0002-Reorder-keys.patch

Go MAEDA, 2022-09-24 02:46

Download (52.6 KB)

View differences:

config/locales/fa.yml
194 194
 notice_new_password_must_be_different: گذرواژه جدید باید متفاوت از گذرواژه فعلی باشد
195 195
 notice_import_finished: "%{count} مورد وارد شده"
196 196
 notice_import_finished_with_errors: "نمی‌توان %{count} مورد از %{total} را وارد کرد"
197
 notice_issue_not_closable_by_open_tasks: نمی‌توان این مساله را بست. این مساله حداقل یک زیرمساله باز دارد.
198
 notice_issue_not_closable_by_blocking_issue: نمی‌توان این مساله را بست. این مساله حداقل توسط یک مساله سد شده‌است.
199
 notice_issue_not_reopenable_by_closed_parent_issue: این مساله را نمی‌توان دوباره باز کرد. مساله پدر این مساله بسته شده است.
200
 notice_invalid_watcher: 'ناظر نامعتبر: به دلیل نداشتن دسترسی مشاهده، کاربر هیچ آگاه‌سازی‌ای دریافت نمی‌کند.'
197 201

 
198 202
 error_can_t_load_default_data: "تنظیمات پیش‌فرض نمی‌تواند بار شود: %{value}"
199 203
 error_scm_not_found: "بخش یا بازبینی در مخزن پیدا نشد."
......
213 217
 error_workflow_copy_target: 'نوع مسأله(ها) یا نقش‌(های) مقصد را انتخاب کنید.'
214 218
 error_unable_delete_issue_status: 'وضعیت مسأله را نمی‌توان حذف کرد. (%{value})'
215 219
 error_unable_to_connect: "نمی‌توان متصل شد (%{value})"
220
 error_attachments_too_many: آپلود این پرونده امکان‌پذیر نیست. حداکثر تعداد پیوست هم‌زمان (%{max_number_of_files}) است
216 221
 error_attachment_too_big: "این پرونده نمی‌تواند بالاگذاری شود زیرا از بیشینه اندازه مجاز پرونده‌ها (%{max_size}) تجاوز می‌کند"
222
 error_bulk_download_size_too_big: نمی‌توان پیوست‌ها را باهم دریافت کرد. اندازه کل پرونده‌ها از حداکثر اندازه مجاز (%{max_size}) بیش‌تر است.
217 223
 error_session_expired: "نشست شما منقضی شده است. لطفاً دوباره وارد شوید."
224
 error_token_expired: "پیوند بازیابی گذرواژه شما منقضی شده است. لطفاً دوباره سعی کنید."
218 225
 warning_attachments_not_saved: "%{count} پرونده نتوانست ذخیره شود."
219 226
 error_password_expired: "گذرواژه‌ی شما منقضی شده است یا راه‌بر درخواست تغییر آن را داده است."
220 227
 error_invalid_file_encoding: "این پرونده یک پرونده با کدگذاری %{encoding} نیست"
221 228
 error_invalid_csv_file_or_settings: "این پرونده یک پرونده CSV نیست یا با تنظیمات زیر همخوان نیست. (%{value})"
222 229
 error_can_not_read_import_file: "در هنگام خواندن پرونده برای ورود، خطایی رخ داد"
230
 error_no_data_in_file: The file does not contain any data
223 231
 error_attachment_extension_not_allowed: "پسوند %{extension} برای پیوست یک پسوند مجاز نیست"
224 232
 error_ldap_bind_credentials: "حساب/گذرواژه نامعتبر LDAP"
225 233
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: "پروژه هیچ نوع مسأله‌ای ندارد که بتوانید مسأله‌ای بسازید"
......
227 235
 error_move_of_child_not_possible: "زیرمسأله %{child} نمی‌تواند به پروژه جدید منتقل شود: %{errors}"
228 236
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: "زمان صرف‌شده را نمی توان به یک مسأله که در حال حذف است اختصاص داد"
229 237
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: "تغییرات منجر به حذف خودکار مقادیر از یک یا چند فیلد در اشیاء انتخاب شده خواهد شد"
238
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: "نمی‌توان بیش از %{max_hours} ساعت در یک روز زمان ثبت کرد. (%{logged_hours} ساعت تا کنون زمان ثبت شده است)"
239
 error_can_not_delete_auth_source: "این شیوه احراز هویت در حال استفاده است و حذف آن امکان‌‌پذیر نیست."
240
 error_spent_on_future_date: "ثبت زمان برای روزهای آینده امکان‌پذیر نیست"
241
 error_not_allowed_to_log_time_for_other_users: "شما اجازه ثبت زمان برای سایر کاربران را ندارید"
242
 error_can_not_execute_macro_html: خطا در اجرای ماکروی <strong>%{name}</strong> (%{error})
243
 error_macro_does_not_accept_block: این ماکرو یک بلوک متنی را قبول نمی‌کند
244
 error_childpages_macro_no_argument: این ماکرو فقط در صفحات دانش‌نامه می‌تواند بدون ورودی، فراخوانی شود
245
 error_circular_inclusion: دور بی‌نهایت تشخیص داده شد
246
 error_page_not_found: صفحه پیدا نشد
247
 error_filename_required: نام فایل مورد نیاز است
248
 error_invalid_size_parameter: اندازه نامعتبر است
249
 error_attachment_not_found: پیوست %{name} یافت نشد
250
 error_invalid_authenticity_token: توکن اصالت فرم نامعتبر است
251
 error_query_statement_invalid: هنگام اجرای جستار خطایی رخ داده و ثبت شده است. لطفاً این خطا را به راه‌بر پی‌گیر گزارش دهید.
230 252

 
231 253
 mail_subject_lost_password: "گذرواژه حساب %{value} شما"
232 254
 mail_body_lost_password: 'برای تغییر گذرواژه خود، بر روی پیوند زیر کلیک کنید:'
255
 mail_body_lost_password_validity: 'توجه داشته باشید که شما فقط یک‌بار بوسیله این پیوند می‌توانند گذرواژه خود را تغییر دهید.'
233 256
 mail_subject_register: "فعال‌سازی حساب %{value} شما"
234 257
 mail_body_register: 'برای فعال‌سازی حساب خود، بر روی پیوند زیر کلیک کنید:'
235 258
 mail_body_account_information_external: "شما می‌توانید حساب %{value} خود را برای ورود به کار برید."
......
251 274
 mail_body_security_notification_notify_disabled: "نشانی رایانامه %{value} دیگر آگاه‌سازی دریافت نخواهد کرد."
252 275
 mail_body_settings_updated: "تنظیمات زیر تغییر کردند:"
253 276
 mail_body_password_updated: "گذرواژه شما تغییر کرد."
277
 mail_destroy_project_failed: Project %{value} could not be deleted.
278
 mail_destroy_project_successful: Project %{value} was deleted successfully.
279
 mail_destroy_project_with_subprojects_successful: Project %{value} and its subprojects
280
  were deleted successfully.
