza."
260
 error_query_statement_invalid: "Wystąpił błąd podczas wykonywania tej kwerendy i został on zapisany w dzienniku. Poinformuj o tym błędzie administratora Redmine."
261

  
262
 mail_subject_lost_password: "Twoje hasło do %{value}"
263
 mail_body_lost_password: "W celu zmiany swojego hasła użyj poniższego odnośnika:"
264
 mail_body_lost_password_validity: Pamiętaj o tym, że korzystając z tego linku możesz zmienić hasło tylko raz.
265
 mail_subject_register: "Aktywacja konta w %{value}"
266
 mail_body_register: "W celu aktywacji Twojego konta, użyj poniższego odnośnika:"
267
 mail_body_account_information_external: "Możesz użyć Twojego konta %{value} do zalogowania."
268
 mail_body_account_information: Twoje konto
269
 mail_subject_account_activation_request: "Zapytanie aktywacyjne dla konta %{value}"
270
 mail_body_account_activation_request: "Zarejestrowano nowego użytkownika: (%{value}). Konto oczekuje na Twoje zatwierdzenie:"
271
 mail_subject_reminder: "Zagadnienia (%{count}) do obsłużenia w ciągu następnych %{days} dni"
272
 mail_body_reminder: "Wykaz przypisanych do Ciebie zagadnień (%{count}), których termin dobiega końca w ciągu następnych %{days} dni:"
273
 mail_subject_wiki_content_added: 'Strona wiki "%{id}" została dodana'
274
 mail_body_wiki_content_added: 'Strona wiki "%{id}" została dodana przez %{author}.'
275
 mail_subject_wiki_content_updated: 'Strona wiki "%{id}" została uaktualniona'
276
 mail_body_wiki_content_updated: 'Strona wiki "%{id}" została uaktualniona przez %{author}.'
277
 mail_subject_security_notification: Powiadomienie bezpieczeństwa
278
 mail_body_security_notification_change: "%{field} zostało zmienione."
279
 mail_body_security_notification_change_to: "%{field} zostało zmienione na %{value}."
280
 mail_body_security_notification_add: "%{field} %{value} zostało dodane."
281
 mail_body_security_notification_remove: "%{field} %{value} zostało usunięte."
282
 mail_body_security_notification_notify_enabled: "Od teraz adres e-mail %{value} otrzymuje powiadomienia."
283
 mail_body_security_notification_notify_disabled: "Adres e-mail %{value} nie otrzymuje już powiadomień."
284
 mail_body_settings_updated: "Poniższe ustawienia zostały zmienione:"
285
 mail_body_password_updated: Twoje hasło zostało zmienione.
286
 mail_destroy_project_failed: Nie udało się usunąć projektu %{value}.
287
 mail_destroy_project_successful: Projekt %{value} został pomyślnie usunięty.
288
 mail_destroy_project_with_subprojects_successful: Projekt %{value} oraz jego podprojekty zostały pomyślnie usunięte.
289

  
290

  
291
 field_name: Nazwa
292
 field_description: Opis
293
 field_summary: Podsumowanie
294
 field_is_required: Wymagane
295
 field_firstname: Imię
296
 field_lastname: Nazwisko
297
 field_mail: E-mail
298
 field_address: E-mail
299
 field_filename: Plik
300
 field_filesize: Rozmiar
301
 field_downloads: Pobrań
302
 field_author: Autor
303
 field_created_on: Data utworzenia
304
 field_updated_on: Data modyfikacji
305
 field_closed_on: Data zamknięcia
306
 field_field_format: Format
307
 field_is_for_all: Dla wszystkich projektów
308
 field_possible_values: Możliwe wartości
309
 field_regexp: Wyrażenie regularne
310
 field_min_length: Minimalna długość
311
 field_max_length: Maksymalna długość
312
 field_value: Wartość
313
 field_category: Kategoria
314
 field_title: Tytuł
315
 field_project: Projekt
316
 field_issue: Zagadnienie
317
 field_status: Status
318
 field_notes: Notatki
319
 field_is_closed: Zagadnienie zamknięte
320
 field_is_default: Domyślna wartość
321
 field_tracker: Typ zagadnienia
322
 field_subject: Temat
323
 field_due_date: Data oddania
324
 field_assigned_to: Przypisany do
325
 field_priority: Priorytet
326
 field_fixed_version: Wersja docelowa
327
 field_user: Użytkownik
328
 field_principal: Użytkownik lub grupa
329
 field_role: Rola
330
 field_homepage: Strona www
331
 field_is_public: Publiczny
332
 field_parent: Projekt nadrzędny
333
 field_is_in_roadmap: Zagadnienie pokazywane na mapie
334
 field_login: Login
335
 field_mail_notification: Powiadomienia e-mail
336
 field_admin: Administrator
337
 field_last_login_on: Ostatnie połączenie
338
 field_passwd_changed_on: Ostatnia zmiana hasła
339
 field_language: Język
340
 field_effective_date: Data
341
 field_password: Hasło
342
 field_current_password: Obecne hasło
343
 field_new_password: Nowe hasło
344
 field_password_confirmation: Potwierdzenie
345
 field_twofa_scheme: Rodzaj uwierzytelniania dwuskładnikowego
346
 field_version: Wersja
347
 field_type: Typ
348
 field_host: Host
349
 field_port: Port
350
 field_account: Konto
351
 field_base_dn: Bazowe DN
352
 field_attr_login: Login atrybut
353
 field_attr_firstname: Imię atrybut
354
 field_attr_lastname: Nazwisko atrybut
355
 field_attr_mail: E-mail atrybut
356
 field_onthefly: Tworzenie użytkownika w locie
357
 field_start_date: Data rozpoczęcia
358
 field_done_ratio: "% Wykonania"
359
 field_auth_source: Tryb uwierzytelniania
360
 field_hide_mail: Ukryj mój adres e-mail
361
 field_comments: Komentarz
362
 field_url: URL
363
 field_start_page: Strona startowa
364
 field_subproject: Podprojekt
365
 field_hours: Godzin
366
 field_activity: Aktywność
367
 field_spent_on: Data
368
 field_identifier: Identyfikator
369
 field_is_filter: Atrybut filtrowania
370
 field_issue_to: Powiązane zagadnienie
371
 field_delay: Opóźnienie
372
 field_assignable: Zagadnienia mogą być przypisane do tej roli
373
 field_redirect_existing_links: Przekierowanie istniejących odnośników
374
 field_estimated_hours: Szacowany czas
375
 field_column_names: Nazwy kolumn
376
 field_time_entries: Dziennik
377
 field_time_zone: Strefa czasowa
378
 field_searchable: Przeszukiwalne
379
 field_default_value: Domyślna wartość
380
 field_comments_sorting: Pokazuj komentarze
381
 field_parent_title: Strona rodzica
382
 field_editable: Edytowalne
383
 field_watcher: Obserwator
384
 field_content: Treść
385
 field_group_by: Grupuj wyniki wg
386
 field_sharing: Współdzielenie
387
 field_parent_issue: Zagadnienie nadrzędne
388
 field_parent_issue_subject: Tytuł zagadnienia nadrzędnego
389
 field_member_of_group: Grupa osoby przypisanej
390
 field_assigned_to_role: Rola osoby przypisanej
391
 field_text: Pole tekstowe
392
 field_visible: Widoczne
393
 field_warn_on_leaving_unsaved: Ostrzegaj mnie, gdy opuszczam stronę z niezapisanym tekstem
394
 field_issues_visibility: Widoczność zagadnień
395
 field_is_private: Prywatne
396
 field_commit_logs_encoding: Kodowanie komentarzy commitów
397
 field_scm_path_encoding: Kodowanie ścieżki
398
 field_path_to_repository: Ścieżka do repozytorium
399
 field_root_directory: Główny katalog
400
 field_cvsroot: CVSROOT
401
 field_cvs_module: Moduł
402
 field_repository_is_default: Główne repozytorium
403
 field_multiple: Wielokrotne wartości
404
 field_auth_source_ldap_filter: Filtr LDAP
405
 field_core_fields: Pola standardowe
406
 field_timeout: Limit czasu (w sekundach)
407
 field_board_parent: Forum nadrzędne
408
 field_private_notes: Prywatne notatki
409
 field_inherit_members: Dziedziczenie uczestników
410
 field_generate_password: Wygeneruj hasło
411
 field_must_change_passwd: Musi zmienić hasło przy następnym logowaniu
412
 field_default_status: Domyślny status
413
 field_users_visibility: Widoczność użytkowników
414
 field_time_entries_visibility: Widoczność przepracowanego czasu
415
 field_total_estimated_hours: Całkowity szacowany czas
416
 field_default_version: Domyślna wersja
417
 field_remote_ip: Adres IP
418
 field_textarea_font: Czcionka wykorzystywana w polach tekstowych
419
 field_updated_by: Zaktualizowane przez
420
 field_last_updated_by: Ostatnio zaktualizowane przez
421
 field_full_width_layout: Układ strony na całą szerokość
422
 field_digest: Suma kontrolna
423
 field_default_assigned_to: Domyślnie przypisana osoba
424
 field_recently_used_projects: 'Liczba ostatnich projektów widocznych polu "skocz do projektu"'
425
 field_history_default_tab: Domyślna zakładka historii zagadnienia
426
 field_unique_id: Unikalne ID
427
 field_toolbar_language_options: Lista języków z podświetlaniem składni dostępna w toolbarze
428
 field_twofa_required: Wymagaj dwyskładnikowego uwierzytelnia
429
 field_default_issue_query: Domyślna kwerenda dla listy zagadnień
430
 field_default_project_query: Domyślna kwerenda dla listy projektów
431

