update_to_redmine-4_2_7_and_reorder_to_be_same_as__en__locale.patch

salman mp, 2022-09-20 19:49

Download (57.4 KB)

View differences:

config/locales/fa.yml (date 1663694996463)
19 19
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
20 20
  month_names: [~, ژانویه, فوریه, مارس, آوریل, مه, ژوئن, ژوئیه, اوت, سپتامبر, اکتبر, نوامبر, دسامبر]
21 21
  abbr_month_names: [~, ژان, فور, مار, آور, مه, ژوئن, ژوئیه, اوت, سپت, اکت, نوا, دسا]
22

 
23
  # Used in date_select and datime_select.
22
  # Used in date_select and datetime_select.
24 23
  order:
25 24
   - :year
26 25
   - :month
......
96 95
     gb: "گیگابایت"
97 96
     tb: "ترابایت"
98 97

 
99
# Used in array.to_sentence.
98
 # Used in array.to_sentence.
100 99
 support:
101 100
  array:
102 101
   sentence_connector: "و"
......
114 113
    invalid: "نادرست است"
115 114
    confirmation: "با تکرار آن برابر نیست"
116 115
    accepted: "باید پذیرفته شود"
117
    empty: "نمی‌تواند تهی باشد"
116
    empty: "نمی‌تواند خالی باشد"
118 117
    blank: "نمی‌تواند تهی باشد"
119 118
    too_long: "خیلی بلند است (بیشترین اندازه %{count} نویسه است)"
120 119
    too_short: "خیلی کوتاه است (کم‌ترین اندازه %{count} نویسه است)"
......
132 131
    greater_than_start_date: "باید از تاریخ آغاز بزرگ‌تر باشد"
133 132
    not_same_project: "متعلق به همان پروژه نیست"
134 133
    circular_dependency: "این ارتباط یک وابستگی دوری خواهد ساخت"
135
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "یک مسأله نمی‌تواند به یکی از زیر کارهایش پیوند بخورد"
134
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "یک مسأله نمی‌تواند به یکی از زیرکارهایش مرتبط شود"
136 135
    earlier_than_minimum_start_date: "به خاطر مسائل مقدم، نمی‌تواند قبل از %{date} باشد"
137 136
    not_a_regexp: "یک عبارت منظم معتبر نیست"
138
    open_issue_with_closed_parent: "یک مسأله باز نمی‌تواند به یک مسأله پدر بسته ضمیمه شود"
137
    open_issue_with_closed_parent: "یک مسأله باز نمی‌تواند زیرکار یک مسأله پدر بسته باشد"
139 138
    must_contain_uppercase: "باید شامل حروف بزرگ باشد (A-Z)"
140 139
    must_contain_lowercase: "باید شامل حروف کوچک باشد (a-z)"
141 140
    must_contain_digits: "باید شامل عدد باشد (0-9)"
......
194 193
 notice_new_password_must_be_different: گذرواژه جدید باید متفاوت از گذرواژه فعلی باشد
195 194
 notice_import_finished: "%{count} مورد وارد شده"
196 195
 notice_import_finished_with_errors: "نمی‌توان %{count} مورد از %{total} را وارد کرد"
196
 notice_issue_not_closable_by_open_tasks: نمی‌توان این مساله را بست. این مساله حداقل یک زیرمساله باز دارد.
197
 notice_issue_not_closable_by_blocking_issue: نمی‌توان این مساله را بست. این مساله حداقل توسط یک مساله سد شده‌است.
198
 notice_issue_not_reopenable_by_closed_parent_issue: این مساله را نمی‌توان دوباره باز کرد. مساله پدر این مساله بسته شده است.
199
 notice_invalid_watcher: 'ناظر نامعتبر: به دلیل نداشتن دسترسی مشاهده، کاربر هیچ آگاه‌سازی‌ای دریافت نمی‌کند.'
197 200

 
198 201
 error_can_t_load_default_data: "تنظیمات پیش‌فرض نمی‌تواند بار شود: %{value}"
199 202
 error_scm_not_found: "بخش یا بازبینی در مخزن پیدا نشد."
......
213 216
 error_workflow_copy_target: 'نوع مسأله(ها) یا نقش‌(های) مقصد را انتخاب کنید.'
214 217
 error_unable_delete_issue_status: 'وضعیت مسأله را نمی‌توان حذف کرد. (%{value})'
215 218
 error_unable_to_connect: "نمی‌توان متصل شد (%{value})"
219
 error_attachments_too_many: آپلود این پرونده امکان‌پذیر نیست. حداکثر تعداد پیوست هم‌زمان (%{max_number_of_files}) است
216 220
 error_attachment_too_big: "این پرونده نمی‌تواند بالاگذاری شود زیرا از بیشینه اندازه مجاز پرونده‌ها (%{max_size}) تجاوز می‌کند"
221
 error_bulk_download_size_too_big: نمی‌توان پیوست‌ها را باهم دریافت کرد. اندازه کل پرونده‌ها از حداکثر اندازه مجاز (%{max_size}) بیش‌تر است.
217 222
 error_session_expired: "نشست شما منقضی شده است. لطفاً دوباره وارد شوید."
223
 error_token_expired: "پیوند بازیابی گذرواژه شما منقضی شده است. لطفاً دوباره سعی کنید."
218 224
 warning_attachments_not_saved: "%{count} پرونده نتوانست ذخیره شود."
219 225
 error_password_expired: "گذرواژه‌ی شما منقضی شده است یا راه‌بر درخواست تغییر آن را داده است."
220 226
 error_invalid_file_encoding: "این پرونده یک پرونده با کدگذاری %{encoding} نیست"
......
227 233
 error_move_of_child_not_possible: "زیرمسأله %{child} نمی‌تواند به پروژه جدید منتقل شود: %{errors}"
228 234
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: "زمان صرف‌شده را نمی توان به یک مسأله که در حال حذف است اختصاص داد"
229 235
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: "تغییرات منجر به حذف خودکار مقادیر از یک یا چند فیلد در اشیاء انتخاب شده خواهد شد"
236
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: "نمی‌توان بیش از %{max_hours} ساعت در یک روز زمان ثبت کرد. (%{logged_hours} ساعت تا کنون زمان ثبت شده است)"
237
 error_can_not_delete_auth_source: "این شیوه احراز هویت در حال استفاده است و حذف آن امکان‌‌پذیر نیست."
238
 error_spent_on_future_date: "ثبت زمان برای روزهای آینده امکان‌پذیر نیست"
239
 error_not_allowed_to_log_time_for_other_users: "شما اجازه ثبت زمان برای سایر کاربران را ندارید"
240
 error_can_not_execute_macro_html: خطا در اجرای ماکروی <strong>%{name}</strong> (%{error})
241
 error_macro_does_not_accept_block: این ماکرو یک بلوک متنی را قبول نمی‌کند
242
 error_childpages_macro_no_argument: این ماکرو فقط در صفحات دانش‌نامه می‌تواند بدون ورودی، فراخوانی شود
243
 error_circular_inclusion: دور بی‌نهایت تشخیص داده شد
244
 error_page_not_found: صفحه پیدا نشد
245
 error_filename_required: نام فایل مورد نیاز است
246
 error_invalid_size_parameter: اندازه نامعتبر است
247
 error_attachment_not_found: پیوست %{name} یافت نشد
248
 error_invalid_authenticity_token: توکن اصالت فرم نامعتبر است
249
 error_query_statement_invalid: هنگام اجرای جستار خطایی رخ داده و ثبت شده است. لطفاً این خطا را به راه‌بر پی‌گیر گزارش دهید.
230 250