254 281

 
255 282
 field_name: نام
256 283
 field_description: توضیح
......
278 305
 field_title: عنوان
279 306
 field_project: پروژه
280 307
 field_issue: مسأله
308
 field_is_member_of_group: Member of group
281 309
 field_status: وضعیت
282 310
 field_notes: یادداشت‌ها
283 311
 field_is_closed: مسأله بسته شده
......
299 327
 field_mail_notification: آگاه‌سازی‌های رایانامه‌ای
300 328
 field_admin: راه‌بر
301 329
 field_last_login_on: آخرین ورود
330
 field_passwd_changed_on: آخرین تغییر گذرواژه
302 331
 field_language: زبان
303 332
 field_effective_date: تاریخ
304 333
 field_password: گذرواژه
334
 field_current_password: Current password
305 335
 field_new_password: گذرواژه جدید
306 336
 field_password_confirmation: تکرار گذرواژه
337
 field_twofa_scheme: طرح احراز هویت دو عاملی
307 338
 field_version: نسخه
308 339
 field_type: نوع
309 340
 field_host: میزبان
......
346 377
 field_group_by: دسته بندی با
347 378
 field_sharing: اشتراک گذاری
348 379
 field_parent_issue: کار پدر
380
 field_parent_issue_subject: موضوع کار پدر
349 381
 field_member_of_group: "گروه مسئول"
350 382
 field_assigned_to_role: "نقش مسئول"
351 383
 field_text: بخش متنی
......
381 413
 field_full_width_layout: عرض تمام‌صفحه
382 414
 field_digest: قدرآزما
383 415
 field_default_assigned_to: مسئول پیش‌فرض
416
 field_recently_used_projects: تعداد پروژه‌های اخیر در پنجره انتخاب پروژه
417
 field_history_default_tab: برگه پیش‌فرض در سابقه مسأله
418
 field_unique_id: شناسه یکتا
419
 field_toolbar_language_options: زبان‌های برنامه‌نویسیِ قابل انتخاب در نوارابزار‌
420
 field_twofa_required: Require two factor authentication
421
 field_default_issue_query: Default issue query
422
 field_default_project_query: Default project query
423
 field_default_time_entry_activity: Default spent time activity
384 424

 
385 425
 setting_app_title: عنوان برنامه
386 426
 setting_welcome_text: متن خوش‌آمد گویی
......
389 429
 setting_self_registration: ثبت‌نام خود
390 430
 setting_show_custom_fields_on_registration: نمایش بخش‌های سفارشی در ثبت‌نام
391 431
 setting_attachment_max_size: بیشینه اندازه پیوست
432
 setting_bulk_download_max_size: حداکثر اندازه کل در دریافت همه پرونده‌ها
392 433
 setting_issues_export_limit: محدودیت صدور مسأله‌ها
393 434
 setting_mail_from: نشانی فرستنده رایانامه
394 435
 setting_plain_text_mail: رایانامه نوشتاری ساده (بدون HTML)
......
421 462
 setting_mail_handler_enable_regex: "فعال‌سازی عبارات منظم"
422 463
 setting_mail_handler_api_enabled: فعال‌سازی وب‌سرویس برای نامه‌های دریافتی
423 464
 setting_mail_handler_api_key: کلید API
465
 setting_mail_handler_preferred_body_part: قسمتی از رایانامه‌های چند بخشی (HTML) ترجیح داده شود
424 466
 setting_sys_api_key: کلید API وب‌سرویس مدیریت مخازن
425 467
 setting_sequential_project_identifiers: ساخت پشت سر هم شناسه پروژه
426 468
 setting_gravatar_enabled: کاربرد Gravatar برای عکس کاربر
......
430 472
 setting_repository_log_display_limit: بیشترین تعداد بازبینی‌های نمایش داده‌شده در گزارش پرونده
431 473
 setting_password_max_age: لزوم تغییر گذرواژه پس از
432 474
 setting_password_min_length: کم‌ترین اندازه گذرواژه
475
 setting_password_required_char_classes : مواردی که برای گذرواژه الزامی است
433 476
 setting_lost_password: اجازه بازنشانی گذرواژه با رایانامه
434 477
 setting_new_project_user_role_id: نقش داده‌شده به کاربری که راه‌بر نیست و پروژه می‌سازد
435 478
 setting_default_projects_modules: ابزارهای پیش‌فرض فعال برای پروژه‌های جدید
......
443 486
 setting_commit_logtime_enabled: فعال‌سازی ثبت زمان صرف‌شده
444 487
 setting_commit_logtime_activity_id: دسته‌بندی زمان صرف‌شده
445 488
 setting_gantt_items_limit: بیشترین تعداد مسائل نمایش داده شده در نمودار گانت
489
 setting_gantt_months_limit: بیش‌ترین تعداد ماه نمایش داده‌شده در نمودار گانت
446 490
 setting_issue_group_assignment: اجازه واگذاری مسأله به گروه‌ها
447 491
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: استفاده از تاریخ جاری به عنوان تاریخ شروع برای مسأله‌های جدید
448 492
 setting_commit_cross_project_ref: اجازه ارجاع و حل مسأله‌های همه پروژه‌های دیگر
......
459 503
 setting_force_default_language_for_loggedin: الزام زبان پیش‌فرض برای کاربران واردشده
460 504
 setting_link_copied_issue: ارتباط مسائل در هنگام رونوشت
461 505
 setting_max_additional_emails: بیشینه تعداد نشانی‌های رایانامه
506
 setting_email_domains_allowed: دامنه‌های مجاز برای نشانی رایانامه
507
 setting_email_domains_denied: دامنه‌های غیرمجاز برای نشانی رایانامه
462 508
 setting_search_results_per_page: تعداد نتایج جستجو در صفحه
463 509
 setting_attachment_extensions_allowed: پسوندهای مجاز
464 510
 setting_attachment_extensions_denied: پسوندهای غیرمجاز
465 511
 setting_new_item_menu_tab: منوی پروژه برای ساخت اجزاء جدید
466 512
 setting_commit_logs_formatting: اِعمال قالب‌بندی متن روی پیام‌های تثبیت
467 513
 setting_timelog_required_fields: بخش‌های الزامی برای ثبت زمان
514
 setting_close_duplicate_issues: بستن مسأله‌های تکراری بصورت خودکار
515
 setting_time_entry_list_defaults: ستون‌های پیش‌فرض ثبت ساعت
516
 setting_timelog_accept_0_hours: امکان ثبت ساعت با صفر ساعت
517
 setting_timelog_max_hours_per_day: بیش‌ترین ساعتی که می‌توان در یک روز برای هر کاربر ثبت کرد
518
 setting_timelog_accept_future_dates: امکان ثبت زمان برای روزهای آینده
519
 setting_show_status_changes_in_mail_subject: نمایش تغییر وضعیت در موضوع آگاه‌سازی رایانامه‌ای
520
 setting_project_list_defaults: ستون‌های پیش‌فرض نمایش داده‌شده در پروژه‌ها
521
 setting_twofa: ورود دوعاملی
468 522

 
469 523
 permission_add_project: ساخت پروژه
470 524
 permission_add_subprojects: ساخت زیرپروژه
471 525
 permission_edit_project: ویرایش پروژه
472 526
 permission_close_project: بستن / بازگشایی پروژه
527
 permission_delete_project: حذف پروژه
473 528
 permission_select_project_modules: انتخاب ابزارهای پروژه
474 529
 permission_manage_members: مدیریت اعضا
475 530
 permission_manage_project_activities: مدیریت دسته‌بندی زمان‌های پروژه
......