  
432
 setting_app_title: Tytuł aplikacji
433
 setting_welcome_text: Tekst powitalny
434
 setting_default_language: Domyślny język
435
 setting_login_required: Wymagane zalogowanie
436
 setting_self_registration: Samodzielna rejestracja użytkowników
437
 setting_show_custom_fields_on_registration: Pokazuj niestandardowe pola podczas rejestracji
438
 setting_attachment_max_size: Maksymalny rozmiar załącznika
439
 setting_bulk_download_max_size: Maksymalna wielkość załączników podczas masowego pobierania
440
 setting_issues_export_limit: Limit eksportu zagadnień
441
 setting_mail_from: Adres wysyłki e-mail
442
 setting_plain_text_mail: tylko tekst (bez HTML)
443
 setting_host_name: Nazwa hosta i ścieżka
444
 setting_text_formatting: Formatowanie tekstu
445
 setting_wiki_compression: Kompresja historii Wiki
446
 setting_feeds_limit: Limit elementów w kanale Atom
447
 setting_default_projects_public: Nowe projekty są domyślnie publiczne
448
 setting_autofetch_changesets: Automatyczne pobieranie zmian
449
 setting_sys_api_enabled: Włączenie WS do zarządzania repozytorium
450
 setting_commit_ref_keywords: Słowa tworzące powiązania
451
 setting_commit_fix_keywords: Słowo zmieniające status
452
 setting_autologin: Automatyczne logowanie
453
 setting_date_format: Format daty
454
 setting_time_format: Format czasu
455
 setting_timespan_format: Format przedziału czasu
456
 setting_cross_project_issue_relations: Zezwól na powiązania zagadnień między projektami
457
 setting_cross_project_subtasks: Zezwól na dzielenie podzagadnień między projektami
458
 setting_issue_list_default_columns: Domyślne kolumny wyświetlane na liście zagadnień
459
 setting_repositories_encodings: Kodowanie znaków załączników i repozytoriów
460
 setting_emails_header: Nagłówek e-mail
461
 setting_emails_footer: Stopka e-mail
462
 setting_protocol: Protokół
463
 setting_per_page_options: Opcje ilości obiektów na stronie
464
 setting_user_format: Format wyświetlania użytkownika
465
 setting_activity_days_default: Dni wyświetlane w aktywności projektu
466
 setting_display_subprojects_issues: Domyślnie pokazuj zagadnienia podprojektów w głównym projekcie
467
 setting_enabled_scm: Dostępne SCM
468
 setting_mail_handler_body_delimiters: Przycinaj e-maile po jednej z tych linii
469
 setting_mail_handler_enable_regex: Włącz wyrażenia regularne
470
 setting_mail_handler_api_enabled: Uaktywnij usługi sieciowe (WebServices) dla poczty przychodzącej
471
 setting_mail_handler_api_key: Klucz API
472
 setting_mail_handler_preferred_body_part: Preferowana cześć wiadomości multipart (HTML)
473
 setting_sys_api_key: Klucz API
474
 setting_sequential_project_identifiers: Generuj sekwencyjne identyfikatory projektów
475
 setting_gravatar_enabled: Używaj ikon użytkowników Gravatar
476
 setting_gravatar_default: Domyślny obraz Gravatar
477
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksymalna liczba linii różnic do pokazania
478
 setting_file_max_size_displayed: Maksymalny rozmiar plików tekstowych osadzanych w stronie
479
 setting_repository_log_display_limit: Maksymalna liczba rewizji pokazywanych w logu pliku
480
 setting_password_max_age: Wymagaj zmiany hasła po
481
 setting_password_min_length: Minimalna długość hasła
482
 setting_password_required_char_classes: Wymagane rodzaje znaków w haśle
483
 setting_lost_password: Pozwól zresetować hasło przez e-mail
484
 setting_new_project_user_role_id: Rola nadawana twórcom projektów, którzy nie posiadają uprawnień administratora
485
 setting_default_projects_modules: Domyślnie włączone moduły dla nowo tworzonych projektów
486
 setting_issue_done_ratio: Obliczaj postęp realizacji zagadnień za pomocą
487
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "% Wykonania zagadnienia"
488
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Statusu zagadnienia
489
 setting_start_of_week: Pierwszy dzień tygodnia
490
 setting_rest_api_enabled: Uaktywnij usługę sieciową REST
491
 setting_cache_formatted_text: Buforuj sformatowany tekst
492
 setting_default_notification_option: Domyślna opcja powiadomień
493
 setting_commit_logtime_enabled: Włącz śledzenie czasu
494
 setting_commit_logtime_activity_id: Aktywność dla śledzonego czasu
495
 setting_gantt_items_limit: Maksymalna liczba elementów wyświetlanych na diagramie Gantta
496
 setting_gantt_months_limit: Maksymalna liczba miesięcy wyświetlanych na diagramie Gantta
497
 setting_issue_group_assignment: Zezwól przypisywać zagadnienia do grup
498
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Użyj bieżącej daty jako daty rozpoczęcia nowych zagadnień
499
 setting_commit_cross_project_ref: Zezwól na odwołania do innych projektów i zamykanie zagadnień innych projektów
500
 setting_unsubscribe: Zezwól użytkownikom usuwać swoje konta
501
 setting_session_lifetime: Maksymalny czas życia sesji
502
 setting_session_timeout: Maksymalny czas życia nieaktywnej sesji
503
 setting_thumbnails_enabled: Wyświetlaj miniatury załączników
504
 setting_thumbnails_size: Rozmiar miniatury (w pikselach)
505
 setting_non_working_week_days: Dni nie-robocze
506
 setting_jsonp_enabled: Włącz wsparcie dla JSONP
507
 setting_default_projects_tracker_ids: Domyślne typy zagadnień dla nowych projektów
508
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Wyklucz załączniki wg nazwy
509
 setting_force_default_language_for_anonymous: Wymuś domyślny język dla anonimowych użytkowników
510
 setting_force_default_language_for_loggedin: Wymuś domyślny język dla zalogowanych użytkowników
511
 setting_link_copied_issue: Powiązywanie zagadnień podczas kopiowania
512
 setting_max_additional_emails: Maksymalna liczba dodatkowych adresów e-mail
513
 setting_email_domains_allowed: Dozwolone domeny adresów e-mail
514
 setting_email_domains_denied: Niedozwolone domeny adresów e-mail
515
 setting_search_results_per_page: Limit wyników wyszukiwania na stronie
516
 setting_attachment_extensions_allowed: Dozwolone rozszerzenia
517
 setting_attachment_extensions_denied: Niedozwolone rozszerzenia
518
 setting_new_item_menu_tab: Zakładka w menu do tworzenia nowych obiektów
519
 setting_commit_logs_formatting: Zastosuj formatowanie testu do komentarzy dla commitów
520
 setting_timelog_required_fields: Wymagane pola dla wpisów w dzienniku
521
 setting_close_duplicate_issues: Automatycznie zamykaj zduplikowane zagadnienia
522
 setting_time_entry_list_defaults: Domyślne kolumny wyświetlane na liście przepracowanego czasu
523
 setting_timelog_accept_0_hours: Akceptuj wpisy z zerową liczba godzin
524
 setting_timelog_max_hours_per_day: Maksymalna liczba godzin, jakie użytkownik może wpisać dla jednego dnia
525
 setting_timelog_accept_future_dates: Akceptuj wpisy dla dat z przyszłości
526
 setting_show_status_changes_in_mail_subject: Pokaż zmianę statusu zagadnienia w tytule wiadomości e-mail
527
 setting_project_list_defaults: Domyślne kolumny wyświetlane na liście projektów
528
 setting_twofa: Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
529