 
231 251
 mail_subject_lost_password: "گذرواژه حساب %{value} شما"
232 252
 mail_body_lost_password: 'برای تغییر گذرواژه خود، بر روی پیوند زیر کلیک کنید:'
253
 mail_body_lost_password_validity: 'توجه داشته باشید که شما فقط یک‌بار بوسیله این پیوند می‌توانند گذرواژه خود را تغییر دهید.'
233 254
 mail_subject_register: "فعال‌سازی حساب %{value} شما"
234 255
 mail_body_register: 'برای فعال‌سازی حساب خود، بر روی پیوند زیر کلیک کنید:'
235 256
 mail_body_account_information_external: "شما می‌توانید حساب %{value} خود را برای ورود به کار برید."
236 257
 mail_body_account_information: اطلاعات حساب شما
237 258
 mail_subject_account_activation_request: "درخواست فعال‌سازی حساب %{value}"
238
 mail_body_account_activation_request: "یک کاربر جدید (%{value}) ثبت نام کرده است. این حساب منتظر تأیید شماست:"
259
 mail_body_account_activation_request: "یک کاربر جدید (%{value}) ثبتنام کرده است. این حساب منتظر تأیید شماست:"
239 260
 mail_subject_reminder: "زمان رسیدگی به %{count} مسأله در %{days} روز آینده سر می‌رسد"
240 261
 mail_body_reminder: "زمان رسیدگی به %{count} مسأله که به شما واگذار شده است، در %{days} روز آینده سر می‌رسد:"
241 262
 mail_subject_wiki_content_added: "صفحه دانش‌نامه «%{id}» افزوده شد"
......
299 320
 field_mail_notification: آگاه‌سازی‌های رایانامه‌ای
300 321
 field_admin: راه‌بر
301 322
 field_last_login_on: آخرین ورود
323
 field_passwd_changed_on: آخرین تغییر گذرواژه
302 324
 field_language: زبان
303 325
 field_effective_date: تاریخ
304 326
 field_password: گذرواژه
305 327
 field_new_password: گذرواژه جدید
306 328
 field_password_confirmation: تکرار گذرواژه
307
 field_version: نسخه‌
329
 field_twofa_scheme: طرح احراز هویت دو عاملی
330
 field_version: نسخه
308 331
 field_type: نوع
309 332
 field_host: میزبان
310 333
 field_port: درگاه
......
347 370
 field_group_by: دسته بندی با
348 371
 field_sharing: اشتراک گذاری
349 372
 field_parent_issue: کار پدر
373
 field_parent_issue_subject: موضوع کار پدر
350 374
 field_member_of_group: "گروه مسئول"
351 375
 field_assigned_to_role: "نقش مسئول"
352 376
 field_text: بخش متنی
......
382 406
 field_full_width_layout: عرض تمام‌صفحه
383 407
 field_digest: قدرآزما
384 408
 field_default_assigned_to: مسئول پیش‌فرض
409
 field_recently_used_projects: تعداد پروژه‌های اخیر در پنجره انتخاب پروژه
410
 field_history_default_tab: برگه پیش‌فرض در سابقه مسأله
411
 field_unique_id: شناسه یکتا
412
 field_toolbar_language_options: زبان‌های برنامه‌نویسیِ قابل انتخاب در نوارابزار‌
385 413

 
386 414
 setting_app_title: عنوان برنامه
387 415
 setting_welcome_text: متن خوش‌آمد گویی
388 416
 setting_default_language: زبان پیش‌فرض
389 417
 setting_login_required: الزامی بودن ورود
390
 setting_self_registration: ثبت نام خود
391
 setting_show_custom_fields_on_registration: نمایش بخش‌های سفارشی در ثبت نام
418
 setting_self_registration: ثبتنام خود
419
 setting_show_custom_fields_on_registration: نمایش بخش‌های سفارشی در ثبتنام
392 420
 setting_attachment_max_size: بیشینه اندازه پیوست
421
 setting_bulk_download_max_size: حداکثر اندازه کل در دریافت همه پرونده‌ها
393 422
 setting_issues_export_limit: محدودیت صدور مسأله‌ها
394 423
 setting_mail_from: نشانی فرستنده رایانامه
395 424
 setting_bcc_recipients: گیرندگان رایانامه دیده نشوند (BCC)
......
397 426
 setting_host_name: نام میزبان و نشانی
398 427
 setting_text_formatting: قالب‌بندی متن
399 428
 setting_wiki_compression: فشرده‌سازی سابقه دانش‌نامه
400
 setting_feeds_limit: بیشینه تعداد موارد در خوراک‌های Atom
429
 setting_feeds_limit: بیشینه موارد در خوراک‌های Atom
401 430
 setting_default_projects_public: پروژه‌های جدید به صورت پیش‌فرض عمومی هستند
402 431
 setting_autofetch_changesets: دریافت خودکار تثبیت‌ها
403 432
 setting_sys_api_enabled: فعال‌سازی سرویس وب برای راه‌بر مخزن
......
416 445
 setting_protocol: قرارداد
417 446
 setting_per_page_options: گزینه‌های اندازه داده‌های هر صفحه
418 447
 setting_user_format: قالب نمایشی کاربران
419
 setting_activity_days_default: روزهای نمایش داده شده در خط زمان پروژه
420
 setting_display_subprojects_issues: پیش‌فرض نمایش مسأله‌های زیرپروژه در پروژه پدر
448
 setting_activity_days_default: روزهای نمایش داده شده در خط زمان
449
 setting_display_subprojects_issues: نمایش مسائل زیرپروژه در پروژه پدر
421 450
 setting_enabled_scm: فعال‌سازی SCM
422 451
 setting_mail_handler_body_delimiters: "بریدن رایانامه‌ها پس از یکی از این ردیف‌ها"
423 452
 setting_mail_handler_enable_regex: "فعال‌سازی عبارات منظم"
424 453
 setting_mail_handler_api_enabled: فعال‌سازی وب‌سرویس برای نامه‌های دریافتی
425 454
 setting_mail_handler_api_key: کلید API
455
 setting_mail_handler_preferred_body_part: قسمتی از رایانامه‌های چند بخشی (HTML) ترجیح داده شود
426 456
 setting_sys_api_key: کلید API وب‌سرویس مدیریت مخازن
427 457
 setting_sequential_project_identifiers: ساخت پشت سر هم شناسه پروژه
428 458
 setting_gravatar_enabled: کاربرد Gravatar برای عکس کاربر
......
430 460
 setting_diff_max_lines_displayed: بیشترین اندازه ردیف‌های تفاوت نشان داده شده
431 461
 setting_file_max_size_displayed: بیشترین اندازه پرونده‌های نمایش داده‌شده به صورت هم‌ردیف
432 462
 setting_repository_log_display_limit: بیشترین تعداد بازبینی‌های نمایش داده‌شده در گزارش پرونده
433
 setting_openid: اجازه ورود و ثبت نام با OpenID
463
 setting_openid: اجازه ورود و ثبتنام با OpenID
434 464
 setting_password_max_age: لزوم تغییر گذرواژه پس از
435 465
 setting_password_min_length: کم‌ترین اندازه گذرواژه
466
 setting_password_required_char_classes : مواردی که برای گذرواژه الزامی است
436 467
 setting_lost_password: اجازه بازنشانی گذرواژه با رایانامه
437 468
 setting_new_project_user_role_id: نقش داده‌شده به کاربری که راه‌بر نیست و پروژه می‌سازد
438 469
 setting_default_projects_modules: ابزارهای پیش‌فرض فعال برای پروژه‌های جدید
......
441 472
 setting_issue_done_ratio_issue_status: محاسبه بر اساس وضعیت مسأله
442 473
 setting_start_of_week: آغاز تقویم از
443 474
 setting_rest_api_enabled: فعال‌سازی وب سرویس‌های REST
444
 setting_cache_formatted_text: حفظ متون قالب‌بندی‌شده در نهان‌گاه
475
 setting_cache_formatted_text: ذخیره متون قالب‌بندی‌شده در نهان‌گاه (cache)
445 476
 setting_default_notification_option: آگاه‌سازی پیش‌فرض
446 477
 setting_commit_logtime_enabled: فعال‌سازی ثبت زمان صرف‌شده
447 478
 setting_commit_logtime_activity_id: دسته‌بندی زمان صرف‌شده
448 479
 setting_gantt_items_limit: بیشترین تعداد مسائل نمایش داده شده در نمودار گانت
480
 setting_gantt_months_limit: بیش‌ترین تعداد ماه نمایش داده‌شده در نمودار گانت
449 481
 setting_issue_group_assignment: اجازه واگذاری مسأله به گروه‌ها
450 482
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: استفاده از تاریخ جاری به عنوان تاریخ شروع برای مسأله‌های جدید
451 483
 setting_commit_cross_project_ref: اجازه ارجاع و حل مسأله‌های همه پروژه‌های دیگر
......
462 494
 setting_force_default_language_for_loggedin: الزام زبان پیش‌فرض برای کاربران واردشده
463 495
 setting_link_copied_issue: ارتباط مسائل در هنگام رونوشت
464 496
 setting_max_additional_emails: بیشینه تعداد نشانی‌های رایانامه
497
 setting_email_domains_allowed: دامنه‌های مجاز برای نشانی رایانامه
498
 setting_email_domains_denied: دامنه‌های غیرمجاز برای نشانی رایانامه
465 499
 setting_search_results_per_page: تعداد نتایج جستجو در صفحه
466 500
 setting_attachment_extensions_allowed: پسوندهای مجاز
467 501
 setting_attachment_extensions_denied: پسوندهای غیرمجاز
468 502
 setting_new_item_menu_tab: منوی پروژه برای ساخت اجزاء جدید
469 503
 setting_commit_logs_formatting: اِعمال قالب‌بندی متن روی پیام‌های تثبیت
470 504
 setting_timelog_required_fields: بخش‌های الزامی برای ثبت زمان
505
 setting_close_duplicate_issues: بستن مسأله‌های تکراری بصورت خودکار
506
 setting_time_entry_list_defaults: ستون‌های پیش‌فرض ثبت ساعت
507
 setting_timelog_accept_0_hours: امکان ثبت ساعت با صفر ساعت
508
 setting_timelog_max_hours_per_day: بیش‌ترین ساعتی که می‌توان در یک روز برای هر کاربر ثبت کرد
509
 setting_timelog_accept_future_dates: امکان ثبت زمان برای روزهای آینده
510
 setting_show_status_changes_in_mail_subject: نمایش تغییر وضعیت در موضوع آگاه‌سازی رایانامه‌ای
511
 setting_project_list_defaults: ستون‌های پیش‌فرض نمایش داده‌شده در پروژه‌ها
512
 setting_twofa: ورود دوعاملی
471 513