478 533
 permission_view_issues: مشاهده مسأله‌ها
479 534
 permission_add_issues: افزودن مسأله‌ها
480 535
 permission_edit_issues: ویرایش مسأله‌ها
536
 permission_edit_own_issues: ویرایش مسأله‌های خود
481 537
 permission_copy_issues: رونوشت مسائل
482 538
 permission_manage_issue_relations: مدیریت ارتباط مسأله‌ها
483 539
 permission_set_issues_private: تنظیم مسأله‌ها به عمومی یا محرمانه
......
515 571
 permission_view_wiki_edits: مشاهده سابقه دانش‌نامه
516 572
 permission_edit_wiki_pages: ویرایش صفحه‌های دانش‌نامه
517 573
 permission_delete_wiki_pages_attachments: حذف کردن پیوست‌های صفحه دانش‌نامه
574
 permission_view_wiki_page_watchers: View wiki page watchers list
575
 permission_add_wiki_page_watchers: Add wiki page watchers
576
 permission_delete_wiki_page_watchers: Delete wiki page watchers
518 577
 permission_protect_wiki_pages: محافظت صفحه‌های دانش‌نامه
519 578
 permission_manage_repository: مدیریت مخزن
520 579
 permission_browse_repository: مرور مخزن
......
527 586
 permission_edit_own_messages: ویرایش پیام خود
528 587
 permission_delete_messages: حذف پیام‌ها
529 588
 permission_delete_own_messages: حذف پیام خود
589
 permission_view_message_watchers: مشاهده فهرست ناظرهای پیام
590
 permission_add_message_watchers: افزودن ناظرهای پیام
591
 permission_delete_message_watchers: حذف ناظرهای پیام
530 592
 permission_export_wiki_pages: صدور صفحه‌های دانش‌نامه
531 593
 permission_manage_subtasks: مدیریت زیرکارها
532 594
 permission_manage_related_issues: مدیریت مسأله‌های مرتبط
533 595
 permission_import_issues: وارد کردن مسائل
596
 permission_log_time_for_other_users: ثبت زمان برای سایر کاربران
534 597

 
535 598
 project_module_issue_tracking: پی‌گیری مسأله‌ها
536 599
 project_module_time_tracking: ‌مدیریت زمان
......
567 630
 label_issue_status_updated: وضعیت به‌روز شد
568 631
 label_issue_assigned_to_updated: مسئول به‌روز شد
569 632
 label_issue_priority_updated: اولویت به‌روز شد
633
 label_issue_fixed_version_updated: نسخه هدف به‌روز شد
570 634
 label_document: سند
571 635
 label_document_new: سند جدید
572 636
 label_document_plural: اسناد
......
612 676
 label_reported_issues: مسأله‌های ثبت شده
613 677
 label_assigned_issues: مسائل واگذارشده
614 678
 label_assigned_to_me_issues: مسأله‌های واگذارشده به من
679
 label_updated_issues: مسائل به‌روزشده
615 680
 label_last_login: آخرین ورود
616 681
 label_registered_on: ثبت‌نام‌شده در
617 682
 label_activity: خط زمان
......
647 712
 label_attachment_delete: حذف پیوست
648 713
 label_attachment_plural: پیوست‌ها
649 714
 label_file_added: پرونده افزوده شد
715
 label_attachment_description: File description
650 716
 label_report: گزارش
651 717
 label_report_plural: گزارش‌ها
652 718
 label_news: مطلب
......
661 727
 label_version: نسخه
662 728
 label_version_new: نسخه جدید
663 729
 label_version_plural: نسخه‌ها
730
 label_version_and_files: نسخه‌ها (%{count}) و پرونده‌ها
664 731
 label_close_versions: بستن نسخه‌های انجام شده
665 732
 label_confirmation: تأیید
666 733
 label_export_to: 'قالب‌های دیگر:'
......
730 797
 label_in: در
731 798
 label_today: امروز
732 799
 label_yesterday: دیروز
800
 label_tomorrow: فردا
733 801
 label_this_week: این هفته
734 802
 label_last_week: هفته قبل
803
 label_next_week: هفته آینده
735 804
 label_last_n_weeks: "%{count} هفته گذشته"
736 805
 label_last_n_days: "%{count} روز گذشته"
737 806
 label_this_month: این ماه
738 807
 label_last_month: ماه قبل
808
 label_next_month: ماه آینده
739 809
 label_this_year: امسال
740 810
 label_date_range: بازه تاریخ
741 811
 label_less_than_ago: قبل از چند روز پیش
......
743 813
 label_ago: روز قبل
744 814
 label_contains: شامل
745 815
 label_not_contains: فاقد
816
 label_starts_with: شروع با
817
 label_ends_with: پایان با
746 818
 label_any_issues_in_project: هر مسأله‌ای در پروژه
747 819
 label_any_issues_not_in_project: هر مسأله‌ای بیرون پروژه
748 820
 label_no_issues_in_project: مسأله‌ای در پروژه وجود ندارد
......
768 840
 label_latest_revision_plural: آخرین بازبینی‌ها
769 841
 label_view_revisions: مشاهده بازبینی‌ها
770 842
 label_view_all_revisions: مشاهده همه بازبینی‌ها
843
 label_x_revisions: "%{count} بازبینی"
771 844
 label_max_size: بیشترین اندازه
772 845
 label_sort_highest: بردن به آغاز
773 846
 label_sort_higher: بردن به بالا
......
817 890
 label_relation_new: ارتباط جدید
818 891
 label_relation_delete: حذف ارتباط
819 892
 label_relates_to: مرتبط با
893
 label_delete_link_to_subtask: حذف پیوند به زیرکار
820 894
 label_duplicates: تکرارکننده
821 895
 label_duplicated_by: تکرارشونده
822 896
 label_blocks: سدکننده
......
827 901
 label_copied_from: رونوشت از
828 902
 label_stay_logged_in: وارد‌شده بمانید
829 903
 label_disabled: غیرفعال
904
 label_optional: انتخابی
830 905
 label_show_completed_versions: نمایش نسخه‌های انجام‌شده
831 906
 label_me: من
832 907
 label_board: انجمن
......
