Project

General

Profile

Patch #36493 » pl.patch

Updated for r21395 - Robert Korulczyk, 2022-02-12 23:44

View differences:

config/locales/pl.yml (kopia robocza)
3 3
# by Krzysztof Podejma (kpodejma@customprojects.pl, http://www.customprojects.pl)
4 4

 
5 5
pl:
6
 number:
7
  format:
8
   separator: ","
9
   delimiter: " "
10
   precision: 2
11
  currency:
12
   format:
13
    format: "%n %u"
14
    unit: "PLN"
15
  percentage:
16
   format:
17
    delimiter: ""
18
  precision:
19
   format:
20
    delimiter: ""
21
  human:
22
   format:
23
    delimiter: ""
24
    precision: 3
25
   storage_units:
26
    format: "%n %u"
27
    units:
28
     byte:
29
      one: "B"
30
      other: "B"
31
     kb: "KB"
32
     mb: "MB"
33
     gb: "GB"
34
     tb: "TB"
35

 
6
 # Text direction: Left-to-Right (ltr) or Right-to-Left (rtl)
36 7
 direction: ltr
37 8
 date:
38 9
  formats:
10
   # Use the strftime parameters for formats.
11
   # When no format has been given, it uses default.
12
   # You can provide other formats here if you like!
39 13
   default: "%Y-%m-%d"
40 14
   short: "%d %b"
41 15
   long: "%d %B %Y"
......
43 17
  day_names: [Niedziela, Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota]
44 18
  abbr_day_names: [niedz., pn., wt., śr., czw., pt., sob.]
45 19

 
20
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
46 21
  month_names: [~, Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień]
47 22
  abbr_month_names: [~, sty, lut, mar, kwi, maj, cze, lip, sie, wrz, paź, lis, gru]
23
  # Used in date_select and datime_select.
48 24
  order:
49 25
   - :year
50 26
   - :month
......
107 83
    few:  "prawie %{count} lata"
108 84
    other: "prawie %{count} lat"
109 85

 
86
 number:
87
  format:
88
   separator: ","
89
   delimiter: " "
90
   precision: 2
91

 
92
  human:
93
   format:
94
    delimiter: ""
95
    precision: 3
96
   storage_units:
97
    format: "%n %u"
98
    units:
99
     byte:
100
      one: "B"
101
      other: "B"
102
     kb: "KB"
103
     mb: "MB"
104
     gb: "GB"
105
     tb: "TB"
106

 
107
# Used in array.to_sentence.
108
 support:
109
  array:
110
   sentence_connector: "i"
111
   skip_last_comma: true
112

 
110 113
 activerecord:
111 114
  errors:
112 115
   template:
......
146 149
    must_contain_digits: "musi zawierać cyfry (0-9)"
147 150
    must_contain_special_chars: "musi zawierać znaki specjalne (!, $, %, ...)"
148 151

 
149
 support:
150
  array:
151
   sentence_connector: "i"
152
   skip_last_comma: true
152
 actionview_instancetag_blank_option: wybierz
153 153

 
154
 # Keep this line in order to avoid problems with Windows Notepad UTF-8 EF-BB-BFidea...
155
 # Best regards from Lublin@Poland :-)
156
 # PL translation by Mariusz@Olejnik.net,
157
 # Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2010
154
 general_text_No: 'Tak'
155
 general_text_Yes: 'Nie'
156
 general_text_no: 'nie'
157
 general_text_yes: 'tak'
158
 general_lang_name: 'Polish (Polski)'
159
 general_csv_separator: ';'
160
 general_csv_decimal_separator: ','
161
 general_csv_encoding: UTF-8
162
 general_pdf_fontname: freesans
163
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
164
 general_first_day_of_week: '1'
158 165

 
159
 actionview_instancetag_blank_option: wybierz
166
 notice_account_updated: "Konto zostało pomyślnie zaktualizowane."
167
 notice_account_invalid_credentials: "Nieprawidłowy użytkownik lub hasło"
168
 notice_account_password_updated: "Hasło zostało pomyślnie zmienione."
169
 notice_account_wrong_password: "Nieprawidłowe hasło"
170
 notice_account_register_done: "Konto zostało pomyślnie utworzone. E-mail zawierający instrukcje aktywacji konta został wysłany na adres %{email}."
171
 notice_account_unknown_email: "Nieznany użytkownik."
172
 notice_account_not_activated_yet: 'Jeszcze nie aktywowałeś swojego konta. Jeśli chcesz otrzymać nowy e-mail aktywacyjny, <a href="%{url}">kliknij tutaj</a>.'
173
 notice_account_locked: "Twoje konto jest zablokowane."
174
 notice_can_t_change_password: "To konto ma zewnętrzne źródło uwierzytelniania. Nie możesz zmienić hasła."
175
 notice_account_lost_email_sent: "E-mail z instrukcjami zmiany hasła został wysłany do Ciebie."
176
 notice_account_activated: "Twoje konto zostało aktywowane. Możesz się zalogować."
177
 notice_successful_create: "Utworzenie zakończone pomyślnie."
178
 notice_successful_update: "Uaktualnienie zakończone pomyślnie."
179
 notice_successful_delete: "Usunięcie zakończone pomyślnie."
180
 notice_successful_connection: "Udane nawiązanie połączenia."
181
 notice_file_not_found: "Strona, do której próbujesz się dostać, nie istnieje lub została usunięta."
182
 notice_locking_conflict: "Dane zostały zaktualizowane przez innego użytkownika."
183
 notice_not_authorized: "Nie jesteś upoważniony do oglądania tej strony."
184
 notice_not_authorized_archived_project: "Projekt, do którego próbujesz uzyskać dostęp, został zarchiwizowany."
185
 notice_email_sent: "E-mail został wysłany do %{value}"
186
 notice_email_error: "Wystąpił błąd w trakcie wysyłania wiadomości e-mail (%{value})"
187
 notice_feeds_access_key_reseted: "Twój klucz dostępu do kanału Atom został zresetowany."
188
 notice_api_access_key_reseted: "Twój klucz dostępu do API został zresetowany."
189
 notice_failed_to_save_issues: "Błąd podczas zapisu zagadnień dla %{count} z %{total} zaznaczonych: %{ids}."
190
 notice_failed_to_save_time_entries: "Błąd podczas zapisu wpisów z dziennika dla %{count} z %{total} zaznaczonych: %{ids}."
191
 notice_failed_to_save_members: "Nie można zapisać uczestników: %{errors}."
192
 notice_account_pending: "Twoje konto zostało utworzone i oczekuje na zatwierdzenie przez administratora."
193
 notice_default_data_loaded: "Domyślna konfiguracja została pomyślnie załadowana."
194
 notice_unable_delete_version: "Nie można usunąć wersji."
195
 notice_unable_delete_time_entry: "Nie można usunąć wpisu z dziennika."
196
 notice_issue_done_ratios_updated: "Uaktualnienie % wykonania zakończone pomyślnie."
197
 notice_gantt_chart_truncated: "Liczba elementów wyświetlanych na diagramie została ograniczona z powodu przekroczenia dopuszczalnego limitu (%{max})"
198
 notice_issue_successful_create: "Zagadnienie %{id} zostało utworzone."
199
 notice_issue_update_conflict: "Zagadnienie zostało zaktualizowane przez innego użytkownika, podczas gdy ty je edytowałeś."
200
 notice_account_deleted: "Twoje konto zostało trwale usunięte."
201
 notice_user_successful_create: "Utworzono użytkownika %{id}."
202
 notice_new_password_must_be_different: "Nowe hasło musi być inne niż poprzednie"
203
 notice_import_finished: "%{count} elementów zostało prawidłowo zaimportowanych"
204
 notice_import_finished_with_errors: "%{count} z %{total} elementów nie mogło zostać zaimportowanych"
205
 notice_issue_not_closable_by_open_tasks: "To zagadnienie nie może zostać zamknięte, ponieważ ma przynajmniej jedno otwarte podzagadnienie."
206
 notice_issue_not_closable_by_blocking_issue: "To zagadnienie nie może zostać zamknięte, ponieważ jest blokowane przez przynajmniej jedno otwarte zagadnienie."
207
 notice_issue_not_reopenable_by_closed_parent_issue: "To zagadnienie nie może zostać ponownie otwarte, ponieważ zagadnienie nadrzędne jest zamknięte."
208
 notice_invalid_watcher: "Nieprawidłowy obserwator: Użytkownik nie otrzyma żadnych powiadomień, ponieważ nie posiada dostępu do tego obiektu."
160 209