  
530
 permission_add_project: Tworzenie projektu
531
 permission_add_subprojects: Tworzenie podprojektów
532
 permission_edit_project: Edycja projektów
533
 permission_close_project: Zamykanie/otwieranie projektów
534
 permission_delete_project: Usuwanie projektów
535
 permission_select_project_modules: Wybieranie modułów projektu
536
 permission_manage_members: Zarządzanie uczestnikami
537
 permission_manage_project_activities: Zarządzanie aktywnościami projektu
538
 permission_manage_versions: Zarządzanie wersjami
539
 permission_manage_categories: Zarządzanie kategoriami zagadnień
540
 permission_view_issues: Przeglądanie zagadnień
541
 permission_add_issues: Dodawanie zagadnień
542
 permission_edit_issues: Edycja zagadnień
543
 permission_edit_own_issues: Edycja swoich własnych zagadnień
544
 permission_copy_issues: Kopiowanie zagadnień
545
 permission_manage_issue_relations: Zarządzanie powiązaniami zagadnień
546
 permission_set_issues_private: Ustawianie zagadnień jako prywatne/publiczne
547
 permission_set_own_issues_private: Ustawianie własnych zagadnień jako prywatne/publiczne
548
 permission_add_issue_notes: Dodawanie notatek
549
 permission_edit_issue_notes: Edycja notatek
550
 permission_edit_own_issue_notes: Edycja własnych notatek
551
 permission_view_private_notes: Podgląd prywatnych notatek
552
 permission_set_notes_private: Ustawianie notatek jako prywatnych
553
 permission_delete_issues: Usuwanie zagadnień
554
 permission_manage_public_queries: Zarządzanie publicznymi kwerendami
555
 permission_save_queries: Zapisywanie kwerend
556
 permission_view_gantt: Podgląd diagramu Gantta
557
 permission_view_calendar: Podgląd kalendarza
558
 permission_view_issue_watchers: Podgląd listy obserwatorów
559
 permission_add_issue_watchers: Dodawanie obserwatorów
560
 permission_delete_issue_watchers: Usuwanie obserwatorów
561
 permission_log_time: Zapisywanie przepracowanego czasu
562
 permission_view_time_entries: Podgląd przepracowanego czasu
563
 permission_edit_time_entries: Edycja wpisów dziennika
564
 permission_edit_own_time_entries: Edycja własnego dziennika
565
 permission_view_news: Przeglądanie komunikatów
566
 permission_manage_news: Zarządzanie komunikatami
567
 permission_comment_news: Komentowanie komunikatów
568
 permission_view_documents: Podgląd dokumentów
569
 permission_add_documents: Dodawanie dokumentów
570
 permission_edit_documents: Edycja dokumentów
571
 permission_delete_documents: Usuwanie dokumentów
572
 permission_manage_files: Zarządzanie plikami
573
 permission_view_files: Podgląd plików
574
 permission_manage_wiki: Zarządzanie wiki
575
 permission_rename_wiki_pages: Zmiana nazw stron wiki
576
 permission_delete_wiki_pages: Usuwanie stron wiki
577
 permission_view_wiki_pages: Podgląd wiki
578
 permission_view_wiki_edits: Podgląd historii wiki
579
 permission_edit_wiki_pages: Edycja stron wiki
580
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Usuwanie załączników
581
 permission_view_wiki_page_watchers: Podgląd listy obserwatorów stron wiki
582
 permission_add_wiki_page_watchers: Dodawanie obserwatorów stron wiki
583
 permission_delete_wiki_page_watchers: Usuwanie obserwatorów stron wiki
584
 permission_protect_wiki_pages: Blokowanie stron wiki
585
 permission_manage_repository: Zarządzanie repozytorium
586
 permission_browse_repository: Przeglądanie repozytorium
587
 permission_view_changesets: Podgląd zmian
588
 permission_commit_access: Wykonywanie zatwierdzeń
589
 permission_manage_boards: Zarządzanie forami
590
 permission_view_messages: Podgląd wiadomości
591
 permission_add_messages: Dodawanie wiadomości
592
 permission_edit_messages: Edycja wiadomości
593
 permission_edit_own_messages: Edycja własnych wiadomości
594
 permission_delete_messages: Usuwanie wiadomości
595
 permission_delete_own_messages: Usuwanie własnych wiadomości
596
 permission_view_message_watchers: Przeglądanie listy obserwatorów wiadomości
597
 permission_add_message_watchers: Dodawanie obserwatorów wiadomości
598
 permission_delete_message_watchers: Usuwanie obserwatorów wiadomości
599
 permission_export_wiki_pages: Eksport stron wiki
600
 permission_manage_subtasks: Zarządzanie podzagadnieniami
601
 permission_manage_related_issues: Zarządzanie powiązanymi zagadnieniami
602
 permission_import_issues: Importowanie zagadnień
603
 permission_log_time_for_other_users: Zapisywanie przepracowanego czasu dla innych użytkowników
604

  
605
 project_module_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
606
 project_module_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
607
 project_module_news: Komunikaty
608
 project_module_documents: Dokumenty
609
 project_module_files: Pliki
610
 project_module_wiki: Wiki
611
 project_module_repository: Repozytorium
612
 project_module_boards: Fora
613
 project_module_calendar: Kalendarz
614
 project_module_gantt: Diagram Gantta
615