861 936
 label_changeset_plural: تغییرها
862 937
 label_default_columns: ستون‌های پیش‌فرض
863 938
 label_no_change_option: (بدون تغییر)
939
 label_bulk_edit: Bulk edit
864 940
 label_bulk_edit_selected_issues: ویرایش دسته‌ای مسأله‌های انتخاب‌شده
865 941
 label_bulk_edit_selected_time_entries: ویرایش دسته‌جمعی ورودی‌های زمان انتخاب‌شده
866 942
 label_theme: پوسته
......
873 949
 label_user_mail_option_only_assigned: "تنها برای چیزهایی که به من واگذار شده"
874 950
 label_user_mail_option_only_owner: "تنها برای چیزهایی که من ایجاد کرده‌ام"
875 951
 label_user_mail_no_self_notified: "نمی‌خواهم از تغییراتی که خودم می‌دهم آگاه شوم"
952
 label_user_mail_notify_about_high_priority_issues_html: مرا در مورد مسایلی با اولویت <em>%{prio}</em> و بالاتر، آگاه کن
876 953
 label_registration_activation_by_email: فعال‌سازی حساب با رایانامه
877 954
 label_registration_manual_activation: فعال‌سازی دستی حساب
878 955
 label_registration_automatic_activation: فعال‌سازی خودکار حساب
......
882 959
 label_general: عمومی
883 960
 label_scm: SCM
884 961
 label_plugins: افزونه‌ها
962
 label_ldap: LDAP
885 963
 label_ldap_authentication: احراز هویت LDAP
964
 label_ldaps_verify_none: LDAPS (بدون بررسی گواهی‌نامه)
965
 label_ldaps_verify_peer: LDAPS
966
 label_ldaps_warning: پیش‌نهاد می‌شود که از یک ارتباط رمزنگاری‌شده LDAPS با بررسی گواهی‌نامه استفاده کنید تا از هر گونه دستکاری اطلاعات در زمان احراز هویت جلوگیری کنید.
886 967
 label_downloads_abbr: دریافت
887 968
 label_optional_description: توضیح اختیاری
888 969
 label_add_another_file: افزودن پرونده دیگر
970
 label_auto_watch_on: Auto watch
971
 label_auto_watch_on_issue_contributed_to: Issues I contributed to
889 972
 label_preferences: ترجیح‌ها
890 973
 label_chronological_order: به ترتیب تاریخ
891 974
 label_reverse_chronological_order: برعکس ترتیب تاریخ
892 975
 label_incoming_emails: رایانامه‌های دریافتی
893 976
 label_generate_key: ساخت کلید
894 977
 label_issue_watchers: ناظرها
978
 label_message_watchers: ناظرها
979
 label_wiki_page_watchers: Watchers
895 980
 label_example: نمونه
896 981
 label_display: نمایش
897 982
 label_sort: مرتب‌سازی
898 983
 label_ascending: افزایشی
899 984
 label_descending: کاهشی
900 985
 label_date_from_to: از %{start} تا %{end}
986
 label_days_to_html: "%{days} روز تا %{date}"
901 987
 label_wiki_content_added: صفحه دانش‌نامه افزوده شد
902 988
 label_wiki_content_updated: صفحه دانش‌نامه به‌روز شد
903 989
 label_group: گروه
......
920 1006
 label_missing_api_access_key: کلید دست‌رسی API در دست‌رس نیست
921 1007
 label_api_access_key_created_on: "کلید دست‌رسی API در %{value} پیش ساخته شده است"
922 1008
 label_profile: نمایه
1009
 label_subtask: Subtask
923 1010
 label_subtask_plural: زیرکار
924 1011
 label_project_copy_notifications: در هنگام رونویسی، پروژه رایانامه‌های آگاه‌سازی را بفرست
1012
 label_import_notifications: در هنگام وارد کردن، رایانامه‌های آگاه‌سازی را بفرست
925 1013
 label_principal_search: "جست‌وجو برای کاربر یا دسته:"
926 1014
 label_user_search: "جست‌وجو برای کاربر:"
927 1015
 label_additional_workflow_transitions_for_author: وقتی که کاربر همان نویسنده باشد، انتقال‌های اضافی که مجاز است
......
943 1031
 label_fields_permissions: مجوزهای بخش‌ها
944 1032
 label_readonly: فقط‌خواندنی
945 1033
 label_required: الزامی
1034
 label_required_lower: الزامی
1035
 label_required_administrators: required for administrators
946 1036
 label_hidden: مخفی
947 1037
 label_attribute_of_project: "%{name} پروژه"
948 1038
 label_attribute_of_issue: "%{name} مسأله"
......
973 1063
 label_users_visibility_all: همه کاربران فعال
974 1064
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: اعضای پروژه‌های قابل مشاهده
975 1065
 label_edit_attachments: ویرایش پرونده‌های پیوست
1066
 label_download_all_attachments: دریافت همه پیوست‌ها
976 1067
 label_link_copied_issue: پیوند مسائل رونوشت شده
977 1068
 label_ask: پرسش
978 1069
 label_search_attachments_yes: جستجو در نام پیوست‌ها و توضیحاتشان
......
993 1084
 label_member_management_all_roles: همه نقش‌ها
994 1085
 label_member_management_selected_roles_only: فقط این نقش‌ها
995 1086
 label_import_issues: ورود مسائل
1087
 permission_import_time_entries: ورود زمان‌ها
996 1088
 label_select_file_to_import: انتخاب پرونده برای وارد کردن
997 1089
 label_fields_separator: جداکننده‌ی بخش‌ها
998 1090
 label_fields_wrapper: بسته‌بندی بخش‌ها
......
1002 1094
 label_quote_char: نقل قول
1003 1095
 label_double_quote_char: نقل قول دوتایی
1004 1096
 label_fields_mapping: نگاشت بخش‌ها
1097
 label_relations_mapping: نگاشت ارتباطات
1005 1098
 label_file_content_preview: نمایش محتویات بخش
1006 1099
 label_create_missing_values: ساختن مقادیر ناموجود
1007 1100
 label_api: API
......