 
161
 button_activate: Aktywuj
162
 button_add: Dodaj
163
 button_annotate: Adnotuj
164
 button_apply: Zatwierdź
165
 button_archive: Archiwizuj
166
 button_back: Wstecz
167
 button_cancel: Anuluj
168
 button_change: Zmień
169
 button_change_password: Zmień hasło
170
 button_check_all: Zaznacz wszystko
171
 button_clear: Wyczyść
172
 button_configure: Konfiguruj
173
 button_copy: Kopia
174
 button_create: Stwórz
175
 button_delete: Usuń
176
 button_download: Pobierz
177
 button_edit: Edytuj
178
 button_list: Lista
179
 button_lock: Zablokuj
180
 button_log_time: Dziennik
181
 button_login: Zaloguj się
182
 button_move: Przenieś
183
 button_quote: Cytuj
184
 button_rename: Zmień nazwę
185
 button_reply: Odpowiedz
186
 button_reset: Resetuj
187
 button_rollback: Przywróć do tej wersji
188
 button_save: Zapisz
189
 button_sort: Sortuj
190
 button_submit: Wyślij
191
 button_test: Testuj
192
 button_unarchive: Przywróć z archiwum
193
 button_uncheck_all: Odznacz wszystko
194
 button_unlock: Odblokuj
195
 button_unwatch: Nie obserwuj
196
 button_update: Uaktualnij
197
 button_view: Pokaż
198
 button_watch: Obserwuj
199
 default_activity_design: Projektowanie
200
 default_activity_development: Rozwój
201
 default_doc_category_tech: Dokumentacja techniczna
202
 default_doc_category_user: Dokumentacja użytkownika
203
 default_issue_status_in_progress: W toku
204
 default_issue_status_closed: Zamknięty
205
 default_issue_status_feedback: Odpowiedź
206
 default_issue_status_new: Nowy
207
 default_issue_status_rejected: Odrzucony
208
 default_issue_status_resolved: Rozwiązany
209
 default_priority_high: Wysoki
210
 default_priority_immediate: Natychmiastowy
211
 default_priority_low: Niski
212
 default_priority_normal: Normalny
213
 default_priority_urgent: Pilny
214
 default_role_developer: Programista
215
 default_role_manager: Kierownik
216
 default_role_reporter: Zgłaszający
217
 default_tracker_bug: Błąd
218
 default_tracker_feature: Zadanie
219
 default_tracker_support: Wsparcie
220
 enumeration_activities: Działania (śledzenie czasu)
221
 enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentów
222
 enumeration_issue_priorities: Priorytety zagadnień
223 210
 error_can_t_load_default_data: "Domyślna konfiguracja nie może być załadowana: %{value}"
224
 error_issue_not_found_in_project: 'Zagadnienie nie zostało znalezione lub nie należy do tego projektu'
211
 error_scm_not_found: Obiekt lub wersja nie zostały znalezione w repozytorium.
212
 error_scm_command_failed: "Wystąpił błąd przy próbie dostępu do repozytorium: %{value}"
225 213
 error_scm_annotate: Wpis nie istnieje lub nie można wyświetlić dla niego adnotacji.
226
 error_scm_command_failed: "Wystąpił błąd przy próbie dostępu do repozytorium: %{value}"
227
 error_scm_not_found: "Obiekt lub wersja nie zostały znalezione w repozytorium."
228
 field_account: Konto
229
 field_activity: Aktywność
230
 field_admin: Administrator
231
 field_assignable: Zagadnienia mogą być przypisane do tej roli
232
 field_assigned_to: Przypisany do
233
 field_attr_firstname: Imię atrybut
234
 field_attr_lastname: Nazwisko atrybut
235
 field_attr_login: Login atrybut
236
 field_attr_mail: E-mail atrybut
237
 field_auth_source: Tryb uwierzytelniania
214
 error_scm_annotate_big_text_file: Nie można wyświetlić adnotacji dla tego wpisu, ponieważ przekracza on dozwoloną wielkość pliku tekstowego.
215
 error_issue_not_found_in_project: Zagadnienie nie zostało znalezione lub nie należy do tego projektu
216
 error_no_tracker_in_project: Projekt nie posiada powiązanych typów zagadnień. Sprawdź ustawienia projektu.
217
 error_no_default_issue_status: 'Nie zdefiniowano domyślnego statusu zagadnień. Sprawdź konfigurację (Przejdź do "Administracja -> Statusy zagadnień").'
218
 error_can_not_delete_custom_field: Nie można usunąć tego pola
219
 error_can_not_delete_tracker: Ten typ przypisany jest do części zagadnień i nie może zostać usunięty.
220
 error_can_not_remove_role: Ta rola przypisana jest niektórym użytkownikom i nie może zostać usunięta.
221
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Zagadnienie przydzielone do zakończonej wersji nie może zostać ponownie otwarte
222
 error_can_not_archive_project: Ten projekt nie może zostać zarchiwizowany
223
 error_issue_done_ratios_not_updated: "% wykonania zagadnienia nie został uaktualniony."
224
 error_workflow_copy_source: Proszę wybrać źródłowy typ zagadnienia lub rolę
225
 error_workflow_copy_target: Proszę wybrać docelowe typy zagadnień i role
226
 error_unable_delete_issue_status: "Nie można usunąć statusu zagadnienia (%{value})"
227
 error_unable_to_connect: "Nie można połączyć (%{value})"
228
 error_attachments_too_many: "Ten plik nie może zostać wysłany, ponieważ przekracza maksymalną liczbę plików, jakie mogą być jednocześnie załączone (%{max_number_of_files})"
229
 error_attachment_too_big: "Plik nie może być przesłany, ponieważ przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar (%{max_size})"
230
 error_bulk_download_size_too_big: "Te załączniki nie mogą być masowo pobrane, ponieważ ich rozmiar przekracza dozwoloną wielkość (%{max_size})"
231
 error_session_expired: Twoja sesja wygasła. Zaloguj się ponownie.
232
 error_token_expired: Ten link do resetu hasła już wygasł, spróbuj ponownie.
233
 warning_attachments_not_saved: "%{count} załączników nie zostało zapisanych."
234
 error_password_expired: Twoje hasło wygasło lub administrator wymaga jego zmiany.
235
 error_invalid_file_encoding: "Plik nie stosuje kodowania %{encoding}"
236
 error_invalid_csv_file_or_settings: "Plik nie jest plikiem CSV lub nie pasuje do ustawień poniżej (%{value})"
237
 error_can_not_read_import_file: Wystąpił błąd podczas czytania pliku do importu
238
 error_no_data_in_file: "Ten plik nie zawiera żadnych danych"
239
 error_attachment_extension_not_allowed: "Rozszerzenie %{extension} nie jest dozwolone dla załączników"
240
 error_ldap_bind_credentials: Nieprawidłowe konto/hasło LDAP
241
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: Ten projekt nie zawiera żadnych typów zagadnień, dla których mógłbyś utworzyć zagadnienie
242
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: Nie ma projektów z typami zagadnień, dla których mógłbyś utworzyć zagadnienie
243
 error_move_of_child_not_possible: "Podzagadnienie %{child} nie mogło być przeniesione do nowego projektu: %{errors}"
244
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Nie można przypisać przepracowanego czasu do zagadnienia, które ma zostać usunięte
245
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Zmiany będą skutkowały automatycznym usunięciem wartości jednego lub więcej pól z wybranych obiektów
246
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: "Nie można zapisać więcej niż %{max_hours} godzin dla tego samego dnia (%{logged_hours} godzin już zostało zapisanych)"
247
 error_can_not_delete_auth_source: Ten tryb uwierzytelniania jest w użyciu i nie może zostać usunięty.
248
 error_spent_on_future_date: Nie można zapisać czasu dla daty z przyszłości
249
 error_not_allowed_to_log_time_for_other_users: Nie jesteś upoważniony do zapisywania czasu dla innych użytkowników
250
 error_can_not_execute_macro_html: "Wystąpił błąd podczas wykonywania makra <strong>%{name}</strong> (%{error})"
251
 error_macro_does_not_accept_block: "To makro nie akceptuje bloku tekstu"
252
 error_childpages_macro_no_argument: "Bez argumentu to makro może być wywołane tylko na stronach wiki"
253
 error_circular_inclusion: "Circular inclusion detected"
254
 error_page_not_found: "Podana strona nie istnieje"
255
 error_filename_required: "Nazwa pliku jest wymagana"
256
 error_invalid_size_parameter: "Invalid size parameter"
257
 error_attachment_not_found: "Załącznik %{name} nie istnieje"
258
 error_invalid_authenticity_token: "Nieprawidłowy token autentyczności formularza."
259
 error_query_statement_invalid: "An error occurred while executing the query and has been logged. Please report this error to your Redmine administrator."
260

 
261
 mail_subject_lost_password: "Twoje hasło do %{value}"
262
 mail_body_lost_password: "W celu zmiany swojego hasła użyj poniższego odnośnika:"
263
 mail_body_lost_password_validity: Pamiętaj o tym, że korzystając z tego linku możesz zmienić hasło tylko raz.
264
 mail_subject_register: "Aktywacja konta w %{value}"
265
 mail_body_register: "W celu aktywacji Twojego konta, użyj poniższego odnośnika:"
266
 mail_body_account_information_external: "Możesz użyć Twojego konta %{value} do zalogowania."
267
 mail_body_account_information: Twoje konto
268
 mail_subject_account_activation_request: "Zapytanie aktywacyjne dla konta %{value}"
269
 mail_body_account_activation_request: "Zarejestrowano nowego użytkownika: (%{value}). Konto oczekuje na Twoje zatwierdzenie:"
270
 mail_subject_reminder: "Zagadnienia (%{count}) do obsłużenia w ciągu następnych %{days} dni"
271
 mail_body_reminder: "Wykaz przypisanych do Ciebie zagadnień (%{count}), których termin dobiega końca w ciągu następnych %{days} dni:"
272
 mail_subject_wiki_content_added: 'Strona wiki "%{id}" została dodana'
273
 mail_body_wiki_content_added: 'Strona wiki "%{id}" została dodana przez %{author}.'
274
 mail_subject_wiki_content_updated: 'Strona wiki "%{id}" została uaktualniona'
275
 mail_body_wiki_content_updated: 'Strona wiki "%{id}" została uaktualniona przez %{author}.'
276
 mail_subject_security_notification: Powiadomienie bezpieczeństwa
277
 mail_body_security_notification_change: "%{field} zostało zmienione."
278
 mail_body_security_notification_change_to: "%{field} zostało zmienione na %{value}."
279
 mail_body_security_notification_add: "%{field} %{value} zostało dodane."
280
 mail_body_security_notification_remove: "%{field} %{value} zostało usunięte."
281
 mail_body_security_notification_notify_enabled: "Od teraz adres e-mail %{value} otrzymuje powiadomienia."
282
 mail_body_security_notification_notify_disabled: "Adres e-mail %{value} nie otrzymuje już powiadomień."
283
 mail_body_settings_updated: "Poniższe ustawienia zostały zmienione:"
284
 mail_body_password_updated: Twoje hasło zostało zmienione.
285