 
472 514
 permission_add_project: ساخت پروژه
473 515
 permission_add_subprojects: ساخت زیرپروژه
474 516
 permission_edit_project: ویرایش پروژه
475 517
 permission_close_project: بستن / بازگشایی پروژه
518
 permission_delete_project: حذف پروژه
476 519
 permission_select_project_modules: انتخاب ابزارهای پروژه
477 520
 permission_manage_members: مدیریت اعضا
478 521
 permission_manage_project_activities: مدیریت دسته‌بندی زمان‌های پروژه
......
481 524
 permission_view_issues: مشاهده مسأله‌ها
482 525
 permission_add_issues: افزودن مسأله‌ها
483 526
 permission_edit_issues: ویرایش مسأله‌ها
527
 permission_edit_own_issues: ویرایش مسأله‌های خود
484 528
 permission_copy_issues: رونوشت مسائل
485 529
 permission_manage_issue_relations: مدیریت ارتباط مسأله‌ها
486 530
 permission_set_issues_private: تنظیم مسأله‌ها به عمومی یا محرمانه
......
530 574
 permission_edit_own_messages: ویرایش پیام خود
531 575
 permission_delete_messages: حذف پیام‌ها
532 576
 permission_delete_own_messages: حذف پیام خود
577
 permission_view_message_watchers: مشاهده فهرست ناظرهای پیام
578
 permission_add_message_watchers: افزودن ناظرهای پیام
579
 permission_delete_message_watchers: حذف ناظرهای پیام
533 580
 permission_export_wiki_pages: صدور صفحه‌های دانش‌نامه
534 581
 permission_manage_subtasks: مدیریت زیرکارها
535 582
 permission_manage_related_issues: مدیریت مسأله‌های مرتبط
536 583
 permission_import_issues: وارد کردن مسائل
584
 permission_log_time_for_other_users: ثبت زمان برای سایر کاربران
537 585