1014 1107
 label_font_default: قلم پیش‌فرض
1015 1108
 label_font_monospace: قلم یکنواخت
1016 1109
 label_font_proportional: قلم متناسب
1110
 label_optgroup_bookmarks: منتخب
1111
 label_optgroup_others: سایر پروژه‌ها
1112
 label_optgroup_recents: اخیراً دیده‌شده
1017 1113
 label_last_notes: آخرین یادداشت‌ها
1114
 label_default_queries:
1115
  for_all_projects: For all projects
1116
  for_current_project: For current project
1117
  for_all_users: For all users
1118
  for_this_user: For this user
1119
 label_nothing_to_preview: محتوایی برای مشاهده وجود ندارد
1120
 label_inherited_from_parent_project: "ارث‌بری از پروژه پدر"
1121
 label_inherited_from_group: "ارث‌بری از گروه %{name}"
1122
 label_trackers_description: توضیحات انواع مسأله
1123
 label_open_trackers_description: نمایش توضیحات تمامی انواع مسأله
1124
 label_preferred_body_part_text: متن
1125
 label_preferred_body_part_html: HTML (آزمایشی)
1126
 label_issue_history_properties: تغییرات بخش‌ها
1127
 label_issue_history_notes: یادداشت
1128
 label_last_tab_visited: آخرین برگه مشاهده‌شده
1129
 label_password_char_class_uppercase: حروف بزرگ
1130
 label_password_char_class_lowercase: حروف کوچک
1131
 label_password_char_class_digits: اعداد
1132
 label_password_char_class_special_chars: نویسه‌های خاص
1133
 label_display_type: نمایش نتایج بصورت
1134
 label_display_type_list: جدول
1135
 label_display_type_board: فهرست
1136
 label_my_bookmarks: منتخب من
1137
 label_assign_to_me: واگذاری به من
1138
 label_default_query: Default query
1139
 label_edited: Edited
1140
 label_time_by_author: "%{time} by %{author}"
1018 1141

 
1019 1142
 button_login: ورود
1020 1143
 button_submit: ثبت
......
1043 1166
 button_back: عقب
1044 1167
 button_cancel: لغو
1045 1168
 button_activate: فعال‌سازی
1169
 button_disable: غیرفعال
1046 1170
 button_sort: مرتب‌سازی
1047 1171
 button_log_time: ثبت زمان
1048 1172
 button_rollback: عقب‌گرد به این نسخه
......
1056 1180
 button_change_password: تغییر گذرواژه
1057 1181
 button_copy: رونوشت
1058 1182
 button_copy_and_follow: رونوشت و ادامه
1183
 button_copy_link: کپی پیوند
1059 1184
 button_annotate: حاشیه‌نگاری
1185
 button_fetch_changesets: دریافت تثبیت‌ها
1060 1186
 button_update: به‌روزرسانی
1061 1187
 button_configure: تنظیمات
1062 1188
 button_quote: نقل قول
......
1068 1194
 button_close: بستن
1069 1195
 button_reopen: بازگشایی
1070 1196
 button_import: وارد کردن
1197
 button_project_bookmark: افزودن منتخب
1198
 button_project_bookmark_delete: حذف منتخب
1071 1199
 button_filter: غربال
1200
 button_actions: فعالیت‌ها
1201
 button_add_subtask: افزودن زیرکار
1202
 button_save_object: Save %{object_name}
1203
 button_edit_object: Edit %{object_name}
1204
 button_delete_object: Delete %{object_name}
1205
 button_create_and_follow: Create and follow
1072 1206

 
1073 1207
 status_active: فعال
1074 1208
 status_registered: ثبت‌نام‌شده
......
1077 1211
 project_status_active: فعال
1078 1212
 project_status_closed: بسته
1079 1213
 project_status_archived: بایگانی‌شده
1214
 project_status_scheduled_for_deletion: scheduled for deletion
1080 1215

 
1081 1216
 version_status_open: باز
1082 1217
 version_status_locked: قفل
......
1087 1222
 text_select_mail_notifications: رویدادهایی که برای آن‌ها باید رایانامه فرستاده شود را انتخاب کنید.
1088 1223
 text_regexp_info: برای نمونه ^[A-Z0-9]+$
1089 1224
 text_project_destroy_confirmation: آیا واقعاً می‌خواهید این پروژه و همه داده‌های آن را حذف کنید؟
1225
 text_projects_bulk_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete the selected
1226
  projects and related data?
1227
 text_projects_bulk_destroy_head: |
1228
  You are about to permanently delete the following projects, including possible subprojects and any related data.
1229
  Please review the information below and confirm that this is indeed what you want to do.
1230
  This action cannot be undone.
1231
 text_projects_bulk_destroy_confirm: To confirm, please enter "%{yes}" in the box below.
1090 1232
 text_subprojects_destroy_warning: "زیرپروژه‌های آن: %{value} هم حذف خواهند شد."
1233
 text_subprojects_bulk_destroy: 'including its subproject(s): %{value}'
1234
 text_project_close_confirmation: Are you sure you want to close the '%{value}' project
1235
  to make it read-only?
1236
 text_project_reopen_confirmation: Are you sure you want to reopen the '%{value}' project?
1237
 text_project_archive_confirmation: Are you sure you want to archive the '%{value}'
1238
 text_users_bulk_destroy_head: You are about to delete the following users and remove
1239
  all references to them. This cannot be undone. Often, locking users instead of deleting
1240
  them is the better solution.
1241
  project?
1242
 text_users_bulk_destroy_confirm: To confirm, please enter "%{yes}" below.
1091 1243
 text_workflow_edit: یک نقش و یک نوع مسأله را برای ویرایش گردش کار انتخاب کنید
1092 1244
 text_are_you_sure: آیا این کار انجام شود؟
1093 1245
 text_journal_changed: "%{label} از «%{old}» به «%{new}» تغییر کرد"
......
1101 1253
 text_project_identifier_info: 'تنها حروف کوچک (a-z)، ارقام، خط تیره (-) و زیرخط (_) مجاز است.<br />پس از ذخیره‌سازی، شناسه نمی‌تواند تغییر کند.'
1102 1254
 text_caracters_maximum: "بیش‌ترین اندازه %{count} است."
1103 1255
 text_caracters_minimum: "کم‌ترین اندازه %{count} است."
1256
 text_characters_must_contain: "موارد الزامی: %{character_classes}."
1104 1257
 text_length_between: "باید میان %{min} و %{max} نویسه باشد."
1105 1258
 text_tracker_no_workflow: هیچ گردش کاری برای این نوع مسأله مشخص نشده است
1259
 text_role_no_workflow: گردش کاری برای این نقش تعریف نشده‌است
1260
 text_status_no_workflow: هیچ نوع مسأله‌ای از این وضعیت در گردش کار استفاده نکرده‌است
1106 1261
 text_unallowed_characters: نویسه‌های ممنوع
1107 1262
 text_comma_separated: چند مقدار مجاز است (با «,» از هم جدا شوند).
1108 1263
 text_line_separated: چند مقدار مجاز است (هر مقدار در یک خط).
......
1125 1280
 text_default_administrator_account_changed: حساب راه‌بری پیش‌فرض تغییر کرده است
1126 1281
 text_file_repository_writable: پوشه پیوست‌ها نوشتنی است
1127 1282
 text_plugin_assets_writable: پوشه دارایی‌های افزونه‌ها نوشتنی است
1283
 text_all_migrations_have_been_run: All database migrations have been run
1128 1284
 text_minimagick_available: MiniMagick در دست‌رس است (اختیاری)
1129 1285
 text_convert_available: تبدیل ImageMagick در دست‌رس است (اختیاری)
1286
 text_gs_available: پشتیبانی ImageMagick PDF موجود است (اختیاری)
1130 1287
 text_destroy_time_entries_question: "روی مسأله‌هایی که می‌خواهید حذف کنید، %{hours} ساعت زمان ثبت شده است. می‌خواهید چه‌کار کنید؟"
1131 1288
 text_destroy_time_entries: ساعت‌های ثبت شده حذف شوند
1132 1289
 text_assign_time_entries_to_project: ساعت‌های ثبت شده به پروژه واگذار شوند
......