 
286
 field_name: Nazwa
287
 field_description: Opis
288
 field_summary: Podsumowanie
289
 field_is_required: Wymagane
290
 field_firstname: Imię
291
 field_lastname: Nazwisko
292
 field_mail: E-mail
293
 field_address: E-mail
294
 field_filename: Plik
295
 field_filesize: Rozmiar
296
 field_downloads: Pobrań
238 297
 field_author: Autor
239
 field_base_dn: Base DN
298
 field_created_on: Data utworzenia
299
 field_updated_on: Data modyfikacji
300
 field_closed_on: Data zamknięcia
301
 field_field_format: Format
302
 field_is_for_all: Dla wszystkich projektów
303
 field_possible_values: Możliwe wartości
304
 field_regexp: Wyrażenie regularne
305
 field_min_length: Minimalna długość
306
 field_max_length: Maksymalna długość
307
 field_value: Wartość
240 308
 field_category: Kategoria
241
 field_column_names: Nazwy kolumn
242
 field_comments: Komentarz
243
 field_comments_sorting: Pokazuj komentarze
244
 field_created_on: Data utworzenia
245
 field_default_value: Domyślna wartość
246
 field_delay: Opóźnienie
247
 field_description: Opis
248
 field_done_ratio: "% Wykonania"
249
 field_downloads: Pobrań
309
 field_title: Tytuł
310
 field_project: Projekt
311
 field_issue: Zagadnienie
312
 field_status: Status
313
 field_notes: Notatki
314
 field_is_closed: Zagadnienie zamknięte
315
 field_is_default: Domyślna wartość
316
 field_tracker: Typ zagadnienia
317
 field_subject: Temat
250 318
 field_due_date: Data oddania
251
 field_effective_date: Data
252
 field_estimated_hours: Szacowany czas
253
 field_field_format: Format
254
 field_filename: Plik
255
 field_filesize: Rozmiar
256
 field_firstname: Imię
319
 field_assigned_to: Przypisany do
320
 field_priority: Priorytet
257 321
 field_fixed_version: Wersja docelowa
258
 field_hide_mail: Ukryj mój adres e-mail
322
 field_user: Użytkownik
323
 field_principal: Przełożony
324
 field_role: Rola
259 325
 field_homepage: Strona www
260
 field_host: Host
261
 field_hours: Godzin
262
 field_identifier: Identyfikator
263
 field_is_closed: Zagadnienie zamknięte
264
 field_is_default: Domyślna wartość
265
 field_is_filter: Atrybut filtrowania
266
 field_is_for_all: Dla wszystkich projektów
326
 field_is_public: Publiczny
327
 field_parent: Projekt nadrzędny
267 328
 field_is_in_roadmap: Zagadnienie pokazywane na mapie
268
 field_is_public: Publiczny
269
 field_is_required: Wymagane
270
 field_issue: Zagadnienie
271
 field_issue_to: Powiązane zagadnienie
272
 field_language: Język
273
 field_last_login_on: Ostatnie połączenie
274
 field_lastname: Nazwisko
275 329
 field_login: Login
276
 field_mail: E-mail
277 330
 field_mail_notification: Powiadomienia e-mail
278
 field_max_length: Maksymalna długość
279
 field_min_length: Minimalna długość
280
 field_name: Nazwa
331
 field_admin: Administrator
332
 field_last_login_on: Ostatnie połączenie
333
 field_passwd_changed_on: Ostatnia zmiana hasła
334
 field_language: Język
335
 field_effective_date: Data
336
 field_password: Hasło
281 337
 field_new_password: Nowe hasło
282
 field_notes: Notatki
283
 field_onthefly: Tworzenie użytkownika w locie
284
 field_parent: Projekt nadrzędny
285
 field_parent_title: Strona rodzica
286
 field_password: Hasło
287 338
 field_password_confirmation: Potwierdzenie
339
 field_twofa_scheme: Schemat uwierzytelniania dwuskładnikowego
340
 field_version: Wersja
341
 field_type: Typ
342
 field_host: Host
288 343
 field_port: Port
289
 field_possible_values: Możliwe wartości
290
 field_priority: Priorytet
291
 field_project: Projekt
292
 field_redirect_existing_links: Przekierowanie istniejących odnośników
293
 field_regexp: Wyrażenie regularne
294
 field_role: Rola
295
 field_searchable: Przeszukiwalne
296
 field_spent_on: Data
344
 field_account: Konto
345
 field_base_dn: Bazowe DN
346
 field_attr_login: Login atrybut
347
 field_attr_firstname: Imię atrybut
348
 field_attr_lastname: Nazwisko atrybut
349
 field_attr_mail: E-mail atrybut
350
 field_onthefly: Tworzenie użytkownika w locie
297 351
 field_start_date: Data rozpoczęcia
352
 field_done_ratio: "% Wykonania"
353
 field_auth_source: Tryb uwierzytelniania
354
 field_hide_mail: Ukryj mój adres e-mail
355
 field_comments: Komentarz
356
 field_url: URL
298 357
 field_start_page: Strona startowa
299
 field_status: Status
300
 field_subject: Temat
301 358
 field_subproject: Podprojekt
302
 field_summary: Podsumowanie
359
 field_hours: Godzin
360
 field_activity: Aktywność
361
 field_spent_on: Data
362
 field_identifier: Identyfikator
363
 field_is_filter: Atrybut filtrowania
364
 field_issue_to: Powiązane zagadnienie
365
 field_delay: Opóźnienie
366
 field_assignable: Zagadnienia mogą być przypisane do tej roli
367
 field_redirect_existing_links: Przekierowanie istniejących odnośników
368
 field_estimated_hours: Szacowany czas
369
 field_column_names: Nazwy kolumn
370
 field_time_entries: Dziennik
303 371
 field_time_zone: Strefa czasowa
304
 field_title: Tytuł
305
 field_tracker: Typ zagadnienia
306
 field_type: Typ
307
 field_updated_on: Data modyfikacji
308
 field_url: URL
309
 field_user: Użytkownik
310
 field_value: Wartość
311
 field_version: Wersja
312
 general_csv_decimal_separator: ','
313
 general_csv_encoding: UTF-8
314
 general_csv_separator: ';'
315
 general_pdf_fontname: freesans
316
 general_pdf_monospaced_fontname: freemono
317
 general_first_day_of_week: '1'
318
 general_lang_name: 'Polish (Polski)'
319
 general_text_No: 'Nie'
320
 general_text_Yes: 'Tak'
321
 general_text_no: 'nie'
322
 general_text_yes: 'tak'
372
 field_searchable: Przeszukiwalne
373
 field_default_value: Domyślna wartość
374
 field_comments_sorting: Pokazuj komentarze
375
 field_parent_title: Strona rodzica
376
 field_editable: Edytowalne
377
 field_watcher: Obserwator
378
 field_content: Treść
379
 field_group_by: Grupuj wyniki wg
380
 field_sharing: Współdzielenie
381
 field_parent_issue: Zagadnienie nadrzędne
382
 field_parent_issue_subject: Tytuł zagadnienia nadrzędnego
383
 field_member_of_group: Grupa osoby przypisanej
384
 field_assigned_to_role: Rola osoby przypisanej
385
 field_text: Pole tekstowe
386
 field_visible: Widoczne
387
 field_warn_on_leaving_unsaved: Ostrzegaj mnie, gdy opuszczam stronę z niezapisanym tekstem
388
 field_issues_visibility: Widoczność zagadnień
389
 field_is_private: Prywatne
390
 field_commit_logs_encoding: Kodowanie komentarzy commitów
391
 field_scm_path_encoding: Kodowanie ścieżki
392
 field_path_to_repository: Ścieżka do repozytorium
393
 field_root_directory: Główny katalog
394
 field_cvsroot: CVSROOT
395
 field_cvs_module: Moduł
396
 field_repository_is_default: Główne repozytorium
397
 field_multiple: Wielokrotne wartości
398
 field_auth_source_ldap_filter: Filtr LDAP
399
 field_core_fields: Pola standardowe
400
 field_timeout: Limit czasu (w sekundach)
401
 field_board_parent: Forum nadrzędne
402
 field_private_notes: Prywatne notatki
403
 field_inherit_members: Dziedziczenie uczestników
404
 field_generate_password: Wygeneruj hasło
405
 field_must_change_passwd: Musi zmienić hasło przy następnym logowaniu
406
 field_default_status: Domyślny status
407
 field_users_visibility: Widoczność użytkowników
408
 field_time_entries_visibility: Widoczność przepracowanego czasu
409
 field_total_estimated_hours: Całkowity szacowany czas
410
 field_default_version: Domyślna wersja
411
 field_remote_ip: Adres IP
412
 field_textarea_font: Czcionka wykorzystywana w polach tekstowych
413
 field_updated_by: Zaktualizowane przez
414
 field_last_updated_by: Ostatnio zaktualizowane przez
415
 field_full_width_layout: Układ strony na całą szerokość
416
 field_digest: Suma kontrolna
417
 field_default_assigned_to: Domyślnie przypisana osoba
418
 field_recently_used_projects: 'Liczba ostatnich projektów widocznych polu "skocz do projektu"'
419
 field_history_default_tab: Domyślna zakładka historii zagadnienia
420
 field_unique_id: Unikalne ID
421
 field_toolbar_language_options: Lista języków z podświetlaniem składni dostępna w toolbarze
422
 field_twofa_required: Wymagaj dwyskładnikowego uwierzytelnia
423
 field_default_issue_query: Domyślna kwerenda dla listy zagadnień
424
 field_default_project_query: Domyślna kwerenda dla listy projektów
323 425