  
616
 label_user: Użytkownik
617
 label_user_plural: Użytkownicy
618
 label_user_new: Nowy użytkownik
619
 label_user_anonymous: Anonimowy
620
 label_project: Projekt
621
 label_project_new: Nowy projekt
622
 label_project_plural: Projekty
623
 label_x_projects:
624
  zero: brak projektów
625
  one:  1 projekt
626
  few:  "%{count} projekty"
627
  other: "%{count} projektów"
628
 label_project_all: Wszystkie projekty
629
 label_project_latest: Ostatnie projekty
630
 label_issue: Zagadnienie
631
 label_issue_new: Nowe zagadnienie
632
 label_issue_plural: Zagadnienia
633
 label_issue_view_all: Zobacz wszystkie zagadnienia
634
 label_issues_by: "Zagadnienia wprowadzone przez %{value}"
635
 label_issue_added: Dodano zagadnienie
636
 label_issue_updated: Uaktualniono zagadnienie
637
 label_issue_note_added: Dodano notatkę
638
 label_issue_status_updated: Uaktualniono status
639
 label_issue_assigned_to_updated: Uaktualniono osobę przypisaną
640
 label_issue_priority_updated: Uaktualniono priorytet
641
 label_issue_fixed_version_updated: Uaktualniono wersję docelową
642
 label_document: Dokument
643
 label_document_new: Nowy dokument
644
 label_document_plural: Dokumenty
645
 label_document_added: Dodano dokument
646
 label_role: Rola
647
 label_role_plural: Role
648
 label_role_new: Nowa rola
649
 label_role_and_permissions: Role i uprawnienia
650
 label_role_anonymous: Anonimowy
651
 label_role_non_member: Bez roli
652
 label_member: Uczestnik
653
 label_member_new: Nowy uczestnik
654
 label_member_plural: Uczestnicy
655
 label_tracker: Typ zagadnienia
656
 label_tracker_plural: Typy zagadnień
657
 label_tracker_all: Wszystkie typy zagadnień
658
 label_tracker_new: Nowy typ zagadnienia
659
 label_workflow: Przepływ pracy
660
 label_issue_status: Status zagadnienia
661
 label_issue_status_plural: Statusy zagadnień
662
 label_issue_status_new: Nowy status
663
 label_issue_category: Kategoria zagadnienia
664
 label_issue_category_plural: Kategorie zagadnień
665
 label_issue_category_new: Nowa kategoria
666
 label_custom_field: Pole niestandardowe
667
 label_custom_field_plural: Pola niestandardowe
668
 label_custom_field_new: Nowe pole niestandardowe
669
 label_enumerations: Wyliczenia
670
 label_enumeration_new: Nowa wartość
671
 label_information: Informacja
672
 label_information_plural: Informacje
673
 label_register: Rejestracja
674
 label_password_lost: Zapomniane hasło
675
 label_password_required: Potwierdź hasło aby kontynuować
676
 label_home: Główna
677
 label_my_page: Moja strona
678
 label_my_account: Moje konto
679
 label_my_projects: Moje projekty
680
 label_administration: Administracja
681
 label_login: Zaloguj się
682
 label_logout: Wyloguj się
683
 label_help: Pomoc
684
 label_reported_issues: Wprowadzone zagadnienia
685
 label_assigned_issues: Przypisane zagadnienia
686
 label_assigned_to_me_issues: Zagadnienia przypisane do mnie
687
 label_updated_issues: Zaktualizowane zagadnienia
688
 label_last_login: Ostatnie połączenie
689
 label_registered_on: Zarejestrowany
690
 label_activity: Aktywność
691
 label_user_activity: "Aktywność: %{value}"
692
 label_new: Nowy
693
 label_logged_as: Zalogowany jako
694
 label_environment: Środowisko
695
 label_authentication: Uwierzytelnianie
696
 label_auth_source: Tryb uwierzytelniania
697
 label_auth_source_new: Nowy tryb uwierzytelniania
698
 label_auth_source_plural: Tryby uwierzytelniania
699
 label_subproject_plural: Podprojekty
700
 label_subproject_new: Nowy podprojekt
701
 label_and_its_subprojects: "%{value} i podprojekty"
702
 label_min_max_length: Min - Maks długość
703
 label_list: Lista
704
 label_date: Data
705
 label_integer: Liczba całkowita
706
 label_float: Liczba zmiennoprzecinkowa
707
 label_boolean: Wartość logiczna
708
 label_string: Tekst
709
 label_text: Długi tekst
710
 label_attribute: Atrybut
711
 label_attribute_plural: Atrybuty
712
 label_no_data: Brak danych do pokazania
713
 label_no_preview: Podgląd nie jest dostępny
714
 label_no_preview_alternative_html: "Podgląd nie jest dostępny. Zamiast tego %{link} plik."
715
 label_no_preview_download: pobierz
716
 label_change_status: Status zmian
717
 label_history: Historia
718
 label_attachment: Plik
719
 label_attachment_new: Nowy plik
720
 label_attachment_delete: Usuń plik
721
 label_attachment_plural: Pliki
722
 label_file_added: Dodano plik
723
 label_attachment_description: Opis pliku
724
 label_report: Raport
725
 label_report_plural: Raporty
726
 label_news: Komunikat
727
 label_news_new: Dodaj komunikat
728
 label_news_plural: Komunikaty
729
 label_news_latest: Ostatnie komunikaty
730
 label_news_view_all: Pokaż wszystkie komunikaty
731
 label_news_added: Dodano komunikat
732
 label_news_comment_added: Dodano komentarz do komunikatu
733
 label_settings: Ustawienia
734
 label_overview: Przegląd
735
 label_version: Wersja
736
 label_version_new: Nowa wersja
737
 label_version_plural: Wersje
738
 label_version_and_files: "Wersje (%{count}) oraz pliki"
739
 label_close_versions: Zamknij ukończone wersje
740
 label_confirmation: Potwierdzenie
741
 label_export_to: "Eksportuj do:"
742
 label_read: Czytanie...
743
 label_public_projects: Projekty publiczne
744
 label_open_issues: otwarte
745
 label_open_issues_plural: otwarte
746
 label_closed_issues: zamknięte
747
 label_closed_issues_plural: zamknięte
748
 label_x_open_issues_abbr:
749
  zero: 0 otwartych
750
  one:  1 otwarty
751
  few:  "%{count} otwarte"
752
  other: "%{count} otwartych"
753
 label_x_closed_issues_abbr:
754
  zero: 0 zamkniętych
755
  one:  1 zamknięty
756
  few:  "%{count} zamknięte"
757
  other: "%{count} zamkniętych"
758
 label_x_issues:
759
  zero: 0 zagadnień
760
  one:  1 zagadnienie
761
  few:  "%{count} zagadnienia"
762
  other: "%{count} zagadnień"
763
 label_total: Ogółem
764
 label_total_plural: Ogółem
765
 label_total_time: Ogółem
766
 label_permissions: Uprawnienia
767
 label_current_status: Obecny status
768
 label_new_statuses_allowed: Dozwolone nowe statusy
769
 label_all: wszystko
770
 label_any: wszystko
771
 label_none: brak
772
 label_nobody: nikt
773
 label_next: Następne
774
 label_previous: Poprzednie
775
 label_used_by: Używane przez
776
 label_details: Szczegóły
777
 label_add_note: Dodaj notatkę
778
 label_calendar: Kalendarz
779
 label_months_from: miesiące od
780
 label_gantt: Gantt
781
 label_internal: Wewnętrzny
782
 label_last_changes: "ostatnie %{count} zmian"
783
 label_change_view_all: Pokaż wszystkie zmiany
784
 label_comment: Komentarz
785
 label_comment_plural: Komentarze
786
 label_x_comments:
787
  zero: brak komentarzy
788
  one: 1 komentarz
789
  few: "%{count} komentarze"
790
  other: "%{count} komentarzy"
791
 label_comment_add: Dodaj komentarz
792
 label_comment_added: Komentarz dodany
793
 label_comment_delete: Usuń komentarze
794
 label_query: Kwerenda
795
 label_query_plural: Kwerendy
796
 label_query_new: Nowa kwerenda
797
 label_my_queries: Moje kwerendy
798
 label_filter_add: Dodaj filtr
799
 label_filter_plural: Filtry
800
 label_equals: równa się
801
 label_not_equals: różni się
802
 label_in_less_than: mniejsze niż
803
 label_in_more_than: większe niż
804
 label_in_the_next_days: w ciągu następnych
805
 label_in_the_past_days: w ciągu poprzednich
806
 label_greater_or_equal: ">="
807
 label_less_or_equal: "<="
808
 label_between: pomiędzy
809
 label_in: w
810
 label_today: dzisiaj
811
 label_yesterday: wczoraj
812
 label_tomorrow: jutro
813
 label_this_week: ten tydzień
814
 label_last_week: ostatni tydzień
815
 label_next_week: następny tydzień
816
 label_last_n_weeks: "ostatnie %{count} tygodnie"
817
 label_last_n_days: "ostatnie %{count} dni"
818
 label_this_month: ten miesiąc
819
 label_last_month: ostatni miesiąc
820
 label_next_month: następny miesiąc
821
 label_this_year: ten rok
822
 label_date_range: Zakres dat
823
 label_less_than_ago: mniej niż dni temu
824
 label_more_than_ago: więcej niż dni temu
825
 label_ago: dni temu
826
 label_contains: zawiera
827
 label_not_contains: nie zawiera
828
 label_starts_with: rozpoczyna się od
829
 label_ends_with: kończy się na
830
 label_any_issues_in_project: dowolne zagadnienie w projekcie
831
 label_any_issues_not_in_project: dowolne zagadnienie w innym projekcie
832
 label_no_issues_in_project: brak zagadnień w projekcie
833
 label_any_open_issues: dowolne otwarte zagadnienie
834
 label_no_open_issues: brak otwartych zagadnień
835
 label_day_plural: dni
836
 label_repository: Repozytorium
837
 label_repository_new: Nowe repozytorium
838
 label_repository_plural: Repozytoria
839
 label_browse: Przegląd
840
 label_branch: Branch
841
 label_tag: Tag
842
 label_revision: Rewizja
843
 label_revision_plural: Rewizje
844
 label_revision_id: "Rewizja %{value}"
845
 label_associated_revisions: Skojarzone rewizje
846
 label_added: dodane
847
 label_modified: zmodyfikowane
848
 label_copied: skopiowano
849
 label_renamed: zmieniono nazwę
850
 label_deleted: usunięte
851
 label_latest_revision: Najnowsza rewizja
852
 label_latest_revision_plural: Najnowsze rewizje
853
 label_view_revisions: Pokaż rewizje
854
 label_view_all_revisions: Pokaż wszystkie rewizje
855
 label_x_revisions: "%{count} rewizji"
856
 label_max_size: Maksymalny rozmiar
857
 label_sort_highest: Przesuń na górę
858
 label_sort_higher: Do góry
859
 label_sort_lower: Do dołu
860
 label_sort_lowest: Przesuń na dół
861
 label_roadmap: Mapa
862
 label_roadmap_due_in: "Termin za %{value}"
863
 label_roadmap_overdue: "%{value} spóźnienia"
864
 label_roadmap_no_issues: Brak zagadnień dla tej wersji
865
 label_search: Szukaj
866
 label_result_plural: Rezultatów
867
 label_all_words: Wszystkie słowa
868
 label_wiki: Wiki
869
 label_wiki_edit: Edycja wiki
870
 label_wiki_edit_plural: Edycje wiki
871
 label_wiki_page: Strona wiki
872
 label_wiki_page_plural: Strony wiki
873
 label_wiki_page_new: Nowa strona wiki
874
 label_index_by_title: Indeks wg tytułu
875
 label_index_by_date: Indeks wg daty
876
 label_current_version: Obecna wersja
877
 label_preview: Podgląd
878
 label_feed_plural: Kanały
879
 label_changes_details: Szczegóły wszystkich zmian
880
 label_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
881
 label_spent_time: Przepracowany czas
882
 label_total_spent_time: Przepracowany czas
883
 label_f_hour: "%{value} godzina"
884
 label_f_hour_plural: "%{value} godzin"
885
 label_f_hour_short: "%{value} h"
886
 label_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
887
 label_change_plural: Zmiany
888
 label_statistics: Statystyki
889
 label_commits_per_month: Commity według miesięcy
890
 label_commits_per_author: Commity według autorów
891
 label_diff: różnice
892
 label_view_diff: Pokaż różnice
893
 label_diff_inline: w linii
894
 label_diff_side_by_side: obok siebie
895
 label_options: Opcje
896
 label_copy_workflow_from: Kopiuj przepływ pracy z
897
 label_permissions_report: Raport uprawnień
898
 label_watched_issues: Obserwowane zagadnienia
899
 label_related_issues: Powiązane zagadnienia
900
 label_applied_status: Zastosowany status
901
 label_loading: Ładowanie...
902
 label_relation_new: Nowe powiązanie
903
 label_relation_delete: Usuń powiązanie
904
 label_relates_to: powiązane z
905
 label_delete_link_to_subtask: Usuń powiązanie
906
 label_duplicates: duplikuje
907
 label_duplicated_by: zduplikowane przez
908
 label_blocks: blokuje
909
 label_blocked_by: blokowane przez
910
 label_precedes: poprzedza
911
 label_follows: następuje po
912
 label_copied_to: skopiowane do
913
 label_copied_from: skopiowane z
914
 label_stay_logged_in: Pozostań zalogowany
915
 label_disabled: wyłączone
916
 label_optional: opcjonalne
917
 label_show_completed_versions: Pokaż kompletne wersje
918
 label_me: ja
919
 label_board: Forum
920
 label_board_new: Nowe forum
921
 label_board_plural: Fora
922
 label_board_locked: Zamknięta
923
 label_board_sticky: Przyklejona
924
 label_topic_plural: Tematy
925
 label_message_plural: Wiadomości
926
 label_message_last: Ostatnia wiadomość
927
 label_message_new: Nowa wiadomość
928