1162 1319
 text_session_expiration_settings: "هشدار: تغییر این تنظیمات ممکن است نشست‌های جاری (از جمله همین نشست) را منقضی کند."
1163 1320
 text_project_closed: این پروژه بسته و فقط‌خواندنی است.
1164 1321
 text_turning_multiple_off: "اگر این گزینه را غیرفعال کنید، در بخش‌های سفارشیِ ذخیره‌شده، فقط یک مقدار باقی خواهد ماند و بقیه موارد حذف خواهند شد."
1322
 text_select_apply_tracker: "انتخاب نوع مسأله"
1323
 text_avatar_server_config_html: خادم فعلی آواتار <a href="%{url}">%{url}</a> می‌باشد. شما می‌توانید آن را در config/configuration.yml تغییر دهید.
1324
 text_no_subject: بدون موضوع
1325
 text_allowed_queries_to_select: Public (to any users) queries only selectable
1326
 text_setting_config_change: You can configure the behaviour in config/configuration.yml.
1327
  Please restart the application after editing it.
1165 1328

 
1166 1329
 default_role_manager: مدیر
1167 1330
 default_role_developer: برنامه‌نویس
......
1200 1363
 description_user_mail_notification: تنظیمات آگاه‌سازی رایانامه‌ای
1201 1364
 description_available_columns: ستون‌های موجود
1202 1365
 description_selected_columns: ستون‌های منتخب
1203
 description_all_columns: همه ستون‌ها
1366
 description_all_columns: /text_project_is_public_anonymousهمه ستون‌ها
1204 1367
 description_issue_category_reassign: انتخاب دسته مسأله
1205 1368
 description_wiki_subpages_reassign: انتخاب صفحه پدر جدید
1206 1369
 text_repository_identifier_info: 'تنها حروف کوچک (a-z)، ارقام، خط تیره (-) و زیرخط (_) مجاز است و باید با یک حرف کوچک شروع شود.<br />پس از ذخیره‌سازی، شناسه نمی‌تواند تغییر کند.'
1207
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: "نمی‌توان بیش از %{max_hours} ساعت در یک روز زمان ثبت کرد. (%{logged_hours} ساعت تا کنون زمان ثبت شده است)"
1208
 error_can_not_delete_auth_source: "این شیوه احراز هویت در حال استفاده است و حذف آن امکان‌‌پذیر نیست."
1209
 setting_close_duplicate_issues: بستن مسأله‌های تکراری بصورت خودکار
1210
 setting_time_entry_list_defaults: ستون‌های پیش‌فرض ثبت ساعت
1211
 setting_timelog_accept_0_hours: امکان ثبت ساعت با صفر ساعت
1212
 setting_timelog_max_hours_per_day: بیش‌ترین ساعتی که می‌توان در یک روز برای هر کاربر ثبت کرد
1213
 label_x_revisions: "%{count} بازبینی"
1214
 button_actions: فعالیت‌ها
1215
 mail_body_lost_password_validity: 'توجه داشته باشید که شما فقط یک‌بار بوسیله این پیوند می‌توانند گذرواژه خود را تغییر دهید.'
1216 1370
 text_login_required_html: زمانی که نیاز به احرازهویت نباشد، پروژه‌های عمومی و محتوای آن‌ها در دسترس خواهند بود. شما می‌توانید <a href="%{anonymous_role_path}">دسترسی افراد ناشناس را ویرایش کنید</a>
1217 1371
 label_login_required_yes: "بله"
1218 1372
 label_login_required_no: "خیر، اجازه دسترسی ناشناس به پروژه‌های عمومی داده شود"
1219 1373
 text_project_is_public_non_member: پروژه‌های عمومی و محتوای آنان برای همه کاربران وارد شده قابل دسترسی خواهد بود.
1220 1374
 text_project_is_public_anonymous: پروژه‌های عمومی و محتوای آنان برای همه در دسترس خواهد بود.
1221
 label_version_and_files: نسخه‌ها (%{count}) و پرونده‌ها
1222
 label_ldap: LDAP
1223
 label_ldaps_verify_none: LDAPS (بدون بررسی گواهی‌نامه)
1224
 label_ldaps_verify_peer: LDAPS
1225
 label_ldaps_warning: پیش‌نهاد می‌شود که از یک ارتباط رمزنگاری‌شده LDAPS با بررسی گواهی‌نامه استفاده کنید تا از هر گونه دستکاری اطلاعات در زمان احراز هویت جلوگیری کنید.
1226
 label_nothing_to_preview: محتوایی برای مشاهده وجود ندارد
1227
 error_token_expired: "پیوند بازیابی گذرواژه شما منقضی شده است. لطفاً دوباره سعی کنید."
1228
 error_spent_on_future_date: "ثبت زمان برای روزهای آینده امکان‌پذیر نیست"
1229
 setting_timelog_accept_future_dates: امکان ثبت زمان برای روزهای آینده
1230
 label_delete_link_to_subtask: حذف پیوند به زیرکار
1231
 error_not_allowed_to_log_time_for_other_users: "شما اجازه ثبت زمان برای سایر کاربران را ندارید"
1232
 permission_log_time_for_other_users: ثبت زمان برای سایر کاربران
1233
 label_tomorrow: فردا
1234
 label_next_week: هفته آینده
1235
 label_next_month: ماه آینده
1236
 text_role_no_workflow: گردش کاری برای این نقش تعریف نشده‌است
1237
 text_status_no_workflow: هیچ نوع مسأله‌ای از این وضعیت در گردش کار استفاده نکرده‌است
1238
 setting_mail_handler_preferred_body_part: قسمتی از رایانامه‌های چند بخشی (HTML) ترجیح داده شود
1239
 setting_show_status_changes_in_mail_subject: نمایش تغییر وضعیت در موضوع آگاه‌سازی رایانامه‌ای
1240
 label_inherited_from_parent_project: "ارث‌بری از پروژه پدر"
1241
 label_inherited_from_group: "ارث‌بری از گروه %{name}"
1242
 label_trackers_description: توضیحات انواع مسأله
1243
 label_open_trackers_description: نمایش توضیحات تمامی انواع مسأله
1244
 label_preferred_body_part_text: متن
1245
 label_preferred_body_part_html: HTML (آزمایشی)
1246
 field_parent_issue_subject: موضوع کار پدر
1247
 permission_edit_own_issues: ویرایش مسأله‌های خود
1248
 text_select_apply_tracker: "انتخاب نوع مسأله"
1249
 label_updated_issues: مسائل به‌روزشده
1250
 text_avatar_server_config_html: خادم فعلی آواتار <a href="%{url}">%{url}</a> می‌باشد. شما می‌توانید آن را در config/configuration.yml تغییر دهید.