 
324
 label_activity: Aktywność
325
 label_add_another_file: Dodaj kolejny plik
326
 label_add_note: Dodaj notatkę
327
 label_added: dodane
328
 label_added_time_by: "Dodane przez %{author} %{age} temu"
426
 setting_app_title: Tytuł aplikacji
427
 setting_welcome_text: Tekst powitalny
428
 setting_default_language: Domyślny język
429
 setting_login_required: Wymagane zalogowanie
430
 setting_self_registration: Samodzielna rejestracja użytkowników
431
 setting_show_custom_fields_on_registration: Pokazuj niestandardowe pola podczas rejestracji
432
 setting_attachment_max_size: Maksymalny rozmiar załącznika
433
 setting_bulk_download_max_size: Maksymalna wielkość załączników podczas masowego pobierania
434
 setting_issues_export_limit: Limit eksportu zagadnień
435
 setting_mail_from: Adres wysyłki e-mail
436
 setting_plain_text_mail: tylko tekst (bez HTML)
437
 setting_host_name: Nazwa hosta i ścieżka
438
 setting_text_formatting: Formatowanie tekstu
439
 setting_wiki_compression: Kompresja historii Wiki
440
 setting_feeds_limit: Limit elementów w kanale Atom
441
 setting_default_projects_public: Nowe projekty są domyślnie publiczne
442
 setting_autofetch_changesets: Automatyczne pobieranie zmian
443
 setting_sys_api_enabled: Włączenie WS do zarządzania repozytorium
444
 setting_commit_ref_keywords: Słowa tworzące powiązania
445
 setting_commit_fix_keywords: Słowo zmieniające status
446
 setting_autologin: Automatyczne logowanie
447
 setting_date_format: Format daty
448
 setting_time_format: Format czasu
449
 setting_timespan_format: Format przedziału czasu
450
 setting_cross_project_issue_relations: Zezwól na powiązania zagadnień między projektami
451
 setting_cross_project_subtasks: Zezwól na dzielenie podzagadnień między projektami
452
 setting_issue_list_default_columns: Domyślne kolumny wyświetlane na liście zagadnień
453
 setting_repositories_encodings: Kodowanie znaków załączników i repozytoriów
454
 setting_emails_header: Nagłówek e-mail
455
 setting_emails_footer: Stopka e-mail
456
 setting_protocol: Protokół
457
 setting_per_page_options: Opcje ilości obiektów na stronie
458
 setting_user_format: Format wyświetlania użytkownika
459
 setting_activity_days_default: Dni wyświetlane w aktywności projektu
460
 setting_display_subprojects_issues: Domyślnie pokazuj zagadnienia podprojektów w głównym projekcie
461
 setting_enabled_scm: Dostępne SCM
462
 setting_mail_handler_body_delimiters: Przycinaj e-maile po jednej z tych linii
463
 setting_mail_handler_enable_regex: Włącz wyrażenia regularne
464
 setting_mail_handler_api_enabled: Uaktywnij usługi sieciowe (WebServices) dla poczty przychodzącej
465
 setting_mail_handler_api_key: Klucz API
466
 setting_mail_handler_preferred_body_part: Preferowana cześć wiadomości multipart (HTML)
467
 setting_sys_api_key: Klucz API
468
 setting_sequential_project_identifiers: Generuj sekwencyjne identyfikatory projektów
469
 setting_gravatar_enabled: Używaj ikon użytkowników Gravatar
470
 setting_gravatar_default: Domyślny obraz Gravatar
471
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksymalna liczba linii różnic do pokazania
472
 setting_file_max_size_displayed: Maksymalny rozmiar plików tekstowych osadzanych w stronie
473
 setting_repository_log_display_limit: Maksymalna liczba rewizji pokazywanych w logu pliku
474
 setting_password_max_age: Wymagaj zmiany hasła po
475
 setting_password_min_length: Minimalna długość hasła
476
 setting_password_required_char_classes: Wymagane rodzaje znaków w haśle
477
 setting_lost_password: Pozwól zresetować hasło przez e-mail
478
 setting_new_project_user_role_id: Rola nadawana twórcom projektów, którzy nie posiadają uprawnień administratora
479
 setting_default_projects_modules: Domyślnie włączone moduły dla nowo tworzonych projektów
480
 setting_issue_done_ratio: Obliczaj postęp realizacji zagadnień za pomocą
481
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "% Wykonania zagadnienia"
482
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Statusu zagadnienia
483
 setting_start_of_week: Pierwszy dzień tygodnia
484
 setting_rest_api_enabled: Uaktywnij usługę sieciową REST
485
 setting_cache_formatted_text: Buforuj sformatowany tekst
486
 setting_default_notification_option: Domyślna opcja powiadomień
487
 setting_commit_logtime_enabled: Włącz śledzenie czasu
488
 setting_commit_logtime_activity_id: Aktywność dla śledzonego czasu
489
 setting_gantt_items_limit: Maksymalna liczba elementów wyświetlanych na diagramie Gantta
490
 setting_gantt_months_limit: Maksymalna liczba miesięcy wyświetlanych na diagramie Gantta
491
 setting_issue_group_assignment: Zezwól przypisywać zagadnienia do grup
492
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Użyj bieżącej daty jako daty rozpoczęcia nowych zagadnień
493
 setting_commit_cross_project_ref: Zezwól na odwołania do innych projektów i zamykanie zagadnień innych projektów
494
 setting_unsubscribe: Zezwól użytkownikom usuwać swoje konta
495
 setting_session_lifetime: Maksymalny czas życia sesji
496
 setting_session_timeout: Maksymalny czas życia nieaktywnej sesji
497
 setting_thumbnails_enabled: Wyświetlaj miniatury załączników
498
 setting_thumbnails_size: Rozmiar miniatury (w pikselach)
499
 setting_non_working_week_days: Dni nie-robocze
500
 setting_jsonp_enabled: Włącz wsparcie dla JSONP
501
 setting_default_projects_tracker_ids: Domyślne typy zagadnień dla nowych projektów
502
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Wyklucz załączniki wg nazwy
503
 setting_force_default_language_for_anonymous: Wymuś domyślny język dla anonimowych użytkowników
504
 setting_force_default_language_for_loggedin: Wymuś domyślny język dla zalogowanych użytkowników
505
 setting_link_copied_issue: Powiązywanie zagadnień podczas kopiowania
506
 setting_max_additional_emails: Maksymalna liczba dodatkowych adresów e-mail
507
 setting_email_domains_allowed: Dozwolone domeny adresów e-mail
508
 setting_email_domains_denied: Niedozwolone domeny adresów e-mail
509
 setting_search_results_per_page: Limit wyników wyszukiwania na stronie
510
 setting_attachment_extensions_allowed: Dozwolone rozszerzenia
511
 setting_attachment_extensions_denied: Niedozwolone rozszerzenia
512
 setting_new_item_menu_tab: Zakładka w menu do tworzenia nowych obiektów
513
 setting_commit_logs_formatting: Zastosuj formatowanie testu do komentarzy dla commitów
514
 setting_timelog_required_fields: Wymagane pola dla wpisów w dzienniku
515
 setting_close_duplicate_issues: Automatycznie zamykaj zduplikowane zagadnienia
516
 setting_time_entry_list_defaults: Domyślne kolumny wyświetlane na liście przepracowanego czasu
517
 setting_timelog_accept_0_hours: Akceptuj wpisy z zerową liczba godzin
518
 setting_timelog_max_hours_per_day: Maksymalna liczba godzin, jakie użytkownik może wpisać dla jednego dnia
519
 setting_timelog_accept_future_dates: Akceptuj wpisy dla dat z przyszłości
520
 setting_show_status_changes_in_mail_subject: Pokaż zmianę statusu zagadnienia w tytule wiadomości e-mail
521
 setting_project_list_defaults: Domyślne kolumny wyświetlane na liście projektów
522
 setting_twofa: Dwuskładnikowe uwierzytelnienie
523

 
524
 permission_add_project: Tworzenie projektu
525
 permission_add_subprojects: Tworzenie podprojektów
526
 permission_edit_project: Edycja projektów
527
 permission_close_project: Zamykanie/otwieranie projektów
528
 permission_delete_project: Usuwanie projektów
529
 permission_select_project_modules: Wybieranie modułów projektu
530
 permission_manage_members: Zarządzanie uczestnikami
531
 permission_manage_project_activities: Zarządzanie aktywnościami projektu
532
 permission_manage_versions: Zarządzanie wersjami
533
 permission_manage_categories: Zarządzanie kategoriami zagadnień
534
 permission_view_issues: Przeglądanie zagadnień
535
 permission_add_issues: Dodawanie zagadnień
536
 permission_edit_issues: Edycja zagadnień
537
 permission_edit_own_issues: Edycja swoich własnych zagadnień
538
 permission_copy_issues: Kopiowanie zagadnień
539
 permission_manage_issue_relations: Zarządzanie powiązaniami zagadnień
540
 permission_set_issues_private: Ustawianie zagadnień jako prywatne/publiczne
541
 permission_set_own_issues_private: Ustawianie własnych zagadnień jako prywatne/publiczne
542
 permission_add_issue_notes: Dodawanie notatek
543
 permission_edit_issue_notes: Edycja notatek
544
 permission_edit_own_issue_notes: Edycja własnych notatek
545
 permission_view_private_notes: Podgląd prywatnych notatek
546
 permission_set_notes_private: Ustawianie notatek jako prywatnych
547
 permission_delete_issues: Usuwanie zagadnień
548
 permission_manage_public_queries: Zarządzanie publicznymi kwerendami
549
 permission_save_queries: Zapisywanie kwerend
550
 permission_view_gantt: Podgląd diagramu Gantta
551
 permission_view_calendar: Podgląd kalendarza
552
 permission_view_issue_watchers: Podgląd listy obserwatorów
553
 permission_add_issue_watchers: Dodawanie obserwatorów
554
 permission_delete_issue_watchers: Usuwanie obserwatorów
555
 permission_log_time: Zapisywanie przepracowanego czasu
556
 permission_view_time_entries: Podgląd przepracowanego czasu
557
 permission_edit_time_entries: Edycja wpisów dziennika
558
 permission_edit_own_time_entries: Edycja własnego dziennika
559
 permission_view_news: Przeglądanie komunikatów
560
 permission_manage_news: Zarządzanie komunikatami
561
 permission_comment_news: Komentowanie komunikatów
562
 permission_view_documents: Podgląd dokumentów
563
 permission_add_documents: Dodawanie dokumentów
564
 permission_edit_documents: Edycja dokumentów
565
 permission_delete_documents: Usuwanie dokumentów
566
 permission_manage_files: Zarządzanie plikami
567
 permission_view_files: Podgląd plików
568
 permission_manage_wiki: Zarządzanie wiki
569
 permission_rename_wiki_pages: Zmiana nazw stron wiki
570
 permission_delete_wiki_pages: Usuwanie stron wiki
571
 permission_view_wiki_pages: Podgląd wiki
572
 permission_view_wiki_edits: Podgląd historii wiki
573
 permission_edit_wiki_pages: Edycja stron wiki
574
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Usuwanie załączników
575
 permission_view_wiki_page_watchers: Podgląd listy obserwatorów stron wiki
576
 permission_add_wiki_page_watchers: Dodawanie obserwatorów stron wiki
577
 permission_delete_wiki_page_watchers: Usuwanie obserwatorów stron wiki
578
 permission_protect_wiki_pages: Blokowanie stron wiki
579
 permission_manage_repository: Zarządzanie repozytorium
580
 permission_browse_repository: Przeglądanie repozytorium
581
 permission_view_changesets: Podgląd zmian
582
 permission_commit_access: Wykonywanie zatwierdzeń
583
 permission_manage_boards: Zarządzanie forami
584
 permission_view_messages: Podgląd wiadomości
585
 permission_add_messages: Dodawanie wiadomości
586
 permission_edit_messages: Edycja wiadomości
587
 permission_edit_own_messages: Edycja własnych wiadomości
588
 permission_delete_messages: Usuwanie wiadomości
589
 permission_delete_own_messages: Usuwanie własnych wiadomości
590
 permission_view_message_watchers: Przeglądanie listy obserwatorów wiadomości
591
 permission_add_message_watchers: Dodawanie obserwatorów wiadomości
592
 permission_delete_message_watchers: Usuwanie obserwatorów wiadomości
593
 permission_export_wiki_pages: Eksport stron wiki
594
 permission_manage_subtasks: Zarządzanie podzagadnieniami
595
 permission_manage_related_issues: Zarządzanie powiązanymi zagadnieniami
596
 permission_import_issues: Importowanie zagadnień
597
 permission_log_time_for_other_users: Zapisywanie przepracowanego czasu dla innych użytkowników
598