 label_message_posted: Dodano wiadomość
929
 label_reply_plural: Odpowiedzi
930
 label_send_information: Wyślij informację użytkownikowi
931
 label_year: Rok
932
 label_month: Miesiąc
933
 label_week: Tydzień
934
 label_date_from: Od
935
 label_date_to: Do
936
 label_language_based: Na podstawie języka użytkownika
937
 label_sort_by: "Sortuj po %{value}"
938
 label_send_test_email: Wyślij próbny e-mail
939
 label_feeds_access_key: Klucz dostępu do kanału Atom
940
 label_missing_feeds_access_key: Brakuje klucza dostępu do kanału Atom
941
 label_feeds_access_key_created_on: "Klucz dostępu do kanału Atom stworzony %{value} temu"
942
 label_module_plural: Moduły
943
 label_added_time_by: "Dodane przez %{author} %{age} temu"
944
 label_updated_time_by: "Uaktualnione przez %{author} %{age} temu"
945
 label_updated_time: "Zaktualizowane %{value} temu"
946
 label_jump_to_a_project: Skocz do projektu...
947
 label_file_plural: Pliki
948
 label_changeset_plural: Zestawienia zmian
949
 label_default_columns: Domyślne kolumny
950
 label_no_change_option: (Bez zmian)
951
 label_bulk_edit: Masowa edycja
952
 label_bulk_edit_selected_issues: Masowa edycja zagadnień
953
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Masowa edycja wpisów dziennika
954
 label_theme: Motyw
955
 label_default: Domyślne
956
 label_search_titles_only: Przeszukuj tylko tytuły
957
 label_user_mail_option_all: Dla każdego zdarzenia w każdym moim projekcie
958
 label_user_mail_option_selected: Dla każdego zdarzenia w wybranych projektach...
959
 label_user_mail_option_none: Brak powiadomień
960
 label_user_mail_option_only_my_events: Tylko to, co obserwuję lub w czym biorę udział
961
 label_user_mail_option_only_assigned: Tylko to co obserwuję lub jestem przypisany
962
 label_user_mail_option_only_owner: Tylko to co obserwuję lub jestem właścicielem
963
 label_user_mail_no_self_notified: Nie chcę powiadomień o zmianach, które sam wprowadzam
964
 label_user_mail_notify_about_high_priority_issues_html: "Dodatkowo powiadamiaj mnie o zagadnieniach z priorytetem <em>%{prio}</em> lub wyższym"
965
 label_registration_activation_by_email: aktywacja konta przez e-mail
966
 label_registration_manual_activation: manualna aktywacja kont
967
 label_registration_automatic_activation: automatyczna aktywacja kont
968
 label_display_per_page: "Na stronie: %{value}"
969
 label_age: Wiek
970
 label_change_properties: Zmień właściwości
971
 label_general: Ogólne
972
 label_scm: SCM
973
 label_plugins: Wtyczki
974
 label_ldap: LDAP
975
 label_ldap_authentication: Uwierzytelnianie LDAP
976
 label_ldaps_verify_none: LDAPS (bez sprawdzania certyfikatu)
977
 label_ldaps_verify_peer: LDAPS
978
 label_ldaps_warning: Rekomendowane jest korzystanie z szyfrowanego połączenia LDAPS z włączonym sprawdzaniem certyfikatu, aby zapobiec manipulacjom podczas procesu uwierzytelniania.
979
 label_downloads_abbr: Pobieranie
980
 label_optional_description: Opcjonalny opis
981
 label_add_another_file: Dodaj kolejny plik
982
 label_auto_watch_on: Automatyczne obserwowanie
983
 label_auto_watch_on_issue_contributed_to: Zagadnienia, w których brałem udział
984
 label_preferences: Preferencje
985
 label_chronological_order: W kolejności chronologicznej
986
 label_reverse_chronological_order: W kolejności odwrotnej do chronologicznej
987
 label_incoming_emails: Przychodząca poczta elektroniczna
988
 label_generate_key: Wygeneruj klucz
989
 label_issue_watchers: Obserwatorzy
990
 label_message_watchers: Obserwatorzy
991
 label_wiki_page_watchers: Obserwatorzy
992
 label_example: Przykład
993
 label_display: Wygląd
994
 label_sort: Sortuj
995
 label_ascending: Rosnąco
996
 label_descending: Malejąco
997
 label_date_from_to: "Od %{start} do %{end}"
998
 label_days_to_html: "%{days} dni do %{date}"
999
 label_wiki_content_added: Dodano stronę wiki
1000
 label_wiki_content_updated: Uaktualniono stronę wiki
1001
 label_group: Grupa
1002
 label_group_plural: Grupy
1003
 label_group_new: Nowa grupa
1004
 label_group_anonymous: Anonimowi użytkownicy
1005
 label_group_non_member: Użytkownicy nie będący uczestnikami
1006
 label_time_entry_plural: Przepracowany czas
1007
 label_version_sharing_none: Brak współdzielenia
1008
 label_version_sharing_descendants: Z podprojektami
1009
 label_version_sharing_hierarchy: Z hierarchią projektów
1010
 label_version_sharing_tree: Z drzewem projektów
1011
 label_version_sharing_system: Ze wszystkimi projektami
1012
 label_update_issue_done_ratios: "Uaktualnij % wykonania"
1013
 label_copy_source: Źródło
1014
 label_copy_target: Cel
1015
 label_copy_same_as_target: Jak cel
1016
 label_display_used_statuses_only: Wyświetlaj tylko statusy używane przez ten typ zagadnienia
1017
 label_api_access_key: Klucz dostępu do API
1018
 label_missing_api_access_key: Brakuje klucza dostępu do API
1019
 label_api_access_key_created_on: "Klucz dostępu do API został utworzony %{value} temu"
1020
 label_profile: Profil
1021
 label_subtask: Podzagadnienie
1022
 label_subtask_plural: Podzagadnienia
1023
 label_project_copy_notifications: Wyślij powiadomienia e-mail podczas kopiowania projektu
1024
 label_import_notifications: Wyślij powiadomienia e-mail podczas importu
1025
 label_principal_search: "Szukaj użytkownika lub grupy:"
1026
 label_user_search: "Szukaj użytkownika:"
1027
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Dodatkowe przejścia stanów dozwolone, gdy użytkownik jest autorem zagadnienia
1028
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Dodatkowe przejścia stanów dozwolone, gdy użytkownik jest przypisany do zagadnienia
1029
 label_issues_visibility_all: Wszystkie
1030
 label_issues_visibility_public: Wszystkie nie prywatne
1031
 label_issues_visibility_own: Utworzone lub przypisane do użytkownika
1032
 label_git_report_last_commit: Wyświetlaj ostatni commit dla plików i katalogów
1033
 label_parent_revision: Rodzic
1034
 label_child_revision: Dziecko
1035
 label_export_options: "Opcje eksportu %{export_format}"
1036
 label_copy_attachments: Kopiuj załączniki
1037
 label_copy_subtasks: Kopiuj podzagadnienia
1038
 label_item_position: '%{position}/%{count}'
1039
 label_completed_versions: Ukończone wersje
1040
 label_search_for_watchers: Wyszukaj obserwatorów do dodania
1041
 label_session_expiration: Wygasanie sesji
1042
 label_status_transitions: Przejścia między statusami
1043
 label_fields_permissions: Uprawnienia do pól
1044
 label_readonly: Tylko do odczytu
1045
 label_required: Wymagane
1046
 label_required_lower: wymagane
1047
 label_required_administrators: wymagane dla administratorów
1048
 label_hidden: Ukryte
1049
 label_attribute_of_project: "%{name} projektu"
1050
 label_attribute_of_issue: "%{name} zagadnienia"
1051
 label_attribute_of_author: "%{name} autora"
1052
 label_attribute_of_assigned_to: "%{name} przypisanej osoby"
1053
 label_attribute_of_user: "%{name} użytkownika"
1054
 label_attribute_of_fixed_version: "%{name} wersji docelowej"
1055
 label_attribute_of_object: "%{name} dla %{object_name}"
1056
 label_cross_project_descendants: Z podprojektami
1057
 label_cross_project_tree: Z drzewem projektów
1058
 label_cross_project_hierarchy: Z hierarchią projektów
1059
 label_cross_project_system: Ze wszystkimi projektami
1060
 label_gantt_progress_line: Linia postępu
1061
 label_visibility_private: tylko dla mnie
1062
 label_visibility_roles: tylko dla ról
1063
 label_visibility_public: dla wszystkich
1064
 label_link: Link
1065
 label_only: tylko
1066
 label_drop_down_list: lista rozwijana
1067
 label_checkboxes: pola wyboru
1068
 label_radio_buttons: pola opcji
1069
 label_link_values_to: Linkuj wartości do URL
1070
 label_custom_field_select_type: Wybierz typ obiektu, dla którego chcesz utworzyć pole niestandardowe
1071
 label_check_for_updates: Sprawdź aktualizacje
1072
 label_latest_compatible_version: Najnowsza kompatybilna wersja
1073
 label_unknown_plugin: Nieznana wtyczka
1074
 label_add_projects: Dodaj projekty
1075
 label_users_visibility_all: Wszyscy aktywni użytkownicy
1076
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: Uczestnicy widocznych projektów
1077
 label_edit_attachments: Edytuj załączone pliki
1078
 label_download_all_attachments: Pobierz wszystkie pliki
1079
 label_link_copied_issue: Powiąż kopiowane zagadnienia
1080
 label_ask: Pytaj
1081
 label_search_attachments_yes: Szukaj w nazwach i opisach załączników
1082
 label_search_attachments_no: Nie szukaj załączników
1083
 label_search_attachments_only: Szukaj tylko załączników
1084
 label_search_open_issues_only: Tylko otwarte zagadnienia
1085
 label_email_address_plural: Adresy e-mail
1086
 label_email_address_add: Dodaj adres e-mail
1087
 label_enable_notifications: Włącz powiadomienia
1088
 label_disable_notifications: Wyłącz powiadomienia
1089
 label_blank_value: puste
1090
 label_parent_task_attributes: Atrybuty zagadnień nadrzędnych
1091
 label_parent_task_attributes_derived: Obliczone z podzagadnień
1092
 label_parent_task_attributes_independent: Niezależne od podzagadnień
1093
 label_time_entries_visibility_all: Wszystkie wpisy dziennika
1094
 label_time_entries_visibility_own: Wpisy dziennika utworzone przez użytkownika
1095
 label_member_management: Zarządzanie uczestnikami
1096
 label_member_management_all_roles: Wszystkimi rolami
1097
 label_member_management_selected_roles_only: Tylko tymi rolami
1098
 label_import_issues: Import zagadnień
1099
 permission_import_time_entries: Import dziennika
1100
 label_select_file_to_import: Wybierz plik do importu
1101
 label_fields_separator: Separator pól
1102
 label_fields_wrapper: Wrapper pól
1103
 label_encoding: Kodowanie
1104
 label_comma_char: Przecinek
1105
 label_semi_colon_char: Średnik
1106
 label_quote_char: Cytat
1107
 label_double_quote_char: Podwójny cytat
1108
 label_fields_mapping: Mapowanie pól
1109
 label_relations_mapping: Mapowanie relacji
1110
 label_file_content_preview: Podgląd treści pliku
1111
 label_create_missing_values: Utwórz brakujące wartości
1112
 label_api: API
1113
 label_field_format_enumeration: "Lista klucz/wartość"
1114
 label_default_values_for_new_users: Domyślne wartości dla nowych użytkowników
1115
 label_relations: Relacje
1116
 label_new_project_issue_tab_enabled: 'Wyświetl zakładkę "Nowe zagadnienie"'
1117
 label_new_object_tab_enabled: 'Wyświetl "+" jako listę rozwijaną'
1118
 label_table_of_contents: Spis treści
1119
 label_font_default: Domyślna czcionka
1120
 label_font_monospace: Czcionka o stałej szerokości
1121
 label_font_proportional: Czcionka proporcjonalna
1122
 label_optgroup_bookmarks: Zakładki
1123
 label_optgroup_others: Inne projekty
1124
 label_optgroup_recents: Ostatnio używane
1125
 label_last_notes: Ostatnie notatki
1126
 label_default_queries:
1127
  for_all_projects: Dla wszystkich projektów
1128
  for_current_project: Dla obecnego projektu
1129
  for_all_users: Dla wszystkich użytkowników
1130
 label_nothing_to_preview: Nie ma nic do podglądu
1131
 label_inherited_from_parent_project: Dziedziczone z nadrzędnego projektu
1132
 label_inherited_from_group: "Dziedziczone z grupy %{name}"
1133
 label_trackers_description: Opis typów zagadnień
1134
 label_open_trackers_description: Zobacz wszystkie opisy typów zagadnień
1135
 label_preferred_body_part_text: Tekst
1136
 label_preferred_body_part_html: HTML (eksperymentalne)
1137
 label_issue_history_properties: Zmiany właściwości
1138
 label_issue_history_notes: Notatki
1139
 label_last_tab_visited: Ostatnio oglądana zakładka
1140
 label_password_char_class_uppercase: wielkie litery
1141
 label_password_char_class_lowercase: małe litery
1142
 label_password_char_class_digits: cyfry
1143
 label_password_char_class_special_chars: znaki specjalne
1144
 label_display_type: Wyświetl wyniki jako
1145
 label_display_type_list: Lista
1146
 label_display_type_board: Tablica
1147
 label_my_bookmarks: Moje zakładki
1148
 label_assign_to_me: Przypisz do mnie
1149
 label_default_query: Domyślna kwerenda
1150
 label_edited: Edytowano
1151
 label_time_by_author: "%{time} przez %{author}"
1152