 
538 586
 project_module_issue_tracking: پی‌گیری مسأله‌ها
539 587
 project_module_time_tracking: ‌مدیریت زمان
......
570 618
 label_issue_status_updated: وضعیت به‌روز شد
571 619
 label_issue_assigned_to_updated: مسئول به‌روز شد
572 620
 label_issue_priority_updated: اولویت به‌روز شد
621
 label_issue_fixed_version_updated: نسخه هدف به‌روز شد
573 622
 label_document: سند
574 623
 label_document_new: سند جدید
575 624
 label_document_plural: اسناد
......
601 650
 label_enumeration_new: مقدار جدید
602 651
 label_information: اطلاعات
603 652
 label_information_plural: اطلاعات
604
 label_register: ثبت نام
653
 label_register: ثبتنام
605 654
 label_login_with_open_id_option: یا با OpenID وارد شوید
606 655
 label_password_lost: بازیابی گذرواژه
607 656
 label_password_required: برای ادامه، گذرواژه خود را تایید کنید
......
613 662
 label_login: ورود
614 663
 label_logout: خروج
615 664
 label_help: راهنما
616
 label_reported_issues: مسأله‌های گزارش شده
665
 label_reported_issues: مسأله‌های ثبت شده
617 666
 label_assigned_issues: مسائل واگذارشده
618 667
 label_assigned_to_me_issues: مسأله‌های واگذارشده به من
668
 label_updated_issues: مسائل به‌روزشده
619 669
 label_last_login: آخرین ورود
620 670
 label_registered_on: ثبت‌نام‌شده در
621 671
 label_activity: خط زمان
......
665 715
 label_version: نسخه
666 716
 label_version_new: نسخه جدید
667 717
 label_version_plural: نسخه‌ها
718
 label_version_and_files: نسخه‌ها (%{count}) و پرونده‌ها
668 719
 label_close_versions: بستن نسخه‌های انجام شده
669 720
 label_confirmation: تأیید
670 721
 label_export_to: 'قالب‌های دیگر:'
......
734 785
 label_in: در
735 786
 label_today: امروز
736 787
 label_yesterday: دیروز
788
 label_tomorrow: فردا
737 789
 label_this_week: این هفته
738 790
 label_last_week: هفته قبل
791
 label_next_week: هفته آینده
739 792
 label_last_n_weeks: "%{count} هفته گذشته"
740 793
 label_last_n_days: "%{count} روز گذشته"
741 794
 label_this_month: این ماه
742 795
 label_last_month: ماه قبل
796
 label_next_month: ماه آینده
743 797
 label_this_year: امسال
744 798
 label_date_range: بازه تاریخ
745 799
 label_less_than_ago: قبل از چند روز پیش
......
747 801
 label_ago: روز قبل
748 802
 label_contains: شامل
749 803
 label_not_contains: فاقد
804
 label_starts_with: شروع با
805
 label_ends_with: پایان با
750 806
 label_any_issues_in_project: هر مسأله‌ای در پروژه
751 807
 label_any_issues_not_in_project: هر مسأله‌ای بیرون پروژه
752 808
 label_no_issues_in_project: مسأله‌ای در پروژه وجود ندارد
......
772 828
 label_latest_revision_plural: آخرین بازبینی‌ها
773 829
 label_view_revisions: مشاهده بازبینی‌ها
774 830
 label_view_all_revisions: مشاهده همه بازبینی‌ها
831
 label_x_revisions: "%{count} بازبینی"
775 832
 label_max_size: بیشترین اندازه
776 833
 label_sort_highest: بردن به آغاز
777 834
 label_sort_higher: بردن به بالا
......
821 878
 label_relation_new: ارتباط جدید
822 879
 label_relation_delete: حذف ارتباط
823 880
 label_relates_to: مرتبط با
881
 label_delete_link_to_subtask: حذف پیوند به زیرکار
824 882
 label_duplicates: تکرارکننده
825 883
 label_duplicated_by: تکرارشونده
826 884
 label_blocks: سدکننده
......
831 889
 label_copied_from: رونوشت از
832 890
 label_stay_logged_in: وارد‌شده بمانید
833 891
 label_disabled: غیرفعال
892
 label_optional: انتخابی
834 893
 label_show_completed_versions: نمایش نسخه‌های انجام‌شده
835 894
 label_me: من
836 895
 label_board: انجمن
......
869 928
 label_bulk_edit_selected_time_entries: ویرایش دسته‌جمعی ورودی‌های زمان انتخاب‌شده
870 929
 label_theme: پوسته
871 930
 label_default: پیش‌فرض
872
 label_search_titles_only: عنوان نام‌ها جست‌وجو شود
931
 label_search_titles_only: فقط عنوان‌ها جست‌وجو شود
873 932
 label_user_mail_option_all: "برای هر رویداد در همه پروژه‌ها"
874 933
 label_user_mail_option_selected: "برای هر رویداد تنها در پروژه‌های انتخاب‌شده..."
875 934
 label_user_mail_option_none: "هیچ رویدادی"
876 935
 label_user_mail_option_only_my_events: "تنها برای چیزهایی که ناظر هستم یا در آن‌ها درگیر هستم"
877 936
 label_user_mail_option_only_assigned: "تنها برای چیزهایی که به من واگذار شده"
878
 label_user_mail_option_only_owner: "تنها برای چیزهایی که من دارنده آن‌ها هستم"
937
 label_user_mail_option_only_owner: "تنها برای چیزهایی که من ایجاد کرده‌ام"
879 938
 label_user_mail_no_self_notified: "نمی‌خواهم از تغییراتی که خودم می‌دهم آگاه شوم"
939
 label_user_mail_notify_about_high_priority_issues_html: مرا در مورد مسایلی با اولویت <em>%{prio}</em> و بالاتر، آگاه کن
880 940
 label_registration_activation_by_email: فعال‌سازی حساب با رایانامه
881 941
 label_registration_manual_activation: فعال‌سازی دستی حساب
882 942
 label_registration_automatic_activation: فعال‌سازی خودکار حساب
......
886 946
 label_general: عمومی
887 947
 label_scm: SCM
888 948
 label_plugins: افزونه‌ها
949
 label_ldap: LDAP
889 950
 label_ldap_authentication: احراز هویت LDAP
951
 label_ldaps_verify_none: LDAPS (بدون بررسی گواهی‌نامه)
952
 label_ldaps_verify_peer: LDAPS
953
 label_ldaps_warning: پیش‌نهاد می‌شود که از یک ارتباط رمزنگاری‌شده LDAPS با بررسی گواهی‌نامه استفاده کنید تا از هر گونه دستکاری اطلاعات در زمان احراز هویت جلوگیری کنید.
890 954
 label_downloads_abbr: دریافت
891 955
 label_optional_description: توضیح اختیاری
892 956
 label_add_another_file: افزودن پرونده دیگر
......
896 960
 label_incoming_emails: رایانامه‌های دریافتی
897 961
 label_generate_key: ساخت کلید
898 962
 label_issue_watchers: ناظرها
963
 label_message_watchers: ناظرها
899 964
 label_example: نمونه
900 965
 label_display: نمایش
901 966
 label_sort: مرتب‌سازی
902 967
 label_ascending: افزایشی
903 968
 label_descending: کاهشی
904 969
 label_date_from_to: از %{start} تا %{end}
970
 label_days_to_html: "%{days} روز تا %{date}"
905 971
 label_wiki_content_added: صفحه دانش‌نامه افزوده شد
906 972
 label_wiki_content_updated: صفحه دانش‌نامه به‌روز شد
907 973
 label_group: گروه
......
912 978
 label_time_entry_plural: زمان صرف‌شده
913 979
 label_version_sharing_none: بدون اشتراک
914 980
 label_version_sharing_descendants: با زیر پروژه‌ها
915
 label_version_sharing_hierarchy: با رشته پروژه‌ها
981
 label_version_sharing_hierarchy: با سلسله مراتب پروژه
916 982
 label_version_sharing_tree: با درخت پروژه
917 983
 label_version_sharing_system: با همه پروژه‌ها
918 984
 label_update_issue_done_ratios: به‌روزرسانی اندازه انجام شده مسأله
......
925 991
 label_api_access_key_created_on: "کلید دست‌رسی API در %{value} پیش ساخته شده است"
926 992
 label_profile: نمایه
927 993
 label_subtask_plural: زیرکار
928
 label_project_copy_notifications: در هنگام رونویسی پروژه رایانامه‌های آگاه‌سازی را بفرست
994
 label_project_copy_notifications: در هنگام رونویسی، پروژه رایانامه‌های آگاه‌سازی را بفرست
995
 label_import_notifications: در هنگام وارد کردن، رایانامه‌های آگاه‌سازی را بفرست
929 996
 label_principal_search: "جست‌وجو برای کاربر یا دسته:"
930 997
 label_user_search: "جست‌وجو برای کاربر:"
931 998
 label_additional_workflow_transitions_for_author: وقتی که کاربر همان نویسنده باشد، انتقال‌های اضافی که مجاز است
......
933 1000
 label_issues_visibility_all: همه مسأله‌ها
934 1001
 label_issues_visibility_public: همه مسأله‌های غیرمحرمانه
935 1002
 label_issues_visibility_own: مسأله‌هایی که کاربر، سازنده یا مسئول آن‌ها است
936
 label_git_report_last_commit: گزارش تثبیت‌های اخیر برای پرونده‌ها و پوشه‌ها
1003
 label_git_report_last_commit: نمایش اطلاعات تثبیت آخر در مقابل پرونده‌ها و پوشه‌ها
937 1004
 label_parent_revision: پدر
938 1005
 label_child_revision: فرزند
939 1006
 label_export_options: "%{export_format} گزینه‌های صدور"
......
947 1014
 label_fields_permissions: مجوزهای بخش‌ها
948 1015
 label_readonly: فقط‌خواندنی
949 1016
 label_required: الزامی
1017
 label_required_lower: الزامی
950 1018
 label_hidden: مخفی
951 1019
 label_attribute_of_project: "%{name} پروژه"
952 1020
 label_attribute_of_issue: "%{name} مسأله"
......
977 1045
 label_users_visibility_all: همه کاربران فعال
978 1046
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: اعضای پروژه‌های قابل مشاهده
979 1047
 label_edit_attachments: ویرایش پرونده‌های پیوست
1048
 label_download_all_attachments: دریافت همه پیوست‌ها
980 1049
 label_link_copied_issue: پیوند مسائل رونوشت شده
981 1050
 label_ask: پرسش
982 1051
 label_search_attachments_yes: جستجو در نام پیوست‌ها و توضیحاتشان
......
997 1066
 label_member_management_all_roles: همه نقش‌ها
998 1067
 label_member_management_selected_roles_only: فقط این نقش‌ها
999 1068
 label_import_issues: ورود مسائل
1069
 permission_import_time_entries: ورود زمان‌ها
1000 1070
 label_select_file_to_import: انتخاب پرونده برای وارد کردن
1001 1071
 label_fields_separator: جداکننده‌ی بخش‌ها
1002 1072
 label_fields_wrapper: بسته‌بندی بخش‌ها
......
1006 1076
 label_quote_char: نقل قول
1007 1077
 label_double_quote_char: نقل قول دوتایی
1008 1078
 label_fields_mapping: نگاشت بخش‌ها
1079
 label_relations_mapping: نگاشت ارتباطات
1009 1080
 label_file_content_preview: نمایش محتویات بخش
1010 1081
 label_create_missing_values: ساختن مقادیر ناموجود
1011 1082
 label_api: API
......
1018 1089
 label_font_default: قلم پیش‌فرض
1019 1090
 label_font_monospace: قلم یکنواخت
1020 1091
 label_font_proportional: قلم متناسب
1092
 label_optgroup_bookmarks: منتخب
1093
 label_optgroup_others: سایر پروژه‌ها
1094
 label_optgroup_recents: اخیراً دیده‌شده
1021 1095
 label_last_notes: آخرین یادداشت‌ها
1096
 label_nothing_to_preview: محتوایی برای مشاهده وجود ندارد
1097
 label_inherited_from_parent_project: "ارث‌بری از پروژه پدر"
1098
 label_inherited_from_group: "ارث‌بری از گروه %{name}"
1099
 label_trackers_description: توضیحات انواع مسأله
1100
 label_open_trackers_description: نمایش توضیحات تمامی انواع مسأله
1101
 label_preferred_body_part_text: متن
1102
 label_preferred_body_part_html: HTML (آزمایشی)
1103
 label_issue_history_properties: تغییرات بخش‌ها
1104
 label_issue_history_notes: یادداشت
1105
 label_last_tab_visited: آخرین برگه مشاهده‌شده
1106
 label_password_char_class_uppercase: حروف بزرگ
1107
 label_password_char_class_lowercase: حروف کوچک
1108
 label_password_char_class_digits: اعداد
1109
 label_password_char_class_special_chars: نویسه‌های خاص
1110
 label_display_type: نمایش نتایج بصورت
1111
 label_display_type_list: جدول
1112
 label_display_type_board: فهرست
1113
 label_my_bookmarks: منتخب من
1114
 label_assign_to_me: واگذاری به من
1022 1115