1251
 setting_gantt_months_limit: بیش‌ترین تعداد ماه نمایش داده‌شده در نمودار گانت
1252
 permission_import_time_entries: ورود زمان‌ها
1253
 label_import_notifications: در هنگام وارد کردن، رایانامه‌های آگاه‌سازی را بفرست
1254
 text_gs_available: پشتیبانی ImageMagick PDF موجود است (اختیاری)
1255
 field_recently_used_projects: تعداد پروژه‌های اخیر در پنجره انتخاب پروژه
1256
 label_optgroup_bookmarks: منتخب
1257
 label_optgroup_others: سایر پروژه‌ها
1258
 label_optgroup_recents: اخیراً دیده‌شده
1259
 button_project_bookmark: افزودن منتخب
1260
 button_project_bookmark_delete: حذف منتخب
1261
 field_history_default_tab: برگه پیش‌فرض در سابقه مسأله
1262
 label_issue_history_properties: تغییرات بخش‌ها
1263
 label_issue_history_notes: یادداشت
1264
 label_last_tab_visited: آخرین برگه مشاهده‌شده
1265
 field_unique_id: شناسه یکتا
1266
 text_no_subject: بدون موضوع
1267
 setting_password_required_char_classes : مواردی که برای گذرواژه الزامی است
1268
 label_password_char_class_uppercase: حروف بزرگ
1269
 label_password_char_class_lowercase: حروف کوچک
1270
 label_password_char_class_digits: اعداد
1271
 label_password_char_class_special_chars: نویسه‌های خاص
1272
 text_characters_must_contain: "موارد الزامی: %{character_classes}."
1273
 label_starts_with: شروع با
1274
 label_ends_with: پایان با
1275
 label_issue_fixed_version_updated: نسخه هدف به‌روز شد
1276
 setting_project_list_defaults: ستون‌های پیش‌فرض نمایش داده‌شده در پروژه‌ها
1277
 label_display_type: نمایش نتایج بصورت
1278
 label_display_type_list: جدول
1279
 label_display_type_board: فهرست
1280
 label_my_bookmarks: منتخب من
1281 1375
 label_import_time_entries: ورود زمان‌ها
1282
 field_toolbar_language_options: زبان‌های برنامه‌نویسیِ قابل انتخاب در نوارابزار‌
1283
 label_user_mail_notify_about_high_priority_issues_html: مرا در مورد مسایلی با اولویت <em>%{prio}</em> و بالاتر، آگاه کن
1284
 label_assign_to_me: واگذاری به من
1285
 notice_issue_not_closable_by_open_tasks: نمی‌توان این مساله را بست. این مساله حداقل یک زیرمساله باز دارد.
1286
 notice_issue_not_closable_by_blocking_issue: نمی‌توان این مساله را بست. این مساله حداقل توسط یک مساله سد شده‌است.
1287
 notice_issue_not_reopenable_by_closed_parent_issue: این مساله را نمی‌توان دوباره باز کرد. مساله پدر این مساله بسته شده است.
1288
 error_bulk_download_size_too_big: نمی‌توان پیوست‌ها را باهم دریافت کرد. اندازه کل پرونده‌ها از حداکثر اندازه مجاز (%{max_size}) بیش‌تر است.
1289
 setting_bulk_download_max_size: حداکثر اندازه کل در دریافت همه پرونده‌ها
1290
 label_download_all_attachments: دریافت همه پیوست‌ها
1291
 error_attachments_too_many: آپلود این پرونده امکان‌پذیر نیست. حداکثر تعداد پیوست هم‌زمان (%{max_number_of_files}) است
1292
 setting_email_domains_allowed: دامنه‌های مجاز برای نشانی رایانامه
1293
 setting_email_domains_denied: دامنه‌های غیرمجاز برای نشانی رایانامه
1294
 field_passwd_changed_on: آخرین تغییر گذرواژه
1295
 label_relations_mapping: نگاشت ارتباطات
1296 1376
 label_import_users: وارد کردن فهرست کاربران
1297
 label_days_to_html: "%{days} روز تا %{date}"
1298
 setting_twofa: ورود دوعاملی
1299
 label_optional: انتخابی
1300
 label_required_lower: الزامی
1301
 button_disable: غیرفعال
1377
 sudo_mode_new_info_html: "<strong>What's happening?</strong> You need to reconfirm
1378
  your password before taking any administrative actions, this ensures your account
1379
  stays protected."
1302 1380
 twofa__totp__name: برنامک احراز هویت
1303 1381
 twofa__totp__text_pairing_info_html: لطفا کد QR را را در یک برنامه TOTP اسکن کنید یا کلید متنی را در آن وارد کنید (به عنوان مثال <a href="https://support.google.com/accounts/answer/1066447"> Google
1304 1382
  Authenticator </a>، <a href="https://authy.com/download/"> Authy </a>، <a href = "https://guide.duo.com/third-party-accounts" > Duo
......
1309 1387
 twofa_not_active: فعال نشده است
1310 1388
 twofa_label_code: کد
1311 1389
 twofa_hint_disabled_html: تنظیم <strong>%{label}</strong> احراز هویت دو عاملی را غیرفعال کرده و اتصال همه دستگاه‌های تمامی کاربران را قطع می‌کند.
1390
 twofa_hint_optional_html: Setting <strong>%{label}</strong> will let users set up
1391
  two-factor authentication at will, unless it is required by one of their groups.
1312 1392
 twofa_hint_required_html: تنظیم <strong>%{label}</strong> تمامی کاربران را ملزم می‌کند تا احراز هویت دو عاملی را در اولین ورود بعدی فعال کنند.
1393
 twofa_hint_required_administrators_html: Setting <strong>%{label}</strong> behaves
1394
  like optional, but will require all users with administration rights to set up two-factor
1395
  authentication at their next login.
1313 1396
 twofa_label_setup: فعال‌سازی احراز هویت دو عاملی
1314 1397
 twofa_label_deactivation_confirmation: غیرفعال‌سازی احراز هویت دو عاملی
1315 1398
 twofa_notice_select: 'لطفاً طرح دو عاملی را که می خواهید استفاده کنید انتخاب کنید:'
......
1333 1416
 twofa_text_backup_codes_hint: اگر به عامل دوم دسترسی ندارید، از این کدها به جای گذرواژه یک‌بارمصرف استفاده کنید. هر کد فقط یک‌بار قابل استفاده است. توصیه می شود آنها را چاپ کرده و در مکانی امن ذخیره کنید.
1334 1417
 twofa_text_backup_codes_created_at: کدهای پشتیبان ایجاد شد. %{datetime}.
1335 1418
 twofa_backup_codes_already_shown: کدهای پشتیبان را نمی توان دوباره نشان داد، لطفاً <a data-method = "post" href = "%{bc_path}"> در صورت نیاز کدهای پشتیبان جدید ایجاد کنید </a>.