  
1153
 button_login: Zaloguj się
1154
 button_submit: Wyślij
1155
 button_save: Zapisz
1156
 button_check_all: Zaznacz wszystko
1157
 button_uncheck_all: Odznacz wszystko
1158
 button_collapse_all: Zwiń wszystkie
1159
 button_expand_all: Rozwiń wszystkie
1160
 button_delete: Usuń
1161
 button_create: Stwórz
1162
 button_create_and_continue: Stwórz i dodaj kolejne
1163
 button_test: Testuj
1164
 button_edit: Edytuj
1165
 button_edit_associated_wikipage: "Edytuj powiązaną stronę Wiki: %{page_title}"
1166
 button_add: Dodaj
1167
 button_change: Zmień
1168
 button_apply: Zatwierdź
1169
 button_clear: Wyczyść
1170
 button_lock: Zablokuj
1171
 button_unlock: Odblokuj
1172
 button_download: Pobierz
1173
 button_list: Lista
1174
 button_view: Pokaż
1175
 button_move: Przenieś
1176
 button_move_and_follow: Przenieś i przejdź
1177
 button_back: Wstecz
1178
 button_cancel: Anuluj
1179
 button_activate: Aktywuj
1180
 button_disable: Dezaktywuj
1181
 button_sort: Sortuj
1182
 button_log_time: Dziennik
1183
 button_rollback: Przywróć do tej wersji
1184
 button_watch: Obserwuj
1185
 button_unwatch: Nie obserwuj
1186
 button_reply: Odpowiedz
1187
 button_archive: Archiwizuj
1188
 button_unarchive: Przywróć z archiwum
1189
 button_reset: Resetuj
1190
 button_rename: Zmień nazwę
1191
 button_change_password: Zmień hasło
1192
 button_copy: Kopia
1193
 button_copy_and_follow: Kopiuj i przejdź
1194
 button_copy_link: Kopiuj link
1195
 button_annotate: Adnotuj
1196
 button_fetch_changesets: Pobierz zmiany
1197
 button_update: Uaktualnij
1198
 button_configure: Konfiguruj
1199
 button_quote: Cytuj
1200
 button_show: Pokaż
1201
 button_hide: Ukryj
1202
 button_edit_section: Edytuj tą sekcje
1203
 button_export: Eksportuj
1204
 button_delete_my_account: Usuń moje konto
1205
 button_close: Zamknij
1206
 button_reopen: Otwórz
1207
 button_import: Importuj
1208
 button_project_bookmark: Dodaj zakładkę
1209
 button_project_bookmark_delete: Usuń zakładkę
1210
 button_filter: Filtruj
1211
 button_actions: Akcje
1212
 button_add_subtask: Dodaj podzagadnienie
1213
 button_save_object: "Zapisz %{object_name}"
1214
 button_edit_object: "Edytuj %{object_name}"
1215
 button_delete_object: "Usuń %{object_name}"
1216
 button_create_and_follow: Utwórz i przejdź
1217