 
1023 1116
 button_login: ورود
1024 1117
 button_submit: ثبت
......
1047 1140
 button_back: عقب
1048 1141
 button_cancel: لغو
1049 1142
 button_activate: فعال‌سازی
1143
 button_disable: غیرفعال
1050 1144
 button_sort: مرتب‌سازی
1051
 button_log_time: زمان‌نویسی
1145
 button_log_time: ثبت زمان
1052 1146
 button_rollback: عقب‌گرد به این نسخه
1053 1147
 button_watch: نظارت
1054 1148
 button_unwatch: لغو نظارت
......
1060 1154
 button_change_password: تغییر گذرواژه
1061 1155
 button_copy: رونوشت
1062 1156
 button_copy_and_follow: رونوشت و ادامه
1157
 button_copy_link: کپی پیوند
1063 1158
 button_annotate: حاشیه‌نگاری
1159
 button_fetch_changesets: دریافت تثبیت‌ها
1064 1160
 button_update: به‌روزرسانی
1065 1161
 button_configure: تنظیمات
1066 1162
 button_quote: نقل قول
......
1071 1167
 button_delete_my_account: حذف حسابم
1072 1168
 button_close: بستن
1073 1169
 button_reopen: بازگشایی
1074
 button_import: وارد کردن مسائل
1170
 button_import: وارد کردن
1171
 button_project_bookmark: افزودن منتخب
1172
 button_project_bookmark_delete: حذف منتخب
1075 1173
 button_filter: غربال
1174
 button_actions: فعالیت‌ها
1175
 button_add_subtask: افزودن زیرکار
1076 1176

 
1077 1177
 status_active: فعال
1078 1178
 status_registered: ثبت‌نام‌شده
......
1088 1188