1336
 error_can_not_execute_macro_html: خطا در اجرای ماکروی <strong>%{name}</strong> (%{error})
1337
 error_macro_does_not_accept_block: این ماکرو یک بلوک متنی را قبول نمی‌کند
1338
 error_childpages_macro_no_argument: این ماکرو فقط در صفحات دانش‌نامه می‌تواند بدون ورودی، فراخوانی شود
1339
 error_circular_inclusion: دور بی‌نهایت تشخیص داده شد
1340
 error_page_not_found: صفحه پیدا نشد
1341
 error_filename_required: نام فایل مورد نیاز است
1342
 error_invalid_size_parameter: اندازه نامعتبر است
1343
 error_attachment_not_found: پیوست %{name} یافت نشد
1344
 permission_delete_project: حذف پروژه
1345
 field_twofa_scheme: طرح احراز هویت دو عاملی
1346
 text_user_destroy_confirmation: مطمئنید که می خواهید این کاربر و همه ارجاع‌های مربوط به او را حذف کنید؟ این کار قابل بازگشت نیست. غالبا، قفل کردن کاربر به جای حذف، راه حل به‌تری است. برای تأیید، لطفاً شناسه ورود کاربر (%{login}) را در زیر وارد کنید.
1347
 text_project_destroy_enter_identifier: برای تایید، لطفا شناسه پروژه (%{identifier}) را وارد کنید.
1348
 button_add_subtask: افزودن زیرکار
1349
 notice_invalid_watcher: 'ناظر نامعتبر: به دلیل نداشتن دسترسی مشاهده، کاربر هیچ آگاه‌سازی‌ای دریافت نمی‌کند.'
1350
 button_fetch_changesets: دریافت تثبیت‌ها
1351
 permission_view_message_watchers: مشاهده فهرست ناظرهای پیام
1352
 permission_add_message_watchers: افزودن ناظرهای پیام
1353
 permission_delete_message_watchers: حذف ناظرهای پیام
1354
 label_message_watchers: ناظرها
1355
 button_copy_link: کپی پیوند
1356
 error_invalid_authenticity_token: توکن اصالت فرم نامعتبر است
1357
 error_query_statement_invalid: هنگام اجرای جستار خطایی رخ داده و ثبت شده است. لطفاً این خطا را به راه‌بر پی‌گیر گزارش دهید.
1358
 permission_view_wiki_page_watchers: View wiki page watchers list
1359
 permission_add_wiki_page_watchers: Add wiki page watchers
1360
 permission_delete_wiki_page_watchers: Delete wiki page watchers
1361
 label_wiki_page_watchers: Watchers
1362
 label_attachment_description: File description
1363
 error_no_data_in_file: The file does not contain any data
1364
 field_twofa_required: Require two factor authentication
1365
 twofa_hint_optional_html: Setting <strong>%{label}</strong> will let users set up
1366
  two-factor authentication at will, unless it is required by one of their groups.
1367 1419
 twofa_text_group_required: This setting is only effective when the global two factor
1368 1420
  authentication setting is set to 'optional'. Currently, two factor authentication
1369 1421
  is required for all users.
1370 1422
 twofa_text_group_disabled: This setting is only effective when the global two factor
1371 1423
  authentication setting is set to 'optional'. Currently, two factor authentication
1372 1424
  is disabled.
1373
 field_default_issue_query: Default issue query
1374
 label_default_queries:
1375
  for_all_projects: For all projects
1376
  for_current_project: For current project
1377
  for_all_users: For all users
1378
  for_this_user: For this user
1379
 text_allowed_queries_to_select: Public (to any users) queries only selectable
1380
 text_all_migrations_have_been_run: All database migrations have been run
1381
 button_save_object: Save %{object_name}
1382
 button_edit_object: Edit %{object_name}
1383
 button_delete_object: Delete %{object_name}
1384
 text_setting_config_change: You can configure the behaviour in config/configuration.yml.
1385
  Please restart the application after editing it.
1386
 label_bulk_edit: Bulk edit
1387
 button_create_and_follow: Create and follow
1388
 label_subtask: Subtask
1389
 label_default_query: Default query
1390
 field_default_project_query: Default project query
1391
 label_required_administrators: required for administrators
1392
 twofa_hint_required_administrators_html: Setting <strong>%{label}</strong> behaves
1393
  like optional, but will require all users with administration rights to set up two-factor
1394
  authentication at their next login.
1395
 label_auto_watch_on: Auto watch
1396
 label_auto_watch_on_issue_contributed_to: Issues I contributed to
1397
 text_project_close_confirmation: Are you sure you want to close the '%{value}' project
1398
  to make it read-only?
1399
 text_project_reopen_confirmation: Are you sure you want to reopen the '%{value}' project?
1400
 text_project_archive_confirmation: Are you sure you want to archive the '%{value}'
1401
  project?
1402
 mail_destroy_project_failed: Project %{value} could not be deleted.
1403
 mail_destroy_project_successful: Project %{value} was deleted successfully.
1404
 mail_destroy_project_with_subprojects_successful: Project %{value} and its subprojects
1405
  were deleted successfully.
1406
 project_status_scheduled_for_deletion: scheduled for deletion
1407
 text_projects_bulk_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete the selected
1408
  projects and related data?
1409
 text_projects_bulk_destroy_head: |
1410
  You are about to permanently delete the following projects, including possible subprojects and any related data.
1411
  Please review the information below and confirm that this is indeed what you want to do.
1412
  This action cannot be undone.
1413
 text_projects_bulk_destroy_confirm: To confirm, please enter "%{yes}" in the box below.
1414
 text_subprojects_bulk_destroy: 'including its subproject(s): %{value}'
1415
 field_current_password: Current password
1416
 sudo_mode_new_info_html: "<strong>What's happening?</strong> You need to reconfirm
1417
  your password before taking any administrative actions, this ensures your account
1418
  stays protected."
1419
 label_edited: Edited
1420
 label_time_by_author: "%{time} by %{author}"
1421
 field_default_time_entry_activity: Default spent time activity
1422
 field_is_member_of_group: Member of group
1423
 text_users_bulk_destroy_head: You are about to delete the following users and remove
1424
  all references to them. This cannot be undone. Often, locking users instead of deleting
1425
  them is the better solution.
1426
 text_users_bulk_destroy_confirm: To confirm, please enter "%{yes}" below.
1425
 text_user_destroy_confirmation: مطمئنید که می خواهید این کاربر و همه ارجاع‌های مربوط به او را حذف کنید؟ این کار قابل بازگشت نیست. غالبا، قفل کردن کاربر به جای حذف، راه حل به‌تری است. برای تأیید، لطفاً شناسه ورود کاربر (%{login}) را در زیر وارد کنید.
1426
 text_project_destroy_enter_identifier: برای تایید، لطفا شناسه پروژه (%{identifier}) را وارد کنید.
1427
-