  
1218
 status_active: aktywny
1219
 status_registered: zarejestrowany
1220
 status_locked: zablokowany
1221

  
1222
 project_status_active: aktywny
1223
 project_status_closed: zamknięty
1224
 project_status_archived: zarchiwizowany
1225
 project_status_scheduled_for_deletion: zaplanowane usunięcie
1226

  
1227
 version_status_open: otwarta
1228
 version_status_locked: zablokowana
1229
 version_status_closed: zamknięta
1230

  
1231
 field_active: Aktywne
1232

  
1233
 text_select_mail_notifications: Wybierz akcje, dla których powinno być wysłane powiadomienie e-mail.
1234
 text_regexp_info: "np. ^[A-Z0-9]+$"
1235
 text_project_destroy_confirmation: Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć ten projekt i wszystkie powiązane dane?
1236
 text_projects_bulk_destroy_confirmation: Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wybrane projekty i wszystkie powiązane dane?
1237
 text_projects_bulk_destroy_head: |
1238
  Zamierzasz usunąć następujące projekty, włącznie z podprojektami i wszystkimi powiązanymi danymi.
1239
  Sprawdź poniższe informacje i potwierdź, że rzeczywiście chcesz to zrobić.
1240
  Ta operacja jest nieodwracalna.
1241
 text_projects_bulk_destroy_confirm: Aby potwierdzić, wpisz "%{yes}" w okienku poniżej.
1242
 text_subprojects_destroy_warning: "Podprojekty %{value} zostaną również usunięte."
1243
 text_subprojects_bulk_destroy: "włącznie z podprojektami: %{value}"
1244
 text_project_close_confirmation: Czy jesteś pewien, że chcesz oznaczyć projekt "%{value}" jako tylko do odczytu?
1245
 text_project_reopen_confirmation: Czy jesteś pewien, że chcesz ponownie otworzyć projekt "%{value}"?
1246
 text_project_archive_confirmation: Czy jesteś pewien, że chcesz zarchiwizować projekt "%{value}"?
1247
 text_workflow_edit: Zaznacz rolę i typ zagadnienia do edycji przepływu pracy
1248
 text_are_you_sure: Jesteś pewien?
1249
 text_journal_changed: "Zmieniono %{label} z %{old} na %{new}"
1250
 text_journal_changed_no_detail: "Zaktualizowano %{label}"
1251
 text_journal_set_to: "Ustawiono %{label} na %{value}"
1252
 text_journal_deleted: "Usunięto %{label} (%{old})"
1253
 text_journal_added: "Dodano %{label} %{value}"
1254
 text_tip_issue_begin_day: zagadnienie rozpoczyna się dzisiaj
1255
 text_tip_issue_end_day: zagadnienie kończy się dzisiaj
1256
 text_tip_issue_begin_end_day: zagadnienie rozpoczyna i kończy się dzisiaj
1257
 text_project_identifier_info: "Dozwolone są małe litery (a-z), liczby, myślniki i podkreślniki.<br />Raz zapisany, identyfikator nie może być zmieniony."
1258
 text_caracters_maximum: "Maksymalnie %{count} znaków."
1259
 text_caracters_minimum: "Musi być nie krótsze niż %{count} znaków."
1260
 text_characters_must_contain: "Musi zawierać %{character_classes}."
1261
 text_length_between: "Długość pomiędzy %{min} i %{max} znaków."
1262
 text_tracker_no_workflow: Brak przepływu pracy zdefiniowanego dla tego typu zagadnienia
1263
 text_role_no_workflow: Brak przepływu pracy zdefiniowanego dla tej roli
1264
 text_status_no_workflow: Żaden typ zagadnienia nie korzysta z tego statusu w swoim przepływie pracy
1265
 text_unallowed_characters: Niedozwolone znaki
1266
 text_comma_separated: "Dozwolone wielokrotne wartości (rozdzielone przecinkami)."
1267
 text_line_separated: "Dozwolone wielokrotne wartości (każda wartość w osobnej linii)."
1268
 text_issues_ref_in_commit_messages: Odwołania do zagadnień Redmine w komentarzach w repozytorium
1269
 text_issue_added: "Zagadnienie %{id} zostało wprowadzone przez %{author}."
1270
 text_issue_updated: "Zagadnienie %{id} zostało zaktualizowane przez %{author}."
1271
 text_wiki_destroy_confirmation: "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć tę wiki i całą jej zawartość?"
1272
 text_issue_category_destroy_question: "Do tej kategorii są przypisane zagadnienia (%{count}). Co chcesz zrobić?"
1273
 text_issue_category_destroy_assignments: Usuń przydziały kategorii
1274
 text_issue_category_reassign_to: Przydziel zagadnienia do tej kategorii
1275
 text_user_mail_option: "W przypadku niezaznaczonych projektów, będziesz otrzymywał powiadomienia tylko na temat zagadnień które obserwujesz, lub w których bierzesz udział (np. jesteś autorem lub adresatem)."
1276
 text_no_configuration_data: "Role użytkowników, typy zagadnień, statusy zagadnień oraz przepływ pracy nie zostały jeszcze skonfigurowane.\nWysoce zalecane jest by załadować domyślną konfigurację. Po załadowaniu będzie możliwa edycji tych danych."
1277
 text_load_default_configuration: Załaduj domyślną konfigurację
1278
 text_status_changed_by_changeset: "Zastosowane w zmianach %{value}."
1279
 text_time_logged_by_changeset: "Zastosowane w zmianach %{value}."
1280
 text_issues_destroy_confirmation: "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wybrane zagadnienia?"
1281
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "To spowoduje usunięcie również %{count} podzagadnień."
1282
 text_time_entries_destroy_confirmation: "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wybrane wpisy dziennika?"
1283
 text_select_project_modules: 'Wybierz moduły do aktywacji w tym projekcie:'
1284
 text_default_administrator_account_changed: Zmieniono domyślne hasło administratora
1285
 text_file_repository_writable: Zapisywalny katalog plików
1286
 text_plugin_assets_writable: Zapisywalny katalog zasobów wtyczek
1287
 text_all_migrations_have_been_run: Wszystkie migracje bazy danych zostały wykonane
1288
 text_minimagick_available: MiniMagick dostępne (opcjonalne)
1289
 text_convert_available: Konwersja przez ImageMagick dostępna (opcjonalne)
1290
 text_gs_available: Wsparcie dla PDF przez ImageMagick dostępne (opcjonalne)
1291
 text_destroy_time_entries_question: "Przepracowano %{hours} godzin przy zagadnieniu, które chcesz usunąć. Co chcesz zrobić?"
1292
 text_destroy_time_entries: Usuń wpisy dziennika
1293
 text_assign_time_entries_to_project: Przypisz wpisy dziennika do projektu
1294
 text_reassign_time_entries: "Przepnij przepracowany czas do tego zagadnienia:"
1295
 text_user_wrote: "%{value} napisał(a):"
1296
 text_user_wrote_in: "%{value} napisał(a) (%{link}):"
1297
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} obiektów jest przypisanych do tej wartości."
1298
 text_enumeration_category_reassign_to: "Zmień przypisanie na tę wartość:"
1299
 text_email_delivery_not_configured: "Dostarczanie poczty elektronicznej nie zostało skonfigurowane, więc powiadomienia są nieaktywne.\nSkonfiguruj serwer SMTP w config/configuration.yml a następnie zrestartuj aplikację i włącz powiadomienia."
1300
 text_repository_usernames_mapping: "Wybierz lub uaktualnij przyporządkowanie użytkowników Redmine do użytkowników repozytorium.\nUżytkownicy z taką samą nazwą lub adresem e-mail są przyporządkowani automatycznie."
1301
 text_diff_truncated: "... Ten plik różnic został przycięty ponieważ jest zbyt długi."
1302
 text_custom_field_possible_values_info: Każda wartość w osobnej linii
1303
 text_wiki_page_destroy_question: "Ta strona posiada podstrony (%{descendants}). Co chcesz zrobić?"
1304
 text_wiki_page_nullify_children: Przesuń je na szczyt hierarchii
1305
 text_wiki_page_destroy_children: Usuń wszystkie podstrony
1306
 text_wiki_page_reassign_children: Podepnij je do strony nadrzędnej względem usuwanej
1307
 text_own_membership_delete_confirmation: "Masz zamiar usunąć niektóre lub wszystkie swoje uprawnienia. Po wykonaniu tej czynności możesz utracić możliwość edycji tego projektu.\nCzy jesteś pewien, że chcesz kontynuować?"
1308
 text_zoom_in: Powiększ
1309
 text_zoom_out: Zmniejsz
1310
 text_warn_on_leaving_unsaved: Obecna strona zawiera niezapisany tekst, który zostanie utracony w przypadku jej opuszczenia.
1311
 text_scm_path_encoding_note: "Domyślnie: UTF-8"
1312
 text_subversion_repository_note: "Przykłady: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://"
1313
 text_git_repository_note: 'Repozytorium jest surowe (bare) oraz lokalne (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)'
1314
 text_mercurial_repository_note: 'Lokalne repozytorium (e.g. /hgrepo, c:\hgrepo)'
1315
 text_scm_command: Polecenie
1316
 text_scm_command_version: Wersja
1317
 text_scm_config: Możesz skonfigurować polecenia SCM w pliku config/configuration.yml. Zrestartuj aplikację po dokonaniu zmian.
1318
 text_scm_command_not_available: Polecenie SCM nie jest dostępne. Proszę sprawdzić ustawienia w panelu administracyjnym.
1319
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: "Zatwierdź moje zmiany mimo to (poprzednie notatki zostaną zachowane, ale niektóre zmiany mogą zostać nadpisane)"
1320
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Dodaj moje notatki i odrzuć inne zmiany
1321
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Odrzuć wszystkie moje zmiany i wyświetl ponownie %{link}"
1322
 text_account_destroy_confirmation: "Czy jesteś pewien, że chcesz kontynuować?\nTwoje konto zostanie trwale usunięte, bez możliwości jego przywrócenia."
1323
 text_session_expiration_settings: "Uwaga: zmiana tych ustawień może spowodować przeterminowanie sesji obecnie zalogowanych użytkowników, w tym Twojej."
1324
 text_project_closed: Ten projekt jest zamknięty i dostępny tylko do odczytu.
1325
 text_turning_multiple_off: Jeśli wyłączysz wielokrotne wartości, istniejące wielokrotne wartości zostaną usunięte w celu zachowania tylko jednej z nich dla każdego obiektu.
1326
 text_select_apply_tracker: Wybierz typ zagadnienia
1327
 text_avatar_server_config_html: 'Obecna usługa awatarów to <a href="%{url}">%{url}</a>. Możesz zmienić ją w config/configuration.yml.'
1328
 text_no_subject: brak tematu
1329
 text_allowed_queries_to_select: Można wybrać jedynie publiczne (dostępne dla każdego użytkownika) kwerendy
1330
 text_setting_config_change: Możesz skonfigurować to zachowanie w pliku config/configuration.yml. Zrestartuj aplikację po dokonaniu zmian.
1331