 
1089 1189
 field_active: فعال
1090 1190

 
1091
 text_select_mail_notifications: عمل‌هایی که برای آن‌ها باید رایانامه فرستاده شود را انتخاب کنید.
1191
 text_select_mail_notifications: رویدادهایی که برای آن‌ها باید رایانامه فرستاده شود را انتخاب کنید.
1092 1192
 text_regexp_info: برای نمونه ^[A-Z0-9]+$
1093 1193
 text_project_destroy_confirmation: آیا واقعاً می‌خواهید این پروژه و همه داده‌های آن را حذف کنید؟
1094 1194
 text_subprojects_destroy_warning: "زیرپروژه‌های آن: %{value} هم حذف خواهند شد."
......
1105 1205
 text_project_identifier_info: 'تنها حروف کوچک (a-z)، ارقام، خط تیره (-) و زیرخط (_) مجاز است.<br />پس از ذخیره‌سازی، شناسه نمی‌تواند تغییر کند.'
1106 1206
 text_caracters_maximum: "بیش‌ترین اندازه %{count} است."
1107 1207
 text_caracters_minimum: "کم‌ترین اندازه %{count} است."
1208
 text_characters_must_contain: "موارد الزامی: %{character_classes}."
1108 1209
 text_length_between: "باید میان %{min} و %{max} نویسه باشد."
1109 1210
 text_tracker_no_workflow: هیچ گردش کاری برای این نوع مسأله مشخص نشده است
1211
 text_role_no_workflow: گردش کاری برای این نقش تعریف نشده‌است
1212
 text_status_no_workflow: هیچ نوع مسأله‌ای از این وضعیت در گردش کار استفاده نکرده‌است
1110 1213
 text_unallowed_characters: نویسه‌های ممنوع
1111 1214
 text_comma_separated: چند مقدار مجاز است (با «,» از هم جدا شوند).
1112 1215
 text_line_separated: چند مقدار مجاز است (هر مقدار در یک خط).
1113 1216
 text_issues_ref_in_commit_messages: ارجاع به مسأله‌ها و بستن مسأله‌ها در پیام‌های تثبیت
1114
 text_issue_added: "مسأله %{id} توسط %{author} گزارش شد."
1217
 text_issue_added: "مسأله %{id} توسط %{author} افزوده شد."
1115 1218
 text_issue_updated: "مسأله %{id} توسط %{author} به‌روز شد."
1116 1219
 text_wiki_destroy_confirmation: آیا واقعاً می‌خواهید دانش‌نامه و همه محتوای آن را حذف کنید؟
1117 1220
 text_issue_category_destroy_question: "برخی مسأله‌ها (%{count}) به این دسته واگذار شده‌اند. می‌خواهید چه کنید؟"
......
1130 1233
 text_file_repository_writable: پوشه پیوست‌ها نوشتنی است
1131 1234
 text_plugin_assets_writable: پوشه دارایی‌های افزونه‌ها نوشتنی است
1132 1235
 text_minimagick_available: MiniMagick در دست‌رس است (اختیاری)
1133
 text_convert_available: ImageMagick convert در دست‌رس است (اختیاری)
1134
 text_destroy_time_entries_question: "%{hours} ساعت روی مسأله‌هایی که می‌خواهید حذف کنید کار گزارش شده است. می‌خواهید چه کنید؟"
1135
 text_destroy_time_entries: ساعت‌های گزارش شده حذف شوند
1136
 text_assign_time_entries_to_project: ساعت‌های گزارش شده به پروژه واگذار شوند
1137
 text_reassign_time_entries: 'ساعت‌های گزارش شده به این مسأله واگذار شوند:'
1236
 text_convert_available: تبدیل ImageMagick در دست‌رس است (اختیاری)
1237
 text_gs_available: پشتیبانی ImageMagick PDF موجود است (اختیاری)
1238
 text_destroy_time_entries_question: "روی مسأله‌هایی که می‌خواهید حذف کنید، %{hours} ساعت زمان ثبت شده است. می‌خواهید چه‌کار کنید؟"
1239
 text_destroy_time_entries: ساعت‌های ثبت شده حذف شوند
1240
 text_assign_time_entries_to_project: ساعت‌های ثبت شده به پروژه واگذار شوند
1241
 text_reassign_time_entries: 'ساعت‌های ثبت شده به این مسأله واگذار شوند:'
1138 1242
 text_user_wrote: "%{value} نوشت:"
1139 1243
 text_user_wrote_in: "%{value} نوشت در %{link}:"
1140 1244
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} مورد از مقدار «%{name}» استفاده کرده‌اند."
......
1163 1267
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: "یادداشت‌های من را اضافه کن و بقیه تغییراتم را دور بریز"
1164 1268
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "همه تغییراتم را دور بریز و پیوند %{link} را دوباره نمایش بده"
1165 1269
 text_account_destroy_confirmation: "آیا مطمئن هستید که می‌خواهید پیش بروید?\nحساب شما به طور دائمی حذف می‌شود، بدون هر گونه راه فعال‌سازی مجددش."
1166
 text_session_expiration_settings: "هشدار: تغییر این تنظیمات ممکن است نشست‌های جاری را منقضی کند، از جمله نشست شما را."
1270
 text_session_expiration_settings: "هشدار: تغییر این تنظیمات ممکن است نشست‌های جاری (از جمله همین نشست) را منقضی کند."
1167 1271
 text_project_closed: این پروژه بسته و فقط‌خواندنی است.
1168
 text_turning_multiple_off: "اگر چند مقدار را غیرفعال کنید چند مقدار حذف خواهد شد تا فقط یک مقدار در هر مورد باقی بماند."
1272
 text_turning_multiple_off: "اگر این گزینه را غیرفعال کنید، در بخش‌های سفارشیِ ذخیره‌شده، فقط یک مقدار باقی خواهد ماند و بقیه موارد حذف خواهند شد."
1273
 text_select_apply_tracker: "انتخاب نوع مسأله"
1274
 text_avatar_server_config_html: خادم فعلی آواتار <a href="%{url}">%{url}</a> می‌باشد. شما می‌توانید آن را در config/configuration.yml تغییر دهید.
1275
 text_no_subject: بدون موضوع
1276