 
599
 project_module_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
600
 project_module_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
601
 project_module_news: Komunikaty
602
 project_module_documents: Dokumenty
603
 project_module_files: Pliki
604
 project_module_wiki: Wiki
605
 project_module_repository: Repozytorium
606
 project_module_boards: Fora
607
 project_module_calendar: Kalendarz
608
 project_module_gantt: Diagram Gantta
609

 
610
 label_user: Użytkownik
611
 label_user_plural: Użytkownicy
612
 label_user_new: Nowy użytkownik
613
 label_user_anonymous: Anonimowy
614
 label_project: Projekt
615
 label_project_new: Nowy projekt
616
 label_project_plural: Projekty
617
 label_x_projects:
618
  zero: brak projektów
619
  one:  1 projekt
620
  few:  "%{count} projekty"
621
  other: "%{count} projektów"
622
 label_project_all: Wszystkie projekty
623
 label_project_latest: Ostatnie projekty
624
 label_issue: Zagadnienie
625
 label_issue_new: Nowe zagadnienie
626
 label_issue_plural: Zagadnienia
627
 label_issue_view_all: Zobacz wszystkie zagadnienia
628
 label_issues_by: "Zagadnienia wprowadzone przez %{value}"
629
 label_issue_added: Dodano zagadnienie
630
 label_issue_updated: Uaktualniono zagadnienie
631
 label_issue_note_added: Dodano notatkę
632
 label_issue_status_updated: Uaktualniono status
633
 label_issue_assigned_to_updated: Uaktualniono osobę przypisaną
634
 label_issue_priority_updated: Uaktualniono priorytet
635
 label_issue_fixed_version_updated: Uaktualniono wersję docelową
636
 label_document: Dokument
637
 label_document_new: Nowy dokument
638
 label_document_plural: Dokumenty
639
 label_document_added: Dodano dokument
640
 label_role: Rola
641
 label_role_plural: Role
642
 label_role_new: Nowa rola
643
 label_role_and_permissions: Role i uprawnienia
644
 label_role_anonymous: Anonimowy
645
 label_role_non_member: Bez roli
646
 label_member: Uczestnik
647
 label_member_new: Nowy uczestnik
648
 label_member_plural: Uczestnicy
649
 label_tracker: Typ zagadnienia
650
 label_tracker_plural: Typy zagadnień
651
 label_tracker_all: Wszystkie typy zagadnień
652
 label_tracker_new: Nowy typ zagadnienia
653
 label_workflow: Przepływ pracy
654
 label_issue_status: Status zagadnienia
655
 label_issue_status_plural: Statusy zagadnień
656
 label_issue_status_new: Nowy status
657
 label_issue_category: Kategoria zagadnienia
658
 label_issue_category_plural: Kategorie zagadnień
659
 label_issue_category_new: Nowa kategoria
660
 label_custom_field: Pole niestandardowe
661
 label_custom_field_plural: Pola niestandardowe
662
 label_custom_field_new: Nowe pole niestandardowe
663
 label_enumerations: Wyliczenia
664
 label_enumeration_new: Nowa wartość
665
 label_information: Informacja
666
 label_information_plural: Informacje
667
 label_register: Rejestracja
668
 label_password_lost: Zapomniane hasło
669
 label_password_required: Potwierdź hasło aby kontynuować
670
 label_home: Główna
671
 label_my_page: Moja strona
672
 label_my_account: Moje konto
673
 label_my_projects: Moje projekty
329 674
 label_administration: Administracja
330
 label_age: Wiek
331
 label_ago: dni temu
332
 label_all: wszystko
333
 label_all_words: Wszystkie słowa
334
 label_and_its_subprojects: "%{value} i podprojekty"
335
 label_applied_status: Zastosowany status
675
 label_login: Zaloguj się
676
 label_logout: Wyloguj się
677
 label_help: Pomoc
678
 label_reported_issues: Wprowadzone zagadnienia
679
 label_assigned_issues: Przypisane zagadnienia
336 680
 label_assigned_to_me_issues: Zagadnienia przypisane do mnie
337
 label_associated_revisions: Skojarzone rewizje
338
 label_attachment: Plik
339
 label_attachment_delete: Usuń plik
340
 label_attachment_new: Nowy plik
341
 label_attachment_plural: Pliki
342
 label_attribute: Atrybut
343
 label_attribute_plural: Atrybuty
681
 label_updated_issues: Zaktualizowane zagadnienia
682
 label_last_login: Ostatnie połączenie
683
 label_registered_on: Zarejestrowany
684
 label_activity: Aktywność
685
 label_user_activity: "Aktywność: %{value}"
686
 label_new: Nowy
687
 label_logged_as: Zalogowany jako
688
 label_environment: Środowisko
689
 label_authentication: Uwierzytelnianie
344 690
 label_auth_source: Tryb uwierzytelniania
345 691
 label_auth_source_new: Nowy tryb uwierzytelniania
346 692
 label_auth_source_plural: Tryby uwierzytelniania
347
 label_authentication: Uwierzytelnianie
348
 label_blocked_by: blokowane przez
349
 label_blocks: blokuje
350
 label_board: Forum
351
 label_board_new: Nowe forum
352
 label_board_plural: Fora
693
 label_subproject_plural: Podprojekty
694
 label_subproject_new: Nowy podprojekt
695
 label_and_its_subprojects: "%{value} i podprojekty"
696
 label_min_max_length: Min - Maks długość
697
 label_list: Lista
698
 label_date: Data
699
 label_integer: Liczba całkowita
700
 label_float: Liczba zmiennoprzecinkowa
353 701
 label_boolean: Wartość logiczna
354
 label_browse: Przegląd
355
 label_bulk_edit_selected_issues: Masowa edycja zagadnień
356
 label_calendar: Kalendarz
357
 label_change_plural: Zmiany
358
 label_change_properties: Zmień właściwości
702
 label_string: Tekst
703
 label_text: Długi tekst
704
 label_attribute: Atrybut
705
 label_attribute_plural: Atrybuty
706
 label_no_data: Brak danych do pokazania
707
 label_no_preview: Podgląd nie jest dostępny
708
 label_no_preview_alternative_html: "Podgląd nie jest dostępny. Zamiast tego %{link} plik."
709
 label_no_preview_download: pobierz
359 710
 label_change_status: Status zmian
360
 label_change_view_all: Pokaż wszystkie zmiany
361
 label_changes_details: Szczegóły wszystkich zmian
362
 label_changeset_plural: Zestawienia zmian
363
 label_chronological_order: W kolejności chronologicznej
711
 label_history: Historia
712
 label_attachment: Plik
713
 label_attachment_new: Nowy plik
714
 label_attachment_delete: Usuń plik
715
 label_attachment_plural: Pliki
716
 label_file_added: Dodano plik
717
 label_attachment_description: Opis pliku
718
 label_report: Raport
719
 label_report_plural: Raporty
720
 label_news: Komunikat
721
 label_news_new: Dodaj komunikat
722
 label_news_plural: Komunikaty
723
 label_news_latest: Ostatnie komunikaty
724
 label_news_view_all: Pokaż wszystkie komunikaty
725
 label_news_added: Dodano komunikat
726
 label_news_comment_added: Dodano komentarz do komunikatu
727
 label_settings: Ustawienia
728
 label_overview: Przegląd
729
 label_version: Wersja
730
 label_version_new: Nowa wersja
731
 label_version_plural: Wersje
732
 label_version_and_files: "Wersje (%{count}) oraz pliki"
733
 label_close_versions: Zamknij ukończone wersje
734
 label_confirmation: Potwierdzenie
735
 label_export_to: "Eksportuj do:"
736
 label_read: Czytanie...
737
 label_public_projects: Projekty publiczne
738
 label_open_issues: otwarte
739
 label_open_issues_plural: otwarte
364 740
 label_closed_issues: zamknięte
365
 label_closed_issues_plural234: zamknięte
366
 label_closed_issues_plural5: zamknięte
367 741
 label_closed_issues_plural: zamknięte
368 742
 label_x_open_issues_abbr:
369 743
  zero: 0 otwartych
......
375 749
  one:  1 zamknięty
376 750
  few:  "%{count} zamknięte"
377 751
  other: "%{count} zamkniętych"
752
 label_x_issues:
753
  zero: 0 zagadnień
754
  one:  1 zagadnienie
755
  few:  "%{count} zagadnienia"
756
  other: "%{count} zagadnień"
757
 label_total: Ogółem
758
 label_total_plural: Ogółem
759
 label_total_time: Ogółem
760
 label_permissions: Uprawnienia
761
 label_current_status: Obecny status
762
 label_new_statuses_allowed: Dozwolone nowe statusy
763
 label_all: wszystko
764
 label_any: wszystko
765
 label_none: brak
766
 label_nobody: nikt
767
 label_next: Następne
768
 label_previous: Poprzednie
769
 label_used_by: Używane przez
770
 label_details: Szczegóły
771
 label_add_note: Dodaj notatkę
772
 label_calendar: Kalendarz
773
 label_months_from: miesiące od
774
 label_gantt: Gantt
775
 label_internal: Wewnętrzny
776
 label_last_changes: "ostatnie %{count} zmian"
777
 label_change_view_all: Pokaż wszystkie zmiany
378 778
 label_comment: Komentarz
379
 label_comment_add: Dodaj komentarz
380
 label_comment_added: Komentarz dodany
381
 label_comment_delete: Usuń komentarze
382
 label_comment_plural234: Komentarze
383
 label_comment_plural5: Komentarzy
384 779
 label_comment_plural: Komentarze
385 780
 label_x_comments:
386 781
  zero: brak komentarzy
387 782
  one: 1 komentarz
388 783
  few: "%{count} komentarze"
389 784
  other: "%{count} komentarzy"
390
 label_commits_per_author: Commity według autorów
391
 label_commits_per_month: Commity według miesięcy
392
 label_confirmation: Potwierdzenie
393
 label_contains: zawiera
394
 label_copied: skopiowano
395
 label_copy_workflow_from: Kopiuj przepływ pracy z
396
 label_current_status: Obecny status
397
 label_current_version: Obecna wersja
398
 label_custom_field: Pole niestandardowe
399
 label_custom_field_new: Nowe pole niestandardowe
400
 label_custom_field_plural: Pola niestandardowe
401
 label_date: Data
402
 label_date_from: Od
403
 label_date_range: Zakres dat
404
 label_date_to: Do
405
 label_day_plural: dni
406
 label_default: Domyślne
407
 label_default_columns: Domyślne kolumny
408
 label_deleted: usunięte
409
 label_details: Szczegóły
410
 label_diff_inline: w linii
411
 label_diff_side_by_side: obok siebie
412
 label_disabled: wyłączone
413
 label_display_per_page: "Na stronie: %{value}"
414
 label_document: Dokument
415
 label_document_added: Dodano dokument
416
 label_document_new: Nowy dokument
417
 label_document_plural: Dokumenty
418
 label_downloads_abbr: Pobieranie
419
 label_duplicated_by: zduplikowane przez
420
 label_duplicates: duplikuje
421
 label_enumeration_new: Nowa wartość
422
 label_enumerations: Wyliczenia
423
 label_environment: Środowisko
424
 label_equals: równa się
425
 label_example: Przykład
426
 label_export_to: 'Eksportuj do:'
427
 label_f_hour: "%{value} godzina"
428
 label_f_hour_plural: "%{value} godzin"
429
 label_feed_plural: Kanały
430
 label_feeds_access_key_created_on: "Klucz dostępu do kanału Atom stworzony %{value} temu"
431
 label_file_added: Dodano plik
432
 label_file_plural: Pliki
785
 label_comment_add: Dodaj komentarz
786
 label_comment_added: Komentarz dodany
787
 label_comment_delete: Usuń komentarze
788
 label_query: Kwerenda
789
 label_query_plural: Kwerendy
790
 label_query_new: Nowa kwerenda
791
 label_my_queries: Moje kwerendy
433 792
 label_filter_add: Dodaj filtr
434 793
 label_filter_plural: Filtry
435
 label_float: Liczba zmiennoprzecinkowa
436
 label_follows: następuje po
437
 label_gantt: Gantt
438
 label_general: Ogólne
439
 label_generate_key: Wygeneruj klucz
440
 label_help: Pomoc
441
 label_history: Historia
442
 label_home: Główna
443
 label_in: w
794
 label_equals: równa się
795
 label_not_equals: różni się
444 796
 label_in_less_than: mniejsze niż
445 797
 label_in_more_than: większe niż
446
 label_incoming_emails: Przychodząca poczta elektroniczna
447
 label_index_by_date: Indeks wg daty
448
 label_index_by_title: Indeks wg tytułu
449
 label_information: Informacja
450
 label_information_plural: Informacje
451
 label_integer: Liczba całkowita
452
 label_internal: Wewnętrzny
453
 label_issue: Zagadnienie
454
 label_issue_added: Dodano zagadnienie
455
 label_issue_category: Kategoria zagadnienia
456
 label_issue_category_new: Nowa kategoria
457
 label_issue_category_plural: Kategorie zagadnień
458
 label_issue_new: Nowe zagadnienie