  
1332
 default_role_manager: Kierownik
1333
 default_role_developer: Programista
1334
 default_role_reporter: Zgłaszający
1335
 default_tracker_bug: Błąd
1336
 default_tracker_feature: Zadanie
1337
 default_tracker_support: Wsparcie
1338
 default_issue_status_new: Nowy
1339
 default_issue_status_in_progress: W toku
1340
 default_issue_status_resolved: Rozwiązany
1341
 default_issue_status_feedback: Odpowiedź
1342
 default_issue_status_closed: Zamknięty
1343
 default_issue_status_rejected: Odrzucony
1344
 default_doc_category_user: Dokumentacja użytkownika
1345
 default_doc_category_tech: Dokumentacja techniczna
1346
 default_priority_low: Niski
1347
 default_priority_normal: Normalny
1348
 default_priority_high: Wysoki
1349
 default_priority_urgent: Pilny
1350
 default_priority_immediate: Natychmiastowy
1351
 default_activity_design: Projektowanie
1352
 default_activity_development: Rozwój
1353

  
1354
 enumeration_issue_priorities: Priorytety zagadnień
1355
 enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentów
1356
 enumeration_activities: Działania (śledzenie czasu)
1357
 enumeration_system_activity: Aktywność systemowa
1358
 description_filter: Filtr
1359
 description_search: Pole wyszukiwania
1360
 description_choose_project: Projekty
1361
 description_project_scope: Zakres wyszukiwania
1362
 description_notes: Notatki
1363
 description_message_content: Treść wiadomości
1364
 description_query_sort_criteria_attribute: Atrybut sortowania
1365
 description_query_sort_criteria_direction: Kierunek sortowania
1366
 description_user_mail_notification: Ustawienia powiadomień e-mail
1367
 description_available_columns: Dostępne kolumny
1368
 description_selected_columns: Wybrane kolumny
1369
 description_all_columns: Wszystkie kolumny
1370
 description_issue_category_reassign: Wybierz kategorię zagadnienia
1371
 description_wiki_subpages_reassign: Wybierz nową stronę nadrzędną
1372
 text_repository_identifier_info: "Dozwolone są jedynie małe litery (a-z), liczby, myślniki i podkreślniki.<br />Raz zapisany, identyfikator nie może być zmieniony."
1373
 text_login_required_html: 'Jeśli uwierzytelnienie nie jest wymagane, publiczne projekty i ich treść jest zawsze widoczna w sieci. Możesz <a href="%{anonymous_role_path}">edytować odpowiednie uprawnienia</a>.'
1374
 label_login_required_yes: Tak
1375
 label_login_required_no: Nie, pozwól na anonimowy dostęp do publicznych projektów
1376
 text_project_is_public_non_member: Publiczne projekty i ich treść jest dostępna dla wszystkich zalogowanych użytkowników.
1377
 text_project_is_public_anonymous: Publiczne projekty i ich treść jest publicznie dostępna w sieci.
1378
 label_import_time_entries: Importuj wpisy dziennika
1379
 label_import_users: Importuj użytkowników
1380
 sudo_mode_new_info_html: <strong>Co się dzieje?</strong> Musisz potwierdzić swoje hasło zanim będziesz mógł wykonywać działania administracyjne. Pozwala to lepiej chronić twoje konto.
1381

  
1382
 twofa__totp__name: Aplikacja uwierzytelniająca
1383
 twofa__totp__text_pairing_info_html: 'Zeskanuj ten kod QR lub wpisz klucz do aplikacji TOTP (np. <a href="https://support.google.com/accounts/answer/1066447">Google Authenticator</a>, <a href="https://authy.com/download/">Authy</a>, <a href="https://guide.duo.com/third-party-accounts">Duo Mobile</a>) i wpisz kod do pola poniżej by aktywować uwierzytelnianie dwuskładnikowe.'
1384
 twofa__totp__label_plain_text_key: Klucz
1385
 twofa__totp__label_activate: 'Włącz aplikację uwierzytelniającą'
1386
 twofa_currently_active: "Aktualnie aktywne: %{twofa_scheme_name}"
1387
 twofa_not_active: "Nieaktywne"
1388
 twofa_label_code: Kod
1389
 twofa_hint_disabled_html: Ustawienie <strong>%{label}</strong> wyłączy i usunie sparowane urządzenia do uwierzytelniania dwuskładnikowego dla wszystkich użytkowników.
1390
 twofa_hint_optional_html: Ustawienie <strong>%{label}</strong> umożliwi użytkownikom opcjonalne skonfigurowanie uwierzytelniania dwuskładnikowego, chyba że będzie to wymagane przez jedną z ich grup.
1391
 twofa_hint_required_html: Ustawienie <strong>%{label}</strong> wymusi wszystkim użytkownikom skonfigurowanie uwierzytelniania dwuskładnikowego przy kolejnym logowaniu.
1392
 twofa_hint_required_administrators_html: Ustawienie <strong>%{label}</strong> działa jak opcjonalne, ale będzie wymagać od wszystkich użytkowników z uprawnieniami administratora skonfigurowania uwierzytelniania dwuskładnikowego przy kolejnym logowaniu.
1393
 twofa_label_setup: Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe
1394
 twofa_label_deactivation_confirmation: Wyłącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe
1395
 twofa_notice_select: "Wybierz rodzaj uwierzytelniania dwuskładnikowego, który chciałbyś użyć:"
1396
 twofa_warning_require: Administrator wymaga byś aktywował uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
1397
 twofa_activated: Uwierzytelnianie dwuskładnikowe zostało z powodzeniem włączone. Zalecane jest <a data-method="post" href="%{bc_path}">wygenerowanie kodów zapasowych</a> dla twego konta.
1398
 twofa_deactivated: Uwierzytelnianie dwuskładnikowe wyłączone.
1399
 twofa_mail_body_security_notification_paired: "Uwierzytelnianie dwuskładnikowe z powodzeniem włączone używając %{field}."
1400
 twofa_mail_body_security_notification_unpaired: "Uwierzytelnianie dwuskładnikowe zostało wyłączone dla twojego konta."
1401
 twofa_mail_body_backup_codes_generated: "Nowe kody zapasowe uwierzytelniania dwuskładnikowego zostały wygenerowane."
1402
 twofa_mail_body_backup_code_used: "Użyto zapasowego kodu uwierzytelniania dwuskładnikowego."
1403
 twofa_invalid_code: Kod jest błędny lub nieaktualny.
1404
 twofa_label_enter_otp: Podaj swój kod uwierzytelniania dwuskładnikowego.
1405
 twofa_too_many_tries: Zbyt wiele prób.
1406
 twofa_resend_code: Wyślij ponownie kod
1407
 twofa_code_sent: Kod uwierzytelniający został do Ciebie wysłany.
1408
 twofa_generate_backup_codes: Wygeneruj kody zapasowe
1409
 twofa_text_generate_backup_codes_confirmation: Spowoduje to unieważnienie wszystkich istniejących kodów zapasowych i wygenerowanie nowych. Czy jesteś pewien, że chcesz kontynuować?
1410
 twofa_notice_backup_codes_generated: Twoje kody zapasowe zostały wygenerowane.
1411
 twofa_warning_backup_codes_generated_invalidated: Nowe kody zapasowe zostały wygenerowane. Twoje dotychczasowe kody z %{time} są już nieważne.
1412
 twofa_label_backup_codes: Kody zapasowe uwierzytelniania dwuskładnikowego
1413
 twofa_text_backup_codes_hint: Użyj tych kodów zamiast hasła jednorazowego, jeżeli nie masz dostępu do drugiego składnika uwierzytelniania. Każdy kod może być użyty tylko raz. Zalecamy je wydrukować i przechowywać w bezpiecznym miejscu.
1414
 twofa_text_backup_codes_created_at: Kody zapasowe wygenerowano %{datetime}.
1415
 twofa_backup_codes_already_shown: Kody zapasowe nie mogą być ponownie wyświetlone, <a data-method="post" href="%{bc_path}">wygeneruj nowe kody</a> jeśli są potrzebne.
1416
 twofa_text_group_required: "To ustawienie działa tylko wtedy, kiedy globalne ustawienie uwierzytelniania dwuskładnikowego jest ustawione na 'opcjonalne'. Aktualnie uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest wymagane dla wszystkich użytkowników."
1417
 twofa_text_group_disabled: "To ustawienie działa tylko wtedy, kiedy globalne ustawienie uwierzytelniania dwuskładnikowego jest ustawione na 'opcjonalne'. Aktualnie uwierzytelnienie dwuskładnikowe jest wyłączone."
1418

  
1419
 text_user_destroy_confirmation: "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć tego użytkownika i wszystkie odwołania do niego? Tej operacji nie można cofnąć. Zwykle zablokowanie użytkownika jest lepszym rozwiązaniem, niż jego całkowite usunięcie. Aby potwierdzić operację, podaj jego login (%{login}) poniżej."
1420
 text_project_destroy_enter_identifier: "Aby potwierdzić, podaj identyfikator projektu (%{identifier}) poniżej."