 
1169 1277

 
1170 1278
 default_role_manager: مدیر
1171 1279
 default_role_developer: برنامه‌نویس
......
1208 1316
 description_issue_category_reassign: انتخاب دسته مسأله
1209 1317
 description_wiki_subpages_reassign: انتخاب صفحه پدر جدید
1210 1318
 text_repository_identifier_info: 'تنها حروف کوچک (a-z)، ارقام، خط تیره (-) و زیرخط (_) مجاز است و باید با یک حرف کوچک شروع شود.<br />پس از ذخیره‌سازی، شناسه نمی‌تواند تغییر کند.'
1211
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: "نمی‌توان بیش از %{max_hours} ساعت در یک روز زمان ثبت کرد. (%{logged_hours} ساعت تا کنون زمان ثبت شده است)"
1212
 error_can_not_delete_auth_source: "این شیوه احراز هویت در حال استفاده است و حذف آن امکان‌‌پذیر نیست."
1213
 setting_close_duplicate_issues: بستن مسأله‌های تکراری بصورت خودکار
1214
 setting_time_entry_list_defaults: ستون‌های پیش‌فرض ثبت ساعت
1215
 setting_timelog_accept_0_hours: پذیرفتن ثبت ساعت با صفر ساعت
1216
 setting_timelog_max_hours_per_day: بیش‌ترین ساعتی که می‌توان در یک روز برای هر کاربر ثبت کرد
1217
 label_x_revisions: "%{count} بازبینی"
1218
 button_actions: فعالیت‌ها
1219
 mail_body_lost_password_validity: 'توجه داشته باشید که شما فقط یک‌بار بوسیله این پیوند می‌توانند گذرواژه خود را تغییر دهید.'
1220 1319
 text_login_required_html: زمانی که نیاز به احرازهویت نباشد، پروژه‌های عمومی و محتوای آن‌ها در دسترس خواهند بود. شما می‌توانید <a href="%{anonymous_role_path}">دسترسی افراد ناشناس را ویرایش کنید</a>
1221 1320
 label_login_required_yes: "بله"
1222 1321
 label_login_required_no: "خیر، اجازه دسترسی ناشناس به پروژه‌های عمومی داده شود"
1223 1322
 text_project_is_public_non_member: پروژه‌های عمومی و محتوای آنان برای همه کاربران وارد شده قابل دسترسی خواهد بود.
1224
 text_project_is_public_anonymous: پروژه‌های عمومی و محتوای آنان برای همگان باز خواهد بود.
1225
 label_version_and_files: نسخه‌ها (%{count}) و پرونده‌ها
1226
 label_ldap: LDAP
1227
 label_ldaps_verify_none: LDAPS (بدون بررسی گواهی‌نامه)
1228
 label_ldaps_verify_peer: LDAPS
1229
 label_ldaps_warning: پیش‌نهاد می‌شود که از یک ارتباط رمزنگاری‌شده LDAPS با بررسی گواهی‌نامه استفاده کنید تا از هر گونه دستکاری اطلاعات در زمان احراز هویت جلوگیری کنید.
1230
 label_nothing_to_preview: محتوایی برای مشاهده وجود ندارد
1231
 error_token_expired: "پیوند بازیابی گذرواژه شما منقضی شده است. لطفاً دوباره سعی کنید."
1232
 error_spent_on_future_date: "ثبت زمان برای روزهای آینده امکان‌پذیر نیست"
1233
 setting_timelog_accept_future_dates: پذیرفتن ثبت زمان برای روزهای آینده
1234
 label_delete_link_to_subtask: حذف پیوند به زیرکار
1235
 error_not_allowed_to_log_time_for_other_users: "شما اجازه ثبت زمان برای سایر کاربران را ندارید"
1236
 permission_log_time_for_other_users: ثبت زمان برای سایر کاربران
1237
 label_tomorrow: فردا
1238
 label_next_week: هفته آینده
1239
 label_next_month: ماه آینده
1240
 text_role_no_workflow: گردش کاری برای این نقش تعریف نشده‌است
1241
 text_status_no_workflow: هیچ نوع مسأله‌ای از این وضعیت در گردش کار استفاده نکرده‌است
1242
 setting_mail_handler_preferred_body_part: قسمتی از رایانامه‌های چند بخشی (HTML) ترجیح داده شود
1243
 setting_show_status_changes_in_mail_subject: نمایش تغییر وضعیت در موضوع آگاه‌سازی رایانامه‌ای
1244
 label_inherited_from_parent_project: "ارث‌بری از پروژه پدر"
1245
 label_inherited_from_group: "ارث‌بری از گروه %{name}"
1246
 label_trackers_description: توضیحات انواع مسأله
1247
 label_open_trackers_description: نمایش توضیحات تمامی انواع مسأله
1248
 label_preferred_body_part_text: متن
1249
 label_preferred_body_part_html: HTML (آزمایشی)
1250
 field_parent_issue_subject: موضوع کار پدر
1251
 permission_edit_own_issues: ویرایش مسأله‌های خود
1252
 text_select_apply_tracker: "انتخاب نوع مسأله"
1253
 label_updated_issues: مسائل به‌روزشده
1254
 text_avatar_server_config_html: خادم فعلی آواتار <a href="%{url}">%{url}</a> می‌باشد. شما می‌توانید آن را در config/configuration.yml تغییر دهید.
1255
 setting_gantt_months_limit: بیش‌ترین تعداد ماه نمایش داده‌شده در نمودار گانت
1256
 permission_import_time_entries: ورود زمان‌ها
1257
 label_import_notifications: در هنگام وارد کردن ، رایانامه‌های آگاه‌سازی را بفرست
1258
 text_gs_available: پشتیبانی ImageMagick PDF موجود است (اختیاری)
1259
 field_recently_used_projects: تعداد پروژه‌های اخیر در پنجره انتخاب پروژه
1260
 label_optgroup_bookmarks: منتخب
1261
 label_optgroup_others: سایر پروژه‌ها
1262
 label_optgroup_recents: اخیراً دیده‌شده
1263
 button_project_bookmark: افزودن منتخب
1264
 button_project_bookmark_delete: حذف منتخب
1265
 field_history_default_tab: برگه پیش‌فرض در سابقه مسأله
1266
 label_issue_history_properties: تغییرات بخش‌ها
1267
 label_issue_history_notes: یادداشت
1268
 label_last_tab_visited: آخرین برگه مشاهده‌شده
1269
 field_unique_id: شناسه یکتا
1270
 text_no_subject: بدون موضوع
1271
 setting_password_required_char_classes : مواردی که برای پسورد الزامی است
1272
 label_password_char_class_uppercase: حروف بزرگ
1273
 label_password_char_class_lowercase: حروف کوچک
1274
 label_password_char_class_digits: اعداد
1275
 label_password_char_class_special_chars: نویسه‌های خاص
1276
 text_characters_must_contain: "موارد الزامی %{character_classes}."
1277
 label_starts_with: شروع با
1278
 label_ends_with: پایان با
1279
 label_issue_fixed_version_updated: نسخه هدف به‌روز شد
1280
 setting_project_list_defaults: ستون‌های پیش‌فرض نمایش داده‌شده در پروژه‌ها
1281
 label_display_type: نمایش نتایج بصورت
1282
 label_display_type_list: جدول
1283
 label_display_type_board: فهرست
1284
 label_my_bookmarks: منتخبین من
1323
 text_project_is_public_anonymous: پروژه‌های عمومی و محتوای آنان برای همه در دسترس خواهد بود.
1285 1324
 label_import_time_entries: ورود زمان‌ها
1286
 field_toolbar_language_options: Code highlighting toolbar languages
1287
 label_user_mail_notify_about_high_priority_issues_html: Also notify me about issues
1288
  with a priority of <em>%{prio}</em> or higher
1289
 label_assign_to_me: Assign to me
1290
 notice_issue_not_closable_by_open_tasks: This issue cannot be closed because it has
1291
  at least one open subtask.
1292
 notice_issue_not_closable_by_blocking_issue: This issue cannot be closed because it
1293
  is blocked by at least one open issue.
1294
 notice_issue_not_reopenable_by_closed_parent_issue: This issue cannot be reopened
1295
  because its parent issue is closed.
1296
 error_bulk_download_size_too_big: These attachments cannot be bulk downloaded because
1297
  the total file size exceeds the maximum allowed size (%{max_size})
1298
 setting_bulk_download_max_size: Maximum total size for bulk download
1299
 label_download_all_attachments: Download all files
1300
 error_attachments_too_many: This file cannot be uploaded because it exceeds the maximum
1301
  number of files that can be attached simultaneously (%{max_number_of_files})
1302
 setting_email_domains_allowed: Allowed email domains
1303
 setting_email_domains_denied: Disallowed email domains
1304
 field_passwd_changed_on: Password last changed
1305
 label_relations_mapping: Relations mapping
1306
 label_import_users: Import users
1307
 label_days_to_html: "%{days} days up to %{date}"
1308
 setting_twofa: Two-factor authentication
1309
 label_optional: optional
1310
 label_required_lower: required
1311
 button_disable: Disable
1312
 twofa__totp__name: Authenticator app
1313
 twofa__totp__text_pairing_info_html: Scan this QR code or enter the plain text key
1314
  into a TOTP app (e.g. <a href="https://support.google.com/accounts/answer/1066447">Google
1315
  Authenticator</a>, <a href="https://authy.com/download/">Authy</a>, <a href="https://guide.duo.com/third-party-accounts">Duo
1316
  Mobile</a>) and enter the code in the field below to activate two-factor authentication.
1317
 twofa__totp__label_plain_text_key: Plain text key
1318
 twofa__totp__label_activate: Enable authenticator app
1319
 twofa_currently_active: 'Currently active: %{twofa_scheme_name}'
1320
 twofa_not_active: Not activated
1321
 twofa_label_code: Code
1322
 twofa_hint_disabled_html: Setting <strong>%{label}</strong> will deactivate and unpair
1323
  two-factor authentication devices for all users.
1324
 twofa_hint_required_html: Setting <strong>%{label}</strong> will require all users
1325
  to set up two-factor authentication at their next login.
1326
 twofa_label_setup: Enable two-factor authentication
1327
 twofa_label_deactivation_confirmation: Disable two-factor authentication
1328
 twofa_notice_select: 'Please select the two-factor scheme you would like to use:'
1329
 twofa_warning_require: The administrator requires you to enable two-factor authentication.
1330
 twofa_activated: Two-factor authentication successfully enabled. It is recommended
1331
  to <a data-method="post" href="%{bc_path}">generate backup codes</a> for your account.
1332
 twofa_deactivated: Two-factor authentication disabled.
1333
 twofa_mail_body_security_notification_paired: Two-factor authentication successfully
1334
  enabled using %{field}.
1335
 twofa_mail_body_security_notification_unpaired: Two-factor authentication disabled
1336
  for your account.
1337
 twofa_mail_body_backup_codes_generated: New two-factor authentication backup codes
1338
  generated.
1339
 twofa_mail_body_backup_code_used: A two-factor authentication backup code has been
1340
  used.
1341
 twofa_invalid_code: Code is invalid or outdated.
1342
 twofa_label_enter_otp: Please enter your two-factor authentication code.
1343
 twofa_too_many_tries: Too many tries.
1344
 twofa_resend_code: Resend code
1345
 twofa_code_sent: An authentication code has been sent to you.
1346
 twofa_generate_backup_codes: Generate backup codes
1347
 twofa_text_generate_backup_codes_confirmation: This will invalidate all existing backup
1348
  codes and generate new ones. Would you like to continue?
1349
 twofa_notice_backup_codes_generated: Your backup codes have been generated.
1350
 twofa_warning_backup_codes_generated_invalidated: New backup codes have been generated.
1351
  Your existing codes from %{time} are now invalid.
1352
 twofa_label_backup_codes: Two-factor authentication backup codes
1353
 twofa_text_backup_codes_hint: Use these codes instead of a one-time password should
1354
  you not have access to your second factor. Each code can only be used once. It is
1355
  recommended to print and store them in a safe place.
1356
 twofa_text_backup_codes_created_at: Backup codes generated %{datetime}.
1357
 twofa_backup_codes_already_shown: Backup codes cannot be shown again, please <a data-method="post"
1358
  href="%{bc_path}">generate new backup codes</a> if required.
1359
 error_can_not_execute_macro_html: Error executing the <strong>%{name}</strong> macro
1360
  (%{error})
1361
 error_macro_does_not_accept_block: This macro does not accept a block of text
1362
 error_childpages_macro_no_argument: With no argument, this macro can be called from
1363
  wiki pages only
1364
 error_circular_inclusion: Circular inclusion detected
1365
 error_page_not_found: Page not found
1366
 error_filename_required: Filename required
1367
 error_invalid_size_parameter: Invalid size parameter
1368
 error_attachment_not_found: Attachment %{name} not found
1369
 permission_delete_project: Delete the project
1370
 field_twofa_scheme: Two-factor authentication scheme
1371
 text_user_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete this user and remove
1372
  all references to them? This cannot be undone. Often, locking a user instead of
1373
  deleting them is the better solution. To confirm, please enter their login (%{login})
1374
  below.
1375
 text_project_destroy_enter_identifier: To confirm, please enter the project's identifier
1376
  (%{identifier}) below.
1377
 button_add_subtask: Add subtask
1378
 notice_invalid_watcher: 'Invalid watcher: User will not receive any notifications
1379
  because it does not have access to view this object.'
1380
 button_fetch_changesets: Fetch commits
1381
 permission_view_message_watchers: View message watchers list
1382
 permission_add_message_watchers: Add message watchers
1383
 permission_delete_message_watchers: Delete message watchers
1384
 label_message_watchers: Watchers
1385
 button_copy_link: Copy link
1386
 error_invalid_authenticity_token: Invalid form authenticity token.
1387
 error_query_statement_invalid: An error occurred while executing the query and has
1388
  been logged. Please report this error to your Redmine administrator.
1325
 label_import_users: وارد کردن فهرست کاربران
1326

