Patch #37002

Czech translation update for 4.2-stable

Added by Pavel Rosický 8 months ago. Updated 7 months ago.

Status:ClosedStart date:
Priority:NormalDue date:
Assignee:Go MAEDA% Done:

0%

Category:Translations
Target version:4.2.6

Description

diff --git a/config/locales/cs.yml b/config/locales/cs.yml
index c39f00e..72961bc 100644
--- a/config/locales/cs.yml
+++ b/config/locales/cs.yml
@@ -1383,21 +1383,20 @@ cs:
  error_attachment_not_found: Příloha %{name} nenalezena
  permission_delete_project: Odstranit projekt
  field_twofa_scheme: Schéma dvou-fázového ověření
- text_user_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete this user and remove
-  all references to them? This cannot be undone. Often, locking a user instead of
-  deleting them is the better solution. To confirm, please enter their login (%{login})
-  below.
- text_project_destroy_enter_identifier: To confirm, please enter the project's identifier
-  (%{identifier}) below.
- button_add_subtask: Add subtask
- notice_invalid_watcher: 'Invalid watcher: User will not receive any notifications
-  because it does not have access to view this object.'
- button_fetch_changesets: Fetch commits
- permission_view_message_watchers: View message watchers list
- permission_add_message_watchers: Add message watchers
- permission_delete_message_watchers: Delete message watchers
- label_message_watchers: Watchers
- button_copy_link: Copy link
- error_invalid_authenticity_token: Invalid form authenticity token.
- error_query_statement_invalid: An error occurred while executing the query and has
-  been logged. Please report this error to your Redmine administrator.
+ text_user_destroy_confirmation: Jste si jisti, že chcete odstranit tohoto uživatele a
+  všechny reference na něj? Tato akce nemůže být vzata zpět. Často je užamčení uživatele
+  místo jeho smazání vhodnějším řešením. Pro potvrzení, prosím zadjte níže jeho login (%{login}).
+ text_project_destroy_enter_identifier: Pro potvrzení, prosím zadejte níže identifikátor projektu
+  (%{identifier}).
+ button_add_subtask: Přidat podúkol
+ notice_invalid_watcher: 'Neplatný sledovatel: Uživatel nebude dostávat žádné notifikace,
+  protože nemá přístup pro zobrazení tohoto objektu.'
+ button_fetch_changesets: Stáhnout commity
+ permission_view_message_watchers: Zobrazení seznamu sledovatelů příspěvků
+ permission_add_message_watchers: Přidávání sledovatelů příspěvků
+ permission_delete_message_watchers: Mazání sledovatelů příspěvků
+ label_message_watchers: Sledující
+ button_copy_link: Kopírovat odkaz
+ error_invalid_authenticity_token: Neplatný token pravosti formuláře.
+ error_query_statement_invalid: Nastala chyba při vykonávání dotazu a
+  byla zaznamenána. Prosím oznamte tuto chybu svému Redmine administrátorovi.

Related issues

Related to Redmine - Patch #35012: Czech translations Closed

Associated revisions

Revision 21574
Added by Go MAEDA 7 months ago

Czech translation update for 4.2-stable (#37002).

Patch by Pavel Rosický.

History

#1 Updated by Go MAEDA 7 months ago

 • Target version set to 4.2.6

Setting the target version to 4.2.6.

#2 Updated by Go MAEDA 7 months ago

#3 Updated by Go MAEDA 7 months ago

 • Status changed from New to Closed
 • Assignee set to Go MAEDA

Committed the patch. Thank you.

Also available in: Atom PDF