459
 label_issue_plural: Zagadnienia
460
 label_issue_status: Status zagadnienia
461
 label_issue_status_new: Nowy status
462
 label_issue_status_plural: Statusy zagadnień
463
 label_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
464
 label_issue_updated: Uaktualniono zagadnienie
465
 label_issue_view_all: Zobacz wszystkie zagadnienia
466
 label_issue_watchers: Obserwatorzy
467
 label_issues_by: "Zagadnienia wprowadzone przez %{value}"
468
 label_jump_to_a_project: Skocz do projektu...
469
 label_language_based: Na podstawie języka użytkownika
470
 label_last_changes: "ostatnie %{count} zmian"
471
 label_last_login: Ostatnie połączenie
798
 label_in_the_next_days: w ciągu następnych
799
 label_in_the_past_days: w ciągu poprzednich
800
 label_greater_or_equal: ">="
801
 label_less_or_equal: "<="
802
 label_between: pomiędzy
803
 label_in: w
804
 label_today: dzisiaj
805
 label_yesterday: wczoraj
806
 label_tomorrow: jutro
807
 label_this_week: ten tydzień
808
 label_last_week: ostatni tydzień
809
 label_next_week: następny tydzień
810
 label_last_n_weeks: "ostatnie %{count} tygodnie"
811
 label_last_n_days: "ostatnie %{count} dni"
812
 label_this_month: ten miesiąc
472 813
 label_last_month: ostatni miesiąc
473
 label_last_n_days: "ostatnie %{count} dni"
474
 label_last_week: ostatni tydzień
475
 label_latest_revision: Najnowsza rewizja
476
 label_latest_revision_plural: Najnowsze rewizje
477
 label_ldap_authentication: Uwierzytelnianie LDAP
814
 label_next_month: następny miesiąc
815
 label_this_year: ten rok
816
 label_date_range: Zakres dat
478 817
 label_less_than_ago: mniej niż dni temu
479
 label_list: Lista
480
 label_loading: Ładowanie...
481
 label_logged_as: Zalogowany jako
482
 label_login: Zaloguj się
483
 label_logout: Wyloguj się
484
 label_max_size: Maksymalny rozmiar
485
 label_me: ja
486
 label_member: Uczestnik
487
 label_member_new: Nowy uczestnik
488
 label_member_plural: Uczestnicy
489
 label_message_last: Ostatnia wiadomość
490
 label_message_new: Nowa wiadomość
491
 label_message_plural: Wiadomości
492
 label_message_posted: Dodano wiadomość
493
 label_min_max_length: Min - Maks długość
494
 label_modified: zmodyfikowane
495
 label_module_plural: Moduły
496
 label_month: Miesiąc
497
 label_months_from: miesiące od
498 818
 label_more_than_ago: więcej niż dni temu
499
 label_my_account: Moje konto
500
 label_my_page: Moja strona
501
 label_my_projects: Moje projekty
502
 label_new: Nowy
503
 label_new_statuses_allowed: Dozwolone nowe statusy
504
 label_news: Komunikat
505
 label_news_added: Dodano komunikat
506
 label_news_latest: Ostatnie komunikaty
507
 label_news_new: Dodaj komunikat
508
 label_news_plural: Komunikaty
509
 label_news_view_all: Pokaż wszystkie komunikaty
510
 label_next: Następne
511
 label_no_change_option: (Bez zmian)
512
 label_no_data: Brak danych do pokazania
513
 label_nobody: nikt
514
 label_none: brak
819
 label_ago: dni temu
820
 label_contains: zawiera
515 821
 label_not_contains: nie zawiera
516
 label_not_equals: różni się
517
 label_open_issues: otwarte
518
 label_open_issues_plural234: otwarte
519
 label_open_issues_plural5: otwartych
520
 label_open_issues_plural: otwarte
521
 label_optional_description: Opcjonalny opis
522
 label_options: Opcje
523
 label_overview: Przegląd
524
 label_password_lost: Zapomniane hasło
525
 label_permissions: Uprawnienia
526
 label_permissions_report: Raport uprawnień
527
 label_plugins: Wtyczki
528
 label_precedes: poprzedza
529
 label_preferences: Preferencje
530
 label_preview: Podgląd
531
 label_previous: Poprzednie
532
 label_project: Projekt
533
 label_project_all: Wszystkie projekty
534
 label_project_latest: Ostatnie projekty
535
 label_project_new: Nowy projekt
536
 label_project_plural234: Projekty
537
 label_project_plural5: Projektów
538
 label_project_plural: Projekty
539
 label_x_projects:
540
  zero: brak projektów
541
  one:  1 projekt
542
  few:  "%{count} projekty"
543
  other: "%{count} projektów"
544
 label_public_projects: Projekty publiczne
545
 label_query: Kwerenda
546
 label_query_new: Nowa kwerenda
547
 label_query_plural: Kwerendy
548
 label_read: Czytanie...
549
 label_register: Rejestracja
550
 label_registered_on: Zarejestrowany
551
 label_registration_activation_by_email: aktywacja konta przez e-mail
552
 label_registration_automatic_activation: automatyczna aktywacja kont
553
 label_registration_manual_activation: manualna aktywacja kont
554
 label_related_issues: Powiązane zagadnienia
555
 label_relates_to: powiązane z
556
 label_relation_delete: Usuń powiązanie
557
 label_relation_new: Nowe powiązanie
558
 label_renamed: zmieniono nazwę
559
 label_reply_plural: Odpowiedzi
560
 label_report: Raport
561
 label_report_plural: Raporty
562
 label_reported_issues: Wprowadzone zagadnienia
822
 label_starts_with: rozpoczyna się od
823
 label_ends_with: kończy się na
824
 label_any_issues_in_project: dowolne zagadnienie w projekcie
825
 label_any_issues_not_in_project: dowolne zagadnienie w innym projekcie
826
 label_no_issues_in_project: brak zagadnień w projekcie
827
 label_any_open_issues: dowolne otwarte zagadnienie
828
 label_no_open_issues: brak otwartych zagadnień
829
 label_day_plural: dni
563 830
 label_repository: Repozytorium
831
 label_repository_new: Nowe repozytorium
564 832
 label_repository_plural: Repozytoria
565
 label_result_plural: Rezultatów
566
 label_reverse_chronological_order: W kolejności odwrotnej do chronologicznej
833
 label_browse: Przegląd
834
 label_branch: Branch
835
 label_tag: Tag
567 836
 label_revision: Rewizja
568 837
 label_revision_plural: Rewizje
838
 label_revision_id: "Rewizja %{value}"
839
 label_associated_revisions: Skojarzone rewizje
840
 label_added: dodane
841
 label_modified: zmodyfikowane
842
 label_copied: skopiowano
843
 label_renamed: zmieniono nazwę
844
 label_deleted: usunięte
845
 label_latest_revision: Najnowsza rewizja
846
 label_latest_revision_plural: Najnowsze rewizje
847
 label_view_revisions: Pokaż rewizje
848
 label_view_all_revisions: Pokaż wszystkie rewizje
849
 label_x_revisions: "%{count} rewizji"
850
 label_max_size: Maksymalny rozmiar
851
 label_sort_highest: Przesuń na górę
852
 label_sort_higher: Do góry
853
 label_sort_lower: Do dołu
854
 label_sort_lowest: Przesuń na dół
569 855
 label_roadmap: Mapa
570
 label_roadmap_due_in: Termin za %{value}
856
 label_roadmap_due_in: "Termin za %{value}"
857
 label_roadmap_overdue: "%{value} spóźnienia"
571 858
 label_roadmap_no_issues: Brak zagadnień dla tej wersji
572
 label_roadmap_overdue: "%{value} spóźnienia"
573
 label_role: Rola
574
 label_role_and_permissions: Role i uprawnienia
575
 label_role_new: Nowa rola
576
 label_role_plural: Role
577
 label_scm: SCM
578 859
 label_search: Szukaj
579
 label_search_titles_only: Przeszukuj tylko tytuły
580
 label_send_information: Wyślij informację użytkownikowi
581
 label_send_test_email: Wyślij próbny e-mail
582
 label_settings: Ustawienia
583
 label_show_completed_versions: Pokaż kompletne wersje
584
 label_sort_by: "Sortuj po %{value}"
585
 label_sort_higher: Do góry
586
 label_sort_highest: Przesuń na górę
587
 label_sort_lower: Do dołu
588
 label_sort_lowest: Przesuń na dół
589
 label_spent_time: Przepracowany czas
590
 label_statistics: Statystyki
591
 label_stay_logged_in: Pozostań zalogowany
592
 label_string: Tekst
593
 label_subproject_plural: Podprojekty
594
 label_text: Długi tekst
595
 label_theme: Motyw
596
 label_this_month: ten miesiąc
597
 label_this_week: ten tydzień
598
 label_this_year: ten rok
599
 label_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
600
 label_today: dzisiaj
601
 label_topic_plural: Tematy
602
 label_total: Ogółem
603
 label_tracker: Typ zagadnienia
604
 label_tracker_new: Nowy typ zagadnienia
605
 label_tracker_plural: Typy zagadnień
606
 label_updated_time: "Zaktualizowane %{value} temu"
607
 label_used_by: Używane przez
608
 label_user: Użytkownik
609
 label_user_mail_no_self_notified: "Nie chcę powiadomień o zmianach, które sam wprowadzam"
610
 label_user_mail_option_all: "Dla każdego zdarzenia w każdym moim projekcie"
611
 label_user_mail_option_selected: "Dla każdego zdarzenia w wybranych projektach..."
612
 label_user_new: Nowy użytkownik
613
 label_user_plural: Użytkownicy
614
 label_version: Wersja
615
 label_version_new: Nowa wersja
616
 label_version_plural: Wersje
617
 label_view_diff: Pokaż różnice
618
 label_view_revisions: Pokaż rewizje
619
 label_watched_issues: Obserwowane zagadnienia
620
 label_week: Tydzień
860
 label_result_plural: Rezultatów
861
 label_all_words: Wszystkie słowa
621 862
 label_wiki: Wiki
622 863
 label_wiki_edit: Edycja wiki
623 864
 label_wiki_edit_plural: Edycje wiki
624 865
 label_wiki_page: Strona wiki
625 866
 label_wiki_page_plural: Strony wiki
626
 label_workflow: Przepływ pracy
867
 label_wiki_page_new: Nowa strona wiki
868
 label_index_by_title: Indeks wg tytułu
869
 label_index_by_date: Indeks wg daty
870
 label_current_version: Obecna wersja
871
 label_preview: Podgląd
872
 label_feed_plural: Kanały
873
 label_changes_details: Szczegóły wszystkich zmian
874
 label_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
875
 label_spent_time: Przepracowany czas
876
 label_total_spent_time: Przepracowany czas
877
 label_f_hour: "%{value} godzina"
878
 label_f_hour_plural: "%{value} godzin"
879
 label_f_hour_short: "%{value} h"
880
 label_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
881
 label_change_plural: Zmiany
882
 label_statistics: Statystyki
883
 label_commits_per_month: Commity według miesięcy
884
 label_commits_per_author: Commity według autorów
885
 label_diff: różnice
886
 label_view_diff: Pokaż różnice
887
 label_diff_inline: w linii
888
 label_diff_side_by_side: obok siebie
889
 label_options: Opcje
890
 label_copy_workflow_from: Kopiuj przepływ pracy z
891
 label_permissions_report: Raport uprawnień
892
 label_watched_issues: Obserwowane zagadnienia
893
 label_related_issues: Powiązane zagadnienia
894
 label_applied_status: Zastosowany status
895
 label_loading: Ładowanie...
896
 label_relation_new: Nowe powiązanie
897
 label_relation_delete: Usuń powiązanie
898
 label_relates_to: powiązane z
899
 label_delete_link_to_subtask: Usuń powiązanie
900
 label_duplicates: duplikuje
901
 label_duplicated_by: zduplikowane przez
902
 label_blocks: blokuje
903
 label_blocked_by: blokowane przez
904
 label_precedes: poprzedza
905
 label_follows: następuje po
906
 label_copied_to: skopiowane do
907
 label_copied_from: skopiowane z
908
 label_stay_logged_in: Pozostań zalogowany
909
 label_disabled: wyłączone
910
 label_optional: opcjonalne
911
 label_show_completed_versions: Pokaż kompletne wersje
912
 label_me: ja
913
 label_board: Forum
914
 label_board_new: Nowe forum
915
 label_board_plural: Fora
916
 label_board_locked: Zamknięta
917
 label_board_sticky: Przyklejona
918
 label_topic_plural: Tematy
919
 label_message_plural: Wiadomości
920
 label_message_last: Ostatnia wiadomość
921
 label_message_new: Nowa wiadomość
922
 label_message_posted: Dodano wiadomość
923
 label_reply_plural: Odpowiedzi
924
 label_send_information: Wyślij informację użytkownikowi
627 925
 label_year: Rok
628
 label_yesterday: wczoraj
629
 mail_body_account_activation_request: "Zarejestrowano nowego użytkownika: (%{value}). Konto oczekuje na Twoje zatwierdzenie:"
630
 mail_body_account_information: Twoje konto
631