 
1327
 twofa__totp__name: برنامک احراز هویت
1328
 twofa__totp__text_pairing_info_html: لطفا کد QR را را در یک برنامه TOTP اسکن کنید یا کلید متنی را در آن وارد کنید (به عنوان مثال <a href="https://support.google.com/accounts/answer/1066447"> Google
1329
  Authenticator </a>، <a href="https://authy.com/download/"> Authy </a>، <a href = "https://guide.duo.com/third-party-accounts" > Duo
1330
  Mobile </a>) سپس کدی که برنامه در اختیار شما می‌گذارد را در قسمت زیر وارد نمایید تا احراز هویت دو مرحله ای فعال شود.
1331
 twofa__totp__label_plain_text_key: کلید متنی
1332
 twofa__totp__label_activate: فعال‌سازی برنامک احراز هویت
1333
 twofa_currently_active: 'فعال: %{twofa_scheme_name}'
1334
 twofa_not_active: فعال نشده است
1335
 twofa_label_code: کد
1336
 twofa_hint_disabled_html: تنظیم <strong>%{label}</strong> احراز هویت دو عاملی را غیرفعال کرده و اتصال همه دستگاه‌های تمامی کاربران را قطع می‌کند.
1337
 twofa_hint_required_html: تنظیم <strong>%{label}</strong> تمامی کاربران را ملزم می‌کند تا احراز هویت دو عاملی را در اولین ورود بعدی فعال کنند.
1338
 twofa_label_setup: فعال‌سازی احراز هویت دو عاملی
1339
 twofa_label_deactivation_confirmation: غیرفعال‌سازی احراز هویت دو عاملی
1340
 twofa_notice_select: 'لطفاً طرح دو عاملی را که می خواهید استفاده کنید انتخاب کنید:'
1341
 twofa_warning_require: راه‌بر از شما خواسته است تا احراز هویت دو عاملی را فعال کنید.
1342
 twofa_activated: احراز هویت دو عاملی با موفقیت راه‌اندازی شد. توصیه می‌شود برای حساب کاربری خود <a data-method="post" href="%{bc_path}">کدهای پشتیبان</a> بسازید.
1343
 twofa_deactivated: احراز هویت دو عاملی غیرفعال شد
1344
 twofa_mail_body_security_notification_paired: احراز هویت دو عاملی با موفقیت و با استفاده از %{field} فعال شد.
1345
 twofa_mail_body_security_notification_unpaired: احراز هویت دو عاملی برای حساب کاربری شما غیرفعال شد
1346
 twofa_mail_body_backup_codes_generated: کدهای پشتیبان جدید برای احراز هویت دو عاملی ایجاد شد.
1347
 twofa_mail_body_backup_code_used: از یک نسخه پشتیبان از کدهای احراز هویت دو مرحله‌ای استفاده شده است.
1348
 twofa_invalid_code: کد نامعتبر است یا منقضی شده است
1349
 twofa_label_enter_otp: لطفا کد احراز هویت دو عاملی خود را وارد کنید
1350
 twofa_too_many_tries: تلاش‌های بیش از حد
1351
 twofa_resend_code: ارسال مجدد کد
1352
 twofa_code_sent: یک کد شناسایی برای شما ارسال شد.
1353
 twofa_generate_backup_codes: تولید کدهای پشتیبان
1354
 twofa_text_generate_backup_codes_confirmation: با این کار همه کدهای پشتیبان موجود باطل شده و کدهای جدیدی ایجاد می شود. مایلید ادامه دهید؟
1355
 twofa_notice_backup_codes_generated: کدهای پشتیبانی شما ایجاد شد
1356
 twofa_warning_backup_codes_generated_invalidated: کدهای جدید پشتیبانی ایجاد شد؛ کدهای موجود قبل از %{time} نامعتبرند.
1357
 twofa_label_backup_codes: کدهای پشتیبان احراز هویت دو عاملی
1358
 twofa_text_backup_codes_hint: اگر به عامل دوم دسترسی ندارید، از این کدها به جای گذرواژه یک‌بارمصرف استفاده کنید. هر کد فقط یک‌بار قابل استفاده است. توصیه می شود آنها را چاپ کرده و در مکانی امن ذخیره کنید.
1359
 twofa_text_backup_codes_created_at: کدهای پشتیبان ایجاد شد. %{datetime}.
1360
 twofa_backup_codes_already_shown: کدهای پشتیبان را نمی توان دوباره نشان داد، لطفاً <a data-method = "post" href = "%{bc_path}"> در صورت نیاز کدهای پشتیبان جدید ایجاد کنید </a>.
1361

 
1362
 text_user_destroy_confirmation: مطمئنید که می خواهید این کاربر و همه ارجاع‌های مربوط به او را حذف کنید؟ این کار قابل بازگشت نیست. غالبا، قفل کردن کاربر به جای حذف، راه حل به‌تری است. برای تأیید، لطفاً شناسه ورود کاربر (%{login}) را در زیر وارد کنید.
1363
 text_project_destroy_enter_identifier: برای تایید، لطفا شناسه پروژه (%{identifier}) را وارد کنید.