Project

General

Profile

Actions

Patch #37003

closed

Czech translation update for 5.0-stable

Added by Pavel Rosický about 2 years ago. Updated about 2 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
Category:
Translations
Target version:
Start date:
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

diff --git a/config/locales/cs.yml b/config/locales/cs.yml
index 6ad2fb63a..96559b261 100644
--- a/config/locales/cs.yml
+++ b/config/locales/cs.yml
@@ -1396,41 +1396,41 @@ cs:
  error_invalid_authenticity_token: Neplatný token pravosti formuláře.
  error_query_statement_invalid: Nastala chyba při vykonávání dotazu a
   byla zaznamenána. Prosím oznamte tuto chybu svému Redmine administrátorovi.
- permission_view_wiki_page_watchers: View wiki page watchers list
- permission_add_wiki_page_watchers: Add wiki page watchers
- permission_delete_wiki_page_watchers: Delete wiki page watchers
- label_wiki_page_watchers: Watchers
- label_attachment_description: File description
- error_no_data_in_file: The file does not contain any data
- field_twofa_required: Require two factor authentication
- twofa_hint_optional_html: Setting <strong>%{label}</strong> will let users set up
-  two-factor authentication at will, unless it is required by one of their groups.
- twofa_text_group_required: This setting is only effective when the global two factor
-  authentication setting is set to 'optional'. Currently, two factor authentication
-  is required for all users.
- twofa_text_group_disabled: This setting is only effective when the global two factor
-  authentication setting is set to 'optional'. Currently, two factor authentication
-  is disabled.
- field_default_issue_query: Default issue query
+ permission_view_wiki_page_watchers: Zobrazení seznamu sledovatelů Wiki stránek
+ permission_add_wiki_page_watchers: Přidávání sledovatelů na Wiki stránky
+ permission_delete_wiki_page_watchers: Mazání sledovatelů Wiki stránek
+ label_wiki_page_watchers: Sledující
+ label_attachment_description: Popis souboru
+ error_no_data_in_file: Soubor neobsahuje žádná data
+ field_twofa_required: Vyžadovat dvou-fázové ověření
+ twofa_hint_optional_html: Nastavení <strong>%{label}</strong> nechá uživatele nastavit
+  dvou-fázové ověření dle přání, pokud není vyžadováno některou z jeho skupin.
+ twofa_text_group_required: Toto nastavení je účinné pouze pokud je globální nastavení dvou-fázového ověření
+  nastaveno jako 'volitelné'. Aktuálně je dvou-fázové ověření
+  vyžadováno pro všechny uživatele.
+ twofa_text_group_disabled: Toto nastavení je účinné pouze pokud je globální nastavení dvou-fázového ověření
+  nastaveno jako 'volitelné'. Aktuálně je dvou-fázové ověření
+  vypnuté.
+ field_default_issue_query: Výchozí dotaz úkolů
  label_default_queries:
-  for_all_projects: For all projects
-  for_current_project: For current project
-  for_all_users: For all users
- text_allowed_queries_to_select: Public (to any users) queries only selectable
- text_all_migrations_have_been_run: All database migrations have been run
- button_save_object: Save %{object_name}
- button_edit_object: Edit %{object_name}
- button_delete_object: Delete %{object_name}
- text_setting_config_change: You can configure the behaviour in config/configuration.yml.
-  Please restart the application after editing it.
- label_bulk_edit: Bulk edit
- button_create_and_follow: Create and follow
- label_subtask: Subtask
- label_default_query: Default query
- field_default_project_query: Default project query
- label_required_administrators: required for administrators
- twofa_hint_required_administrators_html: Setting <strong>%{label}</strong> behaves
-  like optional, but will require all users with administration rights to set up two-factor
-  authentication at their next login.
- label_auto_watch_on: Auto watch
- label_auto_watch_on_issue_contributed_to: Issues I contributed to
+  for_all_projects: Pro všechny projekty
+  for_current_project: Pro aktuální projekt
+  for_all_users: Pro všechny uživatele
+ text_allowed_queries_to_select: Lze vybrat pouze veřejné dotazy (viditelné pro všechny uživatele)
+ text_all_migrations_have_been_run: Všechny databázové migrace byly spušteny
+ button_save_object: Uložit %{object_name}
+ button_edit_object: Upravit %{object_name}
+ button_delete_object: Smazat %{object_name}
+ text_setting_config_change: Můžete nastavit chování v config/configuration.yml.
+  Po úpravě prosím restartujte aplikaci.
+ label_bulk_edit: Hromadná úprava
+ button_create_and_follow: Vytvořit a pokračovat
+ label_subtask: Podúkol
+ label_default_query: Výchozí dotaz
+ field_default_project_query: Výchozí dotaz projektů
+ label_required_administrators: vyžadováno pro administrátory
+ twofa_hint_required_administrators_html: Nastavení <strong>%{label}</strong> se chová
+  jako volitelné, ale bude vyžadovat od všech uživatelů s administrátorskými právy nastavení dvou-fázového ověření
+  při jejich příštím přihlášení.
+ label_auto_watch_on: Automaticky sledovat
+ label_auto_watch_on_issue_contributed_to: Úkoly ke kterým jsem přispěl
Actions #1

Updated by Go MAEDA about 2 years ago

 • Status changed from New to Closed
 • Assignee set to Go MAEDA
 • Target version set to 5.0.1

Committed the patch. Thank you for your contribution.

Actions

Also available in: Atom PDF