 mail_body_account_information_external: "Możesz użyć Twojego konta %{value} do zalogowania."
632
 mail_body_lost_password: 'W celu zmiany swojego hasła użyj poniższego odnośnika:'
633
 mail_body_register: 'W celu aktywacji Twojego konta, użyj poniższego odnośnika:'
634
 mail_body_reminder: "Wykaz przypisanych do Ciebie zagadnień (%{count}), których termin dobiega końca w ciągu następnych %{days} dni:"
635
 mail_subject_account_activation_request: "Zapytanie aktywacyjne dla konta %{value}"
636
 mail_subject_lost_password: "Twoje hasło do %{value}"
637
 mail_subject_register: "Aktywacja konta w %{value}"
638
 mail_subject_reminder: "Zagadnienia (%{count}) do obsłużenia w ciągu następnych %{days} dni"
639
 notice_account_activated: Twoje konto zostało aktywowane. Możesz się zalogować.
640
 notice_account_invalid_credentials: Nieprawidłowy użytkownik lub hasło
641
 notice_account_lost_email_sent: E-mail z instrukcjami zmiany hasła został wysłany do Ciebie.
642
 notice_account_password_updated: Hasło zostało pomyślnie zmienione.
643
 notice_account_pending: "Twoje konto zostało utworzone i oczekuje na zatwierdzenie przez administratora."
644
 notice_account_unknown_email: Nieznany użytkownik.
645
 notice_account_updated: Konto zostało pomyślnie zaktualizowane.
646
 notice_account_wrong_password: Nieprawidłowe hasło
647
 notice_can_t_change_password: To konto ma zewnętrzne źródło uwierzytelniania. Nie możesz zmienić hasła.
648
 notice_default_data_loaded: Domyślna konfiguracja została pomyślnie załadowana.
649
 notice_email_error: "Wystąpił błąd w trakcie wysyłania wiadomości e-mail (%{value})"
650
 notice_email_sent: "E-mail został wysłany do %{value}"
651
 notice_failed_to_save_issues: "Błąd podczas zapisu zagadnień dla %{count} z %{total} zaznaczonych: %{ids}."
652
 notice_feeds_access_key_reseted: Twój klucz dostępu do kanału Atom został zresetowany.
653
 notice_file_not_found: Strona, do której próbujesz się dostać, nie istnieje lub została usunięta.
654
 notice_locking_conflict: Dane zostały zaktualizowane przez innego użytkownika.
655
 notice_not_authorized: Nie jesteś upoważniony do oglądania tej strony.
656
 notice_successful_connection: Udane nawiązanie połączenia.
657
 notice_successful_create: Utworzenie zakończone pomyślnie.
658
 notice_successful_delete: Usunięcie zakończone pomyślnie.
659
 notice_successful_update: Uaktualnienie zakończone pomyślnie.
660
 notice_unable_delete_version: Nie można usunąć wersji.
661
 permission_add_issue_notes: Dodawanie notatek
662
 permission_add_issue_watchers: Dodawanie obserwatorów
663
 permission_add_issues: Dodawanie zagadnień
664
 permission_add_messages: Dodawanie wiadomości
665
 permission_browse_repository: Przeglądanie repozytorium
666
 permission_comment_news: Komentowanie komunikatów
667
 permission_commit_access: Wykonywanie zatwierdzeń
668
 permission_delete_issues: Usuwanie zagadnień
669
 permission_delete_messages: Usuwanie wiadomości
670
 permission_delete_wiki_pages: Usuwanie stron wiki
671
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Usuwanie załączników
672
 permission_delete_own_messages: Usuwanie własnych wiadomości
673
 permission_edit_issue_notes: Edycja notatek
674
 permission_edit_issues: Edycja zagadnień
675
 permission_edit_messages: Edycja wiadomości
676
 permission_edit_own_issue_notes: Edycja własnych notatek
677
 permission_edit_own_messages: Edycja własnych wiadomości
678
 permission_edit_own_time_entries: Edycja własnego dziennika
679
 permission_edit_project: Edycja projektów
680
 permission_edit_time_entries: Edycja wpisów dziennika
681
 permission_edit_wiki_pages: Edycja stron wiki
682
 permission_log_time: Zapisywanie przepracowanego czasu
683
 permission_manage_boards: Zarządzanie forami
684
 permission_manage_categories: Zarządzanie kategoriami zagadnień
685
 permission_manage_files: Zarządzanie plikami
686
 permission_manage_issue_relations: Zarządzanie powiązaniami zagadnień
687
 permission_manage_members: Zarządzanie uczestnikami
688
 permission_manage_news: Zarządzanie komunikatami
689
 permission_manage_public_queries: Zarządzanie publicznymi kwerendami
690
 permission_manage_repository: Zarządzanie repozytorium
691
 permission_manage_versions: Zarządzanie wersjami
692
 permission_manage_wiki: Zarządzanie wiki
693
 permission_protect_wiki_pages: Blokowanie stron wiki
694
 permission_rename_wiki_pages: Zmiana nazw stron wiki
695
 permission_save_queries: Zapisywanie kwerend
696
 permission_select_project_modules: Wybieranie modułów projektu
697
 permission_view_calendar: Podgląd kalendarza
698
 permission_view_changesets: Podgląd zmian
699
 permission_view_documents: Podgląd dokumentów
700
 permission_view_files: Podgląd plików
701
 permission_view_gantt: Podgląd diagramu Gantta
702
 permission_view_issue_watchers: Podgląd listy obserwatorów
703
 permission_view_messages: Podgląd wiadomości
704
 permission_view_time_entries: Podgląd przepracowanego czasu
705
 permission_view_wiki_edits: Podgląd historii wiki
706
 permission_view_wiki_pages: Podgląd wiki
707
 project_module_boards: Fora
708
 project_module_documents: Dokumenty
709
 project_module_files: Pliki
710
 project_module_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
711
 project_module_news: Komunikaty
712
 project_module_repository: Repozytorium
713
 project_module_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
714
 project_module_wiki: Wiki
715
 setting_activity_days_default: Dni wyświetlane w aktywności projektu
716
 setting_app_title: Tytuł aplikacji
717
 setting_attachment_max_size: Maksymalny rozmiar załącznika
718
 setting_autofetch_changesets: Automatyczne pobieranie zmian
719
 setting_autologin: Automatyczne logowanie
720
 setting_commit_fix_keywords: Słowo zmieniające status
721
 setting_commit_ref_keywords: Słowa tworzące powiązania
722
 setting_cross_project_issue_relations: Zezwól na powiązania zagadnień między projektami
723
 setting_date_format: Format daty
724
 setting_default_language: Domyślny język
725
 setting_default_projects_public: Nowe projekty są domyślnie publiczne
726
 setting_display_subprojects_issues: Domyślnie pokazuj zagadnienia podprojektów w głównym projekcie
727
 setting_emails_footer: Stopka e-mail
728
 setting_enabled_scm: Dostępne SCM
729
 setting_feeds_limit: Limit elementów w kanale Atom
730
 setting_gravatar_enabled: Używaj ikon użytkowników Gravatar
731
 setting_host_name: Nazwa hosta i ścieżka
732
 setting_issue_list_default_columns: Domyślne kolumny wyświetlane na liście zagadnień
733
 setting_issues_export_limit: Limit eksportu zagadnień
734
 setting_login_required: Wymagane zalogowanie
735
 setting_mail_from: Adres wysyłki e-mail
736
 setting_mail_handler_api_enabled: Uaktywnij usługi sieciowe (WebServices) dla poczty przychodzącej
737
 setting_mail_handler_api_key: Klucz API
738
 setting_per_page_options: Opcje ilości obiektów na stronie
739
 setting_plain_text_mail: tylko tekst (bez HTML)
740
 setting_protocol: Protokół
741
 setting_self_registration: Samodzielna rejestracja użytkowników
742
 setting_sequential_project_identifiers: Generuj sekwencyjne identyfikatory projektów
743
 setting_sys_api_enabled: Włączenie WS do zarządzania repozytorium
744
 setting_text_formatting: Formatowanie tekstu
745
 setting_time_format: Format czasu
746
 setting_user_format: Format wyświetlania użytkownika
747
 setting_welcome_text: Tekst powitalny
748
 setting_wiki_compression: Kompresja historii Wiki
749
 status_active: aktywny
750
 status_locked: zablokowany
751
 status_registered: zarejestrowany
752
 text_are_you_sure: Jesteś pewien?
753
 text_assign_time_entries_to_project: Przypisz wpisy dziennika do projektu
754
 text_caracters_maximum: Maksymalnie %{count} znaków.
755
 text_caracters_minimum: Musi być nie krótsze niż %{count} znaków.
756
 text_comma_separated: Dozwolone wielokrotne wartości (rozdzielone przecinkami).
757
 text_default_administrator_account_changed: Zmieniono domyślne hasło administratora
758
 text_destroy_time_entries: Usuń wpisy dziennika
759
 text_destroy_time_entries_question: Przepracowano %{hours} godzin przy zagadnieniu, które chcesz usunąć. Co chcesz zrobić?
760
 text_email_delivery_not_configured: |-
761
  Dostarczanie poczty elektronicznej nie zostało skonfigurowane, więc powiadomienia są nieaktywne.
762
  Skonfiguruj serwer SMTP w config/configuration.yml a następnie zrestartuj aplikację i włącz powiadomienia.
763
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Zmień przypisanie na tę wartość:'
764
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} obiektów jest przypisanych do tej wartości."
765
 text_file_repository_writable: Zapisywalny katalog plików
766
 text_issue_added: Zagadnienie %{id} zostało wprowadzone przez %{author}.
767
 text_issue_category_destroy_assignments: Usuń przydziały kategorii
768
 text_issue_category_destroy_question: "Do tej kategorii są przypisane zagadnienia (%{count}). Co chcesz zrobić?"
769
 text_issue_category_reassign_to: Przydziel zagadnienia do tej kategorii
770
 text_issue_updated: Zagadnienie %{id} zostało zaktualizowane przez %{author}.
771
 text_issues_destroy_confirmation: Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wybrane zagadnienia?
772
 text_issues_ref_in_commit_messages: Odwołania do zagadnień Redmine w komentarzach w repozytorium
773
 text_length_between: "Długość pomiędzy %{min} i %{max} znaków."
774
 text_load_default_configuration: Załaduj domyślną konfigurację
775
 text_no_configuration_data: |-
776
  Role użytkowników, typy zagadnień, statusy zagadnień oraz przepływ pracy nie zostały jeszcze skonfigurowane.
777
  Wysoce zalecane jest by załadować domyślną konfigurację. Po załadowaniu będzie możliwa edycji tych danych.
778
 text_project_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć ten projekt i wszystkie powiązane dane?
779
 text_reassign_time_entries: 'Przepnij przepracowany czas do tego zagadnienia:'
780
 text_regexp_info: np. ^[A-Z0-9]+$
781
 text_repository_usernames_mapping: |-
782
  Wybierz lub uaktualnij przyporządkowanie użytkowników Redmine do użytkowników repozytorium.
783
  Użytkownicy z taką samą nazwą lub adresem e-mail są przyporządkowani automatycznie.
784
 text_minimagick_available: MiniMagick dostępne (opcjonalnie)
785
 text_select_mail_notifications: Wybierz akcje, dla których powinno być wysłane powiadomienie e-mail.
786
 text_select_project_modules: 'Wybierz moduły do aktywacji w tym projekcie:'
787
 text_status_changed_by_changeset: "Zastosowane w zmianach %{value}."
788
 text_subprojects_destroy_warning: Podprojekty %{value} zostaną także usunięte.
789
 text_tip_issue_begin_day: zagadnienie rozpoczyna się dzisiaj
790
 text_tip_issue_begin_end_day: zagadnienie rozpoczyna i kończy się dzisiaj
791
 text_tip_issue_end_day: zagadnienie kończy się dzisiaj
792
 text_tracker_no_workflow: Brak przepływu pracy zdefiniowanego dla tego typu zagadnienia
793
 text_unallowed_characters: Niedozwolone znaki
794
 text_user_mail_option: "W przypadku niezaznaczonych projektów, będziesz otrzymywał powiadomienia tylko na temat zagadnień które obserwujesz, lub w których bierzesz udział (np. jesteś autorem lub adresatem)."
795
 text_user_wrote: "%{value} napisał(a):"
796
 text_user_wrote_in: "%{value} napisał(a) (%{link}):"
797
 text_wiki_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć tę wiki i całą jej zawartość?
798
 text_workflow_edit: Zaznacz rolę i typ zagadnienia do edycji przepływu pracy
799

 
800
 label_user_activity: "Aktywność: %{value}"
926
 label_month: Miesiąc
927
 label_week: Tydzień
928
 label_date_from: Od
929
 label_date_to: Do
930
 label_language_based: Na podstawie języka użytkownika
931
 label_sort_by: "Sortuj po %{value}"
932
 label_send_test_email: Wyślij próbny e-mail
933
 label_feeds_access_key: Klucz dostępu do kanału Atom
934
 label_missing_feeds_access_key: Brakuje klucza dostępu do kanału Atom
935
 label_feeds_access_key_created_on: "Klucz dostępu do kanału Atom stworzony %{value} temu"
936
 label_module_plural: Moduły
937
 label_added_time_by: "Dodane przez %{author} %{age} temu"
801 938
 label_updated_time_by: "Uaktualnione przez %{author} %{age} temu"
802
 text_diff_truncated: '... Ten plik różnic został przycięty ponieważ jest zbyt długi.'
803
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksymalna liczba linii różnic do pokazania
804
 text_plugin_assets_writable: Zapisywalny katalog zasobów wtyczek
805
 warning_attachments_not_saved: "%{count} załączników nie zostało zapisanych."
806
 field_editable: Edytowalne
939
 label_updated_time: "Zaktualizowane %{value} temu"
940
 label_jump_to_a_project: Skocz do projektu...
941
 label_file_plural: Pliki
942
 label_changeset_plural: Zestawienia zmian
943
 label_default_columns: Domyślne kolumny
944
 label_no_change_option: (Bez zmian)
945
 label_bulk_edit: Masowa edycja
946
 label_bulk_edit_selected_issues: Masowa edycja zagadnień
947
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Masowa edycja wpisów dziennika
948
 label_theme: Motyw
949
 label_default: Domyślne
950
 label_search_titles_only: Przeszukuj tylko tytuły
951
 label_user_mail_option_all: Dla każdego zdarzenia w każdym moim projekcie
952
 label_user_mail_option_selected: Dla każdego zdarzenia w wybranych projektach...
953
 label_user_mail_option_none: Brak powiadomień
954
 label_user_mail_option_only_my_events: Tylko to, co obserwuję lub w czym biorę udział
955
 label_user_mail_option_only_assigned: Tylko to co obserwuję lub jestem przypisany
956
 label_user_mail_option_only_owner: Tylko to co obserwuję lub jestem właścicielem
957
 label_user_mail_no_self_notified: Nie chcę powiadomień o zmianach, które sam wprowadzam
958
 label_user_mail_notify_about_high_priority_issues_html: "Dodatkowo powiadamiaj mnie o zagadnieniach z priorytetem <em>%{prio}</em> lub wyższym"
959
 label_registration_activation_by_email: aktywacja konta przez e-mail
960
 label_registration_manual_activation: manualna aktywacja kont
961
 label_registration_automatic_activation: automatyczna aktywacja kont
962
 label_display_per_page: "Na stronie: %{value}"
963
 label_age: Wiek
964
 label_change_properties: Zmień właściwości
965
 label_general: Ogólne
966
 label_scm: SCM
967
 label_plugins: Wtyczki
968
 label_ldap: LDAP
969
 label_ldap_authentication: Uwierzytelnianie LDAP
... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.
(4-